Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Viceprezidente

Latvijas Farmaceitu biedrība

2019 - pašlaik

Prodekāns

RSU Farmācijas fakultāte

2010 - pašlaik

Valdes locekle

Latvijas Farmaceitu biedrība

2009 - pašlaik

Senāta locekle

RSU

2009 - 2019

Dekāns

RSU Farmācijas fakultāte

2018 - pašlaik

Asociētais profesors

RSU Farmācijas fakultātes Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2018 - pašlaik

Ētikas komisijas priekšsēdētāja

RSU

2011 - 2018

Ētikas komisijas locekle

RSU

2010 - 2013

Viceprezidente

Latvijas Farmaceitu biedrība

2010 - 2018

Docents

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2009 - 2010

docenta p.i.

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2006 - 2009

Prodekāne

RSU Farmācijas fakultāte

2006 - 2009

asistenta p.i.

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2008 - 2009

Aptiekas vadītāja

SIA "Unionmed"

2003 - 2009

Galvenā speciāliste

V/A "P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs" filiāle "Farmācijas muzejs"

2005 - 2006

pieaicinātā pasniedzēja

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2002 - 2005

Farmaceite

SIA "Sentor Farm aptiekas" Tērbatas aptieka (iepriekš SIA "Dzintara aptieka", SIA "Tērbatas aptieka 1")

2001 - 2002

Farmaceita asistente

SIA "Tērbatas aptieka - 1"

Izglītība

2003 - 2006

Dr. pharm.

Rīgas Stradiņa universitāte, doktora studiju programma Farmācija

*Promocijas darbs "Augstākā farmaceitiskā izglītība: Tērbatas Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts universitāte, Rīgas Medicīnas institūts", vadītāja Dr. pharm. Venta Šidlovska, aizstāvēts 06/06/2008

1997 - 2002

Farmaceita grāds

Latvijas Medicīnas akadēmija

1987 - 1997

Rīgas 45.vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

10.01.2019. Viesseminārs promocijas darbu vadītājiem: kā būt veiksmīgam promocijas darba vadītājam

26.09.2018. - 14.11.2018. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotais cikls "Improvizācija pedagoģiskajā darbībā"

29.06.2018. training for The Morisky Widget & the Morisky Medication Adherence Protocol

03.- 17.02.2016.RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotais lekciju cikls "Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?", lekt. J.Jakobs, 8 akad. stundas.

13.01.2016. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotā lekcija "TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas", lekt. S.Gurbo, 2 akad. stundas.

15.04.2015. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotā lekcija "Learning Expertise in Practise", lekt. prof. P.Jarvis, Surrey University, UK, 2 akad. stundas.

21. – 23.11.2014. Dalība 8. th European Quality Assurance Forum „Working together to take quality forward", Gēteborgas Universitātē.

​22.-24.11.2013. ​Dalība 7. th European Quality Assurance Forum „How does quality make a difference?", Tallinas universitātē​.

08.-14.11.2013. pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinku universitātes Farmācijas fakultāti Erasmus programmas ievaros​, iepazīšanās ar studiju programmu Rūpnieciskā farmācija.

27.04.2011. Dalība Akadēmiskā informācijas centra rīkotā seminārā „Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā."

14.02.2011. Dalība Akadēmiskā informācijas centra rīkotā seminārā „Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru."

15. – 17.10.2009. Kursi medicīniskajā izglītībā Dundee universitātes profesores M.Davis vadībā „Medical Education Course, Student-centred Learning."

10.06.2009. E-studiju materiālu izveide un pielietošanas apguve.

08.05.2009. Dalība seminārā „Boloņas process gadu pirms pirmās fāzes noslēguma. Eiropā un Latvijā 1999.-2009.gada posmā sasniegtais un tālākās perspektīvas"

16.01. – 06.02.2009. Intensīvie vācu valodas kursi Gētes institūtā (60 stundas, līmenis B2.2)

28.11.2008. Dalība Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas programmu centra seminārā „Eiropas pētniecības telpas jaunās perspektīvas"

16.10.2008. Dalība ES finansēta projekta IMPART 6FP ietvaros LAT-TOX rīkotā seminārā „Nanodaļiņas – iespējas un riski"

30.09.2008. Dalība Boloņas procesa seminārā par Latvijas nacionālo ziņojumu 2007.-2008.gada posmu, starptautiskie vērtēšanas kritēriji un tālāk darāmais.

28.04.2008.Dalība seminārā "Boloņas procesa realizācija Latvijas augstskolās – problēmas un risinājumi

03. – 04.04.2008. Kurss "Pārmaiņu vadība", sertifikāts Nr. 531.

23.11.2007. Dalība starptautiskā seminārā "Kvalitātes nodrošināšanas sistēmu veidošana augstskolu un programmu iekšienē."

05.02. – 20.06.2007. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes tālākizglītības programma "Augstskolas didaktika: teorija un prakse" (4 KP), sertifikāts Nr.1471

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperts

 

Sociālā farmācija

 

ORCID

 

https://orcid.org/0000-0001-9188-5681

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Farmācijas vēsture

Sociālā farmācija

Aptiekas zāļu formu tehnoloģija

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Rūpnieciskā farmācija"​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Full-time studies, Farmācija

 

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Farmācija

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Farmācija

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Rūpnieciskā farmācija

Vadītie studiju kursi

Ievads farmācijā

Farmācijas vēsture

Latvijas farmaceitiskās izglītības vēsture

Latvijas farmācijas vēsture

Docētie studiju kursi

Aptiekas zāļu formu tehnoloģija

Farmācijas vēsture

Ievads farmācijā

Latvijas farmaceitiskās izglītības vēsture

Promocijas darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 3

-Sabīne Lauze (zinātniskā grāda pretendents)), promocijas darba nosaukums "Farmācijas attīstība okupācijas varu ietekmē Latvijā (1939-1960)", Rīgas Stradiņa universitāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra;

-Olga Kiseļova (2.st.gads), promocijas darba nosaukums "Ekstemporālo zāļu pieejamība Latvijas aptiekās: situācijas kvantitatīvs un kvalitatīvs novērtējums un nākotnes perspektīva", Rīgas Stradiņa universitāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra;

-Aneka Kļaviņa (2.st.gads), promocijas darba nosaukums "Karboksimetilcelulozes gēlu sistēmu izveide, izmantojot sapropeli un tā ekstraktus", līdzvadītāja vad. pētn. Dr. med. Inese Mārtiņsone, Rīgas Stradiņa universitātes Higiēnas un arodslimību laboratorija.

-Viktorija Joņina (1.st.gads), promocijas darba nosaukums "Latvijas vecāka gadagājuma iedzīvotāju lietoto uztura bagātinātāju drošuma un lietderīguma analīze"

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2010 - pašlaik

​Latvijas Farmaceitu biedrības valdes locekle

kopš 2017

Starptautiskās Farmācijas vēstures akadēmijas (International Academy of the History of Pharmacy) locekle​

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Gada farmaceits 2006.

 

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

TAHI-NON : certificate of registration N 1 130 499 : [international trademark] / the holder: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Registration date: 12.07.2012 (The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva).

TAHI-NON : M 64 917 : preču zīmes reģistrācijas apliecība / īpašnieks: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Pieteikts: 24.02.2012 ; reģistrēts: 20.06.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.6 (2012), 912.lpp.

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Medicinal plants and their uses recorded in the Archives of Latvian Folklore from the 19th century / I.Sile, E.Romane, S.Reinsone, B.Maurina, D.Tirzite, M.Dambrova // Journal of Ethnopharmacology - Received 13 February 2019, Revised 5 November 2019, Accepted 5 November 2019, Available online 9 November 2019.- doi.org/10.1016/j.jep.2019.112378

 

Knowledge about disease, medication therapy, and related medication adherence levels among patients with hypertension / A.Gavrilova, D.Bandere, I.Rutkovska, D.Šmits, B.Mauriņa, E.Poplavska, I.Urtāne // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.11 (2019, Oct.), article No.715, p.1-11. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3390/medicina55110715

Lauze, Sabīne. Pharmacy in Latvia during the first Soviet occupation (1940-1941) / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // Die Pharmazie. - Vol.74, No.8 (2019, Aug.), p.505-510. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1691/ph.2019.8232

The extent of extemporaneous preparation and regulatory framework of extemporaneous compounding in Latvia / O.Kiselova, B.Maurina, V.Sidlovska, J.Zvejnieks // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.8 (2019, Aug.), article No.531, p.1-11. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3390/medicina55090531

Trends of extemporaneous drug prescription in Latvia in 2017 / O.Kiselova, B.Maurina, V.Sidlovska, I.Rogovska // International Journal of Pharmaceutical Compounding. - Vol.23, No.3 (2019, May/June), p.245-249. - Web of Science un/vai Scopus.

Lauze, Sabīne. The impact of the Baltic Germans' emigration on the pharmaceutical sector in Latvia (1939-1940) / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // Die Pharmazie. - Vol.73, No.3 (2018, March), p.182-184. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pharmacy practice and education in Latvia [Elektroniskais resurss] / R.Muceniece, B.Maurina, V.Enina ...[et al.] // Pharmacy (Basel) [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, Issue 1 (2018, Jan.), p.1-18. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.mdpi.com/2226-4787/6/1/9

Šidlovska, Venta. Farmaceitiskās izglītības tālais ceļš... / V.Šidlovska, B.Mauriņa // Materia Medica. - Nr.9 (2018), 26.-34.lpp. ; Nr.10 (2018), 33.-39.lpp.

Factors related to good asthma control using different medical adherence scales in Latvian asthma patients : an observational study [Elektroniskais resurss] / D.Smits, G.Brigis, J.Pavare, B.Maurina, N.C.Barengo // NPJ Primary Care Respiratory Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27 (2017, June), article No.39, [7 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478625/

Factors related to poor asthma control in Latvian asthma patients between 2013 and 2015 / D.Smits, G.Brigis, J.Pavare, B.Maurina, N.Barengo // Scandinavian Journal of Primary Health Care. - Vol.35, Issue 2 (2017, June), p.186-191. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lauze, Sabīne. Activities of latvian pharmacists in the latvian red cross organization in exile in Germany (1945-1976) / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // Die Pharmazie. - Vol.72, No.5 (2017, May), p.300-303. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Drogu veikali Eiropā vēsturiskā skatījumā / V.Šidlovska, D.Spunīte, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 388.-404.lpp.

Lauze, Sabīne. Farmaceitiskās darbības regulējums Latvijā XX gadsimta 30. gadu beigās / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 382.-387.lpp.

Perception of the professional knowledge of and education on the medical technology products among the pharmacists in the Baltic and Nordic countries—a cross-sectional exploratory study [Elektroniskais resurss] / D.Volmer, R.Muceniece, B.Maurina ...[et al.] // Pharmacy [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.4 (2016, Dec.), [p.1-9]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.mdpi.com/2226-4787/4/4/29

Eduards Zariņš - augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 358.-373.lpp.

Lauze, Sabīne. Milda Dūmiņa - ilggadēja Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās paaudzes farmaceitu audzinātāja / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 374.-381.lpp.

The national pharmacopoeias of the Baltic States / B.Maurina, R.Kondratas, V.Gudienė ...[et al.] // Die Pharmazie. - Vol.70, No.10 (2015, Oct.), p.684-689. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 450.-461.lpp.

Mauriņa, Baiba. Klīniskā farmācija / B.Mauriņa, I.Gūtmane // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2014, marts), 43.-48.lpp.

Farmaceitu devums minerālūdeņu pētniecībā un iegūšanā XIX gadsimtā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 302.-308.lpp.

 

Tēzes​​

 

Kiseļova, Olga. Extemporaneous medicine prescribing trends in Latvia [Elektroniskais resurss] / O.Kiselova, B.Maurina, V.Sidlovska // 78th FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Glasgow, UK, Sept.2-6, 2018) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Glasgow, 2018. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 14.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&it…

Kiseļova, Olga. Palīgvielas ekstemporālajā receptūrā / O.Kiseļova, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 194.lpp.

Kļaviņa, Aneka. Carboxymethyl cellulose gel systems with sapropel extract / A.Klavina, B.Maurina, I.Martinsone // Polymer Networks and Gels 2018 & 82nd Prague Meeting on Macromolecules & 24th Polymer Networks Group Meeting (Prague, Czech Republic, June 17-21, 2018) : Book of Abstracts and Programme. - Prague, 2018. - P.186.

Lauze, Sabīne. Medikamentu pieejamība Latvijā no 1940. līdz 1944. gadam / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 335.lpp.

Mauriņa, Baiba. The new programme of pharmacist’ assistant studies – a successful example of cooperation between two higher education institutions [Elektroniskais resurss] / B.Maurina, O.Kiselova, E.Ardava // Pharmacy Education [Elektroniskais resurss]. - Vol.18, No.1 (2018), p.21. - European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Conference (Helsinki, Finland, May 17-19, 2017) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://pharmacyeducation.fip.org/pharmacyeducation/article/…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ekstemporāli pagatavoto zāļu nepieciešamība Latvijas aptiekās / O.Kiseļova, S.Čulkstena, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 233.lpp.

Farmācijas profesors Karls Ernsts Klauss (1796–1864) / O.Kiseļova, A.Smirnova, V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 282.lpp.

Lauze, Sabīne. Aptieku reprivatizācija Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas režīma laikā (1941–1943) / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 385.lpp.

Lauze, Sabīne. Changes in the Latvian pharmaceutical sector due to the occupation by the Nazi Germany (1941-1945) / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // XXVIth Nordic Medical History Congress (Uppsala, Sweden, May 31-June 2, 2017) : Abstracts. - Uppsala, 2017. - P.19.

Lauze, Sabīne. Changes in the number of pharmacies and pharmaceutical field employees in Latvia from 1939 to 1943 / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // 20th BaltPharm Forum (Jurmala, Latvia, Apr.28-30, 2017) : Abstracts. - Jurmala, 2017. - P.11.

Lauze, Sabīne. The operation of the pharmacy regulatory authorities in Latvia (1940-1944) / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // 43rd International Congress for the History of Pharmacy = 43ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie = 43. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie (Warsaw, Poland, Sept.12-15, 2017) : Abstracts. - Warsaw, 2017. - P.39-40.

Qualitative analysis of extemporaneous preparations in "Dzirciems" pharmacy / O.Kiselova, B.Maurina, S.Culkstena, V.Sidlovska // 20th BaltPharm Forum (Jurmala, Latvia, Apr.28-30, 2017) : Abstracts. - Jurmala, 2017. - P.9.

Farmācijas profesors Eduards Svirlovskis (1874-1949) / V.Šidlovska, O.Kiseļova, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 343.lpp.

Lauze, Sabīne. Historical overview of pharmacist postgraduate education in Latvia [Elektroniskais resurss] / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // Pharmacy Education [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.1 (2016), p.174. - 22nd EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference "Post graduate studies in pharmacy education" (Paris, France, May 12-14, 2016) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://pharmacyeducation.fip.org/pharmacyeducation/article/…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lauze, Sabīne. USSR legislative impact on the pharmaceutical sector in Latvia (1940-1941) [Elektroniskais resurss] / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 7th International Conference of the European Society for the History of Science (ESHS) (Prague, Czech Republic, Sept.22-24, 2016) [Elektroniskais resurss] : Book of Abstracts. - Prague, 2016. - P.360. - Resurss aprakstīts 2017.g. 2.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://7eshs2016.guarant.eu/files/eshs-2016-book-of-abstrac…

Lauze, Sabīne. Vācbaltiešu repatriācijas ietekme uz farmāciju Latvijā (1939-1940) / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 345.lpp.

The first experience in launching of postgraduate study programme ‘Industrial Pharmacy’ in Latvia [Elektroniskais resurss] / B.Maurina, I.Barene, B.Galvina, M.Jure // Pharmacy Education [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.1 (2016), p.168. - 22nd EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference "Post graduate studies in pharmacy education" (Paris, France, May 12-14, 2016) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://pharmacyeducation.fip.org/pharmacyeducation/article/…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Drogu veikali vēsturiskā skatījumā / V.Šidlovska, D.Spūnīte, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 447.lpp.

Lauze, Sabīne. Aktualitātes Latvijas farmācijā 20. gadsimta 30. gadu beigās / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 451.lpp.

Lauze, Sabīne. Latvian pharmacist activities in the Latvian Red Cross organization during exile in Germany (1945-1968) / S.Lauze, B.Maurina, V.Šidlovska // 42nd International Congress for the History of Pharmacy (Istanbul, Turkey, Sept.8-11, 2015) : Abstracts. - Istanbul, 2015. - P.48.

Lauze, Sabīne. The effect of the Soviet repression on the Latvian pharmaceutical sector 1940-1941 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 75th FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Düsseldorf, Germany, Sept.29-Oct.3, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Düsseldorf, 2015. - Abstr. No.FIPSUB-1566. - Resurss aprakstīts 2016.g. 2.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/dusseldorf2015/

Medical technology education for pharmacy students and practicing pharmacists in the Nordic and Baltic countries / B.Maurina, R.Muceniece, D.Volmer ...[et al.] // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, Suppl.1 (2015, June), p.10-11. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Düsseldorf, Germany, Sept.29-Oct.3, 2015). - Düsseldorf, 2015. - Abstr. No.FIPSUB-2009. - Pieejams: http://www.fip.org/dusseldorf2015/

Eduards Zariņš - galvenais augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadssimta I pusē / V.Šidlovska, I.Kuļiņenko, B.Mauriņa, S.Lauze, Dz.Bernāte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 482.lpp.

Impact of students' research projects on quality of pharmacy studies in Riga Stradins University / B.Maurina, I.Barene, D.Bandere, I.Gutmane // 20th Annual EAFP Conference "Science-based pharmacy education: towards better medicines and patient care" (Ljubljana, Slovenia, May 22-24, 2014) : Abstracts for posters and short oral presentations. - Ljubljana, 2014. - P.19.

Lauze, Sabīne. David Hieronymus Grindel (1776-1836) : the significant Latvian pharmacist, physician and scientist / S.Lauze, B.Maurina // Historiae Scientiarum Baltica 2014 : Abstracts of the XXVI International Baltic Conference on the History of Science (Helsinki, Finland, Aug.21-22, 2014). - Helsinki, 2014. - P.27-28.

Šidlovska, Venta. Milda Dūmiņa - ilggadēja Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās farmaceitu paaudzes audzinātāja / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 481.lpp.

Bārene, Ilze. Development of the national pharmacy curriculum for specialists of pharmaceutical industry [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Barene, B.Maurina // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress (Dublin, Ireland, Aug.31-Sept.5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=8488

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 457.lpp.

Curriculum optimization in clinical pharmacy in Latvia / B.Maurina, I.Gutmane, I.Barene, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Conference "Curriculum optimization, towards learning outcomes: practical experiences" (Ankara, Turkey, May 16-18, 2013) : Proceedings and Abstracts. - Ankara, 2013. - P.99-100.

Lauze, Sabīne. Latvian pharmacopoeia / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // The 4th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 75th anniversary of Lithuanian Pharmacopoeia (Kaunas, Lithuania, Nov.23, 2013) : Book of abstracts. - Kaunas, 2013. - P.11-13.

Lauze, Sabīne. The origins of the pharmacy historia in Latvia : [abstract] / S.Lauze, V.Sidlovska, B.Maurina // 41ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie = 41st International Congress for the History of Pharmacy = 41. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie (Paris, France, Sept.10-14, 2013). - Paris, 2013. - P.89.

Sensorimotorās darbības un atmiņas traucējumi pēc 90 un 120 minūšu pārejošas vidējās cerebrālās artērijas oklūzijas žurkām / V.Ķīsis, B.Mauriņa, M.Dambrova ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 35.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Dace Bandere
Dekāne, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Farmācija" direktore
Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Agnese Brangule
Vadošā pētniece
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Sīle
Docētāja
Inga Urtāne
Katedras vadītāja, Docētāja