Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Pamateksperts

Eiropas komisijas projekts par nodarbinātības veicināšanu cilvēkiem ar invaliditāti Turcijā

2014 - pašlaik

Vecākais ārsts - konsultants

NRC „Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centrs

2011 - pašlaik

Valdes loceklis

Jūrmalas osta

2009 - pašlaik

Galvenais speciālists Fizikālajā un rehabilitācijas medicīnā

LR Veselības Ministrija

2008 - pašlaik

Profesors

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2008 - pašlaik

Stratēģiskās padomes loceklis

LR Veselības Ministrija

1992 - pašlaik

Ārsts

NRC "Vaivari"

2009 - 2014

Vadītājs

NRC „Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centrs

1994 - 2014

Rehabilitācijas fakultātes dekāns

Rīgas Stradiņa universitāte

2007 - 2011

Valdes loceklis

NRC “Vaivari”

2004 - 2008

Associētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2007

Klīniski metodiskās daļas vadītājs

NRC “Vaivari”

2004 - 2005

Valdes priekšsēdētājs

NRC “Vaivari”

2003 - 2005

Pārstāvis Eiropas Savienības komitejā

Latvijas pašvaldību savienība

1997 - 2005

Deputāts

Jūrmalas dome

1993 - 2004

Pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 2004

Direktors

NRC "Vaivari"

1991 - 1992

Municipālā medicīnas departamenta direktors

Jūrmalas dome

1989 - 1992

Deputāts

Jūrmalas tautas deputātu padome

1980 - 1992

Ārsts

Valsts bērnu klīniskā slimnīca

Izglītība

1995 - 1996

Rezidentūra Rehabilitoloģijā

Latvijas Medicīnas Akadēmija

1980 - 1981

Internatūra Bērnu ķirurģijā

Rīgas Medicīnas institūts

1974 - 1980

Ārsts - pediatrs

Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte

1968 - 1974

Diploms par vidējo izglītību

Rīgas 1.vidusskola

1963 - 1968

Diploms par pamatizglītību

Jūrmalas Lielupes (6.astoņgadīgā) pamatskola

Papildu informācija

Vadītie studiju kursi

CAD-CAM tehnoloģijas rehabilitācijā

Ievads specialitātē

Medicīniskā rehabilitācija un komandas darbs

Medicīniskās rehabilitācijas organizācija

Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas organizācija, integrācija un pakalpojumu veidi; veselības tūrisms un medicīnas pakalpojumu mārketings

Palīgtehnoloģijas

Vides pieejamība

Docētie studiju kursi

Anatomija un fizioloģija

Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija

Ievads specialitātē

Klīniskā rehabilitoloģija

Medicīniskās rehabilitācijas organizācija

Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas organizācija, integrācija un pakalpojumu veidi; veselības tūrisms un medicīnas pakalpojumu mārketings

Palīgtehnoloģijas

Rehabilitoloģijas pamati

Veselības aprūpes preču zinības

Vides pieejamība

Vispārējā rehabilitācija

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Sabiedriskās organizācijas:

 

2015–pašlaik - Viceprezidents, Latvijas Zēģelētāju savienība

2009- pašlaik - Valdes loceklis, Biedrība "Rozes fonds"

1994–pašlaik - Prezidents, Biedrība Priedaines jahtklubs

 

 

Sabiedriskās profesionālās organizācijas

2013–pašlaik- Valdes loceklis, Prezidents, Baltijas un Ziemeļu jūras Fizikālās un Rehabilitācijas Medicīnas Foruma (BNF PRM)

 

2011–pašlaik- Sertifikācijas padomes loceklis,Latvijas Ārstu biedrība

 

2009–pašlaik- Valdes loceklis,Eiropas rehabilitācijas zinātnes federācijas (EFRR)

 

1998–pašlaik- Valdes loceklis, Prezidents,Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības (LRPOA)

 

2013–2015- Izpildvaldes loceklis, UEMS PRM sekcija

2009–2013- Valdes loceklis, Prezidents,Baltijas un Ziemeļu jūras Fizikālās un Rehabilitācijas Medicīnas Foruma (BNF PRM)

 

2009–2011-Prezidents,Eiropas rehabilitācijas zinātnes federācijas (EFRR)

2005–2014-Prezidents

Latvijas ārstu rehabilitologu asociācijas (LĀRA)

 

2005–2010- Valdes loceklis,Latvijas Ārstu biedrība

 

2002–2015- Delegāts no Latvijas,UEMS PRM sekcija

 

1995–2015- Valdes loceklis,Latvijas ārstu rehabilitologu asociācijas (LĀRA)

1989–1993-Valdes loceklis,Latvijas Ārstu biedrība

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2014 - Atzinības raksts

LR Veselības Ministrija

2012 - Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas

 

2010- Goda raksts

Latvijas Republikas Ministru kabineta

 

2009- Barikāžu dalībnieka piemiņas medaļa

 

2002 - Goda raksts

Latvijas Republikas Ministru kabineta

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Kritienu riska izvērtēšana un tā saistība ar funkcionēšanas traucējumiem RAKUS stacionāra “Gaiļezers” pacientiem ar cerebrovaskulārām slimībām / U.Bambīte, I.Mihejeva, A.Vētra ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 13.-18.lpp.

Position paper on PRM and persons with long term disabilities / A.Vetra, P.Takáč, J.Petrovičová ...[et al.] // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.50, No.4 (2014, Aug.), p.453-464. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vētra, Aivars. Misija nodrošināt rehabilitācijas komandu, jeb "galds kādam ir jāuzklāj" / A.Vētra // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 25.-32.lpp.

Injuries in volleyball for athletes with a disability. A prospective long term study [Elektroniskais resurss] / P.Mustafins, P.Renström, A.Vetra, I.Scibrja // Polish Journal of Rehabilitation Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.1 (2013), p.6.-11. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.pjrr.eu/archive?numer=3

Jauna ēra muskuloskeletālās sistēmas slimību pacientiem : [diskusija : sakarā ar projektu "Piemērots darbam?"] / D.Behmane, A.Vētra, S.Gintere ...[u.c.] ; pierakst. D.Ričika // Doctus. - Nr.4 (2013, apr.), 53.-56.lpp.

Community based rehabilitation for children with disability in Riga : SWOT analysis / L.Cibule, M.Moors, A.Vetra ...[et al.] // 18th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (Thessaloniki, Greece, 28 May -1 June, 2012) : Proceedings. - Thessaloniki, 2012. - P.158-160.

Quality of life and provision of social rehabilitation services in elementary school age children with special needs in Riga City / I.Svekle, G.Eglite, A.Vetra, L.Cibule // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00035-p.1-00035-p.9. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Anaņjeva, Tatjana. Gaitas parametru izmaiņas osteoartrīta slimniekiem pirms un pēc gūžas locītavas endoprotezēšanas operācijas / T.Anaņjeva, Z.Pavāre, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 81.-86.lpp.

Mugurkaula laterāla stabilizācija pacientiem ar idiopātisko skoliozi / G.Rusovs, Z.Pavāre, T.Anaņjeva, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 107.-115.lpp.

Gait parameters of persons with total hip arthroplasty / T.Ananjeva, Z.Pavare, A.Vetra, V.Larins // LASE Journal of Sport Science. - N 1 (2010), p.42-48.

Quality of life assessment of elementary school age children with special needs / I.Švekle, L.Cibule, A.Vētra, G.Eglīte // Signum Temporis = Laika Zīmes : pedagogy & psychology : [journal of research in pedagogy and psychology] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. - Vol.3, N 1 (2010, March).

 

Tēzes​​

 

Accessibility and requirements for assistive devices in children with spina bifida in Latvia / Anita Vetra, Aivars Vetra, A.Kāposte ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 177.lpp.

Funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija ar ilgstoši nedzīstošām brūcēm / K.Irbe, J.Civako, I.Mihejeva, A.Vētra // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 247.lpp.

Malnutrīcijas riska novērtēšana intensīvās terapijas profila nodaļās, lietojot modificēto NUTRIC skalu / I.Mihejeva, A.Vētra, D.Kalnačs ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 243.lpp.

Pacientu ar apakšējo ekstremitāšu amputāciju atlase pirmreizējai protezēšanai Tehnisko palīglīdzekļu centrā / K.Lācis, V.Logins, A.Vētra ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 256.lpp.

Accessibility and requirements for assistive devices in children with spina bifida in Latvia / A.Zakajeva, A.Vētra, A.Vētra ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.784-785. - Starptautiski citējamā izdevumā.

C3-C4 spinal cord incomplete injury : acute rehabilitation for better functional outcome / A.Trusina, J.Civako, A.Vētra, I.Mihejeva // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.786. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kritienu riska izvērtēšana insulta slimniekiem stacionārā RAKUS " Gaiļezers" / U. Bambīte, I.Mihejeva, A.Vētra ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 337.lpp.

Risk of fall assessment of stroke patients in Riga East Clinical University Hospital "Gaiļezers" / U.Bambīte, I.Mihejeva, A.Vetra ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.787. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vāciete, Ilze. Life quality changes of seniors after dental prosthetics / I.Vāciete, K.Krastiņa, A.Vētra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.797. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Agrīnās mobilitātes pasākumi akūtajā rehabilitācijā kritiski slimiem pacientiem funkcionālo un kognitīvo traucējumu novēršanai - nākotnes perspektīvas Latvijā / A.Vētra, I.Mihejeva, V.Liguts...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 357.lpp.

Disfāgijas biežums insulta slimniekiem / D.Baško, I.Mihejeva, A.Vētra, A.Vojevodina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 365.lpp.

Family involvement in acute rehabilitation of a patient with traumatic C3-C4 spinal cord incomplete injury (case report) / I.Mihejeva, A.Vētra, A.Trusina ...[et al.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.79.

Ķermeņa kompozīcijas un vielmaiņas intensitātes salīdzinājums sportistiem ar muguras smadzeņu bojājumiem ar spasticitāti un bez spasticitātes / S.Rinkule, Z.Zariņš, A.Vētra ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 353.lpp.

Pacientu funkcionālā stāvokļa nozīme adekvātas tālākas protezēšanas nodrošināšanā pacientiem pēc apakšējo ekstremitāšu amputācijām / K.Lācis, G.Raipalis, V.Logins, A.Vētra // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 452.lpp.

Use of ICF for multidisciplinary rehabilitation team and parent rehabilitation goals setting for children with cerebral palsy : [abstract] / A.Vetra, L.Cibule, A.Greitane, E.Gudakovska // Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.57, Suppl.1 (2014, May), p.e348. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Functional results of patients with lower limb injures after polytrauma / Z.Pavare, A.Smolovs, R.Jakusonoka, A.Jumtins, T.Ananjeva, A.Vetra // 22nd Annual Meeting of ESMAC (European Society of Movement Analysis for Adults and Children) (Glasgow, Scotland, UK, Sept.5-7, 2013) : Congress programme. - Glasgow, 2012. - P.168.

Poplavska, Elīna. Pirmreizējās protezēšanas rezultātu prognozēšana pacientiem ar unilaterālu transfemorālu amputāciju / E.Poplavska, E.Kiukucāne, A.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 305.lpp.

Rusovs, Gundars. Autokorekcija koriģējošajā korsetē pie idiopātiskas skoliozes / G.Rusovs, E.Potapova, A.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 234.lpp.

Rusovs, Gundars. Bracing of patients with adolescent idiopathic scoliosis in Latvia [Elektroniskais resurss] / G.Rusovs, A.Vētra // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.54, on CD-ROM.

Analysis with daily functioning and health related quality of life in children aged 7-12 years with develeopmental disabilities : [abstract] / L.Cibule, I.Švekle, A.Vētra ...[et al.] // 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability & 14th National Pediatric Neurology Congress (Istanbul, Turkey, May 16-19, 2012). - Istanbul, 2012. - P.179-180.

Assistive technology use in patients after lower extremity amputations : [abstract] / G.Rusovs, J.Nikolajenko, K.Ake, A.Vetra // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.131-132. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Basic principles of nutrition for SCI injured wheelchair basketball players / Z.Zariņš, A.Vētra, S.Rinkule ...[et al.] // International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Sept.4-6, 2012) : Book of Abstracts / Riga Stradiņš University, University of Latvia, Latvia University of Agriculture. - Riga, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Community based rehabilitation for children with disability in Riga city : SWOT analysis : [abstract] / L.Cibule, M.Moors, A.Vetra ...[et al.] // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Fine motor ability correlations with walking outcomes after one side transfemoral prosthetics [Elektroniskais resurss] : [abstract] / E.Kiukucane, D.Stirane, A.Vetra, A.Vetra ...[et al.] // 18th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (Thessaloniki, Greece, 28 May-1 June, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.epostersonline.com/esprm2012/?q=node/2461. - T.p. žurn. "European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine". - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.188. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ikdienas funkcionēšana un dzīves kvalitāte jaunākā skolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām Rīgas pilsētā / L.Cibule, I.Švekle, A.Vētra ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 233.lpp.

Impact of spinal cord injury on the functions of respiratory system [Elektroniskais resurss] : [abstract] / D.Stirane, S.Zommere, A.Nulle, A.Vetra // 18th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (Thessaloniki, Greece, 28 May-1 June, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.epostersonline.com/esprm2012/?q=node/1904. - T.p. žurn. "European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine". - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.154. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kiukucāne, Evita. Elpošanas sistēmas funkcionālo spēju novērtējums insulta slimniekiem ar mobilitātes un motoro spēju ierobežojumu / E.Kiukucāne, J.Koreņika, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 347.lpp.

Kiukucāne, Evita. Svara sadalījums uz pēdām dažāda mugursomas smaguma un novietojuma ietekmē 12-13 gadus veciem skolēniem / E.Kiukucāne, U.Raiskums, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 127.lpp.

Mākslu terapijas un klīniskās psiholoģijas integrācija rehabilitācijas praksē / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 458.lpp.

Metabolic characteristics of athletes with spinal cord injury / S.Rinkule, Z.Zariņš, S.Rozenštoka, A.Vētra // International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Sept.4-6, 2012) : Book of Abstracts / Riga Stradiņš University, University of Latvia, Latvia University of Agriculture. - Riga, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Physiotherapists theoretical and practical considerations for using physiotherapy methods working with stroke patients : [abstact] / D.Stirane, E.Klimovska, E.Kiukucane, A.Vētra // 7th Baltic Rehabilitation Association Conference on Physical and Rehabilitation Medicine (Vilnius, Lithiania, Nov.30-Dec.1, 2012). - Vilnius, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Poplavska, Elīna. Coordination and fine motor skills relation to mobility skills in patients after unilateral transfemoral amputation / E.Poplavska, E.Kiukucane, A.Vetra // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.88.

Rusovs, Gundars. Koriģējošas korsetes izraisītā spiediena reģistrēšanas iespējas, izmantojot Rīgas Stradiņa universitātes patentētu sistēmu / G.Rusovs, T.Aņisimova, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 362.lpp.

Small countrys' experience educating rehabilitation professionals : [abstract] / A.Vetra, D.Novicka, Jr J.Vetra, A.Vetra // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.40. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sportisti ar muguras smadzeņu bojājumiem (SCI) un basketbola izlases sportisti : vielmaiņas intensitātes salīdzinājums / S.Rinkule, Z.Zariņš, S.Rozenštoka, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 334.lpp.

Svara sadalījums uz pēdām pusaudžiem ar mugurkaula skoliotiskiem izliekumiem 10-13 gadu vecumā / D.Stirāne, D.Bindemanis, An.Vētra, A.Vētra, I.Mihejeva // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 129.lpp.

The clinical expression of dysphagia and assessment possibilities for patients with neurological disorders in Latvia / I.Blumentale, S.Kuske, I.Klatenberga, A.Vabale, I.Kaleja, A.Vetra, M.Mazjane // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.22-23.

Analysis of health-related quality of life of children with special needs in Riga city in 2009-2011 / L.Cibule, A.Vetra, I.Svekle ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.846. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Basic principles of nutriment for SCI injured wheelchair - basketball players : [abstract] / A.Vētra, Z.Zariņš, A.Nulle ...[et al.] // 6th Congress of the Baltic Spinal Cord Society (Riga, Latvia, Apr.15, 2011). - Riga, 2011. - P.13.

Dzīves kvalitātes atkārtots vērtējums jaunākā skolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām Rīgas pilsētā / A.Vētra, L.Cibule, I.Švekle ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 72.lpp.

Juocevicius, Alvydas. Issues of rehabilitation systems in Baltic States / A.Juocevicius, E.Soba, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.831. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Parent proxy - report of quality of life of their children with special needs and satisfaction with technical aids : [abstract] / A.Vetra, L.Cibule, I.Svekle ...[et al.] // Proceedings of the XI Congress of European Federation for Research in Rehabilitation (EFRR) "Perspectives and controversial issues for research in rehabilitation" (Riva Del Garda, Italy, May 26-28, 2011). - Turin, 2011. - P.69-70.

Ratiņbasketbolistu enerģijas patēriņa īpatnības sporta nodarbību laikā / S.Rinkule, A.Vētra, Z.Zariņš, I.M.Rubana // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 369.lpp.

7-10 gadus vecu Rīgas bērnu ar attīstības traucējumiem dzīves kvalitāte / L.Cibule, A.Vētra, G.Virsnīte, M.Moors ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 55.lpp.

Anaņjeva, Tatjana. Gait parameters in persons with total hip arthroplasty / T.Ananjeva, Z.Pavare, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.412. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics-2010"" (Warsaw, Poland, Aug.25-28, 2010). - Warsaw, 2010. - P.23-24.

Dynamic aligment of spine as factor for progression / G.Rusovs, Z.Pavare, T.Ananjeva, A.Vetra // International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics-2010" (Warsaw, Poland, Aug.25-28, 2010) : Abstracts. - Warsaw, 2010. - P.189-190.

Invaliditātes ekspertīzes rezultātu tendences Latvijā 2005.-2009.gadā / M.Taube, An.Vētra, A.Vētra ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 321.lpp.

Juocevičius, Alvydas. Vocational rehabilitation in Baltic states / A.Juocevičius, A.Vetra, V.R.Tuulik Leisi // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.391. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mugurkaula kakla daļas centrācija gaitas laikā pacientiem ar idiopātisko skoliozi / G.Rusovs, Z.Pavāre, T.Anaņjeva, A.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 209.lpp.

Quality of life and provision of social rehabilitation services in elementary school age children with special needs in Riga city / I.Svekle, G.Eglīte, A.Vetra, L.Cibule // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.102.

Rusovs, Gundars. Convex side muscular activity and progression of scoliotic curve [Elektroniskais resurss / G.Rusovs, A.Vetra // Scoliosis [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, Suppl.1 (2010), p.023. - 7th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities (Montreal, Canada, May 20-22, 2010) : [Abstracts]. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.scoliosisjournal.com/supplements/5/S1/?page=2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rusovs, Gundars. Convex side muscular activity and scoliotic curve progression / G.Rusovs, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.407. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Veselības aprūpe Latvijā, 2013 / [autori: A.Brinkmane, I.Čēma, E.Senakola, M.Taube, A.Vētra, An.Vētra, J.Vētra, L.Vīksna ...[u.c.] ; galvenais redaktors P.Apinis]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. - 318, [1] lpp. - Grāmata izdota sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību un Slimību profilakses un kontroles centru.

Vētra, Aivars. Rehabilitācijas loma medicīnā, Latvija 2013. gads / A.Vētra, An.Vētra // Veselības aprūpe Latvijā 2013 / galv. red. P.Apinis. - Rīga, 2013. - 239.-248.lpp.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Ortopēdiska korsete : LV 14380 B : patents / izgudrotāji: G.Rusovs, A.Vētra, A.Rucis, M.Rucis. - Pieteikts: 18.04.2011 ; publicēts: 20.11.2011. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.11 (2011), 1598.lpp.

Zinātniskā darbība

 

Promocijas darbs

" Kaulaudu akustiskās īpašības kustību traucējumu gadījumos"

Medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai,

Vadītājs – prof. V. Logins,

Aizstāvēts 2003.g.17.decembrī Rīgas Stradiņa universitātes, Medicīnas nozares promocijas padomē;

 

Darbības joma pētniecībā (LZP klasifikācija)

 

Fizikālā un rehabilitācijas medicīna, rehabilitācija, cilvēka funkcionēšana, invaliditāte

 

Kārlis Lācis

Iedzimtu un iegūtu pēdu deformāciju korekcijas pacienta funkcionēšanas uzlabošanai

Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras programma „Medicīna"

 

Signe Rinkule

Uztura programmas izvēle, rehabilitējot personas ar muguras smadzeņu bojājumiem Latvijā

Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras programma „Medicīna"

 

Dace Stirāne

Kaulaudu biomehānisko īpašību izmaiņas rehabilitācijas laikā pie dažādas intensitātes kustību-balsta sistēmas slodzēm pacientiem ar ierobežotām apakšējo ekstremitāšu funkcionālajām spējām

Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras programma „Medicīna"

 

Ilze Vāciete

Runas kvalitātes novērtēšana un telerehabilitācijas iespējas pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm

Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras programma „Medicīna"

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anita Vētra
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Bērziņa
Docētāja, Vadošā pētniece
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Marita Spuntele-Kondrjakova
Docētāja, Mācību speciāliste