Skip to main content

Work experience

2015 - Present

Basic-expert

European Commission project on the promotion of employment for people with disabilities in Turkey

2014 - Present

Senior doctor - consultant

NRC „Vaivari” Tecchnical Aids Center

2009 - Present

The main specialist in physical and rehabilitation medicine

LR Ministry of Health

2008 - Present

Strategic Board member

LR Ministry of Health

2008 - Present

Professor

Rīgas Stradiņš university

1992 - Present

Doctor

NRC "Vaivari"

2009 - 2014

Head

NRC „Vaivari” Technical aids center

1994 - 2014

Dean of the Faculty of Rehabilitation

Rīgas Stradiņš university

2007 - 2011

Member of the Board

NRC “Vaivari”

2004 - 2008

Associated professor

Rīgas Stradiņš university

2005 - 2007

Head of Clinically Methodical Department

NRC “Vaivari”

2004 - 2005

Chairman of the Board

NRC “Vaivari”

1993 - 2004

Lecturer

Rīgas Stradiņš university

1992 - 2004

Director

NRC "Vaivari"

1991 - 1992

Municipal medical director of the Department

Jūrmalas council

1980 - 1992

Doctor

National Children's Hospital

Education and training

1995 - 1996

Residency in Rehabilitation

Latvijas Medicīnas Akadēmija

1980 - 1981

Internship in Pediatric surgery

Rīgas Medicīnas institūts

1974 - 1980

Doctor - Pediatrican

Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte

1968 - 1974

Diploma of Secondary education

Rīgas 1.vidusskola

1963 - 1968

Diploma of Primary education

Jūrmalas Lielupes (6.astoņgadīgā) pamatskola

Achievements

Objects of intellectual property

Gundars RUSOVS, Aivars VĒTRA, Andris RUCIS, Māris RUCIS,

2011,

Orthopedic corsets,

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Gundars RUSOVS,

A61F5/02,

18.04.2011

Supervised study course

Assistive Technology

CAD-CAM Technology in Rehabilitation

Environment Accessibility

Introduction to specialty

Medical rehabilitation and team work

Organisation of Medical and Social Rehabilitation, Integration and Types of Services; Health Tourism and Marketing of Medical Services

Organisation of Medical Rehabilitation

Lectured study course

Anatomy and Physiology

Assessment and classification of Functional capacity limit

Assistive Technology

Basics of Rehabilitation

Clinical Rehabilitation

Environment Accessibility

General rehabilitation

Introduction to specialty

Medical Care Commodity Sciences

Organisation of Medical and Social Rehabilitation, Integration and Types of Services; Health Tourism and Marketing of Medical Services

Organisation of Medical Rehabilitation

Memberships

Public professional organizations

2013–present Member of the Board, President The Baltic and North Sea Physical and Rehabilitation Medicine Forum (BNF PRM)

2011 - present - Certification Board member , ​Latvian Medical Association

2009- present - ​Member of the Board, ​European Federation of Rehabilitation Science (EFRR)

​1998- present - Member of the Board, President, ​Latvian Association of Rehabilitation Professional Organisations (LRPOA)

​2013-2015 - Executive Board member​,UEMS PRM section

2009-2013 - ​Member of the Board, President, ​The Baltic and North Sea Physical and Rehabilitation Medicine Forum (BNF PRM)

2009-2011 - ​President, ​European Federation of Rehabilitation Science (EFRR)

2005-2014, ​President, ​Latvian Association of Medical Rehabilitation (LĀRA)

​2005-2010 - Member of the Board, ​Latvian Medical Association

2002-2015 - ​Delegate of the Latvian, ​UEMS PRM section

1995-2015 - ​Member of the Board, ​Latvian Association of Medical Rehabilitation (LĀRA)

1989-1993 - ​Member of the Board, ​Latvian Medical Association​Objects of intellectual property rights

Ortopēdiska korsete : LV 14380 B : patents / izgudrotāji: G.Rusovs, A.Vētra, A.Rucis, M.Rucis. - Pieteikts: 18.04.2011 ; publicēts: 20.11.2011. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.11 (2011), 1598.lpp.

Publications

Research articles​​

Kritienu riska izvērtēšana un tā saistība ar funkcionēšanas traucējumiem RAKUS stacionāra “Gaiļezers” pacientiem ar cerebrovaskulārām slimībām / U.Bambīte, I.Mihejeva, A.Vētra ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 13.-18.lpp.

Position paper on PRM and persons with long term disabilities / A.Vetra, P.Takáč, J.Petrovičová ...[et al.] // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.50, No.4 (2014, Aug.), p.453-464. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vētra, Aivars. Misija nodrošināt rehabilitācijas komandu, jeb "galds kādam ir jāuzklāj" / A.Vētra // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 25.-32.lpp.

Injuries in volleyball for athletes with a disability. A prospective long term study [Elektroniskais resurss] / P.Mustafins, P.Renström, A.Vetra, I.Scibrja // Polish Journal of Rehabilitation Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.1 (2013), p.6.-11. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.pjrr.eu/archive?numer=3

Jauna ēra muskuloskeletālās sistēmas slimību pacientiem : [diskusija : sakarā ar projektu "Piemērots darbam?"] / D.Behmane, A.Vētra, S.Gintere ...[u.c.] ; pierakst. D.Ričika // Doctus. - Nr.4 (2013, apr.), 53.-56.lpp.

Community based rehabilitation for children with disability in Riga : SWOT analysis / L.Cibule, M.Moors, A.Vetra ...[et al.] // 18th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (Thessaloniki, Greece, 28 May -1 June, 2012) : Proceedings. - Thessaloniki, 2012. - P.158-160.

Quality of life and provision of social rehabilitation services in elementary school age children with special needs in Riga City / I.Svekle, G.Eglite, A.Vetra, L.Cibule // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00035-p.1-00035-p.9. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Anaņjeva, Tatjana. Gaitas parametru izmaiņas osteoartrīta slimniekiem pirms un pēc gūžas locītavas endoprotezēšanas operācijas / T.Anaņjeva, Z.Pavāre, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 81.-86.lpp.

Mugurkaula laterāla stabilizācija pacientiem ar idiopātisko skoliozi / G.Rusovs, Z.Pavāre, T.Anaņjeva, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 107.-115.lpp.

Gait parameters of persons with total hip arthroplasty / T.Ananjeva, Z.Pavare, A.Vetra, V.Larins // LASE Journal of Sport Science. - N 1 (2010), p.42-48.

Quality of life assessment of elementary school age children with special needs / I.Švekle, L.Cibule, A.Vētra, G.Eglīte // Signum Temporis = Laika Zīmes : pedagogy & psychology : [journal of research in pedagogy and psychology] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. - Vol.3, N 1 (2010, March).

Abstracts​​

Accessibility and requirements for assistive devices in children with spina bifida in Latvia / Anita Vetra, Aivars Vetra, A.Kāposte ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 177.lpp.

Body composition and metabolism intensity in athletes with spinal cord injury / S.Rinkule, Z.Zarins, S.Rozenstoka, A.Vetra // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.46.

Body mass composition (BMC) and fat quantification methods / A.Vetra, Z.Pavare, I.Dabolina ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.91.

Funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija ar ilgstoši nedzīstošām brūcēm / K.Irbe, J.Civako, I.Mihejeva, A.Vētra // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 247.lpp.

Malnutrīcijas riska novērtēšana intensīvās terapijas profila nodaļās, lietojot modificēto NUTRIC skalu / I.Mihejeva, A.Vētra, D.Kalnačs ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 243.lpp.

Pacientu ar apakšējo ekstremitāšu amputāciju atlase pirmreizējai protezēšanai Tehnisko palīglīdzekļu centrā / K.Lācis, V.Logins, A.Vētra ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 256.lpp.

Rupeika, Sabīne. Celiac disease-related quality of life in school-aged children and adolescents / S.Rupeika, A.Vetra // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.81.

Accessibility and requirements for assistive devices in children with spina bifida in Latvia / A.Zakajeva, A.Vētra, A.Vētra ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.784-785. - Starptautiski citējamā izdevumā.

C3-C4 spinal cord incomplete injury : acute rehabilitation for better functional outcome / A.Trusina, J.Civako, A.Vētra, I.Mihejeva // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.786. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kritienu riska izvērtēšana insulta slimniekiem stacionārā RAKUS " Gaiļezers" / U. Bambīte, I.Mihejeva, A.Vētra ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 337.lpp.

Risk of fall assessment of stroke patients in Riga East Clinical University Hospital "Gaiļezers" / U.Bambīte, I.Mihejeva, A.Vetra ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.787. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vāciete, Ilze. Life quality changes of seniors after dental prosthetics / I.Vāciete, K.Krastiņa, A.Vētra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.797. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Agrīnās mobilitātes pasākumi akūtajā rehabilitācijā kritiski slimiem pacientiem funkcionālo un kognitīvo traucējumu novēršanai - nākotnes perspektīvas Latvijā / A.Vētra, I.Mihejeva, V.Liguts...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 357.lpp.

Disfāgijas biežums insulta slimniekiem / D.Baško, I.Mihejeva, A.Vētra, A.Vojevodina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 365.lpp.

Family involvement in acute rehabilitation of a patient with traumatic C3-C4 spinal cord incomplete injury (case report) / I.Mihejeva, A.Vētra, A.Trusina ...[et al.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.79.

Ķermeņa kompozīcijas un vielmaiņas intensitātes salīdzinājums sportistiem ar muguras smadzeņu bojājumiem ar spasticitāti un bez spasticitātes / S.Rinkule, Z.Zariņš, A.Vētra ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 353.lpp.

Pacientu funkcionālā stāvokļa nozīme adekvātas tālākas protezēšanas nodrošināšanā pacientiem pēc apakšējo ekstremitāšu amputācijām / K.Lācis, G.Raipalis, V.Logins, A.Vētra // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 452.lpp.

Use of ICF for multidisciplinary rehabilitation team and parent rehabilitation goals setting for children with cerebral palsy : [abstract] / A.Vetra, L.Cibule, A.Greitane, E.Gudakovska // Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.57, Suppl.1 (2014, May), p.e348. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Functional results of patients with lower limb injures after polytrauma / Z.Pavare, A.Smolovs, R.Jakusonoka, A.Jumtins, T.Ananjeva, A.Vetra // 22nd Annual Meeting of ESMAC (European Society of Movement Analysis for Adults and Children) (Glasgow, Scotland, UK, Sept.5-7, 2013) : Congress programme. - Glasgow, 2012. - P.168.

Poplavska, Elīna. Pirmreizējās protezēšanas rezultātu prognozēšana pacientiem ar unilaterālu transfemorālu amputāciju / E.Poplavska, E.Kiukucāne, A.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 305.lpp.

Rusovs, Gundars. Autokorekcija koriģējošajā korsetē pie idiopātiskas skoliozes / G.Rusovs, E.Potapova, A.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 234.lpp.

Rusovs, Gundars. Bracing of patients with adolescent idiopathic scoliosis in Latvia [Elektroniskais resurss] / G.Rusovs, A.Vētra // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.54, on CD-ROM.

Analysis with daily functioning and health related quality of life in children aged 7-12 years with develeopmental disabilities : [abstract] / L.Cibule, I.Švekle, A.Vētra ...[et al.] // 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability & 14th National Pediatric Neurology Congress (Istanbul, Turkey, May 16-19, 2012). - Istanbul, 2012. - P.179-180.

Assistive technology use in patients after lower extremity amputations : [abstract] / G.Rusovs, J.Nikolajenko, K.Ake, A.Vetra // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.131-132. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Basic principles of nutrition for SCI injured wheelchair basketball players / Z.Zariņš, A.Vētra, S.Rinkule ...[et al.] // International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Sept.4-6, 2012) : Book of Abstracts / Riga Stradiņš University, University of Latvia, Latvia University of Agriculture. - Riga, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Community based rehabilitation for children with disability in Riga city : SWOT analysis : [abstract] / L.Cibule, M.Moors, A.Vetra ...[et al.] // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Fine motor ability correlations with walking outcomes after one side transfemoral prosthetics [Elektroniskais resurss] : [abstract] / E.Kiukucane, D.Stirane, A.Vetra, A.Vetra ...[et al.] // 18th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (Thessaloniki, Greece, 28 May-1 June, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.epostersonline.com/esprm2012/?q=node/2461. - T.p. žurn. "European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine". - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.188. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ikdienas funkcionēšana un dzīves kvalitāte jaunākā skolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām Rīgas pilsētā / L.Cibule, I.Švekle, A.Vētra ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 233.lpp.

Impact of spinal cord injury on the functions of respiratory system [Elektroniskais resurss] : [abstract] / D.Stirane, S.Zommere, A.Nulle, A.Vetra // 18th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (Thessaloniki, Greece, 28 May-1 June, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.epostersonline.com/esprm2012/?q=node/1904. - T.p. žurn. "European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine". - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.154. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kiukucāne, Evita. Elpošanas sistēmas funkcionālo spēju novērtējums insulta slimniekiem ar mobilitātes un motoro spēju ierobežojumu / E.Kiukucāne, J.Koreņika, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 347.lpp.

Kiukucāne, Evita. Svara sadalījums uz pēdām dažāda mugursomas smaguma un novietojuma ietekmē 12-13 gadus veciem skolēniem / E.Kiukucāne, U.Raiskums, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 127.lpp.

Mākslu terapijas un klīniskās psiholoģijas integrācija rehabilitācijas praksē / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 458.lpp.

Metabolic characteristics of athletes with spinal cord injury / S.Rinkule, Z.Zariņš, S.Rozenštoka, A.Vētra // International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Sept.4-6, 2012) : Book of Abstracts / Riga Stradiņš University, University of Latvia, Latvia University of Agriculture. - Riga, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Physiotherapists theoretical and practical considerations for using physiotherapy methods working with stroke patients : [abstact] / D.Stirane, E.Klimovska, E.Kiukucane, A.Vētra // 7th Baltic Rehabilitation Association Conference on Physical and Rehabilitation Medicine (Vilnius, Lithiania, Nov.30-Dec.1, 2012). - Vilnius, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Poplavska, Elīna. Coordination and fine motor skills relation to mobility skills in patients after unilateral transfemoral amputation / E.Poplavska, E.Kiukucane, A.Vetra // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.88.

Rusovs, Gundars. Koriģējošas korsetes izraisītā spiediena reģistrēšanas iespējas, izmantojot Rīgas Stradiņa universitātes patentētu sistēmu / G.Rusovs, T.Aņisimova, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 362.lpp.

Small countrys' experience educating rehabilitation professionals : [abstract] / A.Vetra, D.Novicka, Jr J.Vetra, A.Vetra // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.40. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sportisti ar muguras smadzeņu bojājumiem (SCI) un basketbola izlases sportisti : vielmaiņas intensitātes salīdzinājums / S.Rinkule, Z.Zariņš, S.Rozenštoka, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 334.lpp.

Svara sadalījums uz pēdām pusaudžiem ar mugurkaula skoliotiskiem izliekumiem 10-13 gadu vecumā / D.Stirāne, D.Bindemanis, An.Vētra, A.Vētra, I.Mihejeva // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 129.lpp.

The clinical expression of dysphagia and assessment possibilities for patients with neurological disorders in Latvia / I.Blumentale, S.Kuske, I.Klatenberga, A.Vabale, I.Kaleja, A.Vetra, M.Mazjane // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.22-23.

Analysis of health-related quality of life of children with special needs in Riga city in 2009-2011 / L.Cibule, A.Vetra, I.Svekle ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.846. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Basic principles of nutriment for SCI injured wheelchair - basketball players : [abstract] / A.Vētra, Z.Zariņš, A.Nulle ...[et al.] // 6th Congress of the Baltic Spinal Cord Society (Riga, Latvia, Apr.15, 2011). - Riga, 2011. - P.13.

Dzīves kvalitātes atkārtots vērtējums jaunākā skolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām Rīgas pilsētā / A.Vētra, L.Cibule, I.Švekle ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 72.lpp.

Juocevicius, Alvydas. Issues of rehabilitation systems in Baltic States / A.Juocevicius, E.Soba, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.831. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Parent proxy - report of quality of life of their children with special needs and satisfaction with technical aids : [abstract] / A.Vetra, L.Cibule, I.Svekle ...[et al.] // Proceedings of the XI Congress of European Federation for Research in Rehabilitation (EFRR) "Perspectives and controversial issues for research in rehabilitation" (Riva Del Garda, Italy, May 26-28, 2011). - Turin, 2011. - P.69-70.

Ratiņbasketbolistu enerģijas patēriņa īpatnības sporta nodarbību laikā / S.Rinkule, A.Vētra, Z.Zariņš, I.M.Rubana // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 369.lpp.

7-10 gadus vecu Rīgas bērnu ar attīstības traucējumiem dzīves kvalitāte / L.Cibule, A.Vētra, G.Virsnīte, M.Moors ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 55.lpp.

Anaņjeva, Tatjana. Gait parameters in persons with total hip arthroplasty / T.Ananjeva, Z.Pavare, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.412. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics-2010"" (Warsaw, Poland, Aug.25-28, 2010). - Warsaw, 2010. - P.23-24.

Dynamic aligment of spine as factor for progression / G.Rusovs, Z.Pavare, T.Ananjeva, A.Vetra // International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics-2010" (Warsaw, Poland, Aug.25-28, 2010) : Abstracts. - Warsaw, 2010. - P.189-190.

Invaliditātes ekspertīzes rezultātu tendences Latvijā 2005.-2009.gadā / M.Taube, An.Vētra, A.Vētra ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 321.lpp.

Juocevičius, Alvydas. Vocational rehabilitation in Baltic states / A.Juocevičius, A.Vetra, V.R.Tuulik Leisi // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.391. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mugurkaula kakla daļas centrācija gaitas laikā pacientiem ar idiopātisko skoliozi / G.Rusovs, Z.Pavāre, T.Anaņjeva, A.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 209.lpp.

Quality of life and provision of social rehabilitation services in elementary school age children with special needs in Riga city / I.Svekle, G.Eglīte, A.Vetra, L.Cibule // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.102.

Rusovs, Gundars. Convex side muscular activity and progression of scoliotic curve [Elektroniskais resurss / G.Rusovs, A.Vetra // Scoliosis [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, Suppl.1 (2010), p.023. - 7th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities (Montreal, Canada, May 20-22, 2010) : [Abstracts]. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.scoliosisjournal.com/supplements/5/S1/?page=2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rusovs, Gundars. Convex side muscular activity and scoliotic curve progression / G.Rusovs, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.407. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Books and brochures​​

Veselības aprūpe Latvijā, 2013 / [autori: A.Brinkmane, I.Čēma, E.Senakola, M.Taube, A.Vētra, An.Vētra, J.Vētra, L.Vīksna ...[u.c.] ; galvenais redaktors P.Apinis]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. - 318, [1] lpp. - Grāmata izdota sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību un Slimību profilakses un kontroles centru.

Vētra, Aivars. Rehabilitācijas loma medicīnā, Latvija 2013. gads / A.Vētra, An.Vētra // Veselības aprūpe Latvijā 2013 / galv. red. P.Apinis. - Rīga, 2013. - 239.-248.lpp.

Ortopēdiska korsete : LV 14380 B : patents / izgudrotāji: G.Rusovs, A.Vētra, A.Rucis, M.Rucis. - Pieteikts: 18.04.2011 ; publicēts: 20.11.2011. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.11 (2011), 1598.lpp.

ACTIVITIES IN SCIENCE

Doctoral Thesis

"Bone acoustic properties in disorders of movement "

Medical Doctor degree

Head – prof. V. Logins,

Defended 2003.g.17.decembrī Rigas Stradiņš university, Medical industries Promotion Council;​

Contacts

Related news

Colleagues

Signe Tomsone
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Guna Bērziņa
Head of the Department, Academic Staff
Daina Šmite
Academic Staff, Director of Study Programme
Ruta Balode
Academic Staff
Ilze Blūmentāle
Director of Study Programme, Academic Staff
Daiga Bruzgule
Academic Staff
Dace Driba
Academic Staff
Velga Gaļanska
Academic Staff
Zane Liepiņa
Director of Study Programme, Academic Staff
Illa Mihejeva
Academic Staff
Darja Ņesteroviča
Researcher, Doctoral student, Academic Staff
Daiga Pulmane
Academic Staff
Zane Rožkalne
Academic Staff