Skip to main content

Work experience

2019 - Present

Assistant Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology

2018 - Present

Assistant Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Infectology and Dermatology

2011 - Present

Doctor Dermatologist and Venerologist

RP SIA 1st Hospital of Riga

Consultancy, examination and treatment of stationary and ambulatory patients;
Tuitition of postgraduate students;
Scientific activities.

2016 - 2018

Lecturer

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Infectology and Dermatology

2015 - 2016

Assistant

Rīga Stradiņš University, Department of Infectology and Dermatology

2001 - 2010

Dermatologist Venerologists

Clinical Centre of skin and STS diseases

Consultancy, examination and treatment of stationary and ambulatory patients;
Tuitition of postgraduate students;
Scientific activities.

1999 - 2000

Doctor trainee

Clinical Centre of skin and STS diseases

Consultancy, examination and treatment of stationary and ambulatory patients;Tuitition of postgraduate students;Scientific activities.

Education and training

2001 - 2004

PhD in medicine

Rīga Stradiņš University

„The changes of the concentration of Transforming Growth Factor-beta1 and Epidermal Growth Factor in blood serum of psoriasis patients and its influence on processes of pathogeneis during the therapy."

1995 - 2001

Doctors Diploma

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2016 International symposium - 4th International Meeting "Dermatology and allergology without borders" Oral presentation. (Riga, Latvia).

2016 International symposium​​ Immunology Summit. (Vien, Austria).

11.2015-05.2016 English language courses organized​ by RSU for improvement​ of pedagogical communication.

2015 Courses form Pedagogical development center of RSU "formative assessment values".

2013 11th Congress of BADV, (Kaunas, Lithuania) Oral presentation.

2012 Courses of Good Clinical Practice.

2010 19th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology (Gothenburg, Sweden), poster presentation.

2008 17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology ​ (Paris, France), poster presentation​​.

2004-2005 Riga International CIDESCO ​School of Cosmetics.

2004 13th​ Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. (Florence, Italy)​.

2003 12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. (Barcelona, ​​Spain)​.

2003 11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology​ (Prague, Czech Republic)​, poster presentation​.

Field of research

Biologic medications in treatment of psoriasis

Lectured study course

Dermatovenerology

Dermatology

Dermatovenerology (Pathology Visualisation, Modern Diagnostics, Therapy Possibilities)

Infectious Diseases

Infectology and Dermatology

Pharmacotherapy in Dermatology and Wound Care

Supervised and reviewed student research papers

Qualification work 1

Memberships

Member of the Society of Latvian dermatologists

Member of the association of Latvian dermatologists​

Publications

Research articles​​

Evaluation of clinical efficacy and safety in treatment of patients with moderate and severe forms of psoriasis with combined low dose methotrexate and narrow band UVB therapy / I.Hartmane, I.Mikazans, I.Ivdra, A.Derveniece // Collection of Scientific Papers 2017 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2018. - P.5-10.

Clinical efficacy of ceftriaxone in cases of early forms of syphilis / I.Hartmane, I.Ivdra, I.Mikazans, A.Derveniece // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.17-22.

Experience of phototherapy in dermatological praxis in complex therapy of psoriasis patients / I.Hartmane, I.Mikažāns, I.Ivdra, A.Dērveniece, I.Ančupāne // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.2 (2016), p.7-12. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hartmane, Ilona. Iekaisīgas un deskvamatīvas dermatozes : lokālas terapeitiskas korekcijas iespējas bērniem / I.Hartmane, I.Mikažāns, I.Ivdra // Doctus. - Nr.1 (2015, janv.), 23.-26., 28.lpp.

UVA un UVB staru ķīmisko aizsarglīdzekļu lietošanas pamatprincipi un fotoprotektīvu kosmētisko līdzekļu sastāvdaļu analīze / K.Kramiča, A.Dērveniece, I.Hartmane, I.Mikažāns, I.Ivdra // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2015, jūn./jūl.), 61.-67.lpp.

Dermatomikozes : lokālās terapijas iespējas / I.Hartmane, I.Mikažāns, A.Dērveniece, I.Ivdra // Doctus. - Nr.10 (2014, okt.), 34.-36.lpp.

Ivdra, Iveta. EGF koncentrācijas pārmaiņas serumā psoriāzes slimniekiem sistēmiskās ārstēšanas gaitā / I.Ivdra, I.Mikažāns, I.Hartmane // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 16.-23.lpp.

Ivdra, Iveta. EGF (Epidermal Growth Factor) un tam atbilstošā receptora ietekme uz keratinocītu proliferāciju un diferenciāciju psoriāzes patoģenēzē = The influence of EGF and its receptor on keratinocyte proliferation and differentation in pathogenesis of psoriasis / I.Ivdra, I.Hartmane, I.Mikažāns // Pedagoģija un skolotāju izglītība. - (2010), 122.-134.lpp. - Kopsav. angļu val.

H1 blokatoru ietekme uz niezi izraisošajiem procesiem atopiskā dermatīta gadījumā / I.Ivdra, I.Hartmane, I.Mikažāns, A.Dērveniece // Zinātniskie raksti : 2008.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2009. - 19.-23.lpp.

Alterations in immune system influencing proliferative and inflammatory processes in psoriatic skin / I.Hartmane, I.Mikažāns, I.Ivdra, A.Dērveniece // Zinātniskie raksti : 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - P.12-15.

Abstracts​​

Ivdra, Iveta. Komorbitāšu ietekmes un mijiedarbības analīze pacientiem ar psoriāzi / I.Ivdra, I.Mikažāns, I.Hartmane // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 247.lpp.

Evaluation of clinical efficacy and safety in management of patients with moderate and severe forms of psoriasis, applying complex therapy of low dosage Methotrexate and UVB / I.Hartmane, I.Mikazans, I.Ivdra, A.Derveniece // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 269.lpp.

Ivdra, Iveta. Kombinēta Klindamicīna Tretinoīna gēla 10 mg/0,25 mg/g pielietojums diskeratosis follicularis Darrier terapijā [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Ivdra, I.Hartmane // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Ivdra, Iveta. Professional health risks in dermatology / I.Ivdra // 4th International Meeting "Dermatology and allergology without borders" (Inciems, Latvia, Aug.13, 2016) : [Abstracts] / Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Dermatovenerologu biedrība. - Inciems, 2016. - [9.]lpp.

Ceftriaksona klīniskā efektivitāte agrīno sifilisa formu gadījumos / I.Hartmane, I.Ivdra, I.Mikažāns, A.Dērveniece // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 194.lpp.

Hartmane, Ilona. Changes of EGF serum concentration during in psoriasis disease course : [abstract] / I.Ivdra, I.Hartmane, I.Mikažāns // The Congress of the Psoriasis International Network "Psoriasis 2010" (Paris, France, July 1-4, 2010). - Paris, 2010. - Poster N P149.

Ivdra, Iveta. Concentration of TGF-b1 in serum of patients by different forms and severity of psoriasis : [abstract] / I.Ivdra, I.Hartmane // 19th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology (Gothenburg, Sweden, Oct.6-10, 2010). - Gothenburg, 2010. - Poster N P567.

Ivdra, Iveta. Psoriāzes aktivitātes un izplatības kritēriju ietekme uz EGF koncentrāciju serumā / I.Ivdra, I.Mikažāns, I.Hartmane // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 127.lpp.

Ivdra, Iveta. Atopiskā dermatīta vispārējā terapijā pielietoto H1 blokatoru nozīme niezes izraisīšanā un slimības gaitas pasliktināšanā / I.Ivdra, I.Hartmane, I.Mikažāns // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 95.lpp.

Ādas proliferatīvos un iekaisuma procesus ietekmējošo imūnsistēmas pārmaiņu raksturojums psoriāzes gadījumā / I.Hartmane, I.Mikažāns, I.Ivdra, A.Dērveniece // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 60.lpp.

Narrow - band UVB 311 NM in treatment of psoriasis in Latvia / I.Hartmane, I.Kusiņa, I.Ivdra, A.Dērveniece // 6th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerology "Precise diagnostics - foundation for a successful skin and STD therapy" (Riga, Sept.14-16, 2006) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2006. - P.66.

Books and brochures​​

Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās vadlīnijas [Elektroniskais resurss] / darba grupas vadītāja I.Hartmane ; darba grupa: I.Mikažāns, I.Ivdra, J.Ķīsis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 54 lpp. - Vadlīnijas pieejamas: http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/5735c550ebf10.pdf

Contacts

Colleagues

Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Gaida Krūmiņa
Academic Staff