Skip to main content

Books

Klīniskā un veselības psihologa profesionālā darbība veselības aprūpes vidē: aktualitāte, pieredze, izaicinājumi

Autors(i): Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane, Ivans Jānis Mihailovs
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Mākslu terapija (atkārtotais izdevums)

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, red.
Izdevniecība: RaKa

Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, red., Anita Pipere, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Laura Regzdiņa-Pelēķe
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas klīniskais personības tests: tehniskā rokasgrāmata

Autors(i): Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU RSU psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzijas studiju programmās

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, red., Kristīne Šneidere, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Veselības psiholoģija: teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Velga Sudraba
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Autors(i): Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija

Autors(i): Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Autors(i): Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Autors(i): Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Autors(i): Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Supervīzija: teorija un prakse

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. No ieceres līdz profesijai

Autors(i): Sastādītājas: Jana Duhovska, Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija

Autors(i): Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Veselības psiholoģija

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones un Velgas Sudrabas redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse

Autors(i): Bite, I., Mārtinsone K., Sudraba V.
Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Psiholoģijas vēsture

Autors(i): Mārtinsone K., Lasmane A., Karpova Ā.
Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Pētniecība: teorija un prakse

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
Izdevniecība: RaKa

Psiholoģija. 1. daļa. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi

Autors(i): K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Psiholoģija. 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra

Autors(i): K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Psiholoģija. 3. daļa. Lietišķās jomas

Autors(i): K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Искусствотерапия

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Izdevniecība: Речь

Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām

Autors(i): Sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Edīte Krevica
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība

Autors(i): Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: RaKa

Pieaugušo izglītība

Autors(i): Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: RaKa

Mākslu terapija

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Izdevniecība: RaKa

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
Izdevniecība: RaKa

Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes

Autors(i): Anita Pipere
Izdevniecība: RaKa

Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā

Autors(i): Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: RaKa

Pētījumi mākslu terapijā

Autors(i): Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Drukātava

Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā

Autors(i): Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Drukātava

Mākslas terapija: teorija un prakse

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Izdevniecība: Drukātava

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Lead Researcher, Project Manager
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olav Götz
Academic Staff
Voldemārs Arnis
Director of Study Programme, Academic Staff, Chair of Ethics Committee
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Dins Šmits
Vice-Rector for Academic Affairs, Chair, Academic Staff, Lead Researcher, Board Member
Inese Gobiņa
Academic Staff, Lead Researcher, Project Manager, Member of Scientific Council
Laila Meija
Academic Staff, Lead Researcher
Agita Melbārde-Kelmere
Director of 'Nursing' master's study programme, Academic Staff
Daiga Behmane
Vice-Dean, Lead Researcher, Project Manager, Director of Study Programme, Member of Scientific Council
Aija Bukova-Žideļūna
Academic Staff, Director of Study Programme
Jeļena Koļesņikova
Director of Study Programme, Academic Staff, Manager
Lauma Spriņģe
Academic Staff, Director of Study Programme, Researcher