Skip to main content

Books

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Autors(i): Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Autors(i): Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Work experience

Present

Study Process Coordinator

Faculty of Communication

Present

Study Process Organiser

Faculty of Communication, Department of Communication Studies

2014 - 2019

Study Process Organiser and lecturer

Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Health Psychology and Paedagogy

2019 - Present

Study process coordinator; Lecturer

Riga Stradins University. Faculty of Communication

1989 - 2014

Consultant

State Chancellery of the Latvia Republic, Communication Dpt

2013 - Present

Non-staff lecturer

Riga Stradins University

At masters study programs Health Psychology and Health Communication and bachelors study programs Psychology, Health Sport, Nutrition (Study courses: Health psychology, Health Behavior, Clinical health psychology, Psychosocial aspects of health psychology and psychosocial rehabilitation etc)

2004 - 2008

Lecturer

PharmaDiab programme

Subject – Psychological aspects of diabetes patient’s treatment.

2003 - 2005

Non-staff lecturer

Riga Stradins University

At post-graduate courses for pharmacists. Study course – Diabetes patient as a client of a pharmacy.

1996 - 1999

Non-staff lecturer

Centre of post-graduate education for librarians (University of Latvia)

Study course – librarian psychology.

1995 - 1998

Non-staff lecturer

University of Latvi, Department of Library Science and information

Study course – librarian psychology.

1988 - 1989

Librarian-bibliographer

Library of the Ministry of Education

1983 - 1984

Librarian

Library of the Ministry of Education

Education and training

2010 - 2012

Qualification – Master of Social science in Psychology (MDE Nr.0004).

Riga Teacher Training and Education Management Academy

2005 - 2009

Bachelor programme student.

Institute of Practical Psychology. Practical psychology Professional

1984 - 1998

Department of Library Science and information – master studies. Qualification – Master of Social science in library science and information. (PV Nr.093311)

University of Latvia, Faculty of Philology

1997

Department of Library Science and information – master studies. Qualification – Master of Social science in library science and information (Nr.002984).

University of Latvia, Faculty of Philology

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 

Additional education (the most significant courses)

1-6 December, 2019. Participation in International Diabetes Federation Congress (Busan, Korea)

20-23 January, 2010 Participation in DESG (Diabetes Education Study Group) seminar/course „The way to the patient-centred care. Ho to get beyond the good intentions” Paris (France).

14-17 January, 2009 Participation in DESG (Diabetes Education Study Group) General Committee seminar/course „Consultation” Sesimbra (Portugal).

2008 Training course „Crisis intervention” (44 acad. hours) at the Crisis and consultation centre “Skalbes”. Certificate obtained.

January 16-19 2008Participation in DESG (Diabetes Education Study Group) General Committee seminar/course „Overcoming the transcultural barriers in patient training” Port de la Selva (Spain).

1995 – 2005 16 short-term courses at the State Administration school (int.al. – Client-oriented communication, Psychology of conflict)

 

Lectured study course

Psychosocial Aspects and Psychosocial Rehabilitation of Health and Diseases

Clinical Health Psychology

Evidence-Based Practice in Psychology

Health Behaviour

Clinical Practice III

Health Behavior and Motivation

Health Psychology

Planning and Management of Educational Programmes in Rehabilitation

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2012- till now Latvian Health Psychology association (founding member)

2012 – till now European Health Psychology Association

2008 – till now Latvian Association of Endocrinologists

2008. – 2010. Diabetes Education Study Group, Member of the General Committee.

1997 – till now International Diabetes Federation.

1993 – till now Latvian Diabetes Association (founding member). Chairperson of the Board.

 

Awards and recognitions

 

2014. Gratitude from the Prime Minister for a long-term and significant work in promoting cooperation between state administration and non-governmental organizations and attaining important goals for society.

2007. Rīga City Council award “Labā Zvaigzne” (“Good Star”)

 

Publikācijas

 

Research articles​​

 

Freimane, Gunta. Līdzestība antihipertensīvo medikamentu lietošanai un tās sekmēšanai / G.Freimane // Materia Medica. - Nr.3 (2017), 39.-41.lpp.

Freimane, Gunta. Sadarbība ar izglītības iestādēm, profesionālajām organizācijām, darba devējiem un līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē / G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 61.-66.lpp.

Psihologs veselības aprūpes vidē / K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 11.-20.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Freimane, Gunta. Četri soļi, kas tuvina labākai līdzestībai : [par līdzestības uzlabošanu] / G.Freimane // Materia Medica. - Nr.3 (2016), 37.lpp.

Freimane, Gunta. Līdzestība medikamentu lietošanai un tās sekmēšanas iespējas / G.Freimane // Materia Medica. - Nr.12 (2016), 26.-28.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija Lavijā : izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2014. - XVI [sēj.], 262.-269.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Abstracts​​

 

Freimane, Gunta. Medikamentu līdzestības aptaujas validizācija pilotpētījumā ar cukura diabēta slimniekiem / G.Freimane, J.Koļesņikova // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 97.lpp.

 

Books and brochures​​

 

Freimane, Gunta. Biopsihosociālā pieeja - veselības psiholoģijas konceptuālais pamats / G.Freimane, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.4.nod., 36.-37.lpp.

Freimane, Gunta. Biopsihosociālā pieeja veselības psiholoģijā / G.Freimane, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.4.2.nod., 41.-42.lpp.

Freimane, Gunta. Biopsihosociālās pieejas izveide un skaidrojums / G.Freimane, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.4.1.nod., 37.-40.lpp.

Freimane, Gunta. Hronisku slimību vispārīgs raksturojums / G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 8.1.nod., 255.-264.lpp.

Freimane, Gunta. Veselības uzvedības pārmaiņu tehnikas un veselības uzvedības veidu taksonomija / G.Freimane, J.Ļevina // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 6.4.nod., 228.-230.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Sociālais atbalsts, tā ietekme uz veselību / J.Koļesņikova, G.Freimane, Ē.Kalvāns // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 2.7.nod., 84.-89.lpp.

Ļevina, Jeļena. Veselības uzvedība un to ietekmējošie faktori / J.Ļevina, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 6.1.nod., 206.-219.lpp.

Ļevina, Jeļena. Veselības uzvedības pārmaiņu posmi un procesi / J.Ļevina, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 6.3.nod., 224.-228.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Biomedicīniskā, psihosomatiskā un biheiviorālā pieeja veselībai un slimībai / K.Mārtinsone, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.3.nod., 34.-36.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija - psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma / K.Mārtinsone, G.Freimane ; recenzenti un konsultanti: A.Pipere, V.Sudraba ; literārā redaktore I.Rozenvalde ; priekšvārdi: A.Vētra, I.Millere, E.Tērauds ...[u.c.]. - Rīga : RSU, 2019. - 66 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Vispārīgs veselības psiholoģijas raksturojums / K.Mārtinsone, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.5.nod., 49.-55.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselība / I.J.Mihailovs, G.Freimane // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 2.2.nod., 69.-72.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / K.Mārtinsone (sastādītāja), S.Mihailova, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, J.Ļevina, G.Freimane, K.Šneidere ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 119 lpp.

Freimane, Gunta. Veselības psiholoģijas pieejas hronisku, dzīvību apdraudošu un nespēju izraisošu slimību gadījumā / G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.8.nod., 193.-204.lpp.

Koļesņikova, Jeļena. Sociālais atbalsts / J.Koļesņikova, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.5.nod., 48.-52.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Ievads veselības psiholoģijā / K.Mārtinsone, G.Freimane, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 1.nod., 15.-25.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības koncepcijas mūsdienās un veselības psiholoģija / K.Mārtinsone, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.3.nod., 36.-41.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Veselības un slimības sociālais konteksts / I.J.Mihailovs, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.4.nod., 42.-48.lpp.

Upmale, Anda. Pacientu līdzestība un to ietekmējošie faktori / A.Upmale, Z.Ozoliņa, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.6.nod., 177.-181.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Ambulatory care sensitive conditions in Latvia / participiants: G.Freimane, L.Kozlovska, I.Liniņa, I.Logina, A.Miezītis, I.Stuķēna, L.Vīksna ...[et al.]. - Geneva : World Health Organization, 2015. - 34 p.

Veselība un slimība psiholoģijā / I.Stokenberga, G.Freimane, V.Sudraba, I.Bite // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 13.nod., 171.-244.lpp.

Health Psychology

History of Health Psychology and Principles

Pain, Chronic Diseases and Incapacity in Health Psychology

Contacts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olav Götz
Academic Staff
Sergejs Kruks
Director of Study Programme, Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Sandra Mihailova
Academic Staff, Director of Study Programme
Ritma Rungule
Director of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff