Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) vairākos starptautiskos universitāšu reitingos iekļuvusi tāpēc, ka RSU izveidotā studiju vide ir vērsta uz studentiem un starptautiskumu. Vadmotīvs dalībai reitingos ir iespēja iegūt starptautisku novērtējumu, kā arī noskaidrot savas stiprās un pilnveidojamās jomas virzībā uz studiju un zinātnisko izcilību.

RSU dalību reitingos plāno pārdomāti un īsteno saskaņā ar saviem stratēģiskajiem mērķiem. Starptautiskie universitāšu reitingi primāri tiek izmantoti kā pašvērtējuma instruments, jo reitingos lietotās novērtēšanas sistēmas un kritēriji ir savstarpēji atšķirīgi, kas dod iespēju analizēt universitātes darbību no dažādām perspektīvām.

Pasaules reitingu rezultāti ļauj salīdzināt universitāšu akadēmisko un pētniecības snieguma līmeni, bet izraudzītie vērtēšanas kritēriji palīdz izprast tendences globālā mērogā, kas ir nozīmīgi, piedāvājot starptautiski novērtētu studiju vidi.

Potenciālie studenti reitingus var izmantot, lai iegūtu plašāku ieskatu par interesējošo universitāti pasaules kontekstā. Tomēr ir labi zināt, ka pastāv daudz un dažādi universitāšu reitingi un katrā tiek izmantota atšķirīga pieeja, tāpēc konkrētās universitātes iegūtā vieta reitingos var atšķirties.

RSU augstākie sasniegumi 2023./24. gada universitāšu reitingos

qs_wur_2025_badge.png

the_impact_rankings_2023-02.png

Times Higher Education World University Rankings

RSU pasaules universitāšu reitingā Times Higher Education (THE) World University Rankings 2024 ierindota 1501+ pasaules labāko universitāšu vidū.

THE World University Rankings tiek uzskatīts par vienu no prestižākajiem pasaules universitāšu reitingiem, ar uzsvaru uz pētniecības misiju. No citiem reitingiem THE World University Rankings atšķiras ar to, ka tajā vērtē un var iekļūt tikai tādas universitātes, kuras aktīvi veic pētījumus. Universitāšu bibliometrisko rādītāju analīze tiek balstīta uz datiem, kurus izgūst no izdevniecības Elsevier Scopus datubāzes. THE reitingus veido jau kopš 2004. gada, sniedzot studentiem un viņu ģimenēm, akadēmisko aprindu pārstāvjiem, universitāšu vadītājiem, valdības un nozares pārstāvjiem uzticamus datus par universitātēm.

RSU THE pasaules universitāšu reitingā pirmo reizi iekļuva 2021. gadā. 2023. gadā pasaules universitāšu reitingu metodoloģija tika būtiski pārskatīta.

Jaunākie THE World University Rankings rezultāti

THE pasaules universitāšu reitingā universitāšu darbības rādītāji tiek salīdzināti piecās jomās: 1) mācības jeb mācību vide (29,5 %), 2) pētniecības vide (29 %), 3) pētījumu kvalitāte (30 %), 4) starptautiskā perspektīva (7,5 %) un 5) sadarbība ar industriju (4 %).

Saistītie raksti

Times Higher Education reitings: RSU ir labākā universitāte Latvijā un otra labākā Baltijā

Times Higher Education jaunās ekonomikas valstu reitingā RSU novērtēta kā labākā Latvijā

RSU iekļūst prestižajā Times Higher Education reitingā un saņem Latvijas labākās universitātes novērtējumu

Times Higher Education World University Rankings by subject

RSU pasaules universitāšu klīniskās un veselības jomas reitingā Times Higher Education (THE) World University Rankings 2023 clinical and health subject ierindojas 801.–1000. vietā pasaulē.

Visaugstākais vērtējums iegūts starptautiskās perspektīvas rādītājā (70,7 punkti), kas šajā kategorijā RSU ļāvis izvirzīties līderpozīcijā visu reitingā iekļuvušo Baltijas valstu universitāšu vidū.

THE ik gadu veido ne tikai prestižo pasaules universitāšu reitingu, bet arī 11 dažādu jomu reitingus. THE klīniskās un veselības jomas reitings izceļ universitātes, kas ir vadošās medicīnas, zobārstniecības un citās veselības aprūpes jomās un ir ar augstu pētniecības intensitāti.

world_university_rankings_2023.png

RSU šajā klīniskās un veselības jomas reitingā pirmo reizi iekļuva 2021. gadā. 2023. gadā pasaules universitāšu reitingu metodoloģija tika būtiski pārskatīta.

Jaunākie THE Clinical and health subject ranking rezultāti

THE klīniskās un veselības jomas reitingā tāpat kā pasaules universitāšu reitingā universitāšu darbības rādītāji tiek salīdzināti piecās jomās, tomēr tie ir pielāgoti tā, lai tie atbilstu katras konkrētās jomas specifikai. Klīniskajā un veselības jomā kritērijiem piemērots šāds nozīmīgums: 1) mācības jeb mācību vide (26,8 %), 2) pētniecības vide (26,5 %), 3) pētījumu kvalitāte (35,2 %), 4) starptautiskā perspektīva (7,5 %) un 5) sadarbība ar industriju (4 %).

Saistītie raksti

RSU iekļūst arī Times Higher Education klīniskās un veselības jomas reitingā

Times Higher Education Impact Rankings

RSU Times Higher Education Impact Rankings 2023 reitinga kopvērtējumā ieņem 201.–300. vietu.

Visaugstākais vērtējums – 57. vieta pasaulē – saņemts par 3. ilgtspējīgas attīstības mērķa (IAM) Laba veselība un labklājība īstenošanu.

the_impact_overall_2023.png

Augsti novērtēts arī 5. IAM Dzimumu līdztiesība (101.–200. vieta), 8. IAM Labs darbs un ekonomiskā izaugsme (301.–400. vieta), kā arī 17. IAM Sadarbība mērķu īstenošanai (401.–600. vieta).

Times Higher Education (THE) tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem universitāšu reitingu veidotājiem pasaulē. THE ir Lielbritānijas izdevējs un globāla satura veidotājs par augstākās izglītības jomas jautājumiem.

THE Impact Rankings ir viens no jaunākajiem THE reitingiem, kas pirmo reizi publicēts 2019. gadā. Tā kritēriji veidoti, ņemot par pamatu Apvienoto Nāciju Organizācijas 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (Sustainable Development Goals), kas ļauj novērtēt universitāšu sociālo un ekonomisko ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku. Tas ir vienīgais globālais reitings, kurā tiek analizētas institucionālās darbības un centieni ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Šajā reitingā RSU pirmo reizi iekļuva 2020. gadā.

3. IAM Laba veselība un labklājība (Good health and well-being) RSU ik gadu izdevies uzlabot rezultātu no 58. vietas 2020. gadā līdz 28. vietai 2021. gadā un 12. vietai 2022. gadā, kas pasaules mērogā apliecina universitātes sasniegumus veselības aprūpes un labklājības pētījumu jomā, kā arī devumu ar veselības aprūpi saistītās profesijās.

Jaunākie THE Impact Rankings rezultāti

Reitingā THE Impact Rankings universitātes vērtē atbilstīgi tam, kā tās spēj ar pētniecību, informēšanu, pārvaldīšanu un mācīšanu sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Katram no 17 mērķiem ir vairāki ar to saistīti kritēriji, kurus izmanto, lai izvērtētu universitāšu snieguma līmeni.

Saistītie raksti

RSU – 12. labākā pasaulē Times Higher Education ilgtspējas reitingā labas veselības un labklājības kategorijā

Prestižajā Times Higher Education reitingā augstu novērtēta RSU ilgtspējas attīstība

RSU pirmo reizi iekļūst starptautiskā augstskolu darbības efektivitātes reitingā

QS World University Rankings

RSU pasaules universitāšu reitingā QS World University Rankings 2025 kopvērtējumā ieņem 951.–1000. vietu.

Visaugstākais vērtējums iegūts starptautisko studentu īpatsvara rādītājā, kas ir labākais sasniegums Latvijas un pārējo Baltijas valstu augstskolu vidū, – 118. vieta pasaules mērogā.

QS World University Rankings ir viens no zināmākajiem universitāšu reitingiem pasaulē, kuru jau kopš 2004. gada ik gadu veido augstākās izglītības nozares kompānija Quacquarelli Symonds (QS). Pasaules universitāšu reitingā QS iekļauj tikai 1500 labākās universitātes no visas pasaules.

qs_wur_2025_badge.png

RSU starptautiskajā universitāšu reitingā QS World University Rankings ir kopš 2019. gada un jau septīto gadu pēc kārtas atrodas starp labākajām universitātēm pasaulē.

Informācija par RSU rezultātiem QS reitingos

Jaunākie QS World University Rankings rezultāti

QS reitinga veidotāji līdz ar pasaules universitāšu reitinga iznākšanas 20. gadskārtu veikuši būtiskas izmaiņas vērtēšanas kritērijos un iepriekšējo sešu kritēriju vietā tagad pasaules labākās universitātes izvērtē un ierindo, ņemot vērā deviņus dažādus kritērijus: 1. akadēmiskā reputācija (30 %), 2. darba devēju reputācija (15 %), 3. studentu un docētāju attiecība (10 %), 4. citējumu skaits uz akadēmisko personālu (20 %); 5. ārvalstu docētāju īpatsvars (5 %), 6. ārvalstu studentu proporcija universitātē (5 %), kā arī 7. ilgtspēja (5 %), 8. nodarbinātības rezultāti (5 %) un starptautiskais pētniecības tīkls (5 %).

Saistītie raksti

QS World University Rankings 2023 augstu novērtēts RSU starptautiskums

RSU jau ceturto gadu iekļauta pasaules labāko universitāšu reitingā QS World University Rankings

RSU saglabā vietu prestižajā reitingā QS World University Rankings

QS reitings: RSU – starp pasaules labākajām universitātēm

RSU iekļauta prestižajā starptautiskajā augstskolu reitingā QS

QS World University Rankings by Subject

RSU tematisko jomu reitingā QS World University Rankings by Subject 2024 ierindota pasaules labāko medicīnas universitāšu vidū un ieņem 651.–700. vietu.

Augstākais rezultāts Baltijas valstu universitāšu vidū uzrādīts medicīnas nozares darba devēju reputācijas rādītājā (70 punkti).

QS World University Rankings by Subject ir pazīstamās augstākās izglītības nozares kompānijas QS reitings, kurā pasaulē vadošās augstskolas sarindotas atkarībā no pārstāvētās tematiskās jomas. Medicīnas jomas reitingā iekļūst tikai 720 labākās pasaules universitātes.

y2024-wur-subject-medicine-badge-ranked.png

RSU bija pirmā universitāte no Latvijas, kam 2021. gadā izdevās iekļūt QS pasaules labāko medicīnas augstskolu reitingā.

Informācija par RSU rezultātiem QS reitingos

Jaunākie QS World University Rankings by Subject rezultāti

QS izveidotais tematisko jomu reitings kopumā aptver 55 jomas, kas sagrupētas piecās virzienos. Kādā no QS World University Rankings by Subject reitinga sastādītajiem jomu sarakstiem iekļūst tikai ap 1560 augstākās izglītības iestāžu no visas pasaules. Reitings tiek sastādīts no 2011. gada, un kopš tā laika sarakstu skaits ir pieaudzis no 25 līdz 55 tematiskajām jomām.

QS tematisko jomu reitingā var iekļūt universitātes, kuras pasaules mērogā spēj uzrādīt konkurētspējīgus rezultātus četros kritērijos. Medicīnas jomā tiek piemēroti šādi vērtēšanas kritēriji: 1) akadēmiskā reputācija (40 %), 2) darba devēju novērtējums (10 %), kā arī trīs zinātniskās darbības novērtēšanas radītāji, kas balstīti uz Scopus datubāzes datiem –  3) vidējā citēšanas ietekme (20 %), 4) Hirša indekss (20 %) un starptautiskais pētniecības tīkls (10 %).

Saistītie raksti

RSU iekļūst pasaules labāko universitāšu vidū QS medicīnas jomas reitingā

RSU iekļūst QS reitingā starp pasaules vadošajām medicīnas augstskolām

QS Europe University Rankings

RSU reģionālajā universitāšu reitingā QS Europe University Rankings 2024 ieņem 354. vietu.

Augstākie rezultāti sasniegti divos rādītājos: ārvalstu studentu īpatsvars un daudzveidība, kā arī izbraucošie apmaiņas studenti, attiecīgi ieņemot 28. un 29. vietu reģionā. Abos šajos reitinga rādītājos RSU ieguvusi augstāko vietu no reitingā kopumā iekļautajām Latvijas augstskolām.

qs_europe_university_rankings_2023.jpg

QS World University Rankings: Europe 2024 ir viens no jaunākajiem pasaules vadošā augstākās izglītības un karjeras attīstības Quacquarelli Symonds (QS) pakalpojumu sniedzēja reģionālajiem universitāšu reitingiem. QS reģionālajā reitingā Europe iekļāvis 688 labākās universitātes no 42 vietām reģionā. RSU reģionālajā QS Europe University reitingā atrodas kopš 2023. gada.

Plašāka informācija par RSU rezultātiem QS reitingos

Jaunākie QS Europe University Rankings rezultāti

QS Europe reitinga rezultāti ir balstīti uz divpadsmit vērtēšanas kritērijiem, kuri atšķiras no QS pasaules universitāšu reitinga: 1) akadēmiskā reputācija (30 %), 2) darba devēju reputācija (15 %), 3) zinātnisko publikāciju citējamība (10 %), 4) starptautiskais pētniecības tīkls (10 %), 5) zinātnisko publikāciju skaits uz akadēmisko personālu (5 %), 6) studentu un docētāju attiecība (5 %), 7) ārvalstu studentu proporcija un daudzveidība (5 %), 8) ārvalstu docētāju īpatsvars (5 %), 9) nodarbinātības rezultāti (5 %), 10) ilgtspēja (5 %), kā arī 11) izbraucošie apmaiņas studenti (2,5 %) un 12) iebraucošie apmaiņas studenti (2,5 %)

SCImago Institutions Rankings

RSU akadēmisko un pētniecības institūciju starptautiskajā reitingā SCImago Institutions Rankings 2024 ieņem 3. vietu Latvijā un 5375. vietu pasaulē no reitingā iekļautajām 9054 institūcijām.

SCImago Institutions Rankings ir institucionālais reitings, kas izvērtē ne tikai universitāšu, bet arī pētniecības institūciju zinātnisko darbību visā pasaulē.

Augstākā vieta iegūta rādītājos, kas vērtē ietekmi uz sabiedrību, ierindojoties 4410. vietā pasaulē.

scimago_institution_2024_light.png

Šis pasaules reitings tiek publicēts reizi gadā kopš 2009. gada, un to izstrādājusi Spānijas pētniecības organizācija SCImago Lab, kas cieši sadarbojusies ar starptautiskajiem partneriem. SCImago Lab ir izstrādājusi arī plaši zināmo SCImago Journal & Country Rank, kurā iespējams salīdzināt žurnālu un valstu zinātniskos rādītājus, kas iegūti no Scopus (Elsevier B. V.) datubāzē esošās informācijas.

RSU starptautiskajā akadēmisko un pētniecības institūciju reitingā SCImago Institutions Rankings ir kopš 2015. gada. 2023. gadā reitinga veidotāji pārskatīja vietu piešķiršanas kārtību, rezultātā katrai institūcijai tiek piešķirta konkrēta vieta un vietu skaits aptuveni sakrīt ar institūciju skaitu.

Plašāk par RSU rezultātiem SCImago Institutions Rankings

Jaunākie SCImago Institutions Ranking rezultāti

SCImago Institutions Rankings atšķiras no citiem universitāšu reitingiem tajā ziņā, ka reitinga veidošanā neizmanto pašu institūciju sagatavotos statistikas datus. Reitings tiek veidots, ņemot vērā datus, kas izgūti no dažādiem informācijas avotiem un datubāzēm. Akadēmisko un pētniecības institūciju sarindošanai reitinga tabulā tiek izmantots kombinētais rādītājs, kas apvieno trīs kritēriju kopas: 1) sasniegumi pētniecības jomā (50 %), 2) inovācijas rezultāti (30 %) un 3) ietekme uz sabiedrību (20 %).

Saistītie raksti

Starptautiskajā reitingā SCImago RSU novērtēta kā labākā universitāte Latvijā

Arī šogad starptautiskajā reitingā SCImago RSU novērtēta kā labākā Latvijas augstskola

Jau otro gadu RSU ir starptautiski atzīta pētniecības un zinātnes līdere Latvijā

U-Multirank University Rankings

RSU augstākās izglītības iestāžu salīdzinošās pieejas reitingā U-Multirank 2022 kopskaitā ieguvusi 12 augstākos (A), kā arī deviņus (B) vērtējumus.

U-Multirank 2022 institucionālajā reitingā labi rezultāti uzrādīti visās piecās definētajās darbības jomās: pētniecībā saņemti pieci A un divi B vērtējumi, reģionālajā iesaistē trīs A un vien B vērtējums, starptautiskās orientācijas jomā divi A un divi B vērtējumi, mācīšanas un mācīšanās jomā iegūts viens A un trīs B, bet zināšanu nodošanā saņemts viens A un viens B vērtējums.

U-Multirank World University Ranking 2021-2022 by Subject medicīnas reitingā RSU kopskaitā saņēma deviņus (A) vērtējumus, kā arī inovatīvu novērtēšanas formu kategorijā (Innovative forms of assessment) ieguva nomināciju un tika ierindota pasaules 25 labāko universitāšu vidū.

U-Multirank ir starptautisks reitings ar alternatīvu pieeja augstskolu salīdzināšanai, ļaujot lietotājiem izveidot savu personalizēto rangu atbilstoši savām vēlmēm. U-Multirank atšķiras no pārējiem reitingiem ar to, ka tas neveido labāko vietu tabulas, bet ļauj salīdzināt iestādes ar līdzīgu institucionālo profilu. U-Multirank ierosināja izveidot Eiropas Komisija, un 2014. gadā tika publicēti pirmie  U-Multirank reitinga rezultāti, kas aptvēra ap 850 augstskolu no 74 valstīm. Katru gadu reitingā novērtēto universitāšu skaits pieaug, un 2022. gadā, kad reitings tika publicēts jau devīto reizi, tajā piedalījās 2202 augstskolas no 96 valstīm.

RSU institucionālajā reitingā piedalās katru gadu un ir iekļauta jau kopš 2014. gada. Savukārt kādā no U-Multirank jomu reitingiem RSU pirmo reizi startēja 2021. gadā, piedaloties medicīnas reitingā. Ja U-Multirank institucionālais reitings tiek publicēts katru gadu, tad jomu reitingi iznāk periodiski.

Jaunākie RSU vērtējumi U-Multirank institucionālajā reitingā

Jaunākie RSU vērtējumi U-Multirank medicīnas reitingā

U-Multirank universitāšu sniegumu vērtē pēc vairāk nekā 30 dažādiem kritērijiem, kas ir sagrupēti piecās darbības jomās: 1) mācīšana un mācīšanās, 2) pētniecība, 3) zināšanu nodošana, 4) starptautiskā ievirze un 5) reģionālā iesaiste. Augstskolu sniegums katrā kritērijā tiek vērtēts skalā no A (ļoti labi) līdz E (vāji).

Saistītie raksti

RSU turpina uzlabot savas pozīcijas starptautiskajā augstskolu reitingā U-Multirank

U-Multirank 2021 reitinga divās nominācijās RSU ierindota starp pasaules 25 vadošajām augstskolām

RSU – 25 pasaules labāko universitāšu vidū U-Multirank zinātnisko publikāciju pieejamības rangā