Skip to main content
Page is available only in Latvian
Elektroniskā pieteikšanās studijām15.–17. septembris
Elektronisko pieteikumu apstiprināšana15.–17. septembris
Plānoto promocijas darbu anotāciju recenzēšana un
anotāciju mutiskā aizstāvēšana
21.–22. septembris
Rezultātu paziņošana24. septembris
Studiju līgumu slēgšanaIndividuāli vienojoties ar reflektantu
Pirmā iemaksa par studijām (10% no gada studiju maksas)27. septembris
Semestra sākums1. oktobris

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Uzņemšana notiek šajās doktora studiju programmās:

Doktora studiju programma “Medicīna” – 1 budžeta vieta
Doktora studiju programma “Farmācija” – 1 budžeta vieta
Doktora studiju programma “Juridiskās zinātnes” – maksas studiju vietas
Doktora studiju programma “Politikas zinātne” – maksas studiju vietas
Doktora studiju programma “Socioloģija” – maksas studiju vietas
Doktora studiju programma “Komunikācijas kultūra un multimediji” – maksas studiju vietas
Doktora studiju programma “Psiholoģija” – maksas studiju vietas
Doktora studiju programma “Vadībzinātne” – maksas studiju vietas

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no līdz 17. septembrim.

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas un apliecinājumi:

 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija;
 • Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija;
 • Reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām;
 • Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli);
 • Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu;
 • Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot zinātnisko publikāciju skaitu pēdējos 5 gadus, doktorantu skaitu, kuri ieguvuši zinātnisko grādu un LZP eksperta tiesību statusa termiņu;
 • Dokumentu kopijas, kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu;
 • Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu;
 • Maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
 • Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/-u parakstiem;
 • Digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums.
RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā līdz 2021. gada 17. septembrim izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Dokumentu iesniegšanas reģistrācijas maksa

20,00 EUR, piesakoties elektroniski uz neierobežotu studiju programmu skaitu.

Reģistrācijas maksas kārtība

Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu var samaksāt  ar pārskaitījumu RSU kontā (bankā vai internetbankā) vai, reģistrējoties e-Uzņemšanā, caur banklinku.

Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšana

Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšana plānota no 2021. gada 21.-22. septembrī.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 24. septembrī:

 • vietnē www.rsu.lv/rezultati
 • Rezultāti tiks nosūtīts uz reflektanta  e-pasta adresi, kura norādīta uzņemšanas pieteikumā

Studiju līgumu slēgšana notiks individuāli vienojoties ar reflektantu.

Reflektantiem pirmā iemaksa jāveic līdz 2021. gada 27. septembrim.