Skip to main content

Work experience

1996 - Present

Researcher

Institute or Philosophy and Sociology Latvia university Kalpaka bulv. 4, Rīga, LV-1050,

Conducting of life story interviews, analysis of research material, preparing scientific publications​​

1996 - Present

Research Department Director

Social and market research centre SIA SKDS, Baznicas 32-2, LV-1010, Riga, Latvia

Administrative work, communication with clients. Elaboration of methodology, data analysis, preparation of research report. Survey set-up, design of research methodology, management the fieldwork.​​

2013 - 2015

Researcher

Oncology Institute, Riga Stradiņš university, Rīgā, Pilsoņu str. 13, LV-1002

Sociological research design and methodology development, interviews conducting with the target group respondents. Analysis of the research empirical data. Publications elaboration.​​

2010 - 2013

Researcher

Oncology Institute, Riga Stradiņš university, Rīgā, Pilsoņu str. 13, LV-1002

Sociological research design and methodology development, sample construction, interviews conducting with the target group respondents. Analysis of the research empirical data. Research report and publications elaboration.​​

2005 - 2008

Lecturer

Faculty of Communications, Riga Stradiņš university, Dzirciema iela 16 , Rīga, LV-1007

Courses "Biographical approach in sociology", „Marketing researches". Supervision of student praxes for bachelor students in Sociology programme in the Department of Sociology and Psychology, Riga Stradiņš university ​​

1995 - 1996

From Director of Social Research Center

Higher School of Social Work and Social Pedagogics Attīstība, Alises 4, Riga

Supervision, lecturing and seminar activities for undergraduate students in conducting social research projects. Managing, administration of research projects. Research data analysis and research reports.​​

1976 - 1995

Researcher

Scientific Research Institute of Forestry Problems, Rīgas 1, Salaspils

Researching sociological aspects in forestry industry. Elaboration of methodology, data analysis, preparation of research report. ​​

Education and training

2007 - 2010

Dr. Sc. Soc. (from 2015), Diploma nr. 0225

Riga Stradiņš University , Doctoral studies in Sociology

Sociology, methodology of research, social theories and philosophy

1998 - 2000

MA

Latvian Academy of Culture

Sociology, methodology of qualitative research, social and art theories.

1971 - 1976

University degree in Philosophy and Sociology

State University of Latvia, Raina Blvd. 19, Riga, LV 1586, Latvia

Philosophy, sociology, social theories, research methodology, statistics, logics

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

Presentations in Conferences

M.Pranka, "The Women's Voices in Transmission of Cultural Identity"
HISTORICAL MEMORY, THE POLITICS OF MEMORY AND CULTURAL IDENTITY: ROMANIA, SCANDINAVIA AND BALTIC SEA REGION IN COMPARISON
Sixth Annual International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania, 22-23 MAY, 2015;

M.Pranka, I.Trapenciere „Interaction of Personal and Social within the
Lifestory". 12th Conference of European Sociological Association, Prague, 25-28.08.2015.

M. Pranka, „Migration as Biographical Disruption" (2014), report in the 5th International Symposium of the Finnish Oral History Network „Travelling Memories: Lives in Transition", November 27-28, 2014, Helsinki.

M. Pranka, E. Miklaševičs, L. Līvmane (2014). "Attieksme pret krūts un olnīcu vēža profilaktiskajām apskatēm un to ietekmējošie faktori. Socioloģiskās aptaujas rezultāti". RSU Scientific conference, 10.11.2014. Rīga.

M. Pranka (2013). "Biogrāfiskais lūzums: kultūras trauma dzīvesstāstos". The 5th Letonikas congress, 28‒30. 10.2013. Rīga.

M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklaševičs (2013). "Risk of hereditary dreast cancer as biographical disruption:". 13th conference of the European Sociological Association "Crisis, Critique and Change", 28‒31.08.2013. Turin, Italy.

M. Pranka (2013). "Experience of biographical disruption. Consequences and risks". 13th conference of the European Sociological Association "Crisis, Critique and Change", 28.‒31.08.2013. Turin, Italy.

M. Pranka (2012). "Slimība kā dzīves pagrieziena punkts. Subjektīvais vērtējums" (Illness as life's turning point. subjective evaluation). 26th Conference of the Nordic Sociological Association Trust and Social Change) 15.-18.augustā Reikjavik, Iceland.

M. Pranka (2012). "Biogrāfiskā pieeja daudzdisciplinārā pētījumā" (Biographical approach in multidisciplinary research). International scientific conference "Humanities and Contemporary World", June, 2012, Podgorica, Montenegro.

Supervised study course

Biographical approach in sociology

Lectured study course

Applied Sociology: Quantitative and Qualitative Methods

Memberships

Latvian Sociologist Association; European Sociological Association

Publications

Research articles​​

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Initial findings of breast cancer risk factors from a survey conducted at Pauls Stradins Clinical University Hospital / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.34-38.

Key factors contributing to quality of life for breast cancer patients in Latvia : supplementing quantitative surveys with qualitative interviews / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.12 (2012), p.3-10.

Pranka, Maruta. Individuālās biogrāfijas kā sociālās izziņas resurss laikmeta procesu pētniecībā / M.Pranka // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 129.-136.lpp.

Pranka, Maruta. Methodological approach aspects in researching social processes and situation of children in risk / M.Pranka // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.216-219.

Abstracts​​

Pranka, Maruta. Iedzīvotāju aktivitāte vispārējo krūts un olnīcu vēža profilaktisko apskašu veikšanā : socioloģiskas aptaujas rezultāti / M.Pranka, E.Miklaševičs, L.Līvmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 266.lpp.

Pranka, Maruta. Attieksme pret krūts un olnīcu vēža profilaktiskajām apskatēm un to ietekmējošie faktori : socioloģiskās aptaujas rezultāti / M.Pranka, E.Miklaševičs, L.Līvmane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 276.lpp.

Risk of hereditary breast cancer as biographical disruption / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.739-740.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, T. Lace, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.89-90.

Biographical experience of women with cancer [Elektroniskais resurss] : [abstract] / R.Rungule, M.Pranka, T.Lace, A.Dzervite, E.Miklasevics // 2nd ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology "Social justice and democratization" (Buenos Aires, Argentina, Aug.1-4, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Abstr. N 198.5. - Resurss aprakstīts 2013.g. 21.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://isaconf.confex.com/isaconf/forum2012/webprogram/Pape…

Socioloģisko rādītāju atšķirības par 65 gadiem jaunākām un vecākām krūts vēža slimniecēm / M. Pranka, A. Dzērvīte, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 240.lpp.

Dzīves kvalitātes mērījumi krūts vēža slimniecēm Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 316.lpp.

Sociological dimensions in breast cancer multidisciplinary research/ M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, A.Irmejs // 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Social relations in turbulent times" (Geneva, Switzerland, Sept.7-10, 2011) : Abstract Book. - Geneva, 2011. - P.374-375.

Socioloģisko aspektu izpēte krūts vēža pētījumā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 415.lpp.

Dzērvīte, Agnese. Dzīves kvalitātes mērījumu izmantošana pētījumā par krūts vēža klīnisko, morfoloģisko un molekulāro īpatnību korelāciju izpēti terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai / A.Dzērvīte, M.Pranka // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 272.lpp.

Pranka, Maruta. Biographical knowledge as professional competence in researching society / M.Pranka // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.79.

Contacts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Head of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Olav Götz
Academic Staff
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Lolita Vilka
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Gunta Bēta
Deputy Director of Academic Affairs and Research, Head of Study Programme, Academic Staff
Agita Melbārde-Kelmere
Assistant Professor (acting)
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Leading Researcher