Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) vairākos starptautiskos universitāšu reitingos iekļuvusi tāpēc, ka RSU izveidotā studiju vide ir vērsta uz studentiem un starptautiskumu. Vadmotīvs dalībai reitingos ir iespēja iegūt starptautisku novērtējumu, kā arī noskaidrot savas stiprās un pilnveidojamās jomas virzībā uz studiju un zinātnisko izcilību.

RSU dalību reitingos plāno pārdomāti un īsteno saskaņā ar saviem stratēģiskajiem mērķiem. Starptautiskie universitāšu reitingi primāri tiek izmantoti kā pašvērtējuma instruments, jo reitingos lietotās novērtēšanas sistēmas un kritēriji ir savstarpēji atšķirīgi, kas dod iespēju analizēt universitātes darbību no dažādām perspektīvām.

Pasaules reitingu rezultāti ļauj salīdzināt universitāšu akadēmisko un pētniecības snieguma līmeni, bet izraudzītie vērtēšanas kritēriji palīdz izprast tendences globālā mērogā, kas ir nozīmīgi, piedāvājot starptautiski novērtētu studiju vidi.

Potenciālie studenti reitingus var izmantot, lai iegūtu plašāku ieskatu par interesējošo universitāti pasaules kontekstā. Tomēr ir labi zināt, ka pastāv daudz un dažādi universitāšu reitingi un katrā tiek izmantota atšķirīga pieeja, tāpēc konkrētās universitātes iegūtā vieta reitingos var atšķirties.

RSU augstākie sasniegumi 2020./21. gada universitāšu reitingos

UMR_TOP25_Open-Access-Publications-s1.jpg

the_sdg3_rsu_28th_2021.png

QS_2021_Ranked.jpg

scimago_q1_2021.png

 

Times Higher Education Impact Rankings

Times Higher Education (THE) tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem universitāšu reitingu veidotājiem pasaulē. THE ir Lielbritānijas izdevējs un globāla satura veidotājs par augstākās izglītības jomas jautājumiem. THE ik gadu publicē vairākus reitingus, no kuriem zināmākais ir pasaules universitāšu reitings THE World University Rankings.

fb_card_the.png

THE Impact Rankings ir viens no jaunākajiem THE reitingiem, kas pirmo reizi publicēts 2019. gadā. Tā kritēriji veidoti, ņemot par pamatu Apvienoto Nāciju Organizācijas 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (Sustainable Development Goals), kas ļauj novērtēt universitāšu sociālo un ekonomisko ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku. Tas ir vienīgais globālais reitings, kurā tiek analizētas institucionālās darbības un centieni ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Šajā reitingā RSU pirmo reizi iekļuva 2020. gadā, kopvērtējumā atrodoties 301.–400. vietu grupā 766 universitāšu vidū no 85 valstīm. Individuālajās ilgtspējīgas attīstības mērķu kategorijās vislielāko punktu skaitu RSU saņēma par 3. mērķi Laba veselība, 11. mērķi Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, 16. mērķi Miers un taisnīgums un 17. mērķi Sadarbība mērķu īstenošanai.

Impact Rankings 2020: good health and well-being kategorijā RSU sasniedza visaugstāko vietu (56.), kas pasaules mērogā apliecina universitātes sasniegumus veselības aprūpes un labklājības pētījumu jomā, kā arī devumu ar veselības aprūpi saistītās profesijās.

Plašāka informācija par RSU vērtējumu THE Impact Rankings

Jaunākie THE Impact Rankings rezultāti

Reitingā THE Impact Rankings universitātes vērtē atbilstīgi tam, kā tās spēj ar pētniecību, informēšanu, pārvaldīšanu un mācīšanu sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Katram no 17 mērķiem ir vairāki ar to saistīti kritēriji, kurus izmanto, lai izvērtētu universitāšu snieguma līmeni.

Reitinga kopvērtējuma sarakstā publicē tikai tos ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuros katra universitāte ir ieguvusi visaugstāko rezultātu.

Saistītie raksti

RSU pirmo reizi iekļūst starptautiskā augstskolu darbības efektivitātes reitingā

QS World University Rankings

QS World University Rankings ir viens no pazīstamākajiem universitāšu reitingiem pasaulē, kuru ik gadu veido augstākās izglītības nozares kompānija Quacquarelli Symonds (QS). Pasaules universitāšu reitingā QS iekļauj tikai 1000 labākās universitātes no visas pasaules. Konkurence par iekļūšanu QS pasaules universitāšu reitingā ik gadu palielinās, tajā savstarpēji sacenšas ap 5500 institūciju, bet reitingā publicēto institūciju skaits paliek nemainīgs.

PD-2419-Badges-2021_Ranked.jpg

RSU starptautiskajā universitāšu reitingā QS World University Rankings ir kopš 2019. gada un jau trīs gadus pēc kārtas stabili notur savas pozīcijas 801.–1000. vietu grupā. Visspēcīgākā RSU joma ir ārvalstu studentu īpatsvars, kas ir viens no sešiem kritērijiem, kuru izvērtē, veidojot ikgadējo QS pasaules universitāšu reitingu.

Informācija par RSU rādītājiem QS reitingā

Jaunākie QS World University Rankings rezultāti

QS pasaules universitāšu reitingā labākās 1000 universitātes izvērtē un ierindo, ņemot vērā sešus dažādus kritērijus: 1) akadēmiskā reputācija (40 %), 2) darba devēju novērtējums (10 %), 3) studentu un docētāju attiecība (20 %), 4) citējumu skaits uz akadēmisko personālu (20 %); 5) ārvalstu docētāju īpatsvars (5 %), kā arī 6) ārvalstu studentu proporcija universitātē (5 %).

Saistītie raksti

RSU saglabā vietu prestižajā reitingā QS World University Rankings

QS reitings: RSU – starp pasaules labākajām universitātēm

RSU iekļauta prestižajā starptautiskajā augstskolu reitingā QS

QS EECA University Rankings

QS World University Rankings: EECA Emerging Europe and Central Asia (EECA) ir viens no pasaules vadošā augstākās izglītības un karjeras attīstības Quacquarelli Symonds (QS) pakalpojumu sniedzēja reģionālajiem universitāšu reitingiem. QS EECA reģionālajā reitingā iekļauj 400 labākās universitātes reģionā no 29 valstīm. Kopumā visā Eiropas jauno valstu un Centrālāzijas reģionā ir vairāk nekā 3300 augstskolu, kas ģeogrāfiski aptver teritoriju no Igaunijas līdz Kiprai un no Slovēnijas līdz Kazahstānai.

RSU reģionālajā QS EECA reitingā atrodas jau kopš 2015. gada, un šogad QS EECA University Rankings 2021 ieņem 121. vietu. Augstākie rādītāji sasniegti divās kategorijās: publikāciju citējamība (9. vieta) un ārvalstu studenti (16. vieta) .

ranked-eeca-2021_ranked.jpg

Plašāka informācija par RSU vērtējumu QS EECA

Jaunākie QS EECA rezultāti

QS EECA reitinga rezultāti ir balstīti uz desmit vērtēšanas kritērijiem, kuri atšķiras no QS pasaules universitāšu reitinga: 1) akadēmiskā reputācija (30 %), 2) darba devēju novērtējums (20 %), 3) studentu un docētāju attiecība (10 %), 4) starptautiskais pētniecības tīkls (10 %), 5) zinātnisko publikāciju skaits uz akadēmisko personālu (10 %), 6) zinātnisko publikāciju citējamība (5 %), 7) personāls ar doktora grādu (5 %), 8) tīmekļa ietekme (5 %), 9) ārvalstu studentu proporcija universitātē (2,5 %), 10) ārvalstu docētāju īpatsvars (2,5 %).

SCImago Institutions Rankings

SCImago Institutions Rankings ir institucionālais reitings, kas izvērtē ne tikai universitāšu, bet arī pētniecības institūciju zinātnisko darbību visā pasaulē.

SCImago_NEW_logo.png

Šis pasaules reitings tiek publicēts reizi gadā kopš 2009. gada, un to izstrādājusi Spānijas pētniecības organizācija SCImago Lab, kas cieši sadarbojusies ar starptautiskajiem partneriem. SCImago Lab ir izstrādājusi arī plaši zināmo SCImago Journal & Country Rank, kurā iespējams salīdzināt žurnālu un valstu zinātniskos rādītājus, kas iegūti no Scopus (Elsevier B. V.) datubāzē esošās informācijas.

SCImago Institutions Rankings no citiem universitāšu reitingiem atšķiras ar to, ka reitinga veidošanā neizmanto pašu institūciju sagatavotos statistikas datus. Reitings tiek veidots, ņemot vērā datus, kas izgūti no datubāzēm, kurās pieejama informācija par dažādiem zinātniskās darbības rezultātiem (piemēram, zinātniskajām publikācijām un žurnāliem, patentiem), kā arī no platformām, kas apkopo datus par pētniecības ietekmi uz sabiedrību. Zinātnisko publikāciju un citējumu analīzei tiek izmantota izdevniecības Elsevier veidotā Scopus datubāze. Savukārt ar patentiem saistītā informācija tiek analizēta, pamatojoties uz patentu statistikas datubāzē PATSTAT iegūto informāciju.

RSU jaunākajā SCImago Institutions Ranking 2020 ieņem 673. vietu pasaulē, bet Latvijas mērogā RSU ir pirmajā vietā, jo ieguvusi visaugstāko vērtējumu no visām reitingā iekļuvušajām Latvijas universitātēm. Pirmo vietu Latvijas mērogā reitingā SCImago Institutions Ranking RSU saglabā jau otro gadu pēc kārtas.

SCImago_RSU institution_2020.png

Jaunākajā reitinga izdevumā kopumā ieļautas 7026 institūcijas no visas pasaules. No Latvijas reitingā ir iekļuvušas vēl trīs universitātes: Latvijas Universitāte (ieņem 730. vietu pasaulē), Rīgas Tehniskā universitāte (760. vieta pasaulē) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (845. vieta pasaulē).

No abām pārējām Baltijas valstīm reitingā SCImago Institutions Ranking 2020 kopumā iekļautas 15 institūcijas: no Lietuvas – deviņas, bet no Igaunijas – sešas. Pirmo vietu Igaunijas mērogā ieņem Tartu Universitātes slimnīca (520. vieta pasaulē), bet no Lietuvas pirmajā vietā atrodas Viļņas Universitāte (618. vieta pasaulē).

Plašāk par RSU rezultātiem SCImago Institutions Ranking

Jaunākie SCImago Institutions Ranking rezultāti

Akadēmiskās un pētniecības institūciju sarindošanai reitinga tabulā tiek izmantots kombinētais rādītājs, kas apvieno trīs kritēriju kopas: 1) sasniegumi pētniecības jomā (50 %), 2) inovācijas rezultāti (30 %) un 3) ietekme uz sabiedrību (20 %).

Saistītie raksti

Jau otro gadu RSU ir starptautiski atzīta pētniecības un zinātnes līdere Latvijā

U-Multirank Institutional Ranking

U-Multirank ir starptautiska augstskolu reitinga sistēma ar daudzdimensionālu pieeju, kurā ievērotas lietotāju intereses.

U_Multirank_claim_rgb.png

U-Multirank atšķiras no pārējiem plaši atzītiem reitingiem ar to, ka tas neveido labāko vietu tabulas, bet daudzpusīgi salīdzina augstskolu darbības rādītājus.

U-Multirank ir neatkarīga reitinga sistēma, kuru ierosināja izveidot Eiropas Komisija, lai nodrošinātu objektivitāti un skaidrāku priekšstatu par universitāšu sniegumu dažādās darbības jomās. 2014. gadā pirmo reizi tika publicēti U-Multirank reitinga rezultāti, un tajā piedalījās 850 augstskolas no 74 valstīm. Katru gadu reitingā novērtēto universitāšu skaits pieaug, un 2020. gadā, kad reitings tika veidots jau septīto reizi, tajā piedalījās ap 1800 universitāšu no 92 valstīm.

RSU reitingā piedalās katru gadu un ir iekļauta jau kopš 2014. gada. Labākie rezultāti aizvadītajos trīs gados sasniegti rādītājos, kuros vērtēta universitātes reģionālā nozīme. 2020. gadā arī pētniecības jomā RSU spējusi uzlabot savus rādītājus un par atvērtās piekļuves publikācijām snieguma rādītājā ir ierindota starp 25 labākajām augstskolām pasaulē. Kopumā 2020. gada reitingā U-Multirank RSU ir saņēmusi septiņus augstākos vērtējumus (“A”).

Plašāka informācija par RSU vērtējumu

Jaunākie U-Multirank rezultāti

U-Multirank universitāšu sniegumu vērtē pēc vairāk nekā 30 dažādiem kritērijiem, kas ir sagrupēti piecās darbības jomās: 1) mācīšana un mācīšanās, 2) pētniecība, 3) zināšanu nodošana, 4) starptautiskā ievirze un 5) reģionālā iesaiste. Augstskolu sniegums katrā kritērijā tiek vērtēts skalā no “A” (ļoti labi) līdz “E” (vāji).

Saistītie raksti

UMR_sunburst2020.JPG

RSU – 25 pasaules labāko universitāšu vidū U-Multirank zinātnisko publikāciju pieejamības rangā

Webometrics Ranking of World Universities

Webometrics Ranking of World Universities (Webometrics) ir viens no lielākajiem augstākās izglītības iestāžu akadēmiskajiem reitingiem pasaulē.

Webometrics.png

2004. gadā to izveidoja Spānijas pētniecības grupa Cybermetrics Lab, lai piedāvātu neatkarīgu, objektīvu un noderīgu informāciju par augstākās izglītības iestāžu darbību visā pasaulē

Galvenā uzmanība Webometrics jeb vebometrijas reitingā tiek pievērsta universitātes klātesamībai tīmeklī, kā arī zinātniskās informācijas brīvpieejai tiešsaistē, kas veicina universitāšu radīto zināšanu pieejamību sabiedrībai. Reitingā netiek vērtēts mājaslapas dizains, izmantojamība vai apmeklējumu skaits. Pašlaik Webometrics pasaules universitāšu reitings tiek publicēts divas reizes gadā un aptver ap 30 000 augstākās izglītības iestāžu no vairāk nekā 200 valstīm. No Latvijas vebometrijas reitingā kopskaitā iekļautas 52 augstākās izglītības iestādes. Piecām universitātēm no Latvijas ar visaugstāko vērtējumu ir izdevies iekļūt reitinga 1001.–5000. vietu grupā. Tās ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Daugavpils Universitāte.

RSU pasaules universitāšu reitingā Webometrics Latvijas mērogā ieņem trešo vietu. Augstākais rezultāts sasniegts reitinga kategorijā, kurā vērtēta universitātes klātbūtne tīmeklī, savukārt zinātniskā izcilība ir otrs labākais universitātes rādītājs.

Plašāka informācija par RSU vērtējumu Webometrics

Jaunākie Webometrics rezultāti

Reitingā tiek izmantoti publiski pieejamie dati par augstskolām, kuri tiek analizēti atbilstīgi četriem kritērijiem: 1) klātbūtne – 5 % (tīmekļa lielums / lapu skaits), 2) redzamība – 50 % (ārējās saites, kuras aizved uz tīmekli), 3) pārskatāmība – 10 % (citējumu skaits) un 4) izcilība – 35 % (publikāciju skaits 10 % citētāko publikāciju vidū).

QS Best Student Cities

Rīga pasaules labāko studentu pilsētu reitingā ieņem 110. vietu. Pasaulē labāko 120 studentu pilsētu sarakstu veido pazīstamā augstākās izglītības nozares kompānija Quacquarelli Symonds (QS). Reitings QS Best Student Cities tiek veidots ik gadu, lai piedāvātu iespēju studentiem noskaidrot labākos studiju vietu galamērķus. Rīga pirmo reizi labāko studentu pilsētu sarakstā iekļuva 2019. gadā. No Baltijas valstīm reitingā vēl ir iekļauta Viļņa, ieņemot 95. vietu, bet no Igaunijas reitingā nav iekļuvusi neviena pilsēta.

QS_Best_cities.png

Jaunākie QS pasaules labāko studentu pilsētu reitinga rezultāti

Veidojot QS labāko studentu pilsētu sarakstu, tiek ņemti vērā seši vienādas nozīmes vērtēšanas kritēriji: 1) universitāšu kolektīvais sniegums reitingā QS World University Rankings, 2) studentu īpatsvars, 3) vēlamība (Desirability), 4) darba devēju aktivitāte, 5) cenu pieejamība un 6) studentu aptaujas vērtējumi.