Skip to main content

Work experience

2015 - Present

Member

Commission for Licence and Accreditation of Study Programs

2013 - Present

Head of the Department

Riga Stradiņš University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

2005 - Present

Professor

Riga Stradiņš University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

2003 - 2013

Vice-rector for Education

Riga Stradiņš University

2002 - 2005

Associate Professor

Riga Stradiņš University, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

2001 - 2003

Dean (elected) of Faculty of Stomatology

Riga Stradiņš University

1999 - 2001

Dean (position) of Faculty of Stomatology

Riga Stradiņš University

1999 - 2002

Assistant professor

Latvian Medical Academy (LMA)/RSU, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

1993 - 1999

Assistant

Riga Medical Institute (RMI)/ LMA, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

1990 - 1993

Instructor in Department of Surgical Stomatology, RMI

Riga Medicine Instiute, Department of Surgical Stomatology

1990 - Present

Clinical work

Institute of Stomatology and P. Stradins University Hospital

Education and training

1995 - 1998

Postgraduate studies in Oral Surgery

University of Oslo

1988 - 1990

Postgraduate studies in Oral and maxillofacial surgery

Riga Medical Institute

1983 - 1988

Faculty of Stomatology

Riga Medical Institute

1971 - 1982

Secondary education

Riga Secondary School Nr. 7

Achievements

Supervised study course

Deformations in maxillofacial region

Maxillofacial Surgery

Oral and Maxillofacial Surgical Anatomy and Surgery

Oral Surgery

Lectured study course

Deformations in maxillofacial region

Maxillofacial Surgery

Oral and Maxillofacial Surgery

Oral Surgery

Paediatric Oral and Maxillofacial Surgery

Memberships

Membership in professional and nongovernmental organizations (at present)

Latvian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

Latvian Dental Association

Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery

European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

AO Craniomaxillofacial

Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (Mos RCSEd)

Member of Editorial board

Stomatologija. Baltic Dental and Maxillofacial Journal since 2003.

European Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery since 2004.

Membership in different organizations

2007-2009 and 2014 Board member of ADEE (Assotiation for Dental Education in Europe)

2001 – 2015 Senate Member of Riga Stradins University

Board Member Institute of Stomatology 2001 – 2011 and from 2013

1998 – 2002. Latvian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, President

2002 – 2008 and from 2014 Representative of Latvia in European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery

2008 – 2010 Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, President

2010 up to now Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, Vice President

Publications

Research articles​​

Bāgante, Ieva. Cleft-related nose deformation evaluation and measurement methods. Literature review / I.Bagante, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.17, No.3 (2015, Sept.), p.75-83. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bāgante, Ieva. Deguna elpošanas funkcijas salīdzinājums starp pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni un kontroles grupu / I.Bāgante, I.Akota // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 340.-344.lpp.

Krivicka-Užkurele, Benita. Expression of TGFB-3, PAX9, RYK, matrix metalloproteinases and their tissue inhibitor in human cleft-affected tissue / B.Krivicka-Uzkurele, M.Pilmane, I.Akota // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2015. - [Vol.] XXIV, No.1, p.90-100.

Association of BMP4 polymorphisms with non-syndromic cleft lip with or without cleft palate and isolated cleft palate in Latvian and Lithuanian populations / I.Kempa, I.Akota, B.Barkane ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.16, No.3 (2014, Sept.), p.94-101. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bāgante, Ieva. Deguna estētikas novērtējums pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni / I.Bāgante, I.Akota // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 421.-427.lpp.

Genetic variation in the promoter region of beta-defensin 1 (DEFB 1) is associated with high caries experience in children born with cleft lip and palate / K.Krasone, I.Akota, R.Care ...[et al.] // Acta Odontologica Scandinavica. - Vol.72, No.3 (2014, Apr.), p.235-240. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Occurrence of Legionella pneumophila in water distribution systems in dental practices in Latvia / I.Akota, A.Krumina, O.Valcina ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.33-39.

Continuing professional development systems and requirements for graduate dentists in the EU : survey results from the DentCPD project / U.Soboleva, A.Liepa, I.Akota ...[et al.] // European Journal of Dental Education. - Vol.17, No.1 (2013, Febr.), p.e77-e81. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "European Journal of Dental Education".- Vol.17, Suppl.1 (2013, May), p.18-22.

Core continuing professional development (CPD) topics for the European dentist / U.Soboleva, A.Liepa, I.Akota ...[et al.] // European Journal of Dental Education. - Vol.17, Suppl.1 (2013, May), p.23-28. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "European Journal of Dental Education".- Vol.17, No.1 (2013, Febr.), p.e82-e87.

Guidelines for the organisation of continuing professional development activities for the European dentist / U.Soboleva, A.Liepa, I.Akota ...[et al.] // European Journal of Dental Education. - Vol.17, Suppl.1 (2013, May), p.29-37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krasone, Kristīne. Zobu anomāliju sastopamības biežums bērniem ar iedzimtām lūpu un aukslēju šķeltnēm Latvijā / K.Krasone, R.Care, I.Akota // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 138.-144.lpp.

Krivicka-Užkurele, Benita. Expression of growth factors and growth factor receptors in human cleft-affected tissue / B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.15, No.4 (2013, Dec.), p.111-118. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Recommendations for the development of e-modules for the continuing professional development of European dentists / U.Soboleva, A.Liepa, I.Akota ...[et al.] // European Journal of Dental Education. - Vol.17, Suppl.1 (2013, May), p.45-54. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Smane, Liene. Apoptosis and MMP-2, TIMP-2 expression in cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.15, No.4 (2013, Dec.), p.129-134. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Smane, Liene. Iekaisuma signālmolekulu izpēte bērniem ar lūpu un aukslēju šķeltnēm / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2013, apr.), 54.-56.lpp.

The development of an exemplar e-module for continuing professional development of European dentists / A.E.Kossioni, U.Soboleva, I.Akota ...[et al.] // European Journal of Dental Education. - Vol.17, Suppl.1 (2013, May), p.38-44. - Starptautiski citējamā izdevumā.

BCL3 gene role in facial morphology / I.Kempa, I.Akota, E.Nagle ...[et al.] // Birth Defects Research. Part A, Clinical and Molecular Teratology. - Vol.94, N 11 (2012, Nov.), p.918-924. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krasone, Kristīne. Kariesa intensitāte 2-3 gadus veciem bērniem ar iedzimtām lūpu un aukslēju šķeltnēm / K.Krasone, R.Care, I.Akota // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 276.-280.lpp.

Smane, Liene. Local expression of inflammatory cytokines in the facial tissue of children with a cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2012. - [Vol.] XXI, p.264-275. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dmitrijeva, Diāna. Apakšžokļa leņķa rajona lūzumu ārstēšanas taktika un metodes saistībā ar trešo molāru lūzuma līnijā / D.Dmitrijeva ; darba vad.: I.Akota // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2011), 15.-16.lpp.

Mauliņa, Ieva. Assessment of the posteroanterior cephalograms of the parents of children with cleft lip and/or cleft palate in Latvia / I.Maulina, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.8-14. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Variation in FGF1, FOXE1, and TIMP2genes is associated with nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate / I.Kempa, L.Piekuse, I.Akota ...[et al.] // Birth Defects Research. Part A, Clinical and Molecular Teratology. - Vol.91, N 4 (2011, Apr.), p.218-225. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Genetic variants in COL2A1, COL11A2, and IRF6 contribute risk to nonsyndromic cleft palate / I.Prane, L.Piekuse, I.Akota, B.Barkane, A.Krumina, B.Lace ...[et al.] // Birth Defects Research. Part A, Clinical and molecular teratology. - Vol.88, N 9 (2010, Sept.), p.748-756. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lūpas un/vai aukslēju šķeltņu molekulāri ģenētiskie pētījumi Latvijā / B.Lāce, I.Prane, L.Piekuse, I.Akota, B.Barkāne, A.Krūmiņa // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 384.-388.lpp.

Akota, Ilze. Dental implants in patients with cleft lip, alveolus and palate in Riga Cleft Lip and Palate Centre / I.Akota, U.Soboleva, B.Barkane // 11th International Congress on Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies (Fortaleza, Brazil, Sept.10-13, 2009) : MEDIMOND International Proceedings. - Fortaleza, 2009. - P.103-106. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gabrāne, I. Retinētu apakšžokļa gudrības zobu profilaktisku ekstrakciju indikācijas / I.Gabrāne, I.Akota // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2009), 15.-18.lpp.

Pilmane, Māra. Morphopathogenesis of complete uni- and bilateral cleft lip and palate / M.Pilmane, B.Krivicka, I.Akota // 11th International Congress on Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies (Fortaleza, Brazil, Sept.10-13, 2009) : MEDIMOND International Proceedings. - Fortaleza, 2009. - P.189-193. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krivicka-Užkurele, Benita. Barx1, growth factors and apoptosis in facial tissue of children with clefts / B.Krivicka-Uzkurele, M.Pilmane, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.10, N 2 (2008), p.62-66.

Krivicka-Užkurele, Benita. Current understanding of cleft lip and palate pathogenesis / B.Krivicka-Uzkurele, I.Akota, M.Pilmane // Latvijas Ķirurģijas Žurnāls. - Nr. 8 (2008), 28.-33.

Teratogēno faktoru loma lūpas un/vai aukslēju šķeltnes attīstībā Latvijā / L.Zinčenko, B.Lāce, U.Teibe, L.Piekuse, I.Akota ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 366.-368.lpp.

Soboļeva, Una. Trūkstošo zobu aizvietošana ar implantu balstītiem kroņiem pacientiem ar orofaciālām šķeltnēm / U.Soboļeva, I.Akota, B.Barkāne // Zinātniskie raksti : 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 350.-356.lpp.

Vostroilovs, Antons. Bakteriāla endokardīta profilakse zobārstniecībā un mutes-sejas-žokļu ķirurģijā / A.Vostroilovs ; darba vad. I.Akota // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2007), 17.-20.lpp.

Akota, Ilze. Cleft space closure in patients with unilateral cleft lip and palate (UCLP) in Riga Cleft Lip and Palate Centre / I.Akota, B.Barkane, I.Maulina // XVIII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo facial Surgery (Barcelona, Spain, Sept.12-15, 2006) : MEDIMOND International Proceedings. - Barcelona, 2006. - P.1-4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lāce, Baiba. The most common genetic syndromes and associated anomalies in Latvian patients with cleft lip with or without palate / B.Lace, B.Barkane, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.8, N 2 (2006), p.57-60.

Morphofunctional changes in palate disordered tissue in children with cleft lip and palate / M.Pilmane, I.Akota, B.Barkane, S.Boka // Zinātniskie raksti : 2005.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 142.-146.lpp.

MSX1 gene analysis in patients with cleft lip with/without cleft palate (Preliminary results) / I.Dundure, B.Lāce, B.Barkāne, I.Akota, I.Greitāne A.Krūmiņa // Zinātniskie raksti : 2005.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 96.-98.lpp.

Mutation analysis of the MSX1 gene exons and intron in patients with nonsyndromic cleft lip and palate / B.Lace, I.Akota, A.Krumina ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.8, N 1 (2006), p.21-24.

Soboļeva, Una. Temporomandibulāro traucējumu saistība ar okluzāliem faktoriem (Literatūras pārskats) / U.Soboļeva, I.Akota // Zinātniskie raksti : 2005.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 152.-157.lpp.

Morphofunctional changes in cleft disordered tissue in children during secondary bone grafting / M.Pilmane, I.Akota, B.Barkane, R.Zagare // Eesti Arst. - Lisa 6 (2005), p.46-49.

Abstracts​​

Bāgante, Ieva. Deguna novērtējums pēc plastiskajām operācijām trīsdimensiju (3D) attēlos / I.Bāgante, I.Akota // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 217.lpp.

Jankovska, Iveta. Gēnu proteīnu, interleikīnu un β-defensīna ekspresija pacientiem ar lūpas un aukslēju šķeltni / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Akota // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 218.lpp.

Smane, Liene. Alveolārā kaula reģenerāciju un remodelāciju ietekmējošo faktoru izvērtējums šķeltnes zonas audos / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 222.lpp.

Bāgante, Ieva. Deguna elpošanas funkcija un simetrija pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni / I.Bāgante, I.Zepa, I.Akota // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 301.lpp.

Bāgante, Ieva. Nasal function and nasolabial appearance in patients with unilateral complete cleft lip, alveolus and palate in Riga Cleft Lip and Palate centre [Elektroniskais resurss] / I.Bagante, I.Zepa, I.Akota // 10th European Craniofacial Congress (Gothenburg, Sweden, June 24-27, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Gothenburg, 2015. - Program No.3363. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ecc2015.se/

Jankovska, Iveta. Expression of gene proteins, interleukins and ß-defensin in cleft-affected tissue / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Akota // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.92.

Krasone, Kristīne. Caries experience in children with cleft lip and palate in Latvia / K.Krasone, R.Care, I.Akota // International Journal of Paediatric Dentistry. - Vol.25, Suppl.1 (2015, July), p.137. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krasone, Kristīne. Kariesa izplatība un intensitāte bērniem ar iedzimtām lūpu un aukslēju šķeltnēm Latvijā / K.Krasone, R.Care, I.Akota // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 308.lpp.

Pilmane, Māra. Appearance and distribution of genes and gene proteins in cleft affected tissue [Elektroniskais resurss] / M.Pilmane, I.Akota // Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.1 (2015), p.2/133-3/133. - Selected Abstracts of the 4th International Congress of Union of European Neonatal and Perinatal Societies (UENPS) (Athens, Greece, Dec.11-14, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.jpnim.com.

Pilmane, Māra. Šķeltnes skartu cieto audu augšanas faktoru, audu deģenerācijas enzīmu, to inhibitoru un resorbcijas inhibitoru ekspresijas salīdzinājums / M.Pilmane, I.Akota // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 292.lpp.

Pilmane, Māra. Tissue remodelation potential in hard tissue of internasal sept and premaxilla of children with unilateral complete cleft lip palate (CLP) / M.Pilmane, I.Akota // The 4th Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health (CIP) (Budapest, Hungary, March 19-22, 2015) : Abstract Book. - Budapest, 2015. - P.40.

Smane, Liene. Association of gene proteins with cleft lip and palate in the Latvian population : [abstract] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 2nd World Congress on Controversies in Pediatrics (Budapest, Hungary, Apr.16-19, 2015) : Congress Program. - Budapest, 2015. - P.64.

Smane, Liene. Audu remodelāciju ietekmējošo enzīmu un ar tiem saistīto endogēno inhibitoru izvērtējums šķeltnes zonas audos / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 294.lpp.

Smane, Liene. Expression of non-collagenous proteins in facial tissue of children with cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // FASEB Journal. - Vol.29, Suppl.1 (2015, Apr.), abstr. No.765.2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Smane, Liene. Expression of transcription factors MSX1 and PAX9 in a group of Latvian patients with complete unilateral and bilateral cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.70.

Smane, Liene. Patterns of MMP-2, TIMP-2, BMP2/4, and TGFß3 expression in alveolar bone tissue of children with orofacial clefts / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.65.

Zepa, Inta. Facial growth results in patients with non-syndromic complete UCLP treated with one-stage and two-stage palatal repair [Elektroniskais resurss] / I.Zepa, I.Bagante, I.Akota // 10th European Craniofacial Congress (Gothenburg, Sweden, June 24-27, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Gothenburg, 2015. - Program No.2231. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ecc2015.se/

Bāgante, Ieva. Deguna un lūpas novērtējums pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni / I.Bāgante, I.Akota, E.Bitāns // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 321.lpp.

Bāgante, Ieva. The 3D nasolabial evaluation in cleft patients [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Bagante, I.Akota, E.Bitans // IADR (International Association for Dental Research) / PER (Pan European Region) Congress (Dubrovnik, Croatia, Sept.10-13, 2014) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Dubrovnik, 2014. - Abstr. No.584. - Resurss aprakstīts 2015.g. 16.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://iadr.confex.com/iadr/per14/webprogram/Paper192395.h…

Bāgante, Ieva. The nasal function in patients with complete unilateral cleft lip and palate and control group / I.Bāgante, I.Akota // 12th Joint Symposium Riga-Rostock "Head and neck oncology: treatment and reconstruction options" (Riga, Latvia, May 9-10, 2014) : Abstracts Book. - Riga, 2014. - P.61-62.

Bāgante, Ieva. The three-dimensional nasolabial appearance in patients with complete unilateral cleft lip and palate / I.Bagante, I.Akota, E.Bitans // XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (Prague, Czech Republic, Sept.23-26, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.95.

Krasone, Kristīne. Prevalence of dental anomalies in children with clefts in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / K.Krasone, R.Care, I.Akota // IADR (International Association for Dental Research) / PER (Pan European Region) Congress (Dubrovnik, Croatia, Sept.10-13, 2014) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Dubrovnik, 2014. - Abstr. No.206. - Resurss aprakstīts 2015.g. 16.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://iadr.confex.com/iadr/per14/webprogram/Paper192436.h…

Nasolalveolar molding in patients with UCLAP - results of a prospective interdisciplinary trial / I.Akota, I.Maulina, J.-H.Lenz ...[et al.] // 12th Joint Symposium Riga-Rostock "Head and neck oncology: treatment and reconstruction options" (Riga, Latvia, May 9-10, 2014) : Abstracts Book. - Riga, 2014. - P.67-68.

Pilmane, Māra. Audu degradējošo enzīmu, to nomācējfaktoru un gēnu sadalījums sejas mīkstajos audos dažādu šķeltņu gadījumā un vecuma aspektā / M.Pilmane, I.Akota // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 316.lpp.

Pilmane, Māra. Tissue modelating factors, proliferation markers and genes in cleft affected tissue : [abstract] / M.Pilmane, I.Akota // 11th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery (Xi'an, China, Aug.22-25, 2014) : Program Book. - Xi'an, 2014. - P.240.

Smane, Liene. Immunohistochemical analysis of nestin, CD34 and TGFß3 in cleft lip and palate [Elektroniskais resurss] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.1 (2014, June), p.275. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://informahealthcare.com/toc/jmf/27/S1

Smane, Liene. IRF6, RYK and PAX9 role in facial tissue of children with clefts / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger. - Vol.196, Suppl.1 (2014), p.86. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Smane, Liene. Matrices metālproteināžu un to inhibitoru izvērtējums lūpas šķeltnes zonas audos / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 332.lpp.

Smane, Liene. Osteopontin, osteocalcin, and osteoprotegerin expression in facial tissue of children with cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.68.

Bāgante, Ieva. Deguna elpošanas funkcija pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni / I.Bāgante, I.Akota // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 298.lpp.

Bāgante, Ieva. Results of rhinomanometric investigation in patients with unilateral complete cleft lip and palate / I.Bāgante, I.Akota // 2nd International Medical Meeting & 17th LDVA Congress = 2.Starptautiskā medicīnas konference & 17.LDVA kongress (Riga, Latvia, June 14-15, 2013) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2013. - P.43.

Bāgante, Ieva. The nasal function in patients with complete unilateral cleft lip and palate / I.Bāgante, I.Akota // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Vol.42, Issue 10 (2013, Oct.), p.1194. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Beta-defensin 1(DEFB1) and caries in children born with clefts [Elektroniskais resurss] / I.Akota, B.Barkāne, K.Krasone ...[et al.] // 91st General Session and Exhibition of the IADR (International Association for Dental Research) (Seattle, Washington, USA, March 20-23, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Seattle, 2013. - Abstr. No. 2017. - Resurss aprakstīts 2014.g. 28.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://iadr.confex.com/iadr/13iags/webprogram/Paper171575…

Genetic variants in SKI, FGFR1, WNT3, IRF6 and BMP4 genes are associated with risk for non-syndromic CL/CLP and/or CP in Latvian population / I.Kempa, L.Piekuse, I.Akota ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.58. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kariesa intensitāte maiņas un pastāvīgajā sakodienā bērniem ar orofaciālām šķeltnēm Latvijā / J.Kalniņa, K.Krasone, R.Care, I.Akota // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 296.lpp.

Krivicka-Užkurele, Benita. Expression of TGFB-3, genes, matrix metalloproteinases and their tissue inhibitor in human cleft-affected tissue / B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.42.

Pilmane, Māra. Is the palate the source for undifferentiated clefts affected tissue in cleft lip palate ? / M.Pilmane, B.Krivicka-Užkurele, I.Akota // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.47.

Pilmane, Māra. Undifferentiated cells in the palatal tissue of children with clefts / M.Pilmane, I.Akota // 54th Annual Meeting European Society for Paediatric Research (Porto, Portugal, Oct.10-14, 2013) : Abstract Book. - Porto, 2013. - P.221.

Smane, Liene. Analysis of apoptosis and expression of specific signaling proteins in facial tissue of children with clefts lip and palate [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (Barcelona, Spain, Oct.21-24, 2013) [Elektroniskais resurss]. - 1 p., poster No.T6.P002. - Resurss aprakstīts 2014.g. 24.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icoms2013.com

Smane, Liene. Audu faktoru un šūnu apoptozes izvērtējums bērniem ar abpusējām lūpas un aukslēju šķeltnēm / L.Smane, I.Akota, M.Pilmane // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 290.lpp.

Smane, Liene. Cilmes šūnu marķieru CD34 un nestīna izvērtējums bērniem ar abpusējām lūpas un aukslēju šķeltnēm [Elektroniskais resurss] : tēzes / L.Smane, I.Akota, M.Pilmane // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2013.g. 9.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=16

Smane, Liene. Immunohistochemical detection of growth factors, protein gene product 9.5 (PGP 9.5) in cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.51.

Analysis of the agreement on compulsory course topics for CPD among Latvian dentists : [abstract] / U.Soboleva, I.Akota, A.Liepa, Z.Goldsmite // 38th ADEE Annual Meeting "Evidence-based dentistry : from bench to clinic" (Lyon, France, Aug.29 - Sept.1, 2012). - Lyon, 2012. - P.45.

Association of IRF6 gene polymorphisms with nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate / I.Kempa, I.Akota, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.20, Suppl.1 (2012, June), p.234. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "3rd OpenGENE Young Investigator Workshop in the Baltic Region (Tartu, Estonia, Aug.27-29, 2012). - P.31-32.

DentCPD : guidelines for harmonisation and standardisation of continuing professional development : [abstract] / U.Soboļeva, A.Liepa, I.Akota ...[u.c.] // 6th Annual Congress of the Pan European Region of the International Association for Dental Research (PER/IADR) (Helsinki, Finland, Sept.12-15, 2012). - Helsinki, 2012. - P.552.

Hipodontijas ģenētiskie pētījumi indivīdiem ar lūpu un / vai aukslēju šķeltni Latvijā / I.Kempa, L.Piekuse, I.Akota, R.Care ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 320.lpp.

Krivicka-Užkurele, Benita. Immunohistochemical studies of children cleft-affected tissue [Elektroniskais resurss] : [abstract] / B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota // 11. Joint Symposium der Universitäten Riga und Rostock "Primär- und Sekundärkorrektur der spaltassoziierten Nasendeformität" (Rostock, Deutschland, Mai 4-5, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Rostock, 2012. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 30.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.eurofaces.com

Pilmane, Māra. Molecular events in the unilateral cleft lip palate affected nasal region tissue : [abstract] / M.Pilmane, I.Akota // 10th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgeons (Bali, Indonesia, Nov.15-18, 2012) : Proceedings. - Bali, 2012. - P.300-301.

Polymorphisms in FGF1 gene are associated with nonsyndromic cleft and palate / L.Piekuse, I.Akota, I.Kempa ...[et al.] // V Международная школа молодых ученых по молекулярной генетике "Непостоянство генома" (Москва-Звенигород, Россия, 3-7 декабря, 2012 г.) : тезисы докладов и стендовых сообщений. - Москва-Звенигород, 2012. - С.8.

Smane, Liene. Iekaisuma signālmolekulu izpēte bērniem ar lūpu un aukslēju šķeltnēm / L.Smane, I.Akota, M.Pilmane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 316.lpp.

Smane, Liene. Local expression of inflammatory cytokines in facial tissue of children with clefts lip and palate [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 11. Joint Symposium der Universitäten Riga und Rostock "Primär- und Sekundärkorrektur der spaltassoziierten Nasendeformität" (Rostock, Deutschland, Mai 4-5, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Rostock, 2012. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 30.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.eurofaces.com

Zepa, Inta. Comparison of facial growth results in UCLP patients treated with one-stage and two-stage palatal repair / I.Zepa, I.Akota // 22nd Congress of the Nordic Orthodontic Society (NOS) (Oslo, Finland, Aug.22-25, 2012) : Program and Abstracts. - Oslo, 2012. - P.50.

Zepa, Inta. Vienpusēju caurejošu lūpu un aukslēju šķeltņu pacientu, ārstētu pēc diviem dažādiem protokoliem, žokļu, zobu, zobu un sejas morfoloģisko parametru izvērtējums pēc laterālo cefalogrammu analīzes 16 gadu vecumā / I.Zepa, I.Akota // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 307.lpp.

Bāgante, Ieva. Deguna estētikas novērtējuma metodes aprobācija pacientiem ar vienpusējām caurejošām lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltnēm / I.Bāgante, I.Akota // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 20.lpp.

BCL3 gene polymorphisms and nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate / I.Kempa, O.Martinkevica, I.Akota ...[et al.] // In Vivo : International Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research. - Vol.25, N 3, (2011, May-June), p.536. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krasone, Kristīne. Caries experience of 2-3 year - old children with cleft lip and palate in Riga cleft lip and palate centre : [abstract] / K.Krasone, R.Care, I.Akota // 23rd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry (Athens, Greece, June 15-18, 2011). - Athens, 2011. - P.126.

Krasone, Kristīne. Kariesa izplatība bērniem ar iedzimtām šķeltnēm Latvijā / K.Krasone, R.Care, I.Akota // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 327.lpp.

Pilmane, Māra. TGF beta class and cellular activity in the cleft lip palate (CLP) affected supportive tissues / M.Pilmane, I.Akota // Journal of Perinatal Medicine. - Vol.39, Suppl.1 (2011), p.112. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pilmane, Māra. Time depending changes of supportive tissue in bilateral cleft lip palate (CLP) / M.Pilmane, I.Akota // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Vol.40, N 10 (2011, Oct.), p.1206. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Polymorphisms in FGF1 gene are associated with nonsyndromic cleft lip and palate / I.Kempa, L.Piekuse, I.Akota ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.19, Suppl.2 (2011, May), p.307. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akota, Ilze. Development and modernisation of study process in Riga Stradiņš University / I.Akota // ENPHE Conference "Transparency in Physiotherapy Education without Borders (Riga, Latvia, Mar.25-27, 2010) : [Abstracts]. - Riga, 2010. - P.8.

Bāgante, Ieva. Primāra deguna korekcija pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni / I.Bāgatne, I.Akota, B.Barkāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 307.lpp.

Bāgante, Ieva. The nose assesment methodology in patients with unilateral complete cleft lip and palate / I.Bāgante, I.Akota, B.Barkāne // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.63-64.

Identified risk factors of cleft lip and/or palate development / I.Prane, A.Krūmiņa, B.Barkāne, I.Akota ...[et al.] // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.61-62.

Inflammation and antimicrobial defence in connective tissue of mesectodermal (facial) and mesodermal (peritoneal) origin : [abstract] / M.Pilmane, Z.Abola, O.Volrats, J.Vetra, I.Akota, B.Krivicka // Malaysian Journal of Oral & Maxillofacial Surgery. - Vol.8, Suppl. (2010), p.104. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Interdisciplinary assesment of patients with unilateral cleft lip and palate (UCLP) at age 5-6 treated in Riga cleft center / S.Kušķe, I.Akota, B.Barkāne ...[et al.] // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.64.

Krasone, Kristīne. Biežākās zobu patoloģijas bērniem ar iedzimtām šķeltnēm Latvijā / K.Krasone, R.Care, I.Akota // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 309.lpp.

Krasone, Kristīne. Tooth agenesis in patients with orofacial clefts / K.Krasone, R.Care, I.Akota // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.48-49.

Krivicka, Benita. Growth factors, growth factor receptors and apoptosis in children with clefts / B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota // 5th European Meeting of the Association of Basic Science Teachers in Dentistry (ABSTD) (Bucharest, Romania, Apr.15-17, 2010) : Abstract Book / Carol Davila University of Medicine and Pharmacy. - Bucharest, 2010. - P.84.

Mauliņa, Ieva. Transversal findings in the posteroanterior cephalograms of the parents of Latvian children with cleft lip and/or cleft palate / I.Mauliņa, I.Akota // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.64-65.

New concepts in genetics of nonsyndromic orofacial clefts / I.Prane, L.Piekuse, I.Akota, B.Barkāne, A.Krūmiņa, B.Lāce // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.46-47. - T.p. krāj. "IV Международная школа молодых ученых по молекулярной генетике "Геномика и биология клетки"" (Звенигород, Россия, 29 ноября-3 декабря, 2010 г.). - Звенигород, 2010. - С.230-231.

New concepts in genetics of nonsyndromic orofacial clefts : [abstract] / L.Piekuse, I.Akota, I.Kempa ...[et al.] // IV Международная школа молодых ученых по молекулярной генетике "Геномика и биология клетки" (Звенигород, Россия, 29 ноября-3 декабря, 2010 г.). - Звенигород, 2010. - С.230-231.

Polymorphisms in WNT family genes are associated with nonsyndromic cleft lip and palate / I.Prane, L.Piekuse, I.Akota, B.Barkane, A.Krumina, B.Lace // European Journal of Human Genetics. - Vol.18, Suppl.1 (2010, June), p.248. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akota, Ilze. Dental implants in patients with cleft lip, alveolus and palate in Riga Cleft Lip and Palate Centre : [abstract] / I.Akota, U.Soboleva, B.Barkane // CLEFT 2009: 11th International Congress on Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies (Fortaleza, Brazil, Sept.10-13, 2009). - Fortaleza, 2009. - P.176.

An audit of labioplasty - first results of a European four center study in patients with unilateral CLAP (Baltic Cleft Network) / I.Akota, J.-H.Lenz, M.Soots ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.6 (2009), p.21. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bāgante, Ieva. Primāra un sekundāra deguna korekcija pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni / I.Bāgante, I.Akota // 2009.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2009.g. 2.-3.apr.) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2009. - 209.lpp.

Bāgante, Ieva. The nasal correction in the patients with unilateral complete cleft lip and palate / I.Bagante, I.Akota, B.Barkane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.6 (2009), p.23. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Balode, Aija. Augšanas faktoru īpatnības vienpusējas lūpas un alveolārā izauguma šķeltnes deguna plastikas operācijas materiālā / A.Balode, M.Pilmane, I.Akota // 6. Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2009.g. 19.-21.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2009. - 12.-13.lpp.

Balode, Aija. Growth factors features in patient material of nasal reconstructive surgery for patients with unilateral lip and palate cleft / A.Balode, M.Pilmane, I.Akota // The 5th Biannual Conference "Baltic Morphology 2009" (Kaunas, Lithuania, Aug.27-28, 2009) : [Abstracts]. - Kaunas, 2009. - P.12-13.

Interdisciplinary assesment of UCLP at age 5-6 treated in Riga Cleft Center : [abstract] / S.Kušķe, I.Akota, B.Barkane ...[et al.] // CLEFT 2009: 11th International Congress on Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies (Fortaleza, Brazil, Sept.10-13, 2009). - Fortaleza, 2009. - P.187.

IRF6 gene as a genetic factor in the development of cleft lip with or without cleft palate / I.Prane, B.Lace, I.Akota, A.Krumina ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.6 (2009), p.20. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krivicka, Benita. Barx1, augšanas faktori un apoptoze sejas audos bērniem ar šķeltnēm / B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota // 6. Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2009.g. 19.-21.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2009. - 44.-45.lpp.

Krivicka, Benita. Barx1, growth factors and apoptosis in facial tissue of children with bilateral cleft lip palate / B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.6 (2009), p.33. - 10th Joint Symposium Rostock-Riga "Biomaterials and bioengineering for oral and maxillofacial surgery" (Riga, May 7-10, 2009) : Abstracts. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krivicka, Benita. Genes, growth factors (GF) and apoptosis in facial tissue of children with clefts / B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota // The 5th Biannual Conference "Baltic Morphology 2009" (Kaunas, Lithuania, Aug.27-28, 2009) : [Abstracts]. - Kaunas, 2009. - P.17.

Pilmane, Māra. Morphopathogenesis of complete uni- and bilateral cleft lip and palate : [abstract] / M.Pilmane, B.Krivicka, I.Akota // CLEFT 2009: 11th International Congress on Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies (Fortaleza, Brazil, Sept.10-13, 2009). - Fortaleza, 2009. - P.107.

Significant association between IRF6 gene and nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate in Latvian population / I.Prane, B.Lace, I.Akota, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.17, Suppl.2 (2009, May), p.237-238. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akota, Ilze. Management of alveolar clefts in bilateral cleft lip, alveolus and palats patients in Riga Cleft centre / I.Akota, B.Barkane, I.Maulina // 5th Congress of the International Cleft Lip and Palate Foundation (Dallas-Fort Worth, Texas USA, Sept.22-26, 2008) : Conference Program and Abstract Book. - Dallas-Fort Worth, 2008. - P.163-164.

Akota, Ilze. Success of dental implantation in alveolar cleft region / I.Akota, U.Soboleva, B.Barkane // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.36, Suppl.1 (2008), p. S174. - Abstracts from the XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (Bologna, Italy, Sept.9-12, 2008).

Intron region importance of BCL3 gene in the nonsyndromic cleft lip and/or cleft palate / I.Prane, B.Lace, L.Piekuse, I.Akota, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.16, Suppl.2 (2008, May), p.300. - European Human Genetics Conference 2008 (Barcelona, Spain, May 31-June 3, 2008) : Abstracts. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Is SNPs in MSX1 gene playing a role in the development of cleft palate (CP) or cleft lip/palate (CLP) ? / B.Lace, I.Akota, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.16, Suppl.2 (2008, May), p.330. - European Human Genetics Conference 2008 (Barcelona, Spain, May 31-June 3, 2008) : Abstracts. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krivicka, Benita. Barx1, augšanas faktori un apoptoze sejas audos bērniem ar vienpusējām un divpusējām šķeltnēm / B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 196.lpp.

Mauliņa, I. The craniofacial morphology of the parents of children with cleft lip or cleft lip and palate : [abstract] / I.Maulina, I.Urtane, I.Akota // 6th Congress of the Baltic Orthodontic Association (Riga, Latvia, May 23-24, 2008) : Scientific programm. - Riga, 2008. - P.17.

Mauliņa, Ieva. Kraniofaciālā skeleta morfoloģija vecākiem, kuriem ir bērns ar lūpas vai caurejošu šķeltni / I.Mauliņa, I.Urtāne, I.Akota // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 197.lpp.

Outcome of lip closure in UCLAP results (Baltic Cleft Network) / I.Akota, J.-H.Lenz, L.Zaleckas ...[et al.] // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.36, Suppl.1 (2008), p. S18. - Abstracts from the XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (Bologna, Italy, Sept.9-12, 2008).

Pilmane, Māra. Possible morphopathogenesis of complete uni- and bilateral cleft lip and palate / M.Pilmane, B.Krivicka, I.Akota // 5th Congress of the International Cleft Lip and Palate Foundation (Dallas-Fort Worth, Texas USA, Sept.22-26, 2008) : Conference Program and Abstract Book. - Dallas-Fort Worth, 2008. - P.152.

Akota, Ilze. Alveolārā izauguma osteoplastikas rezultāti bērniem ar divpusējām lūpu, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltnēm / I.Akota, B.Barkāne, I.Mauliņa // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 218.lpp.

Akota, Ilze. Antimicrobial prophylaxis in bone grafting operations in cleft patients from 1999 till 2007 in Riga cleft centre / I.Akota, B.Barkane, J.Smotrova // 5th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID (Bangkok, Thailand, Nov.15-18, 2007) : Book of Abstracts. - Bangkok, 2007. - P.215.

BARX1, augšanas faktori un apoptoze sejas audos bērniem ar šķeltnēm / B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota, B.Barkāne // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 207.lpp.

BCL3 gene association analysis with nonsyndromic cleft lip and/or cleft palate in Latvia / I.Prane, B.Lace, L.Piekuse, B.Barkane, I.Akota, A.Krumina // European Journal of Human Genetics. - Vol.15, Suppl.1 (2007, June), p.240. - European Human Genetics Conference 2007 (Nice, France, June 16-19, 2007) : Abstracts. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cleft lip and/or palate patient database : [abstract] / B.Lace, A.Krumina, I.Akota ...[et al.] // New frontiers in oral facial regeneration: from the lab's bench to the patient's bedside : Working Groups, 3, and 4 and Management Committee Meeting (Barcelona, Spain, May 31-June 2, 2007). COST Action B23, "Oral facial development and regeneration" - Barcelona, 2007. - P.49.

Correlation between different growth factors (GF) and gene expression in children with cleft lip and palate : [abstract] / B.Krivicka, B.Barkane, I.Akota, M.Pilmane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.21. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

MSX1 gēna biežāko sekvences variantu analīze pacientiem ar nesindromālu lūpu un/vai aukslēju šķeltni / B.Lāce, I.Akota, L.Piekuse, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 222.lpp.

Soboļeva, Una. Dental students' self-assessment of the practical training process / U.Soboleva, I.Akota // 33rd Annual Meeting of the Association for Dental Education in Europe (ADEE) "Structural changes in dental education" (Dublin, Ireland, Sept.4-5, 2007) : Programme & Abstract Book. - Dublin, 2007. - P.31.

Soboļeva, Una. Student's self-assessment of their practical and communication skills : [abstract] / U.Soboleva, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.40-41. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

The growth potential of patients with complete cleft (CLP) at age of five in Latvia : [abstract] / I.Maulina, D.Priede, I.Akota, B.Barkane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.39. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

Aesthetic and functional outcome of surgical and orthodontic treatment of 5 year old UCLP children in Latvia / I.Maulina, B.Barkane, I.Akota ...[et al.] // 5th Congress of the Baltic Orthodontic Association (Tallinn, Estonia, May 19-20, 2006) : Abstracts. - Tallinn, 2006. - P.12-13.

Akota, Ilze. Antimicrobial prophylaxis in nose plastic procedures in cleft lip and palate patients / I.Akota, B.Barkane, J.Smotrova // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.3 (2006), p.15. - The 1st Baltic Scientific Conference in Dentistry (Pärnu, Estonia, Oct.20-21, 2006) : Abstracts.

Akota, Ilze. Cleft space closure in patients with unilateral cleft lip and palate (UCLP) : [abstract] / I.Akota, B.Barkane, I.Maulina // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.34, Suppl.1 (2006), p.139. - XVIII Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (Barcelona, Spain, Sept.12-15, 2006).

Akota, Ilze. Rehabilitation of alveolar process in unilateral cleft lip and palate patients : [abstract]/ I.Akota, B.Barkāne, I.Mauliņa // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.26. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Distribution and appearance of barx1, growth factors (GF) and apoptosis in facial tissue of children with clefts : [abstract] / M.Pilmane, B.Krivicka, I.Akota, B.Barkane // Comparative evolution, development and regeneration of epidermal-mesenchymal organs : Symposium (Paris, France, Dec.7-8, 2006). COST Action B23, "Oral facial development and regeneration" - Paris, 2006. - P.25.

Growth factors (GF) and matrix metalloproteinases (MMP) in tissue of children with facial clefts : [abstract] / M.Pilmane, B.Krivicka, I.Akota, R.Kundzina ...[et al.] // Growth factors in craniofacial development and repair : Joint Meeting of the Working Group 1-4 and the Management Committee (Helsinki, Finland, May 4-7, 2006). COST Action B23, "Oral facial development and regeneration" - Helsinki, 2006. - P.76.

Growth factors (GF), apoptosis and matrix metalloproteinases (MMP) in facial tissue of children with clefts / B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota, B.Barkāne // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.3 (2006), p.20-21. - The 1st Baltic Scientific Conference in Dentistry (Pärnu, Estonia, Oct.20-21, 2006) : Abstracts.

Growth factors and apoptosis in facial tissue of children with clefts : [abstract]/ B.Krivicka, M.Pilmane, I.Akota, B.Barkāne // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.25. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Growth, degeneration and apoptosis in tissue of children with lip palate cleft / B.Krivicka, K.Zepa, M.Pilmane, I.Akota, B.Barkane // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 123.lpp.

Lāce, Baiba. Identified genetic syndromes and congenital anomalies in Latvian patients with cleft lip with or without cleft palate : [abstract] / B.Lāce, B.Barkāne, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.36. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Soboļeva, Una. Dental implants in patients with orofacial clefts / U.Soboleva, I.Akota, B.Barkane // Clinical Oral Implants Research. - Vol.17, N 4 (2006, Aug.), p.XCV. - 15th Congress of the European Association for Osseointegration (Zurich, Switzerland, Oct.5-7, 2006) : [Abstracts].

Soboļeva, Una. Dental implants in patients with orofacial clefts : [abstract] / U.Soboleva, I.Akota, B.Barkane // Clinical Oral Implants Research. - Vol.17, N 4 (2006, Aug.), p.XCV. - European Association for Osseointegration (EAO) 15th Annual Scientific Meeting (Zurich, Switzerland, Oct.5-7, 2006).

Soboļeva, Una. Replacement of missing teeth with dental implants in cleft lip and palate patients : [abstract] / U.Soboļeva, I.Akota, B.Barkāne // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.26-27. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Soboļeva, Una. Trūkstošo zobu aizvietošana ar implantātu balstītiem kroņiem pacientiem ar orofaciālām šķeltnēm / U.Soboļeva, I.Akota, B.Barkāne // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 125.lpp.

Iedzimto lūpu un aukslēju šķeltņu rehabilitācijas optimizācija Latvijā / I.Akota, B.Barkāne, N.Grasmane, M.Pilmane, A.Krūmiņa // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2005.g., 16.-18.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2005. - 4.lpp.

Neuropeptides in the regenerating tissue of children with complete lip palate cleft / M.Pilmane, I.Akota, B.Barkane, G.Nartisa-Zake, S.Boka // European Neuropeptide Club 15th Annual Meeting (Riga, May 19-21, 2005) : Abstract and Paper Book. - Riga, 2005. - P.55.

Sejas audu morfofunkcionālās pārmaiņas bērniem ar caurejošām sejas šķeltnēm / M.Pilmane, G.Nartiša-Zaķe, I.Akota, B.Barkāne, S.Boka // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2005.g., 16.-18.jūn.) : tēzes. - Rīga, 2005. - 28.-29.lpp.

Tissue dysmorphism during regeneration in children after correction of complete lip palate cleft / M.Pilmane, I.Akota, B.Barkane, S.Boka // 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (Kusadasi, Turkey, Sept. 7-10, 2005): Abstract Book. - Kusadasi, 2005. - P.229.

Books and brochures​​

Bērnu ķirurģija / Aigara Pētersona red. ; [aut.: Ilze Akota ... [u.c.]]. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2005. - 695 lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff, Researcher
Ingrīda Čēma
Head of the Department, Academic Staff
Una Soboļeva
Head of the Department, Academic Staff
Ilga Urtāne
Academic Staff, Chair of the Board
Andris Ābeltiņš
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Gundega Jākobsone
Head of the Department, Academic Staff
Egita Senakola
Director of Study Programme, Academic Staff, Researcher
Ģirts Šalms
Academic Staff, Board Member
Ieva Bāgante
Academic Staff, Senior Specialist in Study Issues