Skip to main content

Work experience

2000 - Present

Lecturer

Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Nursing and Midwifery

2000 - 2002

Research Assistant

Laboratory of Onkoviruslogy, A. Kirhenšteins Microbiology and Virology Institute

Education and training

2005 - Present

dr. med. cand.

Riga Stradins University

*"Biosafety in patients care" Supervisor: dr. med., prof. Inga Millere

2000 - 2002

Master of Science in Biology

University of Latvia

1996 - 2000

Nursing degree

Latvian Medical Academy

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2016.05.19. Seminar „ Pasniedzējiem par sabiedrības veselības aspektiem traumatisma mazināšanā un drošības veicināšanā".

2016.02.24.- 2016.03.09. Professional development courses in pedagogy​ „Aktualitātes pētniecības ētikā".

2015.04.07. - 2015.04.08. International days, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Nursing and Midwifery.

2015.04.02.- 2015.04.16. Professional development courses in pedagogy​ „Formatīvās vērtēšanas vērtības".

2012.03.19. - 2012.03.21.Professional development courses in pedagogy​ ​ "Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā".

2007.01.29. - 2007.02.09. International Intensive Programme at Florence Network Hanzes university, Groningen.

2006.09.20. - 2007.02.14. Professional development courses in pedagogy​ ​"Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības vadība".

2006.06.12. - 2006.06.23. European Academy of Nursing Sciences Summer School for Doctoral studies.

2005.12.08. - 2006.03.08. Experience exchange Faculty of Social and Health Care, Degree Programme of Nursing at Lahty

Politechnic, Finland, Erasmus/Socrates programm.

Field of research


  • Patients biosafety;
  • Risk procedures;
  • Nursing environment;
  • Infection control.​

Supervised study course

Nursing Process and Nursing Theory. ​

The practice of patient and public education.

Course work in public health.

Health-enhancing projects in midwifery practice.

Public health and epidemiology.

Head of study course

Nursing Process and Nursing Theory. ​

The practice of patient and public education.

Course work in public health.

Health-enhancing projects in midwifery practice.

Public health and epidemiology.​

Lectured study course

Nursing Process and Nursing Theory. ​

The practice of patient and public education.

Course work in public health.

Health-enhancing projects in midwifery practice.

Public health and epidemiology.

Introduction in Nursing.

Intoduction in Midwifery practice.​

Supervised and reviewed student research papers


Supervised (2010- 2016):

Master's thesis: 1

Bachelor's works: 20

Qualification's works: 35

Reviewed (2010- 2016):

Master Works: 2

Bachelor's works: 18

Qualification's works: 20

Projects

Researcher in project (supported by Ministry of Education​ of Latvia) Bakteriālu un vīrusinfekciju persistences inducētas makroorganisma aizsargmehānismu izmaiņu konstelācijas: jauni jautājumi, jaunas atbildes" apakšprojekts RSU Nr.07-08-4/7 „Ar veselības aprūpi saistītu infekciju riska faktoru izpēte un nozokomiālo infekciju profilakses sistēmas pilnveidošana".

Memberships


2004.- present

Latvian ​Academician and students organization " Dzintars"

Awards and recognitions


2002. K. Morbergs diploma, University of Latvia

2000. Diploma with excellence, Latvian Medical Academy

Publications

Research articles​​

Platace, Diāna. Nurses' views of infection control organization in regional hospitals of Latvia / D.Platace, I.Millere // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00025-p.1-00025-p.3. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Platace, Diāna. Infekciju kontrole augsta riska pacientu aprūpē Latvijā un Somijā / D.Platace, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 285.-295.lpp.

Influence of patient care with invasive devices on risk of healthcare-associated infections / D.Platace, A.Reinis, V.Kuznecova, J.Kroica, I.Millere ...[et al.] // Microorganisms in Industry and Environment : from scientific and industrial research to consumer products / editor A.Mendez-Vilas. - [UK], 2010. - P.492-496.

Nozokomiālo infekciju attīstību ietekmējošie faktori perifērās vēnas kanilēšanas un aprūpes laikā / D.Platace, A.Reinis, V.Kuzņecova, J.Kroiča, I.Millere ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 451.-456.lpp.

The risk factors of device-related infection in nurse practice / D.Platace, J.Kroica, A.Reinis, V.Kuznecova, I.Klava, I.Millere // Review of Global Medicine and Healthcare Research. - Vol.1, N1 (2010), p.170-178. - Proceedings of the 2010 International Online Medical Conference.

Abstracts​​

Interneta lietošana un stresa pārvarēšanas veidi augstskolā studējošo jauniešu vidū / B.Feldmane, I.Millere, L.Deklava, D.Platace // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 134.lpp.

Latvijas iedzīvotāju miega paradumi un miega kvalitāte / A.Kvedere, I.Millere, L.Deklava, D.Platace // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 135.lpp.

Platace, Diāna. Infekciju kontrole māsu mācību programmās / D.Platace, I.Millere, A.Krūmiņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 468.lpp.

Platace, Diāna. Infekciju kontrole Latvijas slimnīcās un tās nozīme māsu skatījumā / D.Platace, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 221.lpp.

Factors that influence the risk of healthcare-associated infections in patients care with tracheostomy or intubation tube : [abstract] / D.Platace, J.Kompa, A.Reinis, V.Kuznecova, J.Kroica, I.Millere // 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 6-8, 2010) : Programme. - Warsaw, 2010. - P.40.

Nozokomiālās infekcijas attīstību ietekmējošie faktori urīnpūšļa katetrizācijas un aprūpes laikā / D.Platace, I.Kļava, A.Reinis, V.Kuzņecova, J.Kroiča, I.Millere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 184.lpp.

Platace, Diāna. Dezinfekcijas un roku higiēnas līdzekļu nodrošinājums un lietderīgs pielietojums augsta riska nodaļās / D.Platace, D.Muceniece // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 190.lpp.

Platace, Diāna. Microbiological investigation in patient care with invasive devices / D.Platace // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.16, Issue s2 (2010, Apr.), p.S414. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Platace, Diāna. Nurses' views of infection control organization in regional hospitals of Latvia / D.Platace, I.Millere // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.78-79.

Platace, Diāna. Pacientu aprūpe ar invazīvām ierīcēm Latvijā un Somijā / D.Platace, I.Millere // 52. Starptautiskā zinātniskā konference = 52nd International scientific Conference (Daugavpils, Latvija, 2010.g. 14.-17.apr.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2010. - 64.-65.lpp.

Sepsis caused by coagulase negative staphylococci is associated with the icA and Asp genes / T.Tracevska, I.Liduma, D.Platace ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.16, Issue s3 (2010, July), p.s31. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Contacts

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Head of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Lolita Vilka
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Gunta Bēta
Deputy Director of Academic Affairs and Research, Head of Study Programme, Academic Staff
Jeļena Koļesņikova
Head of Study Programme, Academic Staff, Manager
Daiga Behmane
Vice-Dean, Leading Researcher, Project Manager, Head of Study Programme
Jeļena Ļubenko
Academic Staff, Leading Researcher