Skip to main content

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Ētikas komisijas locekle

RSU

2010 - pašlaik

Docents

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2009 - pašlaik

Dekāns

RSU Farmācijas fakultāte

2010 - pašlaik

Valdes locekle

Latvijas Farmaceitu biedrība

2009 - pašlaik

Senāta locekle

RSU

2010 - 2013

Viceprezidente

Latvijas Farmaceitu biedrība

2009 - 2010

docenta p.i.

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2006 - 2009

Prodekāne

RSU Farmācijas fakultāte

2006 - 2009

asistenta p.i.

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2005 - 2006

pieaicinātā pasniedzēja

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2003 - 2009

Galvenā speciāliste

V/A "P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs" filiāle "Farmācijas muzejs"

2008 - 2009

Aptiekas vadītāja

SIA "Unionmed"

2002 - 2005

Farmaceite

SIA "Sentor Farm aptiekas" Tērbatas aptieka (iepriekš SIA "Dzintara aptieka", SIA "Tērbatas aptieka 1")

2001 - 2002

Farmaceita asistente

SIA "Tērbatas aptieka - 1"

Izglītība

2003 - 2006

Dr. pharm.

Rīgas Stradiņa universitāte, doktora studiju programma Farmācija

*Promocijas darbs "Augstākā farmaceitiskā izglītība: Tērbatas Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts universitāte, Rīgas Medicīnas institūts", vadītāja Dr. pharm. Venta Šidlovska, aizstāvēts 06/06/2008

1997 - 2002

Farmaceita grāds

Latvijas Medicīnas akadēmija

1987 - 1997

Rīgas 45.vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

03.- 17.02.2016.RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotais lekciju cikls "Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?", lekt. J.Jakobs, 8 akad. stundas.

13.01.2016. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotā lekcija "TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas", lekt. S.Gurbo, 2 akad. stundas.

15.04.2015. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotā lekcija "Learning Expertise in Practise", lekt. prof. P.Jarvis, Surrey University, UK, 2 akad. stundas.

21. – 23.11.2014. Dalība 8. th European Quality Assurance Forum „Working together to take quality forward", Gēteborgas Universitātē.

​22.-24.11.2013. ​Dalība 7. th European Quality Assurance Forum „How does quality make a difference?", Tallinas universitātē​.

08.-14.11.2013. pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinku universitātes Farmācijas fakultāti Erasmus programmas ievaros​, iepazīšanās ar studiju programmu Rūpnieciskā farmācija.

27.04.2011. Dalība Akadēmiskā informācijas centra rīkotā seminārā „Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā."

14.02.2011. Dalība Akadēmiskā informācijas centra rīkotā seminārā „Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru."

15. – 17.10.2009. Kursi medicīniskajā izglītībā Dundee universitātes profesores M.Davis vadībā „Medical Education Course, Student-centred Learning."

10.06.2009. E-studiju materiālu izveide un pielietošanas apguve.

08.05.2009. Dalība seminārā „Boloņas process gadu pirms pirmās fāzes noslēguma. Eiropā un Latvijā 1999.-2009.gada posmā sasniegtais un tālākās perspektīvas"

16.01. – 06.02.2009. Intensīvie vācu valodas kursi Gētes institūtā (60 stundas, līmenis B2.2)

28.11.2008. Dalība Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas programmu centra seminārā „Eiropas pētniecības telpas jaunās perspektīvas"

16.10.2008. Dalība ES finansēta projekta IMPART 6FP ietvaros LAT-TOX rīkotā seminārā „Nanodaļiņas – iespējas un riski"

30.09.2008. Dalība Boloņas procesa seminārā par Latvijas nacionālo ziņojumu 2007.-2008.gada posmu, starptautiskie vērtēšanas kritēriji un tālāk darāmais.

28.04.2008.Dalība seminārā "Boloņas procesa realizācija Latvijas augstskolās – problēmas un risinājumi

03. – 04.04.2008. Kurss "Pārmaiņu vadība", sertifikāts Nr. 531.

23.11.2007. Dalība starptautiskā seminārā "Kvalitātes nodrošināšanas sistēmu veidošana augstskolu un programmu iekšienē."

05.02. – 20.06.2007. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes tālākizglītības programma "Augstskolas didaktika: teorija un prakse" (4 KP), sertifikāts Nr.1471

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Farmācijas vēsture
  • Sociālā farmācija
  •  

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Rūpnieciskā farmācija"​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Full-time studies, Farmācija

 

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Farmācija

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Farmācija

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Rūpnieciskā farmācija

Vadītie studiju kursi

Ievads farmācijā

Farmācijas vēsture

Latvijas farmaceitiskās izglītības vēsture

Latvijas farmācijas vēsture

Docētie studiju kursi

Aptiekas zāļu formu tehnoloģija

Farmācijas vēsture

Ievads farmācijā

Latvijas farmaceitiskās izglītības vēsture

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 2

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2013 - pašlaik

​Stipendiju piešķiršanas padomes loceklis, Rīgas Stradiņa universitāte

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Gada farmaceits 2006.

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Mauriņa, Baiba. Atskats uz farmācijas nodaļas izveidošanu Latvijas Universitātē 1919.gadā : [par augstākās farmaceitiskās izglītības 90.gadadienai velt. lasījumiem Rīgas Stradiņa universitātē (26.febr.)] / B.Mauriņa // Materia Medica. - Nr.5 (2010), 34.-38.lpp.

Smiltena, Ilze. Ķīmijas zinātnes ietekme uz farmāciju un farmaceitu praktisko darbu Eiropā, arī Latvijā viduslaiku un jauno laiku mijā / I.Smiltena, V.Šidlovska, B.Mauriņa // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 159.-166.lpp. - Kopsav. angļu val.

Zāļu pagatavošana aptiekā un tās saistība ar farmaceitisko rūpniecību Latvijā XX gadsimta I pusē / B.Mauriņa, V.Šidlovska, I.Smiltena, V.Eniņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 595.-601.lpp.

 

Flow cytometric analysis of glyoxalase-1 expression in human leukocytes / I.Konrade, B.Maurina, M.Dambrova ...[et al.] // Cell biochemistry and function. - Vol.29, N 2 (2011, Mar.), p.171-174. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Kārlis Frederkings - vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19.gadsimta otrajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 318.-323.lpp.

Šidlovska, Venta. Vācu tautības aptiekāru nopelni Latvijas farmācijas attīstībā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, P.Stepanova // Культурное наследие и туристические территории : сборник материалов II международной научно-практической конференции Балтийской Международной Академии (Рига, Латвия, 15-17 марта, 2012 г.). - Рига, 2012. - С.191-203.

Farmaceitu devums minerālūdeņu pētniecībā un iegūšanā XIX gadsimtā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 302.-308.lpp.

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 450.-461.lpp.

Mauriņa, Baiba. Klīniskā farmācija / B.Mauriņa, I.Gūtmane // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2014, marts), 43.-48.lpp.

Eduards Zariņš - augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 358.-373.lpp.

Lauze, Sabīne. Milda Dūmiņa - ilggadēja Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās paaudzes farmaceitu audzinātāja / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 374.-381.lpp.

 

The national pharmacopoeias of the Baltic States / B.Maurina, R.Kondratas, V.Gudienė ...[et al.] // Die Pharmazie. - Vol.70, No.10 (2015, Oct.), p.684-689. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Tēzes​​

 

Cieto zāļu formu apvalkošanas attīstība no tās pirmsākumiem līdz 20.gadsimta sākumam / V.Šidlovska, B.Mauriņa, V.Eniņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 452.lpp.

Mauriņa, Baiba. Drogeries as one of fields of activity for pharmacists in Latvia in the first half of the 20th century / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // Historiae Scientiarum Baltica 2010 : Abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science (Tallinn, Estonia, Oct.8-9, 2010). - Tallinn, 2010. - P.48-50.

Multidisciplinary and interdisciplinary aspects of pharmacists training in Riga Stradins University / R.Medne, I.Barene, B.Maurina, J.Rotbergs, A.S.Shtokmane, A.Gulbe, I.Daberte, V.Enina // EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference (Catania, Italy, June 24-26, 2010) : Abstracts. - Catania, 2010. - P.84.

Smiltena, Ilze. Development of coating of solid dosage forms from ancient times till beginning of the 20th century / I.Smiltena, V.Šidlovska, B.Mauriņa // The International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice (Kaunas, Lithuania, Oct.15-17, 2010) : Abstract Book. - Kaunas, 2010. - P.66-67.

Farmaceitisko uzņēmumu rašanās un farmācijas sasniegumi 19. un 20. gs. mijā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, V.Eniņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 460.lpp.

Kārlis Frēderkings - vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19.gs. otrajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 461.lpp.

Mauriņa, Baiba. Die Pharmakopöe Lettlands : [abstract] / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // 40th International Congress for the History of Pharmacy = 40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie = 40ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Berlin, Germany, Sept.14-17, 2011). - Berlin, 2011. - P.36.

Opportunities to non-pharmacists working in Latvian pharmaceuticalindustry to study for a degree in pharmacy / I.Barene, R.Medne, B.Maurina, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Congress "New Roles for Pharmacists in Europe : a Challenge for Education in Pharmacy " (Lisbon, Portugal, June 23-25, 2011) : Book of Abstracts. - Lisbon, 2011. - P.61.

Smiltena, Ilze. The only book on technology of dosage forms in Latvian : [abstract] / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // 40th International Congress for the History of Pharmacy = 40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie = 40ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Berlin, Germany, Sept.14-17, 2011). - Berlin, 2011. - P.71.

The effects of L-carnitine lowering agents on mitochondrial energy metabolism / M.Makrecka, J.Kūka ; scientific supervisors: E.Liepiņš, B.Mauriņa, M.Dambrova // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.28-29.

The regulation of 1-carnitine/carnitine palmitoytransferase I system for cardioprotection / B.Maurina, M.Dambrova, M.Makrecka ...[et al.] // 7th Leiden International Medical Student Conference (Leiden, the Netherlands, March 16-20, 2011) : Abstract Book. - Leiden, 2011. - P.105.

Ernsts Ludolfs Zēcens - izcils aptiekārs, pedagogs un praktiskās ķīmijas speciālists / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 499.lpp.

Establishing continuing education and professional development for pharmacists and pharmacist assistants in Latvia / B.Maurina, K.Blumfelde, I.Barene, R.Medne, D.Bandere // Abstracts of the 18th Annual EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Conference "Tradition and innovation in pharmacy education: from content to process" (Utreht, The Netherlands, May 24-26, 2012). - Utreht, 2012. - Abstr. P26.

Bārene, Ilze. Development of the national pharmacy curriculum for specialists of pharmaceutical industry [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Barene, B.Maurina // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress (Dublin, Ireland, Aug.31-Sept.5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=8488

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 457.lpp.

Curriculum optimization in clinical pharmacy in Latvia / B.Maurina, I.Gutmane, I.Barene, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Conference "Curriculum optimization, towards learning outcomes: practical experiences" (Ankara, Turkey, May 16-18, 2013) : Proceedings and Abstracts. - Ankara, 2013. - P.99-100.

Lauze, Sabīne. Latvian pharmacopoeia / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // The 4th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 75th anniversary of Lithuanian Pharmacopoeia (Kaunas, Lithuania, Nov.23, 2013) : Book of abstracts. - Kaunas, 2013. - P.11-13.

Lauze, Sabīne. The origins of the pharmacy historia in Latvia : [abstract] / S.Lauze, V.Sidlovska, B.Maurina // 41ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie = 41st International Congress for the History of Pharmacy = 41. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie (Paris, France, Sept.10-14, 2013). - Paris, 2013. - P.89.

Sensorimotorās darbības un atmiņas traucējumi pēc 90 un 120 minūšu pārejošas vidējās cerebrālās artērijas oklūzijas žurkām / V.Ķīsis, B.Mauriņa, M.Dambrova ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 35.lpp.

Eduards Zariņš - galvenais augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadssimta I pusē / V.Šidlovska, I.Kuļiņenko, B.Mauriņa, S.Lauze, Dz.Bernāte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 482.lpp.

Impact of students' research projects on quality of pharmacy studies in Riga Stradins University / B.Maurina, I.Barene, D.Bandere, I.Gutmane // 20th Annual EAFP Conference "Science-based pharmacy education: towards better medicines and patient care" (Ljubljana, Slovenia, May 22-24, 2014) : Abstracts for posters and short oral presentations. - Ljubljana, 2014. - P.19.

Lauze, Sabīne. David Hieronymus Grindel (1776-1836) : the significant Latvian pharmacist, physician and scientist / S.Lauze, B.Maurina // Historiae Scientiarum Baltica 2014 : Abstracts of the XXVI International Baltic Conference on the History of Science (Helsinki, Finland, Aug.21-22, 2014). - Helsinki, 2014. - P.27-28.

Šidlovska, Venta. Milda Dūmiņa - ilggadēja Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās farmaceitu paaudzes audzinātāja / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 481.lpp.

Drogu veikali vēsturiskā skatījumā / V.Šidlovska, D.Spūnīte, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 447.lpp.

Lauze, Sabīne. Aktualitātes Latvijas farmācijā 20. gadsimta 30. gadu beigās / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 451.lpp.

Lauze, Sabīne. Latvian pharmacist activities in the Latvian Red Cross organization during exile in Germany (1945-1968) / S.Lauze, B.Maurina, V.Šidlovska // 42nd International Congress for the History of Pharmacy (Istanbul, Turkey, Sept.8-11, 2015) : Abstracts. - Istanbul, 2015. - P.48.

Lauze, Sabīne. The effect of the Soviet repression on the Latvian pharmaceutical sector 1940-1941 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 75th FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Düsseldorf, Germany, Sept.29-Oct.3, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Düsseldorf, 2015. - Abstr. No.FIPSUB-1566. - Resurss aprakstīts 2016.g. 2.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/dusseldorf2015/

Medical technology education for pharmacy students and practicing pharmacists in the Nordic and Baltic countries / B.Maurina, R.Muceniece, D.Volmer ...[et al.] // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, Suppl.1 (2015, June), p.10-11. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Düsseldorf, Germany, Sept.29-Oct.3, 2015). - Düsseldorf, 2015. - Abstr. No.FIPSUB-2009. - Pieejams: http://www.fip.org/dusseldorf2015/

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

TAHI-NON : certificate of registration N 1 130 499 : [international trademark] / the holder: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Registration date: 12.07.2012 (The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva).

TAHI-NON : M 64 917 : preču zīmes reģistrācijas apliecība / īpašnieks: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Pieteikts: 24.02.2012 ; reģistrēts: 20.06.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.6 (2012), 912.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja
Katedras vadītāja p.i.
Docētājs, Pētnieks