Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2000 - pašlaik

 

pašlaik

Lektora p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2000 - 2002

LU A. Kirhenšteina mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta onkovirusoloģijas laboratorijas jaunākā zinātniskā līdzstrādniece

Izglītība

2005 - pašlaik

dr. med. pretendents

Rīgas Stradiņa universitāte

*"Biodrošība pacientu aprūpē māsas praksē". Promocijas darba vadītājs: Prof. Inga Millere

2000 - 2002

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

Latvijas universitāte

1996 - 2000

Māzinību grāds

Latvijas Medicīnas akademija

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016.05.19. Seminārs „ Pasniedzējiem par sabiedrības veselības aspektiem traumatisma mazināšanā un drošības veicināšanā".

2016.02.24.- 2016.03.09. Pedagoģiskās pilnveides kursi „ Aktualitātes pētniecības ētikā".

2015.04.07. - 2015.04.08. International days, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Nursing and Midwifery.

2015.04.02.- 2015.04.16. Profesionālās pedagoģijas pilnveides kursi „Formatīvās vērtēšanas vērtības".

2012.03.19. - 2012.03.21. Profesionālās pilnveides programma "Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā".

2007.01.29. - 2007.02.09. International Intensive Programme at Florence Network Hanzes universitātē Nīderlandē, Groningenā.

2006.09.20. - 2007.02.14. Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības vadība, Latvijas Universitāte.

2006.06.12. - 2006.06.23. European Academy of Nursing Sciences Summer School for Doctoral studies.

2005.12.08. - 2006.03.08. Pieredzes apmaiņa un apmācība Faculty of Social and Health Care, Degree Programme of Nursing at Lahty Politechnic, Finland, Erasmus/Socrates programmas ietvaros.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Pacientu biodrošība;
  • Māsas darba vide;
  • Augsta riska procedūras;
  • Infekciju kontrole.​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Aprūpes process un Māszinību teorijas.

Prakse pacientu un sabiedrības izglītošanā.

Kursa darbs Sabiedrības veselībā.

Veselību veicinošs projekts vecmātes praksē.

Sabiedrības veselība un epidemioloģija.

 

Vadītie studiju kursi

Aprūpes process un māszinību teorijas

Aprūpes process un māszinību teorijas

Kursa darbs sabiedrības veselībā

Prakse pacientu un sabiedrības izglītošanā

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Docētie studiju kursi

Aprūpes process un māszinību teorijas

Ievadkurss māszinībās

Ievadkurss vecmātes profesionālajā darbībā

Kursa darbs sabiedrības veselībā

Prakse pacientu un sabiedrības izglītošanā

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Veselības veicināšanas projekts vecmātes praksē

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie (2010.- 2016. gads):

maģistra darbi: 1

bakalaura darbi: 20

​kvalifikācijas darbi: 35

recenzētie (2010.- 2016. gads):

maģistra darbi: 2

​​bakalaura darbi: 18

​kvalifikācijas darbi: 20

 

Projekti

 

Pētnieks: IZM projekta Bakteriālu un vīrusinfekciju persistences inducētas makroorganisma aizsargmehānismu izmaiņu konstelācijas: jauni jautājumi, jaunas atbildes" apakšprojekts RSU Nr.07-08-4/7 „Ar veselības aprūpi saistītu infekciju riska faktoru izpēte un nozokomiālo infekciju profilakses sistēmas pilnveidošana".

 

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 

2004 - pašlaik

​LKSAA "Dzintars"

 

Apbalvojumi un atzinības

 

 

2002. gads: LU K. Morberga diploms un stipendija.​

2000. gads: Latvijas Medicīnas Akadēmijas diploms ar izcilību.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Platace, Diāna. Nurses' views of infection control organization in regional hospitals of Latvia / D.Platace, I.Millere // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00025-p.1-00025-p.3. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Platace, Diāna. Infekciju kontrole augsta riska pacientu aprūpē Latvijā un Somijā / D.Platace, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 285.-295.lpp.

Influence of patient care with invasive devices on risk of healthcare-associated infections / D.Platace, A.Reinis, V.Kuznecova, J.Kroica, I.Millere ...[et al.] // Microorganisms in Industry and Environment : from scientific and industrial research to consumer products / editor A.Mendez-Vilas. - [UK], 2010. - P.492-496.

Nozokomiālo infekciju attīstību ietekmējošie faktori perifērās vēnas kanilēšanas un aprūpes laikā / D.Platace, A.Reinis, V.Kuzņecova, J.Kroiča, I.Millere ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 451.-456.lpp.

The risk factors of device-related infection in nurse practice / D.Platace, J.Kroica, A.Reinis, V.Kuznecova, I.Klava, I.Millere // Review of Global Medicine and Healthcare Research. - Vol.1, N1 (2010), p.170-178. - Proceedings of the 2010 International Online Medical Conference.

 

Tēzes​​

 

Interneta lietošana un stresa pārvarēšanas veidi augstskolā studējošo jauniešu vidū / B.Feldmane, I.Millere, L.Deklava, D.Platace // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 134.lpp.

Latvijas iedzīvotāju miega paradumi un miega kvalitāte / A.Kvedere, I.Millere, L.Deklava, D.Platace // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 135.lpp.

Platace, Diāna. Infekciju kontrole māsu mācību programmās / D.Platace, I.Millere, A.Krūmiņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 468.lpp.

Platace, Diāna. Infekciju kontrole Latvijas slimnīcās un tās nozīme māsu skatījumā / D.Platace, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 221.lpp.

Factors that influence the risk of healthcare-associated infections in patients care with tracheostomy or intubation tube : [abstract] / D.Platace, J.Kompa, A.Reinis, V.Kuznecova, J.Kroica, I.Millere // 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 6-8, 2010) : Programme. - Warsaw, 2010. - P.40.

Nozokomiālās infekcijas attīstību ietekmējošie faktori urīnpūšļa katetrizācijas un aprūpes laikā / D.Platace, I.Kļava, A.Reinis, V.Kuzņecova, J.Kroiča, I.Millere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 184.lpp.

Platace, Diāna. Dezinfekcijas un roku higiēnas līdzekļu nodrošinājums un lietderīgs pielietojums augsta riska nodaļās / D.Platace, D.Muceniece // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 190.lpp.

Platace, Diāna. Microbiological investigation in patient care with invasive devices / D.Platace // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.16, Issue s2 (2010, Apr.), p.S414. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Platace, Diāna. Nurses' views of infection control organization in regional hospitals of Latvia / D.Platace, I.Millere // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.78-79.

Platace, Diāna. Pacientu aprūpe ar invazīvām ierīcēm Latvijā un Somijā / D.Platace, I.Millere // 52. Starptautiskā zinātniskā konference = 52nd International scientific Conference (Daugavpils, Latvija, 2010.g. 14.-17.apr.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2010. - 64.-65.lpp.

Sepsis caused by coagulase negative staphylococci is associated with the icA and Asp genes / T.Tracevska, I.Liduma, D.Platace ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.16, Issue s3 (2010, July), p.s31. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks