Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Izglītības un zinātnes daļas vadītāja

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

2015 - pašlaik

Bērnu vakcinācijas centra vadītāja

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

2011 - 2016

Racionālas antimikrobās terapijas uzraudzības komitejas vadītāja

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimīca

2012 - pašlaik

Docente

Rīgas Stradiņa universitāte, Pediatrijas katedra

2011 - 2012

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte, Pediatrijas katedra

2009 - 2011

Asistente

Rīgas Stradiņa universitāte, Pediatrijas katedra

2007 - pašlaik

Hepatologs

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

2007 - pašlaik

Bērnu infektologs

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

2005 - pašlaik

Pediatrs

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

2005 - 2008

Stundu pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Pediatrijas katedra

2001 - 2008

Lektors

Veselības veicināšanas valsts aģentūra

Izglītība

2011

Sertifikāts

Medical Univ of Graz and The Children's Hospital of Philadelphia, Seminar in Pediatric Infectious diseases

2011

GCP Sertifikāts

TFS Academy, Good Clinical Practice training

2011

Sertifikāts

Caldera, Statistics in Clinical Trial

2008

Sertifikāts

ESPGHAN Hepatology Summer School

2007

Sertifikāts

Weill Medical College of Cornell university, Weill Cornell Course in Infectious Diseases

2006 - 2009

Diploms/LR Medicīnas doktora zinātniskais grāds

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa

2004

Diploms

Centre for International Child Health, Institute of Child Health, University College London

2000

Lactation Counselor Certificate

UNICEF Lactation Counselor Certificate Training programm

2000 - 2007

Diploms/ Sertifikāts / Pediatrs, bērnu infektologs, hepatologs

Rīgas Stradiņa universitāte, Pēcdiploma izglītības fakultāte

1994 - 2000

Diploms par augstāko izglītību / Ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte/Latvijas Medicīnas akadēmija, Medicīnas fakultāte, Pediatrijas nodaļa

1983 - 1994

Diploms / Vispārējā vidējā izglītība

Rīgas 45.vidusskola

Sasniegumi

Projekti

 

  • Vadošais pētnieks-projekta zinātniskais vadītājs, Zinātnes departaments, HORIZON 2020 projekts „Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union" (PERFORM) līg. Nr.668303
  • Projekta zinātniskā vadītāja/ vadošā pētniece Epidemiology of Tick-borne Encephalitis and Any-cause Encephalitis in Latvia. WI219003 CLINICAL RESEARCH COLLABORATION
  • Programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1. prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne"1.1.1 pasākuma "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība"1.1.1.2 aktivitātes "cilvēkresursu piesaiste zinātnei" Projekts "Prediktīvs tests terapijas efektivitātes novērtējumam onkoloģiskiem slimniekiem", RSU Onkoloģijas institūts
  • EU-TICK-BO (European genetics study of tick-borne encephalitis) The genetic basis of tick-borne encephalitis (TBE) outcomes and severity
  • "Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs "ESF Nacionālās programmas "Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem" projekta līg.Nr. 2004/0005/VPD1/ESF/PIAA/ 04/NP/3.2.3.1./ 0001/0004/0066.
  • ESF projekts „Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei RSU, vienošanās Nr. 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/009.
  • PVO multicentrisks (Ēģipte, Latvija, Brazīlija, Horvātija) pētījums ​The GRASP study
  • LZP grants (projekts Nr.04.1211)
  • IZM Zinātniskās darbības attīstība 2007.gadā Zinātnes nozarē : Medicīna; Pētniecības virziena un apakšvirziena: Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte, bērnu slimības, bērnu infekcijas slimības, bērnu ķirurģija, bērnu reimatoloģija, immunoģenētika, embrioloģija, zobārstniecība. Projekts: Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte saistībā ar jaunu diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas pasākumu izstrādi bērnu veselības uzlabošanai Latvijā.
  • Valsts pētījumu programmas „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību" 7. apakšprojekts "Bērnu mirstības samazināšana, uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku, ārstēšanas rezultātus un profilaksi Latvijā, izmantojot modernās molekulārās bioloģijas, citometrijas un imūnģenētikas metodes"

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Comparative epidemiologic characteristics of pertussis in 10 Central and Eastern European countries, 2000-2013 [Elektroniskais resurss] / U.Heininger, P.André, D.Zavadska ...[et al.] // PLoS One [Elektroniskais resurss]. - Vol.11, No.6:e0155949 (2016, June), [p.1-21]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892528/

Influenza vaccination : key facts for general practitioners in Europe - a synthesis by European experts based on national guidelines and best practices in the United Kingdom and the Netherlands [Elektroniskais resurss] / G.Kassianos ...[et al.] ; expert group members: D.Zavadska ...[et al.] // Drugs in Context [Elektroniskais resurss]. - Vol.5 (2016, Aug.), [p.1-18]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4974050/

Šušenačeva, Olga. Ar vējbakām stacionēto bērnu hospitalizācijas un komplikāciju biežuma un ilguma izmaiņas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā 12 gadu laika periodā / O.Šušenačeva, D.Zavadska // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 24.-30.lpp.

Zavadska, Dace. Rota vīrusa infekcija : kur esam šodien / D.Zavadska, A.Rudzoga // Doctus. - Nr.4 (2016, apr.), 38.-43.lpp.

Grope, Ilze. Garais klepus - vai tas ir aktuāli ? : literatūrā un uz pierādījumiem balstīti praktiski ieteikumi garā klepus infekcijas diagnostikai un ārstēšanai / I.Grope, D.Zavadska, I.Ziemele // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2015, marts), 46.-51.lpp.

Tick-borne encephalitis as a notifiable disease--Status quo and the way forward : report of the 17th Annual Meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE) / U.Kunze ...[et al.] ; ISW-TBE Group: D.Zavadska ...[et al.] // Ticks and Tick-borne Diseases. - Vol.6, No.5 (2015, July), p.545-548. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zavadska, Dace. Difterija bērniem : situācija Latvijā no 1990. līdz 2014. gadam / D.Zavadska, I.Šēna, T.Artajeva // Medicus Bonus. - Nr.23 (2015, okt./nov./dec.), 31.-33.lpp.

Zavadska, Dace. Imūnā sistēma ir kosmoss : [stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas kat. doc.] / D.Zavadska ; materiāla sagat. A.Baltvilka // Medicus Bonus. - Nr.22 (2015, jūl./aug./sept.), 6.-9.lpp.

Zavadska, Dace. Vai vējbakas pašlaik ir aktuāla problēma? / D.Zavadska, A.Rudzroga // Medicus Bonus. - Nr.21 (2015, apr./maijs/jūn.), 60.-64.lpp.

Changing emm types epidemiology and macrolide resistance of group a streptococcus isolated from children in Latvia / D.Zavadska, D.Berzina, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.30-35.

Immunization of high-risk paediatric populations : Central European Vaccination Awareness Group (CEVAG) recommendations / D.Zavadska, D.Richter, I.Anca ...[et al.] // Expert Review of Vaccines. - Vol.13, No.6 (2014, June), p.801-815. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Klīniskās rekomendācijas akūta gastroenterīta diagnostikai, novērtēšanai un terapijai bērniem / D.Zavadska, G.Laizāne, I.Grope, D.Gardovska // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2014, sept.), 8.-15.lpp.

Tick-borne encephalitis - a notifiable disease, a review after one year : report of the 16th Annual Meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE) / U.Kunze ...[et al.] ; ISW-TBE Group: D.Zavadska ...[et al.] // Ticks and Tick-borne Diseases. - Vol.5, No.5 (2014, Sept.), p.453-456. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gripa nogalina. Kāpēc? / D.Zavadska, L.Vīksna, L.Kozlovska ...[u.c.] // Medicus Bonus. - Nr.12 (2013, jūn.), 10.-13.lpp.

Recommendations for tick-borne encephalitis vaccination from the Central European Vaccination Awareness Group (CEVAG) / D.Zavadska, F.Andre, M.Bakir ...[et al.] // Human Vaccines and Immunotherapeutics. - Vol.9, No.2 (2013, Febr.), p.362-374. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rotavirus vaccination in central Europe / Z.Meszner, I.Anca, D.Zavadska ...[et al.] // Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. - Vol.56, No.6 (2013, June), p.586-596. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ticks-borne encephalitis - a notifiable disease : report of the 15th Annual Meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE) / U.Kunze ...[et al.] ; ISW-TBE Group: D.Zavadska ...[et al.] // Ticks and Tick-Borne Diseases. - Vol.4, No.5 (2013, Sept.), p.363-365. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zavadska, Dace. Daži aspekti jaundzimušo un zīdaiņu ēdināšanā ar mākslīgajiem maisījumiem / D.Zavadska // Medicus Bonus. - Nr.10 (2013, febr.), 43.-45.lpp.

Adult vaccination in 11 Central European countries - calendars are not just for children / D.Zavadska, R.Chlibek, I.Anca ...[et al.] // Vaccine. - Vol.30, N 9 (2012, Febr.), p.1529-1540. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūta aknu mazspēja bērniem : rekomendācijas / D.Zavadska, M.Kreile, D.Gardovska ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2012), 43.-51.lpp.

HLA B27 allele types and DMARDs therapy in juvenile idiopathic arthritis patients in Latvia / V.Stanevica, J.Eglite, D.Zavadska, A.Socnevs, L.Kovalchuka, D.Gardovska ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.9-18.

Ieteikumi A grupas β hemolītiskā streptokoka infekciju diagnostikā un ārstēšanā / D.Zavadska, I.Grope, Ģ.Breicis, D.Gardovska // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2011), 23.-24., 26.-29.lpp.

HLA B27 allele types in homogeneous groups of juvenile idiopathic arthritis patients in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Stanevicha, J.Eglite, D.Zavadska, A.Sochnevs, D.Gardovska ...[et al.] // Pediatric Rheumatology Online Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.8:26 (2010, Oct.), [p.1-9]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/ppmc/articles/PMC2964715

Macrolide resistance in group A beta haemolytic Streptococcus isolated from outpatient children in Latvia / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklasevics, D.Gardovska ...[et al.] // APMIS : Acta Pathologica, Microbiologica, et Immunologica Scandinavica. - Vol.118, N 5 (2010, May), p.366-370. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērnu mirstības samazināšana, uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku / D.Gardovska, I.Grope, J.Pavāre, E.Miklašēvics, Ž.Kovaļova, L.Eihvalde, D.Zavadska, Z.Pučuka, M.Grūtupa, T.Lopatina, E.Hagina, A.Sočņevs, O.Rasnačs, I.Kalniņš ...[u.c.] // Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošās slimības : zinātniskā analīze un galvenās rekomendācijas : Valsts pētījumu programma medicīnas zinātnē / autoru kolektīvs V.Pīrāga redakcijā. - Rīga, 2009. - 95.-110.lpp.

A grupas ß hemolītiskā streptokoka etioloģijas akūta faringīta prevalence, klīnika un diagnostika bērniem Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 21.-28.lpp.

HLA class II DR and DQ genotypes and haplotypes associated with homogeneous rheumatic heart disease of children in Latvia / V.Stanevicha, D.Zavadska, A.Sochnevs, D.Gardovska ...[et al.] // Research articles in medicine & pharmacy, 2007 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2008. - P.6-14.

HLA class II DR and DQ genotypes and haplotypes associated with rheumatic fever among a clinically homogeneous patient population of Latvian children / V.Stanevicha, J.Eglite, D.Zavadska, A.Sochnevs, R.Shantere, D.Gardovska // Arthritis Research & Therapy. - Vol.9, No.3 (2007), p.R58. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūto zarnu infekciju īpatnības hospitalizētiem bērniem / D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska, L.Bagrade // Zinātniskie raksti: 2004.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2005. - 28.-34.lpp

Zavadska, Dace. "Escherichia coli" infekcija bērniem / D.Zavadska // Jums, Kolēģi. - Nr.2 (2005, febr.), 23.-24.lpp.

Zavadska, Dace. Parazitārās slimības bērniem Latvijā / D.Zavadska // Jums, Kolēģi. - Nr.4 (2004, apr.), 6.-15.lpp.

HLA class II associations with rheumatic heart disease among clinically homogeneous patients in children in Latvia / V.Stanevicha, J.Eglite, A.Sochnevs, D.Gardovska, D.Zavadska, R.Shantere // Arthritis Research & Therapy. - Vol.5, No.6 (2003), p.R340-R346. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zavadska, Dace. Par un ap "Mazulim draudzīgas slimnīcas" vērtēšanu / D.Zavadska, J.Livdāne // Jums, Kolēģi. - Nr.2 (2003, febr.), 46.-48.lpp.

 

Tēzes​​

 

An outbreak of enteroviral meningitis in Latvia and Estonia due to echovirus 30 / L.Smane, D.Zavadska, G.Mirka ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.69.

Isarova, Dana. Reliance on health care providers and attitude towards vaccination among mothers / D.Isarova, D.Zavadska // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.16.

Preparedness for serious cross-border health threats in CEVAG countries - theory and reality [Elektroniskais resurss] / R.Prymula, Z.Meszner, D.Zavadska ...[et al.] // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Leipzig, Germany, May 13-16, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.511. - Resurss aprakstīts 2016.g. 28.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.espid2015.kenes.com/Documents/ESPID%202015%20Abs…

Zavadska, Dace. Hospitalizācijas un komplikāciju biežuma un ilguma izmaiņas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ar vējbakām stacionētiem bērniem 2003.–2014. gadā pēc vējbaku vakcīnas ieviešanas Nacionālajā imunizācijas programmā / D.Zavadska, O.Šušenačeva // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 218.lpp.

Bērnu KUS antibakteriālās terapijas nozīmēšanas / maiņas veidlapas aizpildīšanas izvērtējums / K.Selecka, I.Nokalna, D.Zavadska, I.Sviestiņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 226.lpp.

Outbreak of enteroviral meningitis in Estonia and Latvia during summer 2013 [Elektroniskais resurss] / D.Zavadska, L.Smane, G.Mirka ...[et al.] // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.667. - Resurss aprakstīts 2015.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

A grupas β-hemolītisko streptokoku emm tipu un antimikrobās rezistences mainīgā epidemioloģija / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklaševičs, D.Gardovska ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 204.lpp.

Changing epidemiology of group A beta haemolytic streptococcus emm types and macrolide resistance isolated from children in Latvia / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklašēvics, D.Gardovska ...[et al.] // XVIII Lancefield International Symposium (Palermo, Italy, Sept.4-8, 2011) : Abstract Book. - Palermo, 2011. - P.12.

HLA B27 allele types and DMARDS therapy in juvenile idiopathic arthritis / V.Stanevicha, D.Zavadska, J.Eglite, D.Gardovska ...[et al.] // 1st Symposium of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology (APLAR) (Taipei, Taiwan, Apr.15-17, 2011) : Book of Abstracts. - Taipei, 2011. - P.75.

A grupas ß-hemolītisko streptokoku emm tipu un antimikrobās rezistences analīze / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklašēvics, D.Gardovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 163.lpp.

Macrolide resistance association with group A streptococcus emm types in Latvia : [abstract] / D.Zavadska, D.Berzina, N.Pugachova, E.Miklasevics, D.Gardovska // 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Nice, France, May 4-8, 2010) : Programme Book. - Nice, 2010. - Poster N 13.

Zavadska, Dace. Serological response in children with group a streptococcal pharyngitis in the University Hospital in Latvia : [abstract]/ D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska // The Pediatric Infectious Disease Journal. - Vol.28, Issue 6 (2009, June), p.43. - 27th Annual Meeting of the European Society for Paediatric (Brussels, Belgium, June 9-13, 2009). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antimicrobal therapy resistance in group A beta haemolytic Streptococcus infection and rheumatic fever : [abstract] / D.Zavadska, D.Bērziņa, D.Gardovska, V.Stanevicha, E.Miklaševics ...[et al.] // 4th MYRACE 2008 (Meeting of Young Rheumatologists Across Europe) (Marienhof/Reichenau, Austria, Jan.17-20, 2008). - Marienhof, 2008. - P.13. - T.p. žurn. "Joint Bone Spine". - Vol.75, No.2 (2008, March). - p.244-245. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Macrolide resistance of group A beta haemolytic Streptococcus isolated from outpatient children in Latvia / D.Gardovska, E.Miklašēvics, D.Zavadska ...[u.c.] // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 126.lpp. - T.p. krāj. "26th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases" (Graz, Austria, May 14-16, 2008).- Graz, 2008.- P.569.

Prevalence of group a A beta haemolytic streptococcal pharyngitis in children in University Hospital in Latvia / D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska ...[et al.] // XVII Lancefield International Symposium on Streptococci & Streptococcal Diseases (Porto Heli, Greece, June 22-26, 2008) : Abstract Book. - Porto Heli, 2008. - P.16.

A grupas ß-hemolītisko streptokoku filoģenētiskā analīze emm gēna polimorfisma ietvaros / D.Zavadska, Ņ.Pugačova, D.Gardovska, E.Miklašēvics // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 149.lpp.

Gardovska, Dace. A grupas β hemolītiskā streptokoka etioloģijas faringīta prevalence bērniem ar akūta faringīta klīniku / D.Gardovska, I.Grope, D.Zavadska // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 155.lpp.

HLA class II DR and DQ genotypes and haplotypes associated with rheumatic fever among clinically homogeneous patients in children in Latvia / D.Zavadska, V.Stanevicha, J.Eglite, A.Sochnevs, D.Gardovska, R.Shantere // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.66, Suppl.2 (2007), abstr. No.25. - Annual European Congress of Rheumatology (EULAR) (Barcelona, Spain, June 13-16, 2007) : Abstracts. - Starptautiski citējamā izdevumā.

HLA class II DR and DQ genotypes and haplotypes associated with rheumatic heart disease among clinically homogeneous patients in children in Latvia : [abstract] / D.Zavadska, V.Stanevicha, J.Eglite, A.Sochnevs, D.Gardovska ...[et al.] // 3rd Meeting of Young Rheumatologists Across Europe (Reichenau/Rax, Austria, Jan.18-21, 2007). - Reichenau/Rax, 2007. - P.16. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Joint Bone Spine". - Vol.74, N 2 (2007, March), p.S218-S219.

HLA class II DR and DQ genotypes and haplotypes in Sydenham's chorea children patients in Latvia : [abstract]/ V.Stanevicha, D.Gardovska, D.Zavadska ...[et al.] // Kinder- und Jugendmedizin. - N 5 (2006), p.A38.

Vai ir iespējams prognozēt reimatisko drudzi bērniem Latvijā? / V.Staņēviča, D.Gardovska, D.Zavadska, J.Eglīte ...[u.c.] // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 71.lpp.

Ģenētiskā predispozīcija bērniem ar reimatisko drudzi Latvijā / V.Staņēviča, J.Eglīte, D.Zavadska, D.Gardovska ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2005.g., 16.-18.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2005. - 40.lpp.

HLA class II associations with rheumatic heart disease among clinically homogenous patients in children in Latvia : [abstract] / D.Zavadska, V.Stanevicha, J.Eglite, A.Sochnevs, D.Gardovska // 1st MYRACE 2005 (Meeting of Young Rheumatologists Across Europe) (Reichenau an der Rax, Austria, Jan.20-24, 2005). - Reichenau an der Rax, 2005. - P.AB09.

HLA class II DR and DQ genotypes and haplotypes in rheumatic fever children patients in Latvia : [abstract] / V.Stanevicha, D.Gardovska, J.Eglite, D.Zavadska ...[et al.] // Clinical and Experimental Rheumatology. - Vol.23, N 3, Suppl.37 (2005, May/June), p.S-11. - XII European Pediatric Rheumatology Congress & Annual Scientific Meeting of PReS (Versailles, France, Sept. 15-18, 2005).

HLA class II DQA1 alleles in rheumatic fever children patients in Latvia / V.Stanevicha, J.Eglite, D.Zavadska, R.Shantere // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.63, Suppl.1 (2004), p.21. - Starptautiski citējamā izdevumā.

HLA II klases alēles bērniem ar reimatisko drudzi klīniski homogēnās pacientu grupās Latvijā / V.Staņēviča, J.Eglīte, D.Zavadska, R.Šantere // 2004. gada Medicīnas nozares zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2004.g. 5., 18.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2004. - 17.lpp.

HLA class II associations with rheumatic heart disease among clinically homogeneous patients in children in Latvia / V.Stanevicha, J.Eglite, A.Sochnevs, D.Gardovska, D.Zavadska, R.Shantere // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.61, Suppl.1 (2002), p.83. - Annual European Congress of Rheumatology (EULAR) (Stockholm, Sweden, June 12-15, 2002) : Abstracts. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Zavadska, Dace. Zīdīšana un mātes piens / D.Zavadska, V.Vēja // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 22.nod., 387.-[398.]lpp.

Literatūrā un uz pierādījumiem balstītas praktiskas rekomendācijas gripas profilaksei / D.Zavadska, D.Isarova, L.Vīksna, D.Rezeberga, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra, Ginekoloģijas un dzemdniecības katedra ...[u.c.]. - Rīga : [b.i.], 2015. - 34 lpp.

Literatūrā un uz pierādījumiem balstīti praktiskie ieteikumi garā klepus infekcijas diagnostikai un ārstēšanai / D.Zavadska, I.Ziemele, I.Grope, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra ...[u.c.]. - Rīga : [b.i.], 2015. - 19 lpp.

Klīniskās rekomendācijas akūta gastroenterīta diagnostikai, novērtēšanai un terapijai bērniem / D.Zavadska, G.Laizāne, I.Grope, D.Gardovska ; Latvijas Bērnu infektologu biedrība, Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra. - [Rīga], 2014. - 31 lpp.

Rekomendācijas A grupas ß hemolītiskā streptokoka infekcijas diagnostikai un terapijai / D.Zavadska, I.Grope, Ģ.Breicis, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra ; Bērnu klīniskās universitātes slimnīca. Bērnu slimību klīnika ; Latvijas Bērnu infektologu biedrība. - Rīga : Latvijas Bērnu infektologu biedrība, 2011. - 19 lpp.

Grāmatas

Bērnu vecuma un citu riska grupu personu vakcinācija: Praktiskas rekomendācijas

Dace Zavadska, Dana Isarova, Nataļja Kurjāne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja