Skip to main content

Work experience

2012 - Present

Asistenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2017 - Present

Bioloģijas skolotājs vidusskolā/bioloģijas skolotāja vidusskolā

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija

2015 - 2017

Mācību laboratorijas vadītājs

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2010 - 2014

zinātniskais asistents

Latvijas Univeristātes Bioloģijas fakultāte

2009 - 2011

Sanitārs

Šūnu transplantācijas centrs, P.Stradiņa KU slimnīca

Education and training

2009 - 2011

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

Latvijas Universitāte

maģistra darbs „Cilvēka dermas mezenhimālo šūnu ilgtermiņa kultūru raksturošana un ilgtermiņa uzglabāšanas optimizācija"

2006 - 2009

Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā

Latvijas Universitāte

bakalaura darbs „Retīnskābes ietekme uz TGFβ2 proteīna sekrēciju un gēna ekspresiju cilvēka un cāļa sirds mezenhimālo šūnu līnijās".

2003 - 2006

vidējā izglītība

Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

Achievements

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2012 kurss „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse" ​

Pētniecības darbības virzieni

  • ​ādas un kaulu smadzeņu pieaugušo mezenhimālo cilmes šūnu izdalīšana, kultivēšana un uzglabāšana
  • Augu ekstraktu ietekme uz ādas mezenhimālo šūnu kultūrām
  • Gēnu ekspresijas izmaiņas laikā atkarībā no barotnes piedevām meznhimālo šūnu kultūrās

Docētie studiju kursi

Molekulārā bioloģija un ģenētika

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

​bakalaura darbi: 2​

​kursa darbi: 2

recenzētie:

bakalaura darbi: 2

kursa darbi: 3

Projekti

Zinātniskais asistents ERAF projektā „Profilaktisku ādas atjaunināšanos veicinošu polisaharīdu un glikoproteīnu preparātu ieguve no augiem un sēnēm, to izmantošanai higiēnas un kosmētikas receptūru izstrādē" (2014-2015)

Zinātniskais asistents LU pētījumu projektos „Bērzu sulas hidrolāta izpēte in vitro", „Madaras auga drogas ekstrakta izpēte in vitro". (2013)

Tehniskais un zinātniskais asistents ESF projektā „Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā" (2010-2012)

Biologs LU Pētījumu projektā „Cilvēka kaulu smadzeņu mezenhimālo cilmes šūnu imūnmodulatoro īpašību raksturošana to pielietojumiem medicīnā". (2009)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2012 studiju programmu vērtēšanas komisijas eksperts​​ Augstākās izglītības padomē​ (LLU programmu vērtēšana)


Apbalvojumi un atzinības

2011 LU atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm, maģistra grāds ar izcilību.​

2006 Latvijas Republikas Ministru prezidenta A. Kalvīša pateicības raksts par teicamām sekmēm (Nr.784)

Publikācijas

Raksti

Baiba Silamikele, Anna Ramata-Stunda, Inese Cakstina, Oskars Purmalis, Janis Kungs, Indrikis Muiznieks. "The Effect of Peat-Derived Humic Acids at Low Concentrations on Dermal Fibroblasts In Vitro", Global Journal of Science Frontier Research; Vol14 (3): 10-19, 2014.​


Tēzes

Kungs J., Riekstina U., Cakstina I., Vangravs R., Ancans J. - Spontaneous differentiation of human skin and bone marrow derived mesenchymal stem cells during prolonged cultivation in-vitro. In: Stem Cells to Tissues, Boston, MA, USA, April 30, 2012. Abstracts. Boston 2012, poster 8. Plakāta ziņojums

Kungs J., Cakstina I., Riekstina U., Cappiello L., Ancans J. - Genetic stability of human skin-derived mesenchymal stem cells in long-term in vitro culture. In: International conference on Chromatin, Replication and Chromosomal stability, Stockholm, Sweden, June 20-21, 2011. Abstracts. Stockholm, 2011, poster26. Plakāta ziņojums

Parfejevs V., Boroduskis M., Riekstina U., Cakstina I., Kungs J., Cappiello L., Krustins J., Ancans J. – Human skin derived mesenchymal stem cell characterization and effects of DMSO on growth hormone secretion and marker profile. In: TERMIS EU2011 Annual Meeting, Granada, Spain, June 7-10, 2011. Abstracts, Granada, 2011, p397. Plakāta ziņojums

Kungs J., Sarceviča D., Cappiello L., Čakstiņa I., Riekstiņa U., Ancāns J. – Kariotipēšanas un krioprezervācijas metožu validācija cilvēka dermālajām mezenhīmas šūnu kultūrām. LU 69. Konference, Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas sekcija, Rīga, Latvija, 9.februāris, 2011. Mutisks ziņojums​

Kungs J., Sarceviča D., Čakstiņa I., Riekstiņa U., Ancāns J. – dažādu krioprezervācijas metožu salīdzinājums dermālas izcelsmes šūnās. LU 68. Konference, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija, Rīga, Latvija, 10.februāris, 2010. Mutisks ziņojums

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Director
Edvīns Miklaševičs
Academic Staff, Director
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff