Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) vairākos starptautiskos universitāšu reitingos iekļuvusi tāpēc, ka RSU izveidotā studiju vide ir vērsta uz studentiem un starptautiskumu. Vadmotīvs dalībai reitingos ir iespēja iegūt starptautisku novērtējumu, kā arī noskaidrot savas stiprās un pilnveidojamās jomas virzībā uz studiju un zinātnisko izcilību.

RSU dalību reitingos plāno pārdomāti un īsteno saskaņā ar saviem stratēģiskajiem mērķiem. Starptautiskie universitāšu reitingi primāri tiek izmantoti kā pašvērtējuma instruments, jo reitingos lietotās novērtēšanas sistēmas un kritēriji ir savstarpēji atšķirīgi, kas dod iespēju analizēt universitātes darbību no dažādām perspektīvām.

Pasaules reitingu rezultāti ļauj salīdzināt universitāšu akadēmisko un pētniecības snieguma līmeni, bet izraudzītie vērtēšanas kritēriji palīdz izprast tendences globālā mērogā, kas ir nozīmīgi, piedāvājot starptautiski novērtētu studiju vidi.

Potenciālie studenti reitingus var izmantot, lai iegūtu plašāku ieskatu par interesējošo universitāti pasaules kontekstā. Tomēr ir labi zināt, ka pastāv daudz un dažādi universitāšu reitingi un katrā tiek izmantota atšķirīga pieeja, tāpēc konkrētās universitātes iegūtā vieta reitingos var atšķirties.

RSU augstākie sasniegumi 2021./22. gada universitāšu reitingos

ranked-y2022-wur.png.png

qsbysubject_2021_medicine.png

the_sdg3_rsu_28th_2021.png

scimago_q1_2021.png

Times Higher Education Impact Rankings

RSU Times Higher Education Impact Rankings 2021 reitinga kopvērtējumā ieņem 301.–400. vietu.

Visaugstākais vērtējums – 28. vieta pasaulē – saņemts par 3. ilgtspējīgas attīstības mērķa (IAM) Laba veselība un labklājība īstenošanu.

fb_card_the.png

Augsti novērtēts arī 17. IAM Sadarbība mērķu īstenošanai, 16. IAM Miers, taisnīgums un stipras un iekļaujošas institūcijas, kā arī  8. IAM Labs darbs un ekonomiskā izaugsme.

Times Higher Education (THE) tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem universitāšu reitingu veidotājiem pasaulē. THE ir Lielbritānijas izdevējs un globāla satura veidotājs par augstākās izglītības jomas jautājumiem.

THE Impact Rankings ir viens no jaunākajiem THE reitingiem, kas pirmo reizi publicēts 2019. gadā. Tā kritēriji veidoti, ņemot par pamatu Apvienoto Nāciju Organizācijas 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (Sustainable Development Goals), kas ļauj novērtēt universitāšu sociālo un ekonomisko ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku. Tas ir vienīgais globālais reitings, kurā tiek analizētas institucionālās darbības un centieni ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Šajā reitingā RSU pirmo reizi iekļuva 2020. gadā.

Impact Rankings 2020: good health and well-being kategorijā RSU sasniedza visaugstāko vietu (56.), kas pasaules mērogā apliecina universitātes sasniegumus veselības aprūpes un labklājības pētījumu jomā, kā arī devumu ar veselības aprūpi saistītās profesijās.

Plašāka informācija par RSU vērtējumu THE Impact Rankings

Jaunākie THE Impact Rankings rezultāti

Reitingā THE Impact Rankings universitātes vērtē atbilstīgi tam, kā tās spēj ar pētniecību, informēšanu, pārvaldīšanu un mācīšanu sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Katram no 17 mērķiem ir vairāki ar to saistīti kritēriji, kurus izmanto, lai izvērtētu universitāšu snieguma līmeni.

Saistītie raksti

Prestižajā Times Higher Education reitingā augstu novērtēta RSU ilgtspējas attīstība

RSU pirmo reizi iekļūst starptautiskā augstskolu darbības efektivitātes reitingā

QS World University Rankings

RSU pasaules universitāšu reitingā QS World University Rankings 2022 kopvērtējumā ieņem 801.–1000. vietu.

Visaugstākais vērtējums iegūts starptautisko studentu īpatsvara rādītājā – 133. vieta pasaules mērogā.

ranked-y2022-wur.png_0.png

QS World University Rankings ir viens no pazīstamākajiem universitāšu reitingiem pasaulē, kuru ik gadu veido augstākās izglītības nozares kompānija Quacquarelli Symonds (QS). Pasaules universitāšu reitingā QS iekļauj ne vairāk kā 1100 līdz 1300 labākās universitātes no visas pasaules.

RSU starptautiskajā universitāšu reitingā QS World University Rankings ir kopš 2019. gada un jau ceturto gadu pēc kārtas stabili notur savas pozīcijas starp labākajām universitātēm pasaulē.

Informācija par RSU rezultātiem QS reitingos

Jaunākie QS World University Rankings rezultāti

QS pasaules universitāšu reitingā labākās universitātes izvērtē un ierindo, ņemot vērā sešus dažādus kritērijus: 1) akadēmiskā reputācija (40 %), 2) darba devēju novērtējums (10 %), 3) studentu un docētāju attiecība (20 %), 4) citējumu skaits uz akadēmisko personālu (20 %); 5) ārvalstu docētāju īpatsvars (5 %), kā arī 6) ārvalstu studentu proporcija universitātē (5 %).

Saistītie raksti

RSU jau ceturto gadu iekļauta pasaules labāko universitāšu reitingā QS World University Rankings

RSU saglabā vietu prestižajā reitingā QS World University Rankings

QS reitings: RSU – starp pasaules labākajām universitātēm

RSU iekļauta prestižajā starptautiskajā augstskolu reitingā QS

QS World University Rankings by Subject

RSU tematisko jomu reitingā QS World University Rankings by Subject 2021 ierindota starp pasaules labākajām medicīnas universitātēm un ieņem 501.–550. vietu.

Augstākie rezultāti sasniegti divos rādītājos: citējumu skaits medicīnas jomā un medicīnas nozares darba devēju reputācija.

qsbysubject_2021_medicine.png

QS World University Rankings by Subject ir viens no atpazīstamās augstākās izglītības nozares kompānijas QS reitingiem, kurā pasaulē vadošās augstskolas tiek sarindotas atkarībā no pārstāvētās tematiskās jomas. Medicīnas jomas reitingā iekļūst tikai 650 labākās pasaules universitātes.

RSU pirmo reizi starp pasaules labākajām medicīnas augstskolām reitingā QS World University Rankings by Subject iekļauta 2021. gadā. RSU ir vienīgā universitāte Latvijā, kurai līdz šim ir izdevies iekļūt QS medicīnas jomas reitingā.

Informācija par RSU rezultātiem QS reitingos

Jaunākie QS World University Rankings by Subject rezultāti

QS izveidotais tematisko jomu reitings kopumā aptver 51 jomu, kas sagrupētas piecās nozarēs. Kopumā kādā no QS World University Rankings By Subject reitinga sastādītajiem jomu sarakstiem iekļūst tikai ap 1450 augstākās izglītības iestāžu no visas pasaules. Reitings tiek sastādīts no 2011. gada, un kopš tā laika sarakstu skaits ir pieaudzis no 25 līdz 51 tematiskajai jomai.

QS tematisko jomu reitingā var iekļūt universitātes, kuras pasaules mērogā spēj uzrādīt konkurētspējīgus rezultātus četros kritērijos. Medicīnas jomā tiek piemēroti šādi vērtēšanas kritēriji: 1) akadēmiskā reputācija (40 %), 2) darba devēju novērtējums (10 %), kā arī divi zinātniskās darbības novērtēšanas radītāji, kas tiek izgūti no Scopus datubāzē –  3) citējumu skaits (25 %) un 4) Hirša indekss (25 %).

Saistītie raksti

RSU iekļūst QS reitingā starp pasaules vadošajām medicīnas augstskolām

QS EECA University Rankings

RSU reģionālajā universitāšu reitingā QS EECA University Rankings 2021 ieņem 121. vietu.

Augstākie rezultāti sasniegti divos rādītājos – publikāciju citējamība un ārvalstu studentu īpatsvars, attiecīgi ieņemot 9. un 16. vietu reģionā.

QS World University Rankings: EECA Emerging Europe and Central Asia (EECA) ir viens no pasaules vadošā augstākās izglītības un karjeras attīstības Quacquarelli Symonds (QS) pakalpojumu sniedzēja reģionālajiem universitāšu reitingiem. QS EECA reģionālajā reitingā iekļauj 400 labākās universitātes reģionā no 29 valstīm. Kopumā visā Eiropas jauno valstu un Centrālāzijas reģionā ir vairāk nekā 3300 augstskolu, kas ģeogrāfiski aptver teritoriju no Igaunijas līdz Kiprai un no Slovēnijas līdz Kazahstānai. RSU reģionālajā QS EECA reitingā atrodas jau kopš 2015. gada.

ranked-eeca-2021_ranked.jpg

Plašāka informācija par RSU rezultātiem QS reitingos

Jaunākie QS EECA rezultāti

QS EECA reitinga rezultāti ir balstīti uz desmit vērtēšanas kritērijiem, kuri atšķiras no QS pasaules universitāšu reitinga: 1) akadēmiskā reputācija (30 %), 2) darba devēju novērtējums (20 %), 3) studentu un docētāju attiecība (10 %), 4) starptautiskais pētniecības tīkls (10 %), 5) zinātnisko publikāciju skaits uz akadēmisko personālu (10 %), 6) zinātnisko publikāciju citējamība (5 %), 7) personāls ar doktora grādu (5 %), 8) tīmekļa ietekme (5 %), 9) ārvalstu studentu proporcija universitātē (2,5 %), 10) ārvalstu docētāju īpatsvars (2,5 %).

SCImago Institutions Rankings

RSU akadēmisko un pētniecības institūciju starptautiskajā reitingā SCImago Institutions Rankings 2021 ieņem 1. vietu Latvijā un 676. vietu pasaulē.

SCImago Institutions Rankings ir institucionālais reitings, kas izvērtē ne tikai universitāšu, bet arī pētniecības institūciju zinātnisko darbību visā pasaulē.

scimago_institution_2021_light.png

Šis pasaules reitings tiek publicēts reizi gadā kopš 2009. gada, un to izstrādājusi Spānijas pētniecības organizācija SCImago Lab, kas cieši sadarbojusies ar starptautiskajiem partneriem. SCImago Lab ir izstrādājusi arī plaši zināmo SCImago Journal & Country Rank, kurā iespējams salīdzināt žurnālu un valstu zinātniskos rādītājus, kas iegūti no Scopus (Elsevier B. V.) datubāzē esošās informācijas.

SCImago Institutions Rankings no citiem universitāšu reitingiem atšķiras ar to, ka reitinga veidošanā neizmanto pašu institūciju sagatavotos statistikas datus. Reitings tiek veidots, ņemot vērā datus, kas izgūti no datubāzēm, kurās pieejama informācija par dažādiem zinātniskās darbības rezultātiem (piemēram, zinātniskajām publikācijām un žurnāliem, patentiem), kā arī no platformām, kas apkopo datus par pētniecības ietekmi uz sabiedrību. Zinātnisko publikāciju un citējumu analīzei tiek izmantota izdevniecības Elsevier veidotā Scopus datubāze. Savukārt ar patentiem saistītā informācija tiek analizēta, pamatojoties uz patentu statistikas datubāzē PATSTAT iegūto informāciju.

RSU pirmo vietu Latvijas mērogā reitingā SCImago Institutions Rankings saglabā jau trešo gadu pēc kārtas.

Plašāk par RSU rezultātiem SCImago Institutions Ranking

Jaunākie SCImago Institutions Ranking rezultāti

Akadēmisko un pētniecības institūciju sarindošanai reitinga tabulā tiek izmantots kombinētais rādītājs, kas apvieno trīs kritēriju kopas: 1) sasniegumi pētniecības jomā (50 %), 2) inovācijas rezultāti (30 %) un 3) ietekme uz sabiedrību (20 %).

Saistītie raksti

Arī šogad starptautiskajā reitingā SCImago RSU novērtēta kā labākā Latvijas augstskola

Jau otro gadu RSU ir starptautiski atzīta pētniecības un zinātnes līdere Latvijā

U-Multirank Institutional Ranking

RSU augstākās izglītības iestāžu starptautiskajā reitingā U-Multirank 2020 kopskaitā ieguvusi septiņus augstākos (A) vērtējumus un atvērtās piekļuves publikāciju rādītājā iekļauta 25 pasaules labāko universitāšu vidū.

U-Multirank ir starptautiska augstskolu reitinga sistēma ar daudzdimensionālu pieeju, kurā ievērotas lietotāju intereses.

U-Multirank atšķiras no pārējiem plaši atzītiem reitingiem ar to, ka tas neveido labāko vietu tabulas, bet daudzpusīgi salīdzina augstskolu darbības rādītājus.

umr_top25_open-access-publications.png

U-Multirank ir neatkarīga reitinga sistēma, kuru ierosināja izveidot Eiropas Komisija, lai nodrošinātu objektivitāti un skaidrāku priekšstatu par universitāšu sniegumu dažādās darbības jomās. 2014. gadā pirmo reizi tika publicēti U-Multirank reitinga rezultāti, un tajā piedalījās 850 augstskolas no 74 valstīm. Katru gadu reitingā novērtēto universitāšu skaits pieaug, un 2020. gadā, kad reitings tika veidots jau septīto reizi, tajā piedalījās ap 1800 universitāšu no 92 valstīm.

RSU reitingā piedalās katru gadu un ir iekļauta jau kopš 2014. gada. Labākie rezultāti aizvadītajos trīs gados sasniegti rādītājos, kuros vērtēta universitātes reģionālā nozīme. 

Plašāka informācija par RSU vērtējumu

Jaunākie U-Multirank rezultāti

U-Multirank universitāšu sniegumu vērtē pēc vairāk nekā 30 dažādiem kritērijiem, kas ir sagrupēti piecās darbības jomās: 1) mācīšana un mācīšanās, 2) pētniecība, 3) zināšanu nodošana, 4) starptautiskā ievirze un 5) reģionālā iesaiste. Augstskolu sniegums katrā kritērijā tiek vērtēts skalā no A (ļoti labi) līdz E (vāji).

Saistītie raksti

UMR_sunburst2020.JPG

RSU – 25 pasaules labāko universitāšu vidū U-Multirank zinātnisko publikāciju pieejamības rangā

QS Best Student Cities

Rīga pasaules labāko studentu pilsētu reitingā ieņem 110. vietu. Pasaulē labāko 120 studentu pilsētu sarakstu veido pazīstamā augstākās izglītības nozares kompānija Quacquarelli Symonds (QS). Reitings QS Best Student Cities tiek veidots ik gadu, lai piedāvātu iespēju studentiem noskaidrot labākos studiju vietu galamērķus. Rīga pirmo reizi labāko studentu pilsētu sarakstā iekļuva 2019. gadā. No Baltijas valstīm reitingā vēl ir iekļauta Viļņa, ieņemot 95. vietu, bet no Igaunijas reitingā nav iekļuvusi neviena pilsēta.

QS_Best_cities.png

Jaunākie QS pasaules labāko studentu pilsētu reitinga rezultāti

Veidojot QS labāko studentu pilsētu sarakstu, tiek ņemti vērā seši vienādas nozīmes vērtēšanas kritēriji: 1) universitāšu kolektīvais sniegums reitingā QS World University Rankings, 2) studentu īpatsvars, 3) vēlamība (Desirability), 4) darba devēju aktivitāte, 5) cenu pieejamība un 6) studentu aptaujas vērtējumi.