Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Head of Centre of Dentistry and Maxillofacial surgery

Paul Stradiņš University Hospital

2008 - Present

Maxillofacial surgeon

SIA "ADENTA"

1995 - Present

Associate Professor

Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

1995 - Present

Maxillofacial surgeon

RSU Institute of Stomatology

Education and training

2014 - 2016

Docent Dipl. 009 Rīga Stradiņš University Oral and maxillofacial surgery

Rīga Stradiņš University

2016 - Present

Associate professor Rīga Stradiņš University Oral and maxillofacial surgery

Rīga Stradiņš University

2013 - 2013

Doctoral Thesis: “Integration of calcium phosphate biomaterials in atrophic posterior maxilla.” Dipl. nr. 0171/LR Scientific Degree Dr.Med.

Rīga Stradiņš University

2007 - 2007

Magister degree: “Soft tissue and periosteal reaction to the calcium phosphate biomaterials implanted in experiment in Vivo”.

Rīga Stradiņš University

2005 - 2005

Royal College of surgeons of Edinburgh EXAM. MRCSEd active member

Royal College of surgeons of Edinburgh

1997 - 2000

Residency in Oral and maxillofacial surgery

Medical Academy of Latvia

1995 - 1997

Dental Doctor’s Diploma

Medical Academy of Latvia

1992 - 1997

Magister studies Tempus JEP 04962 program” Development of educational system in bioengineering, biomechanics and biomaterials for substitution of damaged biological tissue.”

RSU & RTU

1989 - 1995

Medical Doctor’s Diploma

Medical Academy of Latvia

Achievements

Supervised study course

Oral and Maxillofacial Surgery

Preprotesthic Surgery

Lectured study course

Maxillofacial Surgery

Oral and Maxillofacial Surgery

Preprotesthic Surgery

Publications

 

Research articles​​

Šalms Ģirts

Karlova, Aleksandra. Vēlīnās komplikācijas pēc zobu implantācijas / A.Karlova, Ģ.Šalms // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2015, okt.), 41.-46.lpp.

Šalms Ģirts

Karlova, Aleksandra. Zobu implantātu vēlīnās komplikācijas / A.Karlova, Ģ.Šalms // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2015), 19.-25.lpp.

Šalms Ģirts

Mhitarjans, Alberts. Augšžokļa dobuma paaugstināšanas operācija un tās komplikācijas / A.Mhitarjans, Ģ.Šalms // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2015), 13.lpp.

Šalms Ģirts

Volumetric analysis of implanted biphasic calcium phosphate/collagen composite by three-dimensional cone beam computed tomography head model superimposition / I.Salma, G.Salms, S.Grybauskas ...[et al.] // Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - Vol.43, No.1 (2015, Jan.), p.167-174. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms Ģirts

Autologous fibrin mixed with biphasic calcium phosphate bioceramic granules activates encapsulation in soft tissue environment / I.Salma, G.Salms, A.Skagers, M.Pilmane, L.Feldmane // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.178-181. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms Ģirts

Kaula morfoģenētiskā proteīna, osteoprotegerīna, osteopontīna un osteokalcīna ekspresija truša apakšžokļa un stilba kaulaudos pēc dažādu biomateriālu implantācijas / M.Pilmane, A.Skaģers, Ģ.Šalms ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 119.-128.lpp.

Šalms Ģirts

Ultrastructural characteristics of tissue response after implantation of calcium phosphate ceramics in the mandible of rabbit / V.Groma, G.Salms, V.Zalite ...[et al.] // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.194.-197. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms Ģirts

Kaulaudu reģeneratīvo procesu noteicošo proteīnu izmaiņas truša apakšžokļa kaulā pēc hidroksiapatīta implantācijas / J.Vamze, M.Pilmane, A.Skaģers, Ģ.Šalms // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 167.-174.lpp.

Šalms Ģirts

Radiodensitometric analysis of maxillary sinus-lift areas enforced with bone substitute materials containing calcium phophate / L.Neimane, A.Skagers, G.Salms, L.Berzina-Cimdina // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.41-44.

Šalms Ģirts

Reaction of subcutaneous connective tissue of experimental animals on bone marrow mesenchymal stromal cell coated hydroxyapatite / M.Pilmane, A.Skagers, G.Salms ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.45-50.

Šalms Ģirts

An in vitro and in vivo study on the intensity of adhesion and colonization by Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on originally synthesized biomaterials with different chemical composition and modified surfaces and their effect on expression of TNF-α, β-defensin 2 and IL-10 in tissues / A.Reinis, M.Pilmane, J.Vētra, J.Kroiča, D.Rostoka, G.Salms ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.560-565. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms Ģirts

Cone beam radiodensitometry in evaluation of hydroxyapatite (HAP)/tissue hybrid after maxillary sinus floor elevation / G.Salms, I.Salma, A.Skagers, J.Locs // Global Research and Education : Papers of the 9th International Conference on Global Research and Education "INTERACADEMIA" (Riga, Aug.9-12, 2010). - P.251-254. - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms Ģirts

Time-dependent cytokine expression in bone of experimental animals after hydroxyapatite (Hap) implantation [Elektroniskais resurss] / M.Pilmane, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [Elektroniskais resurss]. - Vol.23, N 1 (2011), art. N 012022. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://iopscience.iop.org/1757-899X/23/1/012022

Šalms Ģirts

3D cone beam radiodensitometry in evaluation of hydroxyapatite (HA) / tissue hybrid after maxillary sinus floor elevation / G.Salms, I.Salma, A.Skagers, J.Locs // 9th International Conference on Global Research and Education (Riga, Aug.9-12, 2010) / Riga Technical University. - Riga, 2010. - P.198-199.

Šalms Ģirts

Severe deep neck space infection and bilateral pneumonia of odontogenic origin : a case report / I.Dobele, G.Kragis, G.Salms, P.Apse // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.121-123.

 

Abstracts​​

 

Šalms Ģirts

Audu reaktogenitāte pēc hidroksiapatītu saturošu biomateriālu implantācijas / M.Pilmane, A.Skaģers, Ģ.Šalms ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 221.lpp.

Šalms Ģirts

Radioloģiskas periimplantāta kaula līmeņa izmaiņas BioHorizons® un XiVE® dentāliem implantātiem – retrospektīvs pētījums / K.Krāģis, P.Apse, Ģ.Šalms, G.Krāģis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 223.lpp.

Šalms Ģirts

Bifāziska kalcija fosfāta hidroksilapatīta izmantošana žokļa reģenerācijas pastiprināšanai pēc zobu ekstrakcijas / V.Kļimecs, Ģ.Šalms, A.Skaģers ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 311.lpp.

Šalms Ģirts

Biokeramikas un polimēru kompozītmateriālu lietošana kaulaudu aizvietošanā in vivo eksperimentā / I.Šalma, M.Pilmane, Ģ.Šalms, J.Ločs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 302.lpp.

Šalms Ģirts

Characteristic of osteopontin, osteocalcin and osteoprotegerin expression in rabbit bone tissue after the implantation of hydroxyapatite-containing biomaterials / M.Pilmane, A.Skagers, G.Salms ...[et al.] // FM&NT-2015: Functional Materials and Nanotechnologies (Vilnius, Lithuania, Oct.5-8, 2015) : Abstract Book. - Vilnius, 2015. - P.191.

Šalms Ģirts

Characterization of bioactive bone regeneration scaffold with and without influence of nanoparticles / M.Pilmane, I.Salma, G.Salms ...[et al.] // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.30

Šalms Ģirts

Dobele, Ilze. Konusa stara datortomogrāfijas izmeklējumu pārbaudes sejas un augšžokļa rajonam pirms sinus lift / I.Dobele, P.Apse, Ģ.Šalms // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 295.lpp.

Šalms Ģirts

Effects of mesenchymal stem cells on the healing process of osteoporotic bone after biomaterial implantation / M.Pilmane, I.Salma, G.Salms ...[et al.] // Tissue Engineering. Part A. - Vol.21, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S-411. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms Ģirts

Morphometric analysis and immunohistochemical evaluation of tricalcium phosphate (TCP) scaffolds in vivo [Elektroniskais resurss] / I.Salma, M.Pilmane, J.Locs, G.Salms // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.47. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms Ģirts

Radiodensitometric assessment long time after dental periimplantitis defect filled with "Pure" synthetic HAp bioceramics [Elektroniskais resurss] / G.Salms, A.Skagers, A.Grishulonoks, L.Neimane ...[et al.] // 27th European Conference on Biomaterials (Krakow, Poland, Aug.30-Sept.3, 2015) : Final Programme and Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Krakow, 2015. - P.233. - Resurss aprakstīts 2016.g. 11.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http: //www.esb2015.org

Šalms Ģirts

Volumetric analysis of malar augmentation with biphasic calcium phosphate [Elektroniskais resurss] / G.Salms, S.Grybauskas, J.Locs, I.Salma // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.49. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms Ģirts

Vostroilovs, Antons. Deguna un augšlūpas formas izmaiņu analīze pēc Le Fort I operācijām / A.Vostroilovs, G.Jākobsone, Ģ.Šalms // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 296.lpp.

AMA01

Šalms Ģirts

Biomateriālu un cilmes šūnu iespējamo efektu izpēte osteoporotisku dzīvnieku modelī / M.Pilmane, Ģ.Šalms, I.Šalma, A.Skaģers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 319.lpp.

Šalms Ģirts

Case report : treatment of fibrous dysplasia of the mandibule / A.Bigestans, G.Salms, A.Skagers ...[et al.] // 12th Joint Symposium Riga-Rostock "Head and neck oncology: treatment and reconstruction options" (Riga, Latvia, May 9-10, 2014) : Abstracts Book. - Riga, 2014. - P.34.

Šalms Ģirts

Combination of biomaterial and stem cell implants for treatment of osteoporotic bone in experimental animals : [abstract] / M.Pilmane, I.Salma, G.Salms, A.Skagers, D.Loca // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.8, Issue Suppl.s1 (2014, June), p.305. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms Ģirts

First results of the bone tissue morphological after implantation of new polymer and tricalcium phosphate scaffoolds coated with resorbable nano hydroxyapatite : [abstract] / I.Salma, M.Pilmane, G.Salms ...[et al.] // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.8, Issue Suppl.s1 (2014, June), p.409-410. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šalms Ģirts

Kuzņecova, Julianna. Loss of vision following surgical repair of zygomatic-orbital fracture and visual recovery during combined steroid and surgical treatment : case report / J.Kuznecova, I.Bagante, G.Salms // XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (Prague, Czech Republic, Sept.23-26, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.1268.

Šalms Ģirts

Kuzņecova, Julianna. Retrospective analysis of isolated and combined orbital fractures in Latvian patients, evaluation of surgical activity and ophthalmic symptoms / J.Kuznecova, G.Salms, V.Pimanovs // XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (Prague, Czech Republic, Sept.23-26, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.1163.

Šalms Ģirts

Late outcomes of jaw angiosarcoma / A.Skagers, E.Kornevs, G.Selga, G.Salms, G.Zigurs // 12th Joint Symposium Riga-Rostock "Head and neck oncology: treatment and reconstruction options" (Riga, Latvia, May 9-10, 2014) : Abstracts Book. - Riga, 2014. - P.73-74.

Šalms Ģirts

Morphological evaluation of polymer and tricalcium phosphate (TCP) scaffolds coated with resorbable nano hydroxyapatite (HAP) for bone replacement / I.Salma, G.Salms, M.Pilmane ...[et al.] // XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) (Prague, Czech Republic, Sept.23-26, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.1063.

Šalms Ģirts

Šalma, Ilze. Morphological evaluation of polymer and tricalcium phosphate (TCP) scaffolds coated with resorbable nano hydroxyapattite (HAP) for bone replacement / I.Salma, G.Salms, M.Pilmane ...[et al.] // XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (Prague, Czech Republic, Sept.23-26, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.1063.

Šalms Ģirts

Šalms, Ģirts. Surgical case of large basal cell cancer / G.Salms, E.Kornevs, J.Kuznecova // 12th Joint Symposium Riga-Rostock "Head and neck oncology: treatment and reconstruction options" (Riga, Latvia, May 9-10, 2014) : Abstracts Book. - Riga, 2014. - P.75.

Šalms Ģirts

Stem cell influence on the surrounding tissue after bioceramic implantation : [abstract] / M.Pilmane, A.Skagers, G.Salms ...[et al.] // 11th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery (Xi'an, China, Aug.22-25, 2014) : Program Book. - Xi'an, 2014. - P.324.

Šalms Ģirts

Audu reakcijas ap dažādiem biomateriāliem pēc dažāda implantācijas laika un pēc biomateriālu/cilmes šūnu implantācijas [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Pilmane, G.Šalms, A.Skaģers ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=1

Šalms Ģirts

Bone response in case of different controls to the biomaterial implantation [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Pilmane, I.Salma, G.Salms, A.Skagers // 25th European Conference on Biomaterials ESB-2013 (Madrid, Spain, Sept.8-12, 2013) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - 1 p., e-poster No. T2P023. - Resurss aprakstīts 2014.g. 24.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.esb2013.org

Šalms Ģirts

Evaluation of bioceramic bone substitutes - hydroxyapatite (HAP), tricalcium phosphate (TCP) and biphasic ceramic (HAP/TCP) in vivo / I.Šalma, M.Pilmane, Ģ.Šalms ...[et al.] // NAME 2013 : Nano and advanced materials workshop and fair (Warsaw, Poland, Sept.16-19, 2013) : Abstract Book. - Warsaw, 2013. - P.42.

Šalms Ģirts

Evaluation of bioceramic bone substitutes in vivo / I.Šalma, M.Pilmane, Ģ.Šalms ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.48.

Šalms Ģirts

Molecular events around biomaterials under the influence of mesenchymal stem cells and plasma components / M.Pilmane, G.Salms, I.Salma, A.Skagers // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 286.lpp.

Šalms Ģirts

Orbītas lūzumu epidemioloģija un ārstēšana Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnikā / Ģ.Šalms, J.Kuzņecova, V.Pimanovs, I.Živicka // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 294.lpp.

Šalms Ģirts

Programmed cell death and local defence reactions around the biomaterials covered by mesenchymal stem cells and fibrin emulsion / M.Pilmane, I.Chakstina, A.Skagers, G.Salms, I.Salma // TERMIS-EU 2013 (Istanbul, Turkey, June 17-20, 2013) : Abstracts. - Istanbul, 2013. - P.527.

Šalms Ģirts

Šalms, Ģirts. Atrofiska augšžokļa mugurējā daļā implantētu biomateriālu, kas aizvieto kaulaudus, integrācijas novērtējums ar imūnhistoķīmijas metodi / Ģ.Šalms, M.Pilmane // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 291.lpp.

 

Objects of intellectual property

 

Līdzeklis kaulaudu rezorbcijas un atrofijas rašanās novēršanai endoprotezēšanā : LV 14171 B : patents / izgudrotāji: A.Skaģers, L.Bērziņa-Cimdiņa, Ģ.Šalms, J.Vētra. - Pieteikts: 20.06.2010 ; publicēts: 20.09.2010.

 

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Akota
Head of the Department, Academic Staff
Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff, Researcher
Ingrīda Čēma
Head of the Department, Academic Staff
Una Soboļeva
Head of the Department, Academic Staff
Ilga Urtāne
Academic Staff, Chair of the Board
Andris Ābeltiņš
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Gundega Jākobsone
Head of the Department, Academic Staff
Egita Senakola
Director of Study Programme, Academic Staff, Researcher
Ieva Bāgante
Academic Staff, Senior Specialist in Study Issues