Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sarkanā Krusta medicīnas koledžas bibliotēka ar 2011. gada 19. aprīļa RSU Senāta lēmumu 2011. gada 1. jūnijā tika pievienota RSU bibliotēkai. Koledžas bibliotēkas funkcijas pilda un ar literatūru, informācijas resursiem un pakalpojumiem koledžas akadēmisko personālu un studējošos nodrošina RSU bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem (ICLVAS).

ICLVAS mērķi un uzdevumi ir atbalstīt kvalitatīvas un konkurētspējīgas akadēmiskās un profesionālās izglītības realizāciju, pētnieciskā darba iespējas medicīnā, veselības un sociālo zinātņu jomās, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas pakalpojumus, tai skaitā Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku bibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus, kā arī informācijas avotu krājumu, ieviešot jaunākās informācijas tehnoloģijas.

ICLVAS krājumu veido vairāk nekā 122 000 iespieddarbi – grāmatas, žurnāli, autoreferāti galvenokārt medicīnā un veselības zinātņu nozarēs. Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā iespēju meklēt zinātnisku informāciju daudzās abonētajās ārzemju elektroniskajās datubāzēs, veic tematisko pieprasījumu izpildi, kā arī konsultē un apmāca apmeklētājus izmantot ICLVAS pakalpojumus.