Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Associate Professor

Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics

2014 - Present

Vice-Dean

Faculty of Dentistry

2003 - Present

Orthodontist

Institute of Stomatology, Riga Stradins University

2012 - 2016

Assistant professor

Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics

2011 - 2012

Clinical instructor

Department of Orthodontics

Education and training

2003 - 2006

Postgraduate training in orthodontics

Rīga Stradiņš University

1997 - 2002

DDS

Latvijas Medicīnas Akadēmija

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2014. Tālākizglītības pasākums, "Ārsta loma terapeitisku attiecību ar pacientu veidošanā".

2013. "Electronic Learning @ADEE", UK, Birmingham.
2012. Invisalign Certification Course. Russia, Moscow
2010. 7th International Orthodontic Congress. Australia, Sidney.

2010. 110th Annual session of the American Association of Orthodontists. USA, Washington, DC.

2008. The Incognito lingual bracket system certification course. Russia.

Field of research

Soft tissue changes after orthognathic surgery.

3D technologies.

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, 2nd Level Professional, Full-time studies, Dentistry

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, professional study program "Dentistry"

Supervised study course

Application of the 3 dimensional technologies in dental practice

Head of study course

Application of the 3D technologies in dentistry

Introduction into Speciality

Orthodontics

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

Master's theses: 3

Reviewed:

Master's theses: 5

Projects

IZM projekts: Dentofaciālo anomāliju morfoģenēze un individualizētās ārstēšanas plānošana". (2006)

IZM projekts: Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imunohistoķīmiskie, radioloģiskie un klīniskie pētījumi. (2007)

IZM projekts Nr. 09.1408 „Sejas žokļu deformāciju kaulaudu un mīksto audu radioloģiskā un imunohistoķīmiskā izpēte" (2009-2012)

RSU projekts "Sejas žokļu deformāciju skeletālo un mīksto audu dismorfisma saistība ar ārstēšanas rezultātu stabilitāti" (2013-pašlaik)

Memberships

Member of the Latvian Dental association.
Member of the Latvian Orthodontist association.
The Royal College of Surgeons of Edinburgh

Member of the ADEE


Publications

Research articles​​

Ābeltiņš, Andris. Mīksto audu biezuma izmaiņas pēc divu žokļu ortognātiskās operācijas Angle III klases korekcijai / A.Ābeltiņš, G.Jākobsone // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 255.-261.lpp.

Ābeltiņš, Andris. Mīksto un cieto audu izmaiņas pēc divu žokļu ortognātiskās operācijas vīriešiem / A.Ābeltiņš, G.Jākobsone // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 320.-328.lpp.

Ābeltiņš, Andris. Soft tissue thickness changes after correcting Class III malocclusion with bimaxillar surgery / A.Abeltins, G.Jakobsone // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 3 (2011), p.87-91.

The stability of bilateral sagittal ramus osteotomy and vertical ramus osteotomy after bimaxillary correction of class III malocclusion / A.Abeltins, G.Jakobsone, I.Urtane, A.Bigestans // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.39, N 8 (2011, dec.), p.583-587.

Jirgensone, Irēna. Anterior crossbite correction in primary and mixed dentition with removable inclined plane (Bruckl appliance) / I.Jirgensone, A.Liepa, A.Abeltins // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.10, N 4 (2008), p.140-144.

Jirgensone, Irēna. Priekšējā krusta sakodiena korekcija piena zobu un agrīnā maiņas sakodienā / I.Jirgensone, A.Ābeltiņš, I.Mauliņa // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2007), 60.-63.lpp.

Abstracts​​

Does manual dexterity training on virtual dental simulators (Simodon Moog) improve dental students results in preclinical training in prosthodontics? / A.Abeltins, A.Slaidina, U.Soboleva, E.Nikitina // 41st Annual Meeting "Communication and interaction in dentistry" (Szeged, Hungary, Aug.26-29, 2015) : [Abstracts] / Association for Dental Education in Europe. - Szeged, 2015. - P.119.

Zobārstniecības studentu praktiskā darba rezultātu salīdzinājums, strādājot ar tradicionālajiem un virtuālajiem klīniskajiem simulatoriem / A.Slaidiņa, A.Ābeltiņš, U.Soboļeva, E.Ņikitina // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 298.lpp.

Surgically assisted orthodontic : [abstract] / I.Urtane, A.Abeltins, D.Osleja, A.Bigestans // 8th Congress of the Baltic Orthodontic Association (Tallinn, Estonia, May 24-25, 2013). - Tallinn, 2013. - P.17-18.

Bone mineral density and edentulous jaw bone quantity and quality : [abstract] / A.Slaidina, B.Springe, U.Soboleva, A.Abeltins, A.Lejnieks ...[et al.] // 6th Annual Congress of the Pan European Region of the International Association for Dental Research (PER/IADR) (Helsinki, Finland, Sept.12-15, 2012). - Helsinki, 2012. - P.219.

Kaulu minerālblīvuma izmaiņu ietekme uz bezzobu žokļu alveolārā kaula resorbciju ilgtermiņā : pilotpētījums / A.Slaidiņa, A.Ābeltiņš, U.Soboļeva, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 305.lpp.

Residual ridge resorbtion and osteoporosis : [abstract] / E.Nikitina, A.Slaidina, B.Springe, A.Abeltins, U.Soboleva, A.Lejnieks // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.14, Suppl.8 (2012), p.32.

Soft tissue changes after bimaxillary orthognathic surgery to correct a class III malocclusion / A.Abeltins, G.Jakobsone, I.Urtane, G.Salms // 88th Congress of the European Orthodontic Society (EOS) (Santiago de Compostela, Spain, June 18-23, 2012) : Abstract Book. - Santiago de Compostela, 2012. - P.165-166.

Ābeltiņš, Andris. Soft tissue changes after bimaxillary orthognathic surgery to correct Class III malocclusion : [abstract] / A.Abeltins // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.ix.

Relationship between loss of the general bone mineral density and reduction of the residual ridge in edentulous postmenopausal females : a 4-year pilot study : [abstract] / A.Slaidina, B.Ozola, A.Abeltins, U.Soboleva, A.Lejnieks // 14th Meeting of the International College of Prosthodontists (Hawaii, Big Island, Sept.8-12, 2011) : Conference Program. - Hawaii, 2011. - P.181-182.

Ābeltiņš, Andris. Soft tissue thickness changes after bimaxillary surgery to correct Class III malocclusion : [abstract] / A.Abeltins, G.Jakobsone // 110th Annual Session "Passion for excellence" (Washington, DC, USA, Apr.30-May 4, 2010) : On-site Program / American Association of Orthodontists. - Washington, 2010. - Poster N 2.

Ābeltiņš, Andris. Mīksto audu biezuma izmaiņas pēc bimaksilāras ķirurģijas Angle III klases korekcijai / A.Ābeltiņš, G.Jākobsone // 2009.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2009.g. 2.-3.apr.) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2009. - 206.lpp.

BSSO vs VRO in bimaxillary surgery for correction of class III malocclusion / G.Salms, A.Bigestans, G.Lauskis, A.Abeltins, G.Jakobsone // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.9 (2009), p.xx.

Bimaxillary surgery (BSSO vs VRO) correcting Class III malocclusion : [abstract] / A.Bigestans, G.Salms, G.Lauskis, A.Skagers, G.Jakobsone, A.Abeltins, I.Urtane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.10, Suppl.5 (2008), p.14. - 3rd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Vilnius, Lithuania, Nov.6-8, 2008).

Jākobsone, Gundega. Ilgtermiņa stabilitāte pēc bimaksilārām ortognātiskajām operācijām Angle III klases korekcijai / G.Jākobsone, A.Ābeltiņš, I.Urtāne // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 186.lpp.

Skeletal stability after bimaxillary surgery BSSO vs VRO correction / A.Bigestans, G.Salms, G.Lauskis, A.Skagers, G.Jakobsone, A.Abeltins, I.Urtane // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.36, Suppl.1 (2008), p. S104. - Abstracts from the XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (Bologna, Italy, Sept.9-12, 2008).

Ābeltiņš, Andris. Mīksto audu īstermiņa un ilgtermiņa izmaiņas pēc bimaksilāras ortognātiskās ķirurģijas skeletālas Angle III klases korekcijai / A.Ābeltiņš, G.Jākobsone // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 213.lpp.

Dentofaciālo anomāliju smaguma pakāpes un ortodontiskās ārstēšanas nepieciešamība un komplicētība Latvijas populācijā / J.Pugača, A.Ābeltiņš, I.Jankovska, I.Urtāne // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 124.lpp.

The severity of malocclusion and need for orthodontic treatment in age aspect and periodontal status / J.Pugaca, I.Jankovska, A.Abeltins, I.Urtane // 5th Congress of the Baltic Orthodontic Association (Tallinn, Estonia, May 19-20, 2006) : Abstracts. - Tallinn, 2006. - P.19.

  • J.Pugaca,A.Ābeltiņš,I.Jankovska,I.Urtāne.Dentofaciāloanomālijusmagumapakāpesun ortodontiskās ārstēšanas nepieciešamība un komplicētība Latvijas populācijā. 2006. gada RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference /tēzes/ 124. lpp (Rīga, Latvija)

  • ŠalmsĢ.,SkaģersA.,BīgestānsA.,LauskisG.,ĀbeltiņšA.,JankovskaI.Apakšžokļazara vertikāla osteotomija II klases disgnātiju ķirurģijā: vēlīnie rezultāti./ Latvijas Ārstu kongress, Tēzes, 16.-18. jūnijs 2005; 43.(Rīga, Latvija)

  • SalmsG.,AbeltinsA.,JankovskaI.OcclusalandskeletalstabilityinclassIIIdysgnathiasafter vertical ramus osteotomies/ BOA congress, Thesis, 2004, 24 (Vilnius, Lithuania)

  • Salms G., Skagers A., Abeltins A., Jankovska I. Occlusal and skeletal stability in class III dysgnathias after vertical ramus osteotomies/ Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Vol. 32, Suppl.1, September, 2004, 151.(Paris, France)

  1. SalmsG.,AbeltinsA.,GrybauskasS.VerticalramusosteotomiesforcorrectionofclassIII dysgnathias: Two year follow up// Rostocker Medizinische Beitrage/ Universitat Rostock. 2003.- Heft 11.-s.25-26 (Rostock, Germany)

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Akota
Head of the Department, Academic Staff
Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff, Researcher
Ingrīda Čēma
Head of the Department, Academic Staff
Una Soboļeva
Head of the Department, Academic Staff
Ilga Urtāne
Academic Staff, Chair of the Board
Gundega Jākobsone
Head of the Department, Academic Staff
Egita Senakola
Director of Study Programme, Academic Staff, Researcher
Ģirts Šalms
Academic Staff, Board Member
Ieva Bāgante
Academic Staff, Senior Specialist in Study Issues