Skip to main content

Work experience

2010 - Present

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Department of Paediatric Surgery

2016 - 2016

Head of the Unit

Faculty of Continuing Education, Division of Residency

2008 - 2010

Royalty

Faculty of Continuing Education, Division of Postgraduate Courses

Education and training

2005 - 2007

Dr. habil. med.

Rīga Stradiņš University

2001 - 2006

Certificate in Pediatric Surgery

Rīga Stradiņš university

1995 - 2001

Medical Doctor’s Diploma

Rīga Stradiņš university

Achievements

Field of research

  • Surgical abdominal pathology in children
  • Adhesions in abdominal cavity
  • Necrotizing enterocolitis
  • Congenital surgical pathologies in newborn

Supervised study programme


Rīga Stradiņš University, 2nd level professional study programme "Resididency in medicine" programme - Pediatric Surgery

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, 2nd level professional study programme "Residency in medicine" programme - Pediatric Surgery​

Lectured study course

Paediatric Surgery

Paediatric Surgical Diseases I

Paediatric Surgical Diseases II

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 2

Master's theses: 3

qualification papers: 4

Reviewed:

Master's theses: 5

Publications

Research articles​​

Biežākās akūtās vēdera dobuma ķirurģiskās slimības bērniem / A.Pētersons, A.Eņģelis, Z.Ābola ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2010), 28.-31.lpp.

Iedzimtas barības vada un divpadsmitpirkstu zarnas necaurejamības un iedzimtu vēdera priekšējās sienas defektu - gastrošīzes un omfalocēles - diagnostikas aspekti / Z.Ābola, D.Pugačevska, A.Pētersons ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 119.-127.lpp.

Morphofunctional peculiarities of congenital adhesions in children / M. Pilmane, Z. Abola, J. Vetra, J. Gardovskis ...[et al.] // Advances in Perinatal Medicine : 22nd European Congress of Perinatal Medicine (Granada, Spain, May 26-29, 2010) : Proceedings / ed. by A.Puertas ...[et al.]. - Bologna, 2010. - P.731-735. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Growth factors, their receptors, neuropeptide-containing innervation, and matrix metalloproteinases in the proximal and distal ends of the esophagus in children with esophageal atresia / M.Pilmane, Z.Abola, A.Pētersons, J.Vētra ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 8 (2011), p.453-460. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jaundzimušo nekrotizējošā enterokolīta diagnostika un ārstēšana / A.Pētersons, Z.Ābola, D.Kviļūna ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 40.-48.lpp.

Augšanas faktori bērnu abdominālajos saaugumos / M.Pilmane, A.Valdovska, Z.Ābola, O.Volrāts // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2014, maijs), 4.-7.lpp.

Barības vada ķīmiski apdegumi bērniem / A.Pētersons, A.Vīksne, Z.Ābola ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 69.-73.lpp.

Basic fibroblast growth factor (bFGF), fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1), transforming growth factor beta (TGF-β) and chromogranin A (CgA) appearance in congenital intra-abdominal adhesions in children under one year of age [Elektroniskais resurss] / A.Augule, M.Pilmane, Z.Ābola, O.Volrāts // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.10, No.11 (2015), p.1-9. - Resurss aprakstīts 2016.g. 4.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://sciencedomain.org/issue/1322

Measurement of abdominal circumference in preterm infants [Elektroniskais resurss] / I.Meldere, V.Urtans, A.Petersons, Z.Abola // BMC Research Notes [Elektroniskais resurss]. - No.8:725, (2015, Nov.), [p.1-4]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4661962/

Abstracts​​

A rare case of paraesophageal hernia in infancy / A.Engelis, Z.Abola, A.Petersons, M.Pilmane // European Surgery / Acta Chirurgica Austriaca. - Vol.42, Suppl.234 (2010), p.5. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Congenital posterolateral diaphragmatic hernia-diagnostic and treatment results / Z.Abola, A.Petersons, I.Malniece ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.36.

Diagnostics and treatment of neonatal necrotizing enterocolitis / A.Petersons, Z.Abola, D.Kviluna ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.37.

Inflammation and antimicrobial defence in connective tissue of mesectodermal (facial) and mesodermal (peritoneal) origin : [abstract] / M.Pilmane, Z.Abola, O.Volrats, J.Vetra, I.Akota, B.Krivicka // Malaysian Journal of Oral & Maxillofacial Surgery. - Vol.8, Suppl. (2010), p.104. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jaundzimušo nekrotiskais enterokolīts : BKUS datu analīze par laika posmu no 2000. līdz 2009.gadam / A.Pētersons, Z.Ābola, D.Kviļūna ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 222.lpp.

Jejunoileal and colonic atresia - diagnostics and treatment / Z.Abola, A.Petersons, D.Solopcuks ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.36.

Mekoneāls ileuss : prenatālās, postnatālās diagnostikas un ārstēšanas algoritma analīze / Z.Ābola, M.Liepiņa, A.Beļšina, A.Pētersons // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 239.lpp.

Morphofunctional peculiarities of congenital adhesions in children / M.Pilmane, V.Popkovs, Z.Abola, O.Volrats // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. - Vol.23, Suppl.1 (2010, May), p.124. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pilmane, Māra. Neuropeptide-containing innervation in congenital adhesions / M.Pilmane, Z.Abola, V.Popkovs // Regulatory Peptides. - Vol.164, Issue 1 (2010, Sept.), p.46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pre- and postnatal diagnostic problems in neonatal surgery / Z.Abola, A.Petersons, A.Engelis, D.Pugacevska ...[et al.] // 3rd World Congress of Pediatric Surgery (New Delhi, India, Oct.21-24, 2010) : Abstract Book. - New Delhi, 2010. - P.166-167.

Jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta letalitātes analīze Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) / A.Pētersons, Z.Ābola, D.Kviļūna ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 260.lpp.

Morfofunkcionālais iedzimto saaugumu raksturojums / M.Pilmane, A.Valdovska, O.Volrāts, Z.Ābola // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 251.lpp.

Morphofunctional comparison of congenital adhesions and adhesions in teenager age / M. Pilmane, Z. Abola, A. Petersons, J. Vetra, J. Gardovskis // Journal of Perinatal Medicine. - Vol.39, Suppl.1 (2011), p.69. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pētersons, Aigars. Biežāko iedzimto ķirurģisko anomāliju prenatālās diagnostikas problēmas Latvijā / A.Pētersons, Z.Ābola, D.Rezeberga // 6. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress & 4. RCOG/Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas konference : tēzes un programma = 6th Congress of Latvian Gynecologists and Obstetricians & 4th Joint Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)/Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians Eurovision Conference : abstracts and programme (Rīga, 2011.g. 13.-15.okt.). - Rīga, 2011. - 61.-62.lpp.

Mikitins, Aleksandrs. Ādas un zemādas veidojumu diagnostikas analīze Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā laika posmā no 2010. līdz 2011. gadam / A.Mikitins, Z.Ābola, A.Pētersons // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 154.lpp.

Pulmonary involvement in paediatric multisystem Langerhans cell histiocytosis : a case report / A.Lacis, Z.Kovalova, G.Medne, Z.Abola // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.100.

Role of inflammatory mediators in diagnosis of NEC / I.Meldere, Z.Abola, P.Tretjakovs, A.Petersons // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.25.

Saaugumu ar un bez iekaisuma raksturojums / M.Pilmane, A.Valdovska, O.Volrāts, Z.Ābola, A.Pētersons // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 202.lpp.

Iekaisuma mediatoru loma jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta diagnostikā / I.Meldere, P.Tretjakovs, A.Pētersons, Z.Ābola // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 231.lpp.

Jaunākie rezultāti jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta molekulārbioloģiskajā diagnostikā / I.Meldere, P.Tretjakovs, A.Pētersons, Z.Ābola // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 244.lpp.

Mikitins, Aleksandrs. Iedzimta diafragmas posterolaterālā trūce - diagnostikas un ārstēšanas rezultātu izpēte jaundzimušajiem laika posmā no 2003. līdz 2013.gadam / A.Mikitins, Z.Ābola, A.Pētersons // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 32.lpp.

Mikitins, Aleksandrs. Iedzimta diafragmas posterolaterālā trūce - diagnostikas un ārstēšanas rezultātu izpēte jaundzimušajiem laika posmā no 2008. līdz 2013.gadam / A.Mikitins, Z.Ābola, A.Pētersons // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 245.lpp.

Vīksne, Artūrs. Plaušu datortomogrāfijas lietderība primāra spontāna pneimotoraksa gadījumā / A.Vīksne, Z.Ābola, A.Pētersons // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 57.lpp.

Vīksne, Artūrs. Primāra spontāna pneimotoraksa diagnostikas un ārstēšanas taktika Bērnu KUS laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam / A.Vīksne, Z.Ābola, A.Pētersons // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 220.lpp.

A correlative comparison of the epidemiologic profile and the morphologic finding in children with congenital intra-abdominal adhesions / A.Junga, M.Pilmane, Z.Ābola, O.Volrāts // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.46.

Mikitins, Aleksandrs. Diafragmas posterolaterālā trūce jaundzimušajiem : diagnostikas un ārstēšanas rezultāti 1998.–2014. gadā / A.Mikitins, Z.Ābola, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 239.lpp.

Nekomplicēta akūta apendicīta neķirurģiska ārstēšana bērniem / A.Vīksne, Z.Ābola, A.Eņģelis, A.Zviedre, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 254.lpp.

Nonsurgical management of acute nonperforated appendicitis : are the selection criteria evidence based? / A.Viksne, Z.Abola, A.Engelis, A.Zviedre, A.Petersons // 16th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Ljubljana, Slovenia, June 17-20, 2015) : [Abstracts]. - Ljubljana, 2015. - P.76.

Transforming growth factor beta (TGF-β), basic fibroblast growth factor (bFGF) and fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) appearance in congenital intra-abdominal adehsions in children under one year of age / O.Volrāts, A.Augule, M.Pilmane, Z.Ābola // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 236.lpp.

Books and brochures​​

Ābola, Zane. Barības vada ķīmisks apdegums / Z.Ābola // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 7.nod., 34.-39.lpp.

Ābola, Zane. Kakla cistas / Z.Ābola // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 3.nod., 16.-20.lpp.

Ābola, Zane. Mīksto audu strutainās slimības / Z.Ābola // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 33.nod., 136.-140.lpp.

Ābola, Zane. Svešķermenis elpošanas ceļos / Z.Ābola // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 5.nod., 26.-29.lpp.

Ābola, Zane. Svešķermenis gremošanas traktā / Z.Ābola // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 6.nod., 30.-33.lpp.

Bērnu ķirurģija : primārās aprūpes speciālistiem : [mācību līdzeklis] / A.Pētersona redakcijā ; [autori: Z.Ābola, A.Eņģelis, L.Lugovskojs, A.Pētersons ... u.c.] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2014. - 167 lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff