Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1996 - pašlaik

Pētījumu departamenta direktore

Sociālo un mārketinga pētījumu centrā SKDS

1996 - pašlaik

Pētniece

LU FSI

2013 - 2015

Pētniece

RSU Onkoloģijas institūts

1995 - 1996

Zinātnisko pētījumu centra direktore

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā ‘‘Attīstība’’

1976 - 1994

Zinātniskā līdzstrādniece Mežsaimniecības problēmu institūtā

ZRA ‘‘Silava’’

Izglītība

2007 - 2010

Dr.sc.soc., Doktorantūra socioloģijas programmā

Rīgas Stradiņa universitāte

1999 - 2000

Maģistrantūra

LKA

1988 - 1990

Aspirantūra

LVU

1971 - 1976

Filozofijas pasniedzēja-socioloģe, Mg.soc.

Vēstures un filozofijas fakultāte, LVU

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Referāti un ziņojumi konferencēs un kongresos


 • 1.M.Pranka, "The Women's Voices in Transmission of Cultural Identity", 6. starptautiskā ikgadējā konference Baltijas un Skandināvijas pētniecībā Rumānijā
  HISTORICAL MEMORY, THE POLITICS OF MEMORY AND CULTURAL IDENTITY: ROMANIA, SCANDINAVIA AND BALTIC SEA REGION IN COMPARISON, 22.-23. 05. 2015
 • 2. M.Pranka, I.Trapenciere „Interaction of Personal and Social within the
  Lifestory". Eiropas sociologu asociācijas 12.konference, Prāga, 25-28.08.2015.
 • 3.M. Pranka, E. Miklaševičs, L. Līvmane (2014). "Attieksme pret krūts un olnīcu vēža profilaktiskajām apskatēm un to ietekmējošie faktori. Socioloģiskās aptaujas rezultāti". RSU Zinātniskā konference, 10.11.2014. Rīga.
 • 4.M. Pranka (2013). "Biogrāfiskais lūzums: kultūras trauma dzīvesstāstos". Letonikas 5. kongress, 28.‒30. 10.2013. Rīga.
 • 5.M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklaševičs (2013). "Risk of hereditary dreast cancer as biographical disruption: . Eiropas Sociologu asociācijas (ESA) 13. zinātniskā konference "Crisis, Critique and Change", 28.‒31.08.2013. Turīnas Universitāte, Itālija.
 • 6.M. Pranka (2013). "Experience of biographical disruption. Consequences and risks". Eiropas Sociologu asociācijas (ESA) 13. zinātniskā konference "Crisis, Critique and Change" 28.‒31.08.2013. Turīnas Universitāte, Itālija.
 • 7.M. Pranka (2012). "Slimība kā dzīves pagrieziena punkts. Subjektīvais vērtējums" (Illness as life's turning point. subjective evaluation). Ziemeļvalstu Socioloģijas asociācijas 26. konference "Trust and Social Change", 2012, augusts. Reikjavīka, Īslande.
 • 8.M. Pranka (2012). "Biogrāfiskā pieeja daudzdisciplinārā pētījumā" (Biographical approach in multidisciplinary research). Starptautiska konference "Humanities and Contemporary World", 2012, jūnijs. Podgorica, Melnkalne.
 • 9.M. Pranka (2012). "Biogrāfiskais pārrāvums kā pieredze dzīves gājumā". 15. starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība un kultūra: Mainīgais un nemainīgais cikliskumā", 2012, maijs. Liepāja.
 • 10.M. Pranka (2012). "Biogrāfiskais lūzums un tā komunikācija padomju telpā". Starptautiskā zinātniskā konference "Mutvārdu vēsture: Dialogs ar sabiedrību", 2012, marts. Rīga.
 • 11.M. Pranka (2011). "Identitāte migrācijas krustcelēs" (Identity in the Crossroads of Migration). Eiropas Sociologu asociācijas 10. konference "Sociālās attiecības trauksmainā laikā" ("Social Relations in Turbulent Times"), 2011, septembris. Ženēva, Šveice.
 • 12.M. Pranka, A. Dzērvīte, T. Lāce, R. Rungule, A. Irmejs (2011). "Sociological dimensions in breast cancer multidisciplinary research". Eiropas Sociologu asociācijas (ESA) 10. konference "Sociālās attiecības trauksmainā laikā" ("Social Relations in Turbulent Times"), 2011, septembris. Ženēva, Šveice.
 • 13.M. Pranka (2011). "Migrācijas procesi un sieviešu dzīves trajektorijas". 14. starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi", 2011, maijs. Liepāja.

Vadītie studiju kursi

Biogrāfiskā pieeja socioloģijā

Docētie studiju kursi

Lietišķā socioloģija: kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes

Projekti

2010. – 2012. Pētniece projektā Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanai, 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/070, RSU ar ESF finansējumu

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas sociologu asociācijas biedre

Eiropas sociologu asociācijas biedre

Publikācijas

Raksti​​

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Initial findings of breast cancer risk factors from a survey conducted at Pauls Stradins Clinical University Hospital / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.34-38.

Key factors contributing to quality of life for breast cancer patients in Latvia : supplementing quantitative surveys with qualitative interviews / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.12 (2012), p.3-10.

Pranka, Maruta. Individuālās biogrāfijas kā sociālās izziņas resurss laikmeta procesu pētniecībā / M.Pranka // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 129.-136.lpp.

Pranka, Maruta. Methodological approach aspects in researching social processes and situation of children in risk / M.Pranka // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.216-219.

Tēzes​​

Pranka, Maruta. Iedzīvotāju aktivitāte vispārējo krūts un olnīcu vēža profilaktisko apskašu veikšanā : socioloģiskas aptaujas rezultāti / M.Pranka, E.Miklaševičs, L.Līvmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 266.lpp.

Pranka, Maruta. Attieksme pret krūts un olnīcu vēža profilaktiskajām apskatēm un to ietekmējošie faktori : socioloģiskās aptaujas rezultāti / M.Pranka, E.Miklaševičs, L.Līvmane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 276.lpp.

Risk of hereditary breast cancer as biographical disruption / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.739-740.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, T. Lace, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.89-90.

Biographical experience of women with cancer [Elektroniskais resurss] : [abstract] / R.Rungule, M.Pranka, T.Lace, A.Dzervite, E.Miklasevics // 2nd ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology "Social justice and democratization" (Buenos Aires, Argentina, Aug.1-4, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Abstr. N 198.5. - Resurss aprakstīts 2013.g. 21.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://isaconf.confex.com/isaconf/forum2012/webprogram/Pape…

Socioloģisko rādītāju atšķirības par 65 gadiem jaunākām un vecākām krūts vēža slimniecēm / M. Pranka, A. Dzērvīte, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 240.lpp.

Dzīves kvalitātes mērījumi krūts vēža slimniecēm Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 316.lpp.

Sociological dimensions in breast cancer multidisciplinary research/ M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, A.Irmejs // 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Social relations in turbulent times" (Geneva, Switzerland, Sept.7-10, 2011) : Abstract Book. - Geneva, 2011. - P.374-375.

Socioloģisko aspektu izpēte krūts vēža pētījumā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 415.lpp.

Dzērvīte, Agnese. Dzīves kvalitātes mērījumu izmantošana pētījumā par krūts vēža klīnisko, morfoloģisko un molekulāro īpatnību korelāciju izpēti terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai / A.Dzērvīte, M.Pranka // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 272.lpp.

Pranka, Maruta. Biographical knowledge as professional competence in researching society / M.Pranka // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.79.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece