Skip to main content

Work experience

1999 - Present

Associate Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Public Health and Epidemiology

1999 - Present

Head of the Study Programme

Faculty of Public Health and Social Welfare

1997 - 2014

Dean

Rīga Stradiņš University, Faculty of Public Health

1996 - 1999

Assistant Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Public Health, Department of Public Health and Epidemiology

1991 - 1995

Assistant

Rīga Stradiņš University, Faculty of Public Health, Department of Public Health and Epidemiology

1984 - 1986

Physician

State Child Clinic

Education and training

1989 - 1995

Dr. med. / Doctor in medical sciences (PhD)

Rīga Stradiņš University

1986 - 1988

Postgraduate studies, clinical traineeship in pediatrics and social medicine

Rigas Medical Institute

1976 - 1982

Medical Doctor’s Diploma, Physician-pediatrician

Rigas Medical Institute

Achievements

Field of research

  • Injury prevention and epidemiology
  • Lifestyle factors affecting health​
  • Child and adolescent health
  • Health care​

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Public Health

Rīga Stradiņš University, Bachelor, Full-time studies, Public Health​

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, academic Master's study programme , Public Health​ (Full-time studies)​

Supervised study course

Global Problems in Public Health

Health pedagogics

Health Promotion Policy and Practice

Management of Emergency Epidemiological Situations

Prevention, Health Promotion and Education

Project Managment

Public Health

Research Methodology

Theory of Public Health

Head of study course

Basics of Public Health, Public Health, Research Methodology, Theory of Public Health, ​Prevention, Health Promotion and Education, ​Health Promotion Policy and Practice, ​Global Problems in Public Health​

Lectured study course

Course Paper

Fundamentals of Public Health

Health Promotion Policy and Practice

Master’s Thesis

Prevention, Health Promotion and Education

Project Managment

Public Health

Research Methodology

Reserch Methodology

Theory of Public Health

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 8

Master's theses: 20

qualification papers: 22

Reviewed:

doctoral theses: 8

Master's theses: 25

qualification papers: 28

Projects

2015 -2018​

Coordinator in Latvia, The country Agent's lead investigator in MOCHA project (Models of Child Health Appraised- MOCHA) funded by a European Commission HORIZON 2020 grant number 634220 (from 1 October 2015 to 31 March 2018), EC London School of Economics in partnership with Association of Public health of Latvia.​

2014 - 2017 ​

Coordinator of subproject, National Research Programme 5.2. "Economic Transformation, smart growth, governance and legal framework for the state and society for sustainable development - a new approach to the creation of a sustainable learning community - EKOSOC - LV", Ministry of Sciences and Education in partnership with RTU, LU, LLU, DU, RSU, VA .

2009 - 2011​

Project manager in Latvia, ​Project STEPS- Strenghtening Engagement in Public Health Research EU Project 2009-2011, EUPHA in partnership with Public Health Association of Latvia .

​​​2008- 2010​

Project manager in Latvia​, Public Health Executive Agency (PHEA) granted programm TEND by Night (Dark, Dance, Disko, Dose, Drugs, Drive, Danger, Damage, Disability, Death) No A/101085, 2008- 2010, University of Torino (Italy) in partnership with Faculty of Public Health, Rīga Stradiņš University​​​

Memberships

Membership of professional organisations:

- member of European Public Health Association

-Head of Public Health Association of Latvia

-member of ASPHER

Publications

Research articles​​

Estimation of body weight and stature in Latvian hospitalized seniors / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, D.Zepa, I.Kalnins, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2015. - [Vol.] XXIV, No.2, p.27-36. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas jauniešu psihoemocionālo traucējumu saistība ar bērnībā pieredzētu vardarbību ģimenē / L.Spriņģe, K.Vulāne, T.Pulmanis, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 276.-285.lpp.

Plaukstas muskuļu spēku ietekmējošie faktori Latvijas senioriem / A.Balode, A.Villeruša, R.Erts, J.Vētra // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 255.-261.lpp.

Self-reported recurrent pain and medicine use behaviours among 15-year olds : results from the international study / I.Gobina, A.Villerusa, J.Villberg ...[et al.] // European Journal of Pain. - Vol.19, No.1 (2015, Jan.), p.77-84. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dzemdību un jaundzimušo raksturojums ar diabētu komplicētas grūtniecības gadījumā Latvijas populācijā no 2005. līdz 2010.gadam / I.Strēle, I.Zīle, A.Villeruša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 380.-390.lpp.

Specifiski perinatālās mirstības rādītāji saistībā ar gestācijas vecumu un dzimšanas svaru vienaugļiem : retrospektīvs kohortas pētījums / I.Zīle, A.Villeruša, I.Gavare, I.Šmate // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2014, dec.), 40.-43.lpp.

Zīle, Irisa. Monitoring of congenital anomalies in Latvia / I.Zile, A.Villeruša, M.Gissler // Central European Journal of Public Health. - Vol.22, No.3 (2014, Sept.), p.147-152. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Goniometric estimation of treatment efficiency in pediatric midshaft forearm fracture patients / J.Upenieks, S.Sloka, A.Petersons, A.Villerusa // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.51-57.

Mājās gūto apakšdelma kaulu lūzumu raksturojums bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem / S.Sloka, D.Mozgis, J.Upenieks, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 112.-118.lpp.

Pieaugušo populācijas gatavība sociāli iekļaut cilvēkus ar psihiskiem traucējumiem / I.Zārde, K.Pulmane, A.Villeruša, E.Rancāns // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 212.-220.lpp.

Vardarbībā gūtās traumas skolas vecuma bērniem Latvijā : demogrāfiskais raksturojums, ievainojumu veidi un traumas gūšanas vieta / L.Spriņģe, M.Vegnere, T.Pulmanis, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 235.-241.lpp.

Zīle, Irisa. Maternal age-associated congenital anomalies among newborns : a retrospective study in Latvia / I.Zīle, A.Villeruša // Medicina (Kaunas). - Vol.49, No.1 (2013), p.29-35. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zīle, Irisa. Riska faktoru izvērtējums jaundzimušajiem ar iedzimtām anomālijām, izmantojot gadījumu kontroles pētījuma dizainu / I.Zīle, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 153.-162.lpp.

A 5-year overview of forearm fracture etiology and treatment options in 7-15 years old children / J.Upenieks, S.Sloka, A.Petersons, A.Villerusa // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.36-40.

Georgieva, Lora. Information transfer from hospital to primary medical care after elderly patients' discharge from hospital in Bulgaria / L.Georgieva, A.Villerusa // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.161-165.

Latvijas pieaugušo iedzīvotāju attieksme pret cilvēku ar psihiskiem traucējumiem nodarbinātību / I.Zārde, K.Pulmane, A.Villeruša, E.Rancāns // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 198.-207.lpp.

Podviženko, Elīna. Brīvā laika pavadīšanas paradumu saistība ar fizisko aktivitāti darbā un psihoemocionālo stāvokli / E.Podviženko, I.Stars, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 255.-262.lpp.

Zīle, Irisa. Kopējā perinatālā mirstība un perinatālā mirstība no iedzimtām anomālijām Latvijā 2000.-2009. gadā / I.Zīle, A.Gederte, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 208.-216.lpp.

Correlation between driving-related skill and alcohol use in young-adults from six European countries : the TEN-D by Night Project [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, R.Siliquini, F.Bert ...[et al.] // BMC Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.11:526 (2011, July), [p.1-11]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/526

Fiziskās aktivitātes loma apakšdelma kaulu lūzumu etioloģiskajā struktūrā bērniem / J.Upenieks, L.Spriņģe, A.Pētersons, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 57.-65.lpp.

Public health education in Central and Eastern Europe and Central Asia / R.Adany, A.Villerusa, J.Bislimovska, M.Kulzhanov // Public Health Reviews. - Vol.33, N 1 (2011), p.105-133. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Spriņģe, Lauma. Bērnu netīšo, mājās gūto traumu raksturojums Latvijā / L.Spriņģe, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 66.-72.lpp.

The medicine use and corresponding subjective health complaints among adolescents, a cross-national survey / I.Gobina, R.Välimaa, A.Villeruša ...[et al.] // Pharmacoepidemiology and drug safety. - Vol.20, N 4 (2011, Apr.), p.424-431. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Traffic safety / A.Villerusa, I.Gobina, I.Pudule ...[et al.] // Social Determinants of Health Behaviour, Finbalt Health Monitor 1998-2008 / ed. by R.Prättälä ...[et al.]. - Helsinki, 2011. - Report 25, 476.-486.lpp.

A European study on alcohol and drug use among young drivers : the TEND by Night study design and methodology [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, R.Siliquini, S.C.Piat ...[et al.] // BMC Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.10:205 (2010, Apr.), [p.1-6]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/205

Gobiņa, Inese. Medikamentu lietošana un sūdzības par galvas un vēdera sāpēm pusaudžu vidū Latvijā / I.Gobiņa, I.Pudule, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 295.-303.lpp.

Kļaviņa, Solvita. Stresa izjūtas un veselības pašvērtējuma saistība ar personas finansiālajām grūtībām / S.Kļaviņa, I.Stars, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 414.-422.lpp.

Villeruša, Anita. Registration of congenital anomalies in Latvia / A.Villerusa, I.Zile, A.Petersons // Research articles in medicine & pharmacy, 2009 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.103-106.

Zīle, Irisa. Iedzimto anomāliju izplatības raksturojums jaundzimušajiem pēc mātes dzīvesvietas / I.Zīle, A.Villeruša, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 423.-434.lpp.

Abstracts​​

Characterisation of competitiveness factors in healthcare industry in Latvia : [abstract] / D.Behmane, A.Villerusa, U.Berkis, A.Kokareviča // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.92-93.

Health workforce crises in Latvia : [abstract] / A.Villerusa, D.Behmane, A.Kokarevica, U.Berkis // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.3 (2015), p.287. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Healthcare categorisation as an economic good in competitiveness studies / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokarevica, D.Behmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 382.lpp.

Iedzīvotāju darbaspēju novērtēšana un to ietekmējošie faktori / D.Behmane, A.Villeruša, A.Kokarēviča, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 384.lpp.

Kritiskās domāšanas dispozīcijas papildu skalas funkcionālā analīze un validācija / A.Utināns, V.Cauce, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 101.lpp.

Latvijas pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumu analīze / A.Villeruša, D.Grīnberga, I.Pudule ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 126.lpp.

Miometrijas vai goniometrijas izvēle diafizāru apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas efektivitātes izvērtēšanā bērniem / J.Upenieks, A.Pētersons, A.Villeruša ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 231.lpp.

Palielinātas ķermeņa masas izplatība Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem ar pirmreizēji diagnosticētu hipertensiju un veselības aprūpes speciālistu iesaistīšanās liekās ķermeņa masas samazināšanā / I.Gobiņa, A.Villeruša, B.Velika ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 127.lpp.

Stature and knee height : correlational study in Latvian elderly population / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, J.Vetra // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 33.lpp.

The differences in estimation of body weight between nursing home residents and home living Latvian seniors / A.Balode, A.Stoļarova, A.Villeruša, J.Vētra // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.75.

TTIP in healthcare industries : transsformation of internal into external competitiveness : [abstract] / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokareviča, D.Behmane // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.94-95.

Veselības aprūpes darbaspēka raksturojums Latvijā / A.Villeruša, A.Kokarēviča, D.Behmane, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 383.lpp.

Weight and height prediction of Latvian senior hospitalized patients / D.Zepa, A.Villerusa, A.Slokenberga ...[et al.] // European Geriatric Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S75. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Accuracy of recording of pregestational diabetes in the Latvian Birth Register / I.Strele, A.Villerusa, E.Tetere ...[et al.] // 49th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (Cagliari, Italy, March 29-Apr.1, 2014) : [Abstracts]. - Cagliari, 2014. - P.73.

Antropoloģisko rādītāju salīdzinājums mājās un pansionātos dzīvojošiem senioriem / A.Balode, A.Villeruša, D.Zepa, J.Vētra // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 48.lpp.

Association between exposure to physical and emotional neglect in childhood and self- reported lifetime suicide attempts in Latvian youth / L.Springe, A.Villerusa, T.Pulmanis ...[et al.] // 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (Tallinn, Estonia, Aug.27-30, 2014) : Abstract Book. - Tallinn, 2014. - P.96.

Goniometrijas loma diafizāru apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas rezultātu izvērtēšanā bērniem / J.Upenieks, S.Sloka, A.Petersons, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 222.lpp.

Maternal diabetes and pregnancy outcomes in the Latvian population 2007-2012 / E.Tetere, I.Strele, A.Villerusa ...[et al.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 79.lpp.

Preterm birth risk factors - retrospective cohort study in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Strele, A.Villerusa, I.Zile ...[et al.] // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.1 (2014, June), p.388. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://informahealthcare.com/toc/jmf/27/S1

Šica, Kristīne. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret veselību un izglītības līmenis kā uztura paradumus ietekmējošie faktori / K.Šica, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 167.lpp.

Spriņģe, Lauma. Ekspertu intervijas kā informācijas ieguves avots vardarbības pret bērniem izpētei Latvijā / L.Spriņģe, I.Stars, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 102.lpp.

Spriņģe, Lauma. Qualitative study on violence against children in Latvia / L.Springe, I.Stars, A.Villerusa // The 4th Regional European Safe Community Conference (Harstad, Norway, June 3-5, 2014) : Abstract Book. - Harstad, 2014. - P.33.

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 112.lpp.

The rate of the musculoskeletal pathology assessment for military personnel and civil population / L.Plavina, H.Karklina, A.Villerusa, I.Viksne // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.54.

Upenieks, Jānis. Treatment efficiency estimation of pediatric midshaft forearm fracture / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa // 13th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Vilnius, Lithuania, Sept.25-27, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.23.

Zīle, Irisa. Comparison of antenatal care factors and neonatal outcomes in rural and urban context : [abstract] / I.Zile, A.Villerusa // European Journal of Public Health. - Vol.24, Suppl.2 (2014), p.270-271. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ar veselības pašvērtējumu saistītie faktori gados veciem cilvēkiem / J.Vasiļevska, A.Villeruša, S.Tomsone, Z.Liepiņa // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 325.lpp.

Association between exposure to family violence in childhood and self-reported lifetime suicide attempts in Latvian youth : [abstract] / L.Springe, A.Villerusa, T.Pulmanis ...[et al.] // European Journal of Epidemiology. - Vol.28, Suppl.1 (2013), p.S213-S214. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Balode, Aija. Ķermeņa masas indekss Rīgas pansionātu senioriem [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Balode, J.Vētra, A.Villeruša // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=63

Bērnībā ģimenē pieredzētās vardarbības saistība ar jauniešu veselības pašvērtējumu / L.Spriņģe, A.Villeruša, I.Pudule ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 127.lpp.

Body mass index, waist circumference and hand grip force of older women in Rīga nursing homes / A.Balode, J.Vētra, A.Villeruša, U.Kojalo // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.26.

Childhood family violence exposure and self-rated health in young adulthood in Latvia : [abstract] / L.Springe, A.Villerusa, I.Pudule ...[et al.] // Atención Primaria. - Vol.45, Suppl.2 (2013), p.98. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ticība maģiskajam, paranormālajam un kritiskā domāšana - studentu pasaules uzskata divas atšķirīgās realitātes [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=98

Upenieks, Jānis. Correlation between motion range in adjacent joints and viscoelastic parameters of arm muscles in midshaft forearm fracture patients : [abstract] / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa // 14th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Leipzig, Germany, June 5-8, 2013). - Leipzig, 2013. - P.374.

Uztura paradumu izplatība un tendences pusaudžiem Latvijā 2002.-2010. gadā / I.Pudule, B.Velika, D.Grīnberga, A.Villeruša // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 96.lpp.

Zīle, Irisa. Completeness of the registration of congenital anomalies in medical birth register in relation to data on patients treated in hospital / I.Zīle, D.Kviļūna, A.Villeruša // 6th International Conference on Birth Defects and Disabilities in the Developing World (Ceby, Philippines, Nov.10-13, 2013) : Book of Abstracts. - Ceby, 2013. - P.147-148.

Attitudes of Latvian adult population towards employment of people with mental disorders : [abstract] / I.Zarde, K.Pulmane, A.Villerusa, E.Rancans // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.67.

Bērnībā ģimenē pieredzētās fiziskās un emocionālās vardarbības prevalence pēc Latvijas jauniešu pētījuma / A.Villeruša, L.Spriņģe, I.Pudule ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 108.lpp.

Evaluation of functional and viscoelastic parameters in children after diaphyseal forearm fractures / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa, E.Kurmina // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.42.

Factors associated with self-rated health of elderly people / J.Vasilevska, A.Villerusa, S.Tomsone, Z.Liepina // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.106.

Gobiņa, Inese. Chronic pain and medicine use among adolescents in Latvia from 1994-2010 / I.Gobiņa, A.Villeruša, I.Pudule // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 31.-32.lpp.

Kvalitatīvās intervijas izmantošana psihiatriskās stigmas izpētē / I.Zārde, I.Stars, A.Villeruša, E.Rancāns // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 70.lpp.

Latvijas pieaugušo iedzīvotāju attieksme pret cilvēku ar psihiskiem traucējumiem nodarbinātību / I.Zārde, K.Pulmane, A.Villeruša, E.Rancāns // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 72.lpp.

Psihiatriskā stigma - dzimuma, vecuma, izglītības un iepriekšēja kontakta ietekme uz gatavību sociāli pieņemt indivīdus ar psihisku saslimšanu / I.Zārde, K.Pulmane, A.Villeruša, E.Rancāns // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 71.lpp.

Relation between experienced childhood violence in family, parental separation or divorce and parental alcohol abuse in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Spriņģe, I.Pudule, A.Villeruša ...[et al.] // 9th European IUHPE Health Promotion Conference (Tallinn, Estonia, Sept.27-29, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 1.Mar. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://abstracts.conference-expert.eu/iuhpe2012/files/inde…

Smoking prevalence and its association with experienced violence in childhood: results from young adults survey in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Spriņģe, A.Villeruša, I.Pudule ...[et al.] // 5th Annual European Public Health Conference (Portomaso, Malta, Nov.8-10, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 5.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://2011.aspher.org/pg/file/read/9700/lauma-sprie-oral-p…

Spriņģe, Lauma. Addictive substance use behavior in young adults in Latvia and it association with experienced family violence in childhood / L.Spriņģe, A.Villeruša // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 60.-61.lpp.

Spriņģe, Lauma. Alcohol drinking behavior of 18-25 aged young adults in association with experienced family violence during childhood in Latvia : [abstract] / L.Springe, A.Villerusa // European Journal of Public Health. - Vol.22, Suppl.2 (2012), p.223. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Spriņģe, Lauma. Violence-related children injuries in Latvia / L.Springe, A.Villerusa, I.Zile // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.90.

Strēle, Ieva. Pregnancy outcomes in women with diabetes in Latvia, 2005-2009 : [abstract] / I.Strele, I.Zile, A.Villerusa // 47th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (Swansea, UK, May 12-15, 2012). - Swansea, 2012. - P.18.

Studentu ticība paranormālajam - Rīgas Stradiņa universitātes (Latvija) un Luiziānas Universitātes (ASV) salīdzinājums / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 452.lpp.

Upenieks, Jānis. Funkcionālo un biomehānisko parametru izvērtējums bērniem pēc diafizāriem apakšdelma kaulu lūzumiem / J.Upenieks, A.Pētersons, A.Villeruša // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 209.lpp.

Villeruša, Anita. Congenital anomalies of newborns related by maternal age and associated antenatal risk factors in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Villeruša, I.Zile // 9th European IUHPE Health Promotion Conference (Tallinn, Estonia, Sept.27-29, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 1.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://abstracts.conference-expert.eu/iuhpe2012/files/inde…

Zīle, Irisa. Iedzimto anomāliju izplatība jaundzimušajiem (2000-2010) / I.Zīle, A.Villeruša // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 197.lpp.

Zīle, Irisa. Infant mortality due to congenital anomalies in Latvia in relation with macroeconomic indicators : [abstract] / I.Zile, A.Villerusa // 22th Nordic Conference in Mathematical Statistics "Nordstat 2012" (Umeà, Sweden, June 10-14, 2012) : Programme. - Umeà, 2012. - P.77.

Zīle, Irisa. Prevalence of surgical congenital anomalies of newborns in Latvia (2000-2010) / I.Zile, D.Kviluna, A.Villerusa // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.53.

Zīle, Irisa. The association between major birth defects of newborns and maternal age in Latvia : [abstract] / I.Zile, A.Villerusa // European Journal of Public Health. - Vol.22, Suppl.2 (2012), p.236. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dzīves kvalitātes un anatomiski funkcionālo rādītāju izvērtējums bērniem ar diafizāriem apakšdelma kaulu lūzumiem / J.Upenieks, I.Terjajevs, A.Villeruša, A.Pētersons // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 68.lpp.

Ģederte, A. Epidemiological analysis of prevalence rate of newborns with urinary system's anomalies in Latvia / A.Ģederte, I.Zīle, A.Villeruša // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.118-119.

Gobiņa, Inese. Chronic backache and associated psychosocial factors among adolescents in Latvia from 1994-2006 / I.Gobina, A.Villerusa // European Journal of Pain Supplements. - Vol.5, N 1 (2011, Sept.), p.159. - Starptautiski citējamā izdevumā.

International comparison on the consumption of psychoactive substances and driving habits of young people participating in TEN D by Night project : [abstract] / R.Siliquini, L.Manzoli, A.Villerusa ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.21, Suppl.1 (2011), p.196. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Spriņģe, Lauma. Vardarbības rezultātā gūto ievainojumu raksturojums 16-29 gadus veciem jauniešiem / L.Spriņģe, A.Villeruša // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 160.lpp.

Villeruša, Anita. Leisure time activities as a risk of injuries among adolescents in Latvia : [abstract] / A.Villerusa, A.Bukova-Zideluna, I.Pudule // European Journal of Public Health. - Vol.21, Suppl.1 (2011), p.145-146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zārde, Inga. Psihiatriskās stigmas novērtēšanas instrumenta aprobācija Latvijas pieaugušo populācijā / I.Zārde, A.Villeruša // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 167.lpp.

Zīle, Irisa. Analysis of newborn mortality due to congenital anomalies associated with perinatal period risk factors / I.Zile, A.Villerusa // Journal of Epidemiology & Community Health. - Vol.65, Suppl.1 (2011, Aug.), p.A471-A472. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zīle, Irisa. Analysis of newborns' neonatal deaths due to congenital anomalies correlation with antenatal and neonatal characteristics in Latvia (2000-2007) : [abstract] / I.Zile, A.Villerusa // European Journal of Public Health. - Vol.21, Suppl.1 (2011), p.211. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zīle, Irisa. Correspondence between the diagnoses at birth and death of infants with the most common congenital anomalies in Latvia : [abstract] / I.Zile, A.Villerusa // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.34, Suppl.1 (2011, May), p.11. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zīle, Irisa. Epidemiological analysis of prevalence and mortality rete of newborns' Down syndrome in Latvia / I.Zile, A.Villeruša // NordicEpi 2011 : 5th Nordic Meeting in Epidemiology and Register-based Health Research (Reykjavik, Iceland, June 15-16, 2011) : Abstract Book. - Reykjavik, 2011. - P.30.

Zīle, Irisa. Epidemiological analysis of prevalence of newborns neural tube defects in Latvia : [abstract] / I.Zile, A.Villerusa // Folia Medica Cassoviensia. - T.66, N 1, Suppl.1 (2011), p.213. - 3rd International Student Medical Congress in Košice (ISMCK) (Košice, Slovak Republic, June 21-24, 2011).

Zīle, Irisa. Zīdaiņu ar iedzimtām anomālijām mirstības struktūra 2000.-2007. gadā pēc nāves cēloņa pamatdiagnozes / I.Zīle, A.Villeruša // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 267.lpp.

Apakšdelma kaulu lūzumi bērniem - sporta traumu aktualitāte / J.Upenieks, L.Spriņģe, A.Pētersons, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 219.lpp.

Bukova-Žideļūna, Aija. Latvijas iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumu dinamika no 1998. līdz 2008. gadam / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 120.lpp.

Gobiņa, Inese. Medikamentu lietošanas izplatība starp pusaudžiem, kuriem ir sūdzības par biežām sāpēm / I.Gobiņa, I.Pudule, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 65.lpp.

Gobiņa, Inese. Smoking trends among 15 year old adolescents in Latvia 1991-2006 / I.Gobina, I.Pudule, A.Villerusa // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.45.

Kļaviņa, Solvita. Sociālā atbalsta, subjektīvās stresa un vientulības izjūtas saistība / S.Kļaviņa, I.Stars, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 123.lpp.

Medicine use for headache and stomach-ache among school-aged children in Europe : [abstract] / I.Gobina, A.Villerusa, R.Välimaa ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.20, Suppl.1 (2010), p.160. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sirds veselības rādītāju kontrole un veselīga dzīvesveida paradumu maiņa saistībā ar darbspējīgā vecuma iedzīvotāju sociāli demogrāfisko raksturojumu / I.Zīriņa, I.Pudule, D.Grīnberga, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 139.lpp.

Spriņģe, Lauma. Bērnu (0-17 g.v.) netīšo, mājās gūto traumu raksturojums pēc traumas smaguma pakāpes / L.Spriņģe, I.Strēle, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 122.lpp.

Spriņģe, Lauma. Youth violent injuries in Latvia / L.Spriņģe, S.Rozīte, A.Villeruša // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.85.

Ten D by Night (Dark, Dance, Disco, Dose, Drugs, Drive, Danger, Damage, Disability, Death) : results of a European multi-centric portal survey : [abstract] / A.Villerusa, S.B.Vanzino, F.Alonso ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.20, Suppl.1 (2010), p.131-132. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The role of sports and physical activities in etiology of forearm fractures in children / A.Petersons, A.Villerusa, J.Upenieks ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.15-16.

Upenieks, Jānis. Epidemiologic aspects of forearm fractures in elementary school age children in Latvia / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa // AdRisk Seminar : Baltic-Nordic Seminar on Safety Promotion and Injury Prevention Among Adolescents and Young Adults (Tallinn, Estonia, Jan.20-21, 2010) : Abstracts. - Tallinn, 2010. - P.12.

Villeruša, Anita. Public health training in Latvia / A.Villerusa // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.21.

Zīle, Irisa. A survival analysis of newborns with congenital anomalies in Latvia from 2000 to 2007 / [abstract] / I.Zile, A.Villeruša // European Journal of Public Health. - Vol.20, Suppl.1 (2010), p.240. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zīle, Irisa. Asinsrites un balsta un kustību sistēmas iedzimtās kroplības ietekmējošie faktori jaundzimušajiem / I.Zīle, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 121.lpp.

Zīle, Irisa. Iedzimto anomāliju izplatību ietekmējošie faktori jaundzimušo vidū Latvijā / I.Zīle, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 64.lpp.

Zīle, Irisa. The analysis of newborns with multiple congenital anomalies in Latvia from 2000 to 2007 / I.Zīle, A.Villeruša // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.70.

Books and brochures​​

Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums 2009./2010 māc.g. aptaujas rezultāti un tendences [Elektroniskais resurss] / I.Pudule, I.Gobina, A.Villeruša ...[et al.]. - Rīga, 2012. - 44 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petiju…

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2010 = Health Behaviour among Latvian Adult Population, 2010 [Elektroniskais resurss] / Veselības ekonomikas centrs ; A.Villeruša, M.Taube, D.Behmane ...[u.c.]. - Rīga : Veselības ekonomikas centrs, 2011. - 32 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petiju… - Kopsav. angļu val.

Contacts

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Director
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Lolita Vilka
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Jeļena Koļesņikova
Head of Study Programme, Academic Staff, Manager
Lauma Spriņģe
Academic Staff, Head of Study Programme, Leading Researcher (Acting)
Uģis Ciematnieks
Academic Staff, Head of Study Programme
Kristaps Circenis
Head of Study Programme, Academic Staff
Elita Poplavska
Head of the Department, Leading Researcher