Pārlekt uz galveno saturu

bitf-logo_0.pngMecenāta Borisa Tetereva stipendiju medicīnā dibinājis 1980. gada Rīgas Stradiņa universitātes (tolaik – Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāti) absolvents Boriss Teterevs. Viņš audzis un dzīvojis Rīgā, deviņus gadus strādājis par ārstu, vēlāk sācis nodarboties ar uzņēmējdarbību. 2010. gadā kopā ar dzīvesbiedri Ināru nodibināja labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas.

Boriss Teterevs ar kundzi ir īsteni filantropi, pašlaik lielākie privātpersonu mecenāti Latvijā, mecenātisma paraugs un vieni no labdarības kultūras pamatlicējiem. RSU Absolventu asociācija ir patiesi pateicīga Borisam un Inārai Tetereviem par iespēju realizēt vairākus projektus RSU studentiem un absolventiem.

Uz Mecenāta Borisa Tetereva stipendiju medicīnā var pretendēt RSU Medicīnas fakultātes pamatstudiju 3. un 4. kursa studenti. Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgākos topošos speciālistus. Stipendijas apmērs ir 375 eiro mēnesī desmit studiju mēnešus, kā arī portatīvais dators lietošanā uz stipendijas saņemšanas laiku. Ja stipendiāts saglabā augstas sekmes un ievēro citus stipendijas nolikumā un līgumā minētos noteikumus, stipendiāts var saņemt stipendiju līdz pamatstudiju beigām.

Lai pretendētu uz stipendiju, lūdzam iepazīties ar nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem:

  • Mecenāta Borisa Tetereva stipendijas medicīnā nolikums ir galvenais dokuments, kas nosaka konkursa kārtību un stipendijas piešķiršanu, šim nolikumam ir vērts iziet cauri pa punktiem, lai neko nepalaistu garām
  • pieteikuma anketa jāsūta elektroniski uz alumniatrsu[pnkts]lv un parakstīta jāaiznes uz RSU Absolventu asociāciju, K korpusā, 124. Kab., aiz aulas mēģinājuma zāles;
  • pašvaldības vai citu institūciju izdoti dokumenti par pretendenta ģimenes ienākumiem, kas attaino ģimenes ienākumus uz vienu ģimenes locekli mēnesī, tai skaitā dažādi pabalsti, ko izmaksā valsts vai pašvaldība; kā ienākumu apliecinājums var būt arī pretendenta un viņa vecāku izziņa no darbavietas;
  • dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae), kam vēlams pievienot elektronisko fotogrāfiju;
  • citi dokumenti, kas var palīdzēt Komisijai izvērtēt pieteikumu (pēc pretendenta ieskatiem). 

Visi dokumenti (pieteikuma anketa, izziņas par finansiālo stāvokli, finansiālā stāvokļa kopsavilkums u. c.) jāiesniedz RSU Absolventu asociācijā Dzirciema ielā 16, K korpusā, 124. kab. Kabinets atrodas aiz aulas mēģinājuma zāles. Ja kabineta durvis ir slēgtas, dokumentus var ielikt pastkastītē.