Skip to main content

Books

Mākslu terapija (atkārtotais izdevums)

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, red.
Izdevniecība: RaKa

Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, red., Anita Pipere, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas klīniskais personības tests: tehniskā rokasgrāmata

Autors(i): Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Laura Regzdiņa-Pelēķe
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU RSU psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzijas studiju programmās

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, red., Kristīne Šneidere, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Autors(i): Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Autors(i): Autoru kolektīvs, K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija

Autors(i): Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Autors(i): Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Autors(i): Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Autors(i): Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Supervīzija: teorija un prakse

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. No ieceres līdz profesijai

Autors(i): Sastādītājas: Jana Duhovska, Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija

Autors(i): Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Pētniecība: teorija un prakse

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
Izdevniecība: RaKa

Veselības psiholoģija

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones un Velgas Sudrabas redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse

Autors(i): Bite, I., Mārtinsone K., Sudraba V.
Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Psiholoģijas vēsture

Autors(i): Mārtinsone K., Lasmane A., Karpova Ā.
Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Psiholoģija. 3. daļa. Lietišķās jomas

Autors(i): K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Psiholoģija. 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra

Autors(i): K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Psiholoģija. 1. daļa. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi

Autors(i): K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām

Autors(i): Sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Edīte Krevica
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Искусствотерапия

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Izdevniecība: Речь

Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība

Autors(i): Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: RaKa

Pieaugušo izglītība

Autors(i): Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: RaKa

Mākslu terapija

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Izdevniecība: RaKa

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
Izdevniecība: RaKa

Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes

Autors(i): Anita Pipere
Izdevniecība: RaKa

Pētījumi mākslu terapijā

Autors(i): Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Drukātava

Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā

Autors(i): Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: RaKa

Mākslas terapija: teorija un prakse

Autors(i): Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Izdevniecība: Drukātava

Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā

Autors(i): Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Izdevniecība: Drukātava

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Work experience

2017 - Present

Head

Rīga Stradiņš University, doctoral department, doctoral study programme “Psychology”

Organization and improvement of the implementation of the doctoral study program, updating of study courses in compliance with the strategy papers, preparation and design of documentation of psychology science and RSU science development.​​Sector: Education.​

2016 - Present

Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Health Psychology and Pedagogy

Developing the field of psychology, management of the study process, participation in research. Sector: Education.​

2014 - Present

Head

Rīga Stradiņš University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Health Psychology and Pedagogy.

RSU strategic goals and accomplishment of the tasks delegated by the management, human resources management. Sector: Education.​

2012 - 2016

Associate professor

2012-2014 Riga Stradiņš University, Faculty of Rehabilitation, Department of Sports, Pedagogy and Nutrition, 2014-2016 Rīga Stradiņš University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Health Psychology and Education

​Management of the study process, development of study courses, participation in research. Sector: Education.​

2014 - 2015

Head

Rīga Stradiņš University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Professional Master’s study programme “Supervision”.

Ensuring the implementation and improvement of the Master's study programme, updating of the courses and developing new courses, taking into account RSU strategic documents, employer surveys and the results of student satisfaction surveys. Management of the methodological work of the teaching staff involved in the study programme and quality management. Involvement of students in research. Cooperation management.​ Sector: Education.​

2013 - 2014

Head

Rīga Stradiņš University, Faculty of Rehabilitation, Professional Master’s study programme “Health Psychology”.

Ensuring the implementation and improvement of the Master's study programme, updating of the courses and developing new courses, taking into account RSU strategic documents, employer surveys and the results of student satisfaction surveys. Management of the methodological work of the teaching staff involved in the study programme and quality management. Involvement of students in research. Cooperation management.​ Sector: Education.​

2010 - 2014

Head

Rīga Stradiņš University, Faculty of Rehabilitation, Department of Sports and Nutrition, Head of the psychology and the art therapy academic staff group.

Management of the methodological work of the teaching staff involved in implementation of the study courses of psychology and art therapy (in different RSU study programmes), promotion of the teaching staff professional development. Facilitation of the improvement and updating of the study course content; promotion of implementation of modern teaching methods in accordance with RSU strategic documents and the results of student satisfaction surveys. Management of the methodological work of the teaching staff involved in the study programme and quality management. Involvement of students in research. Cooperation management.​ Sector: Education.​

2009 - 2014

Head

Rīga Stradiņš University, Faculty of Rehabilitation, Professional Master’s study program me “Arts Therapy”.

Ensuring the implementation and improvement of the Master's study programme, updating of the courses and developing new courses, taking into account RSU strategic documents, employer surveys and the results of student satisfaction surveys.

Management of the methodological work of the teaching staff involved in the study programme and quality management.

Involvement of students in research.

Cooperation management.​

1996 - 2012

Assistant Professor

1996-2006 University of Latvia, Faculty of Pedagogy and Psychology, Department of Psychology, 2007-2012 Rīga Stradiņš University, Faculty of Rehabilitation

Management of the study process, development of study courses, participation in research, preparation and drawing up of documents. Participation in projects. Sector: Education.​

2006 - 2009

Head

Rīga Stradiņš University, Faculty of Nursing, Academic School of Arts Therapies.

​Ensuring the implementation of the professional Master's study programme "Art Therapy". Improvement of the study programme, updating of the courses and development of new courses considering RSU strategic documents and the results of student satisfaction surveys. Management of the methodological work of the teaching staff involved in the study programme and quality management. Involvement of students in research. Cooperation management.​ Sector: Education.​

2000 - 2005

Head

University of Latvia, Faculty of Pedagogy and Psychology, Psychology department, Director of Bachelor’s study programme “Psychology”

Ensuring the implementation of the professional Bachelor's study programme. Improvement of the study programme, updating of the courses taking into account the results of student satisfaction surveys. Management of the methodological work of the teaching staff involved in the study programme and quality management. Involvement of students in research. Cooperation management.​ Sector: Education.​

1999 - 2000

Acting Head of the Department

University of Latvia, Faculty of Pedagogy and Psychology, Acting Head of the Department of Psychology

​Ensuring the operation of the department; administrative and organisational work and human resources management, quality management. Methodological guidance of the teaching staff within the department, promotion of methodological strategies for teaching. Organisation and management of the department staff involvement in research and projects. Contribution to the fulfilment of RSU strategic goals and accomplishment of the tasks delegated by the management.​ Sector: Education.​

1996 - 1999

Lecturer

University of Latvia, Faculty of Pedagogy and Psychology, Department of Psychology

​Organisation of the study process, development of study courses, participation in research, organisational work and preparation and drawing up of documents. Sector: Education.​

Education and training

2006 - 2009

Professional Master’s degree in Healthcare and qualification of an art therapist (PD E, No 0518)

Rīga Stradiņš University, Faculty of Rehabilitation.

1994 - 1998

Dr. psych. (C-D No.001496).

University of Latvia, Institute of Pedagogy and Psychology.

1996 - 1998

Mg. psych. (No.003751)

University of Latvia, Faculty of Pedagogy and Psychology.

1994 - 1996

BA in Psychology (No. 004518) and Qualification of an assistant psychologist (Register. No.215)

University of Latvia, Faculty of Pedagogy and Psychology.

1993 - 1994

Mg paed. (No.000921)

University of Latvia, Faculty of Foreign Languages.

1988 - 1993

Specialist in methodology of the Latvian language and literature, and educational work, qualification of a Teacher of the Latvian language and literature (No.102555) and BA in Philology (No. 000148)

University of Latvia, Faculty of Pedagogy.

Achievements

Participation in funded research programmes

 • 2018- present. National Research Program (2018-2021). Challenges and Solutions of Latvian State and Society in an International Framework (INTERFRAME-LV). Leading researcher.
 • 2014 – 2017. National Research Programme (2014–2017). Economic Transformation, Smart Growth, Governance and Legal Framework for the State and Society for Sustainable Development - a New Approach to the Creation of a Sustainable Learning Community (EKOSOC-LV). Subproject/activity: Reflection on Values and Action Models in the Time of Social and Economic Changes, leading researcher.
 • 2014 – 2017. National Research Programme (2014–2017). Biomedicine for the Public Health (BIOMEDICINE). Subproject/activity: New technologies. "The elaboration of the Latvian multidimensional test in clinical psychology and its transfer into national economy", leading researcher.
 • 2006. Grant of the Latvian Council of Science. Methods of arts therapy in coping with crisis, leading researcher.
 • 2003-2005. Grant of the Latvian Council of Science. Reflection of psychic reality in the language of students and academics of different specialities, leading researcher.
 • 2001-2003. Grant of the Latvian Council of Science. Forms of crisis solution with women in different life stages in Latvia, leading researcher.
 • 2003. Ltd ITA Consultant. Effect of air pollution on health of the population in the district of Saldus, expert-researcher.

Continuing education a.o. qualification upgrade

​Work abroad (Erasmus projects), from 5 working days up to 2 weeks

 • 26.05.2019 – 30.05.2019. Klaipeda university, Lithuania
 • 16.12. 2016.– 22.12.2016. Ruppin Academic Center, Israel
 • 29.05.2016. - 01.06.2016. Hochschule für Kunsttherapie Nuertingen, Germany
 • 24.04.2016. - 29.04.2016. Lithuanian Academy of Music and Theatre, Lithuania.
 • 11.11.2015. - 17.11.2015. Egde Hill University, United Kingdom.
 • 12.05.2014.- 24.05.2014. Vilnius Academy of Arts, Lithuania.
 • 18.08.2013. - 24.08.2013. University of Kaunas, Lithuania.
 • 15.03.2013. - 28.03.2013. Lithuanian University of Health Sciences, Lithuania.
 • 10.04.2012. - 16.04.2012. Tallinn University, Institute of Fine Arts, Estonia.
 • 10.04.2012. - 16.04.2012. Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania
 • 11.11.2010. - 17.11.2010. Lithuanian University of Educational Sciences.
 • 26.05.2008. - 30.05.2008 Queen Margaret University, United Kingdom.

​Participation in organisation of scientific conferences (most significant, past 6 years) :

 • Member of Scientific Organising Committee (2014-2016), conference director (2017, 2018, 2019). Riga Stradiņš University. International scientific-practical conference. "Health and Personality Development".
 • Member of Scientific Organising Committee (2012, 2014, 2016, 2018). Rīga Stradiņš University. International Conference "Society. Health. Welfare".
 • Member of Organising Committee of Psychology section (2015, 2016), chair (2017,2018,2019). Rēzekne Academy of Technologies. International scientific conference. "Society. Integration. Education".
 • Member of Scientific Organising Committee (2015). Rīga Stradiņš University. International Scientific Conference "New Frontiers in Health Psychology".

Conferences :

Participation in scientific conferences with a scientific paper:

 • 31st of October to 2nd of November, 2019. First official European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT.
 • 2nd to the 5th July, 2019. 16th European Congress of Psychology "ECP 2019".
 • 24th to 25th May, 2019. Rezekne Academy of Tehnologies. 13 th International Scientific Conference "Society. Integration. Education".
 • 16th to 18th May, 2019. 11th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development- 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth”.
 • 1st to 3rd April, 2019. Riga Stradiņš University. International conference on Medical and Health Care Sciences “Knowledge For Use in Practice”.
 • 2nd April, 2019. Riga Stradiņš University. International Interdisciplinary conference on Social Science “Places”.
 • 25th to 27th April, 2019. Riga Stradiņš University. The fifth International Scientific Practical conference "Health and Personality Development: Interdisciplinary Approach".
 • 10th to 12th October,2018. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare".
 • 12th to 14th Semptember,2017. International conference on lifelong education and leadership for all. "3th European ICLEL conference".
 • 16th to 19th June,2018. European Human Genetics Conference in conjuction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics.
 • 19.-21.aprīlis,2018. Rīgas Stradiņa universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra. 4. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja".
 • 16th to 19th July,2017. International Association for Cross-Cultural Psychology. "9th European IACCP conference".
 • 26th to 27th May,2017. 11 International Scientific Conference “Society. Integration. Education”.
 • 27th to 29th April,2017. Riga Stradiņš University. 3rd International Scientific Practical conference "Health and Personality Development: Integrative Approach".
 • 23rd to 25th November,2016. Rīga Stradiņš University. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare". “Living in the world of Diversity: Social Transformations, Innovatioens, Solutions”.
 • 23rd July,2016. EAPP (European Association of Personality Psychology). "18th European Conference on Personality Psychology".
 • 27th to 28th May,2016. 10 International Scientific Conference “Society. Integration. Education”.
 • 14th to 16th April,2016. Riga Stradiņš University. 2nd International Scientific Practical conference "Health and Personality Development: Integrative Approach".
 • 15th October,2015. Rīga Stradiņš University. International scientific-practical conference "New frontiers in health psychology".
 • 21.septembris,2015. Dailes terapija ir muzikos terapija Lietovoje: Profesiju vystymo aktualijos.

Lietovos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

 • 1st to 5th September,2015. 29th Conference of the European Society of Health Psychology Principles of Behaviour Change in Health and Illness.
 • 5th to 6th May,2015. 13th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable Development. Culture. Education: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development".
 • 10th to 11th April,2015. Riga Stradiņš University. International Scientific Practical conference "Health psychology, health rehab and Art therapy for health promotion".
 • 24th to 25th April,2015. ANSE Research Conference Research in Supervision and Coaching.
 • 26th to 28th November,2014. 5th International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare. Family Well-Being and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice"
 • 24. – 26. oktobris,2014. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Dzīves koncepta biopsiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai".
 • 2. – 4. oktobris,2014. Международная научно-практическая конференция "Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика".

Abstract (2019) :

 • Paiča, I., Mārtinsone, K., & Taube, M. (2019). Which emotion regulation skills should be developed primarily for patients with depression in psychological treatment? First official European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT, October 31st. to 2nd of November, 2019.
 • Paičs, I. un Mārtinsone, K. (2019). Pašpalīdzības prakšu izmantošanas iespējas psiholoģiskā atbalsta sniegšanā. Daugavpils universitātes sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018”. IV daļa, Psihologijas aktualitātes, 2018.gada 12.-13.oktobris.
 • Paiča, I., Taube, M. & Mārtinsone, K. (2019). Emotion regulation and depression. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences. "Knowledge for Use in Practice". 1st to 3rd of April, Abstracts, 307.
 • Šneidere, K., Mārtinsone, K., & Koķe, T. (2019). Reflection on Research Integration in Study Process: Case of Psychology Branch at Rīga Stradiņš University, Latvia. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences. "Knowledge for Use in Practice". 1st to 3rd of April, Abstracts, 541.
 • Perepjolkina, V Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2019). Theoretical justification of the empirically derived dimensional model of personality pathology operationalised the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI). Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences. "Knowledge for Use in Practice". 1st to 3rd of April, Abstracts, 287.
 • Mārtinsone K., Purvlīce B., Bortaščenoks R. un Zuitiņš J. (2019). Psychological help in Latvia: groups and identities. Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences. "Places". 2nd of April, Abstracts, 80.
 • Krieķe Z., Mārtinsone K., & Purvlīce B. (2019). Individual and collective factors of Latvian arts therapists. Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences. "Places".2nd of April, Abstracts, 81.
 • Paiča, I., Mārtinsone, K. & Taube, M. (2019). Improvement of Emotion Regulation: Focus on the Psychological Care. Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences. "Places". 2nd of April, Abstracts, 85.
 • Paičs I. un Mārtinsone K. (2019). Self-help practice as a form of individual psychological support. Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences. "Places". 2nd of April, Abstracts, 84.
 • Pipere A. un Mārtinsone K. (2019). Psychological practice in a context of social advancement: representations of graduate students. International Conference on Social and Education Sciences. Abstract Book, 7.
 • Serapinas, D., Serapiniene, A., Šimaitytė, P., Daugirdaitė, I., Martinsone, K., & Leliugiene, M.M. (2019). The impact of neuroeducational methods on telomere length dynamics. 49th Annual Conference of the International Society of Psychoneuroendocrinology. Abstracts, 33.

  Work in department council (member of council)

  • 2017 - present. Riga Stradiņš University, Member of the Council of Doctoral Study Programs.
  • 2014 - present. Riga Stradiņš University, Unit of Psychology studies (Quality council of psychology studies, Quality council of Bachelor's and Master's study programmes).
  • 2014 - 2018. Riga Stradiņš university, Quality council of pedagogy, education and sports studies (Quality council of study programme "Supervision").
  • 2014-2016. Riga Stradiņš university, Council for study quality in the study programme "Art Therapy"
  • 2010 - 2014. Riga Stradiņš university, Board of the Faculty of Rehabilitation.
  • 2002 – 2006, Member of the Council University of Latvia, Education science study
  • 2000 - 2006. University of Latvia, the Council for study quality in the branch of Psychology.

  Supervised study course academic year 2019/2020

  • Doctorants Seminar I: Methodology and Methods of Writing the Doctoral Thesis
  • Doctorants Seminar II: Discussion About the Theoretical Part
  • Doctorants Seminar III: Discussion About the Research Part
  • Doctorants Seminar IV: Writing the Doctoral Thesis
  • Quantitative and Qualitative Research Methodology
  • Modern Trends in Development of Psychology and Scientific Communication
  • Research in Psychology Practice
  • Intercultural Psychology ▪ Scientific Methodology

  Supervised and reviewed student research papers

  • Bortaščenoks Rolands. Psihiskās veselības aprūpes profesionāļu sociālie priekšstati par psiholoģiskās palīdzības praksi Latvijā
  • Paiča Inese. Apzinātībā balstītu intervenču ietekme uz emociju regulāciju depresijas pacientiem.
  • Paičs Indulis. Dažādu pašpalīdzības prakšu praktizētāju līdzīgās un atšķirīgās personības iezīmes un to saistība ar pašefektivitāti
  • Šuriņa Sanita. Latvijas sabiedrības sociālā uzticēšanās un piederības izjūta sociālā kapitāla koncepcijas ietvaros starptautiskā kontekstā: salīdzinošs pētījums.
  • Bierne Jekaterina. Skrīninga diagnostikas uzaicinājumu uztveres un izmantošanas izvērtējums Latvijas populācijā un dalības skrīninga programmās sekmēšanas iespējas.
  • Akmane Elīna. Profesionālā identitāte kā ietvars pilsoniskas sabiedrības attīstībai psiholoģiskās palīdzības sniedzējiem.

  ​Social activities, participation in non-govemmental and Professional organisations

  • 2019 - 2020. National Editor of European health psychology society Practical Health Psychology Blog.
  • 2019 - present. Psychology profession standard expert.
  • 2018 - 2019, Member of the working group for the development of the supervisor's profession standard
  • 2017 - 2018, Latvian Psychologists Association, head of the Psychologists act commentary group
  • 2015 – 2016, A member of the working group of the Ministry of Health of the Republic of Latvia "Assessment of Medical Rehabilitation Services and Proposals".​​​
  • 2013 - present. Latvian Psychologists Association, founder member and Council member (2013-2015; 2018- present), honorary member (2018).
  • 2012 - present. Latvian Health Psychology Association, founder member, Chairperson of the Board (2012 – 2015), honorary member (2014)
  • 2012 - present. European Health Psychology Society, member and National delegate.
  • 2012 - present. Latvian Association of Professors, member.
  • 2009 - present. Latvian Clinical Psychologists Association, member.
  • 2008 - present Latvian Association of Supervisors, member (the association is a full member of the Association of National Organisation for Supervision in Europe).
  • 2008 - present. Latvian Professional Association of Rehabilitation, Board member.
  • 2007 - present. Latvian Union of Art Therapy Associations, founder member, Chairperson of the Board (2011 - 2013).
  • 2007 - present. Latvian Dance Movement Therapy Association, founder member, honorary member (2010).
  • 2003 - present. Latvian Art Therapy Association, founder member; Council member (from 2012), honorary member, Chairperson of the Board (2003 – 2012).

  Awards and recognitions

  • 2018 Acknowledgment from Latvian Society of Psychologists on the Investment Edition “Professional Activities of Psychologists in Latvia: Content, Organization, Regulation. Psychologists' Law Commentary ”
  • 2017 Acknowledgment letter from the Ministry of Health for persistent contribution to the development of higher education and promotion of research in the area of health psychology​
  • 2016 Letter of Acknowledgement from Ministry of Health of the Republic of Latvia for the significant contribution to the development of art therapy in Latvia.
  • 2016 Acknowledgement of Latvian Psychology society for the creative investment and coordination of cooperation in preparation and process of the 3rd Congress of Latvian Psychologists
  • 2016 Acknowledgement of Latvian Psychotherapy society for initiative and contribution in developing and popularizing the field of psychotherapy
  • 2016 Acknowledgement of Latvian Supervisors society for significant contribution to the development of supervisors' professional standards and professional development
  • 2016 Acknowledgement of Latvian Art therapy association for active participation and contribution to the development of art therapy education and professional development in Latvia
  • 2014 Letter of Acknowledgement from Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia for development of health psychology in Latvia. The work of expert in education (International Accreditation Commission)
  • 2014 Recognition for expertise and professional knowledge when carrying out international accreditation of study programmes at Moscow State Pedagogical University.
  • 2013 Gratitude for the contribution to the University of Latvia Faculty of Pedagogy, Psychology and Arts development.
  • 2012 International Academy of Psychological Sciences Honour sign for significant contribution in developing psychology.
  • 2011 Ministry of Education and Science award for development of art therapy and health psychology in Latvia.
  • 2011 International Ludis Bērziņš' award in the pedagogical competition of relative work, a laureate of the nomination for a special input in the development of the Latvian education and for the work with students.

  Research articles indexed in databases (2019-2014)

  • Mihailova, S., Martinsone, K., & Pipcane, A. (2019). Comparison of adolescent’s values: Riga and Vidzeme region. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare." https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801006
  • Bortaščenoks, R., Purvlīce, B., Mārtinsone, K., Rancāns, E., Mihailovs, I.J., & Ķīvīte - Urtāne, A. (2019). Psychological help in Latvia – regulatory framework. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 24th-25th, 2019. Volume VII, 21- 36. http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol7.3806
  • Perepjolkina, V., Ļubenko, J., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2019). Incremental Role of Pathological Personality Traits in the Prediction of Suicidal Ideation in General and Psychiatric Inpatient Sample. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. Vol. 73(4). (pp. 356-363). https://doi.org/10.2478/prolas- 2019-0055
  • Lazdiņš, K., & Mārtinsone, K. (2018). Prediction for driving behaviour in connection with sociodemographic characteristics and individual value system. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare", Volume 40. https://doi.org/10.1051/shsconf/20184003009
  • Ļevina, J., & Mārtinsone, K. (2018). Anomia, Social Participation and Subjective Well-being: a Psychological Perspective. In S. Kruk (Ed.) Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia. (pp. 67-90). RSU.
  • Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailova, S. & Sokola-Nazarenko, M. (2018). Students’ Social Activities, Values, Meaningfulness of Life and Self-Confidence. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 25th-26th, 2018. Volume VII, 115-128. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol7.3444
  • Ļevina, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Mihailova, S., & Koļesņikova, J. (2018). The relationship between anomia and maladaptive personality traits. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare", Volume 40. https://doi.org/10.1051/shsconf/20184002006
  • Ļubenko, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Rancāns, E., & Stepens, A. (2018). The Relationship between Suicide Ideation, Depressive Symptoms and Personality Traits in Elderly: Pilot Study Results. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 25th-26th, 2018. Volume VII, 129- 139. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3273
  • Majore-Dūšele, I., Paiča, I., Mārtinsone, K., & Millere, I. (2018). Characteristics of mindfulness based interventions for different patient groups – literature review. Proceedings of the International "Scientific Conference Society. Integration. Education", May 25th-26th, 2018. Volume VII, 140-152. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3298
  • Paičs, I., Mārtinsone, K., & Ļubenko, J. (2018). Self-help practices: literature review. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 25th-26th, 2018. Volume VII, 196-207. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol7.3435
  • Purvlīce, B., Mārtinsone, K., Pipere, A., & Bortaščenoks, R. (2018). Identity of Professional Groups Providing Psychological Help: a Literature Review. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 25th-26th, 2018. Volume VII, 229-239. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3296
  • Perepjolkina, V., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A., & Rancāns, E. (2017). Criterion- based validity of the depression scale of Latvian clinical personality inventory. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 26th-27th, 2017. Volume VI, 603-616. http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol1.2351
  • Lazdiņš, K. J., Mārtinsone, K. (2017). Individual value system characteristics and driving behaviour relationships. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 26th-27th, 2017. Volume VI, 570 – 579. http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol1.2390
  • Ļevina, J., Mārtinsone, K. (2017). Psychometric properties of the Anomia Questionnaire (AQ). Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 26th- 27th, 2017. Volume VI, 580.-590. http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol1.2291.
  • Akmane, E., & Mārtinsone, K. (2016). The initial stage of the professional identity development of an art therapist: The example of Latvia. Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy, Special Issue 8(1), 12-25.
  • Ļevina, J., Mārtinsone, K., Klince, K. (2016). Relations between anomia and values of the inhabitants of the Baltic states. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 27th-28th, 2016. Volume I, 431.-446. http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1522
  • Kolesnikova, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Stepens, A., Rancāns, E. (2016). The theoretical integrative model for the latvian clinical personality inventory. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 27th-28th, 2016. Volume I, 338-399. http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1518
  • Perepjolkina, V. Kolesnikova, J. Mārtinsone, K., Stepens A. (2016). Latvijas klīniskā personības testa otrās sākotnējo apgalvojumu kopas izstrāde: integratīvās pieejas pielietošana. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība". I.daļa. 469-483. http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1521
  • Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailova, S., & Gintere, I. (2015) Characteristics of personal value- meaning systems of Latvian youths in 1998, 2005, 2010 and 2015: A comperative study. Proceedings of the International Scientific Conference"Society. Integration. Education", May 22th- 23th, 2015. Volume III, 577. – 587. http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol3.476
  • Mārtinsone, K., Ļevina, J., Mihailovs, I.J., Hartmane, S. un Upeniece, I. (2015). Latvijas supervizoru vērtības: pilotpētījuma rezultāti. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.

  "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība". IV daļa. 115. – 126. http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol4.341

  • Ļevina, J., Mārtinsone, K., & Kamerāde, D. (2015). Anomia as a factor predicting subjective well- being. Med. psihol. Ross, 3(32). http://www.mprj.ru/archiv_global/2015_3_32/nomer07.pdf
  • Ļevina, J., Mārtinsone, K., & Kamerāde, D. (2015). Sex and age differences in levels of anomia of Latvian inhabitants. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 22th-23th, 2015. Volume III, 567. – 576. http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol3.475

  Other articles (2019-2015)

  • Paičs, I. un Mārtinsone, K. (2019). Pašpalīdzības prakšu izmantošanas iespējas psiholoģiskā atbalsta sniegšanā. Daugavpils universitātes sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018”. IV daļa, Psihologijas aktualitātes.
  • Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailovs, I., J., Hartmane, S., Upeniece, I. (2017). Latvian Supervisors’ Values. Inspire and be inspired - a sample of research on supervision and coaching in Europe. L’Harmattan Publishing. 63-83.
  • Dēliņa, I., Mārtinsone, K., Vilka, E. un Duhovska, J. (2017). Rīgas Stradiņa universitātes profesionālajā studiju programmā “Mākslas terapija” studējošo aizstāvēto maģistra darbu analīze (2009–2016). Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīgas Stradiņa universitāte. 166.-176.
  • Stumpe, I. un Mārtinsone, K. (2017). Mūzikas terapijas prakse Latvijā, Igaunijā un Lielbritānijā.

  Mūzikas terapija I Pētniecība, pieredze, prakse. Liepājas Universitāte, 34.-45.

  • Lejiņa, L., Mārtinsone, K. & Ļevina, J. (2016). The cultural dimensions and the usage of Internet in post-soviet countries [Культурные измерения и использование интернета в пост-советских странах]. Белгородского , B. C., Кащеева, O. B., Зотова, B. B., Антоненко, И.В. (ред. ), Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность. Часть 4 (c. 182 – 188).
  • Ļevina, J., Mārtinsone, K. un Kamerāde, D. (2016). A model of anomia in the Baltic States. The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies, 11(3).
  • Mārtinsone, K. un Mihailovs, I.J. (2015). Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences

  „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” materiāli. IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”. 48. – 57.

  • Николаева, Е.И., Мартинсоне, К.Э. (2015) Психофизиологические основания психосоматических изменений (обзор исследований). Психология образованияв поликультурном пространстве. Том 2 (Nr. 30).

  Books

  • Sudraba, V. un Mārtinsone, K. (2019). Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija. 2.izd.

  RSU izdevniecība.

  • Mārtinsone, K. un Freimane, G. (2019). Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma. RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K. un Pipere A. (red.). (2019). Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. 2.izd. RSU izdevniecība.
  • Mārtinsones, K. un Sudrabas, V. (red.). (2019). Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva. RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K. (Autoru kol.vad.). (2018). Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri. Tiesu namu aģentūra.
  • Sudraba, V. un Mārtinsone, K. (2018). Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija. RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K. un Pipere, A. (red.). (2018). Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana.

  RSU izdevniecība.

  • Pāvulēns, J., Mārtinsone, K. un Mihailova, S. (2018). Konsultatīvais atbalsts skolēniem. RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K. (sast.). (2017). Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. RSU izdevniecība.https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Psihologijas-izglitibas-10-gadi- RSU_2017.pdf
  • Briško, B., Daniela, L., Girgensone, B., Grīnis, E., Ģērmane, S., Kraģe, G., Mārtinsone, K., Mihailovs, I.J., Mihailova, S., Pāvulēns, J., Pēterkopa, A., Rubene, Z., Studente, A., Štekele, I., Trūpa ,K., Zagorskis, A., Zaķe un D., Zālīte, R. (2017). Metodoloģiskās vadlīnijas darba projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Izglītības kvalitātes valsts dienests.
  • Mārtinsone, K. un Mihailova, S. (2017). Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. RSU izdevniecība.
  • Ļevina, J. un Mārtinsone, K. (2016). Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija. RSU izdevniecība. https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/konsultesana_un_konsultativa_psihologija.pdf
  • Bite, I., Mārtinsone, K. un Sudraba V. (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Zvaigzne ABC
  • Mārtinsone, K., Lasmane, A. un Karpova Ā. (2016). Psiholoģijas vēsture. Zvaigzne ABC.
  • Mārtinsones, K.un Sudrabas, V. (red.). (2016). Veselības psiholoģija. RSU izdevniecība.
  • Duhovska, J. un Mārtinsone, K. (2016). Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: No ieceres līdz profesijai. RSU izdevniecība.
  • Mārtinsones, K., Piperes, A. un Kamerādes, D.(2016). Pētniecība: teorija un prakse. RaKa.
  • Mārtinsones, K. un Miltuzes, K. (red.). (2015). Psiholoģija. 3. daļa. Lietišķās jomas. Zvaigzne ABC.
  • Mārtinsone, K. un Miltuze, A.(red.). (2015). Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Zvaigzne ABC.
  • Mārtinsone, K. un Miltuze, A.(red.). (2015). Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi. Zvaigzne ABC.
  • Mārtinsone, K. un Krevica, E. (red.). (2014). Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām. RSU izdevniecība.
  • К. Мартинсоне (ред.) (2014). Искусствотерапия. Речь, - 351 с.
  • Mārtinsone, K. (2012). Pieaugušo izglītība. RaKa.
  • Mārtinsone, K. (2012). Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība. RaKa.

  Book chapters

  • Dzilna, S. un Mārtinsone, K. (2019). Uzskati par psihes saistību ar veselību un slimību un to saistība dažādos vēstures periodos. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva. (pp. 24-27). RSU izdevniecība.
  • Kalvāns, Ē. un Mārtinsone, K. (2019). Sociālekonomiskais statuss un veselība. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (pp. 79-82). RSU izdevniecība.
  • Krūmiņa, A. A., Mihailovs, I.J. un Mārtinsone, K. (2019). Pacientu izglītošana un izglītošanās. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (pp. 116-126). RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K. un Freimane, G. (2019). Biomedicīniskā, psihosomatiskā un biheiviorālā pieeja veselībai un slimībai. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (pp. 34-36). RSU izdevniecība.
  • Duhovska, J., Lusebrink, V. B., & Mārtinsone, K. (2018). Assessment and therapeutic application of the Expressive Therapies Continuum in music therapy: The case of Anna with cancer-related depression. In A. Zubala, & V. Karkou. Arts therapies in the treatment of depression. (pp.241-255). Routledge.
  • Girgensone B. un Mārtinsone, K. (2018). Zinātnisko redaktoru piezīmes. No K. Mārtinsone un B. Girgensone (red.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (pp.89.-102.). Tiesu namu aģentūra.
  • Mārtinsone, K. (2018). Psihologu profesionālās organizācijas Latvijā. No K. Mārtinsone (red.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (pp. 54.-70.). Tiesu namu aģentūra.
  • Mārtinsone, K. un Mihailovs, I.J. (2018). Psihologa izglītības sistēma Latvijā. No K. Mārtinsone (red.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (pp.25-41.). Tiesu namu aģentūra.
  • Mārtinsone, K. un Šneidere, K. (2018). Pētnieciskie darbi studiju procesā, to veidi un izstrādes process. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (pp. 30.-33.). RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K., I.J.Mihailovs un Girgensone, B. (2018). Priekšvārds. No K. Mārtinsone (red.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (pp. 6.-11.). Tiesu namu aģentūra.
  • Pipere, A. un Mārtinsone, K. (2018). Monogrāfija. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (pp. 90.-92.). RSU izdevniecība.
  • Pipere, A., Dambrova, M., Mārtinsone, K. un Berķis, U. (2018). Zinātnisks raksts, tā veidi. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (pp. 78.- 90.). RSU izdevniecība.
  • Pipere, A., Mārtinsone, K. un Spila, D. (2018). Galvenās zinātniskās izdevniecības. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (pp. 67.- 69.). RSU izdevniecība.
  • Rozenvalde, I. un Mārtinsone, K. (2018). Zinātniskās rakstīšanas būtība un mērķi, tās kompleksais raksturs. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (pp. 18.-20.). RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K. un Mihailovs, I. J. (2017). Supervīzijas dažādība Latvijā. No K. Mārtinsone un S. Mihailova (red.), Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. (pp. 138.-140.). RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2017). Supervīzijas izglītība Latvijā. No K. Mārtinsone un S. Mihailova (red.), Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. (pp. 135. – 138.) . RSU izdevniecība.
  • Hartmane, S. A. un Mārtinsone, K. (2017). Kauna izjūta supervīzijā. No K.Mārtinsone un S.Mihailova (red.). Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. (pp. 331.-342.). RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K., Ļevina, J., Hartmane, S. A. (2017). Praktizējošo supervizoru vērtības. No K.Mārtinsone un S. Mihailova (red.). Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. (pp. 355. – 362.). RSU izdevniecība.
  • Hartmane, S. A., Mārtinsone, K. (2017). Varas un kontroles aspekti supervīzijā. No K. Mārtinsone un S. Mihailova (red.). Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse . (pp. 322. – 330.). RSU izdevniecība.
  • Koļesņikova, J., Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J.(2017). Konsultatīvās psiholoģijas izglītības aizsākums Rīgas Stradiņa universitātē. No K. Mārtinsone (red.) Psiholoģijas izglītības desmit gadi. (pp. 21.-22.). RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K. un Mihailovs, I.J. (2017). Maģistra darbs : ievada jautājumi. No K.Mārtinsone, V.Perepjolkina un K.Šneideres (red.). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām. Otrais, atjaunotais izdevums. (pp. 5.- 6.). RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K. (2017). Priekšvārds. No K. Mārtinsone (sast.), Psiholoģijas izglītības 10 gadi Rīgas Stradiņa Universitātē. (pp. 7.-9.). RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K. (2017). Psiholoģijas doktora studiju programmas raksturojums. No K. Mārtinsone (red.), Psiholoģijas izglītības 10 gadi Rīgas Stradiņa Universitātē. (pp. 41.-44.). RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K. (2017). Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra. No K. Mārtinsone (red.).

  Psiholoģijas izglītības 10 gadi Rīgas Stradiņa Universitātē. (pp. 48-52.). RSU izdevniecība.

  • Mārtinsone, K., Koļesņikova, J., Mihailovs, I.J. un G.Freimane (2017). Psihologs veselības aprūpes vidē. No K. Mārtinsone (red.), Psiholoģijas izglītības 10 gadi Rīgas Stradiņa Universitātē.(pp. 11.- 20). RSU izdevniecība.
  • Koļesņikova, J., Ļevina, J., Mārtinsone, K. un Mihailovs, I.J. (2017). Konsultatīvās psiholoģijas izglītības aizsākums Rīgas Stradiņa universitātē, No K. Mārtinsone (red.). Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē (pp. 21.-23.). RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K.(2016). Mākslu terapija cilvēku uzmeklē pati. No J.Duhovska un K.Mārtinsone (red.). Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai. (pp. 12.-26.) . RSU izdevniecība.
  • Mārtinsone, K., & Miltuze, A. (2015). Priekšvārds. No: K. Mārtinsone, A. Miltuze (Red.). Psiholoģija. 1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi. (pp. 11.-16.). Zvaigzne ABC.

  Contacts

  Related news

  Colleagues

  Inga Millere
  Dean, Academic Staff, Chair of the Board
  Anita Villeruša
  Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
  Ģirts Briģis
  Head of the Department, Academic Staff
  Olafs Brūvers
  Academic Staff, Chair
  Olav Götz
  Academic Staff
  Anda Ķīvīte-Urtāne
  Academic Staff, Director
  Inese Gobiņa
  Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
  Laila Meija
  Academic Staff, Leading Researcher
  Voldemārs Arnis
  Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
  Jeļena Koļesņikova
  Director of Study Programme, Academic Staff, Manager
  Daiga Behmane
  Vice-Dean, Leading Researcher, Project Manager, Director of Study Programme
  Jeļena Ļubenko
  Academic Staff, Leading Researcher
  Inese Stars
  Academic Staff, Leading Researcher
  Agita Melbārde-Kelmere
  Assistant Professor (acting), Director of Study Programme
  Gunta Bēta
  Academic Staff, Academic Staff