Pārlekt uz galveno saturu

RSU zinātnes portāls apkopo informāciju par RSU akadēmiskā personāla zinātniskās darbības rezultātiem – publikācijām, projektiem, apbalvojumiem, pētniecības aktivitātēm, datu kopām, uzstāšanos, komunikāciju presē un medijos un citiem.

Portāls ir publiski pieejams un ļauj vienuviet parādīt RSU sasniegumus pētniecībā un akadēmiskajā darbā, vizualizēt un komunicēt zinātniskās darbības rezultātus, kā arī dalīties ar pētījumu rezultātiem, kas iegūti RSU vai sadarbībā ar to. RSU Zinātnes portāls veicina kontaktu un sadarbību ar universitātes pētniekiem un pētnieku grupām. Portāls nodrošina precīzu, autoritatīvu un pilnīgu RSU zinātniskās darbības rezultātu apkopojumu.

RSU zinātnes portāls attēlo informāciju, kas pievienota RSU zinātniskās darbības informācijas sistēmai (ZDIS Pure). Tā ir RSU jaunā pētniecības informācijas pārvaldības sistēma, kurā tiek pievienota, apkopota un uzturēta informācija par struktūrvienību un akadēmiskā personāla zinātniskās darbības rezultātiem. ZDIS Pure uzkrātie dati tiek izmantoti, lai veidotu pārskatus, sekotu struktūrvienības mērķu izpildes progresam, izveidotu pārskatāmus pētnieku profilus, veicinātu pētniecības tīklu veidošanu un zināšanu izplatīšanu, sagatavotu zinātniskās darbības atskaites ārējām institūcijām, vienlaikus samazinot administratīvo slogu pētniekiem, struktūrvienībām un personālam.

Pieslēgties ZDIS Pure

Instrukcijas

Sistēmas lietotāju apmācības

RSU Zinātnes departaments organizē darbinieku apmācības par ZDIS Pure lietošanu. Apmācībās iespējams uzzināt, kā sistēmai pievienot zinātniskās darbības rezultātus, veidot pētnieka profilu, izgūt detalizētas atskaites un izmantot RSU zinātnes portālu komunikācijā. Apmācības tiek organizētas par dažādām tēmām. Pirms padziļinātu tematisko apmācību apmeklējuma aicinām piedalīties ievadapmācībās.

Ievadapmācības
  • Par jauno sistēmu kopumā
  • Jaunā kārtība zinātniskās darbības rezultātu pārvaldībā
  • Sistēmas galvenie darbības principi, priekšrocības un ieguvumi
  • Sistēmas sniegtais atbalsts pētniecības personālam

Mācības sadalītas teorijas daļā un praktiskajā daļā, kad iemēģināsiet roku un apgūsiet pašus pamatus.

Aicinām piedalīties visus darbiniekus, kuri veic zinātnisko, akadēmisko un organizatorisko darbu, tostarp biroja administratorus.

Pieteikšanās ievadmācībām pieejama norādītajos datumos un laikos (skat. zemāk).

Visu nodarbību saturs ir vienāds, un jāapmeklē tikai viena nodarbība. Nodarbības notiks platformā Zoom. Paredzētais mācību ilgums – 1 stunda 30 min. (iekļauts arī laiks jautājumiem).

Pieteikties ZDIS Pure ievadapmācībām

Grafiks

Padziļinātās mācības
Ja nepieciešama konsultācija par šīm mācībām, lūgums rakstīt uz pure[pnkts]helpatrsu[pnkts]lv (pure[dot]help[at]rsu[dot]lv) un vienoties par ērtāko konsultācijas laiku.

Tiek piedāvātas četru padziļināto mācību sesijas – publikāciju ievadei, profila konfigurēšanai, citu zinātnes rezultātu pievienošanai un administratīvā personāla mācības. Padziļinātajās mācībās aicinām piedalīties, ja apmeklētas Pure ievadmācības.

Publikāciju pievienošana

Mācības par publikāciju ievadīšanu (atbilstīgi procesa aprakstam Nr. 41 “Publikāciju reģistrācija un apkopošana ZDIS Pure”) ir turpinājums Pure ievadmācībām, kurās apgūtas publikāciju importēšanas iespējas. Mācību laikā tiks apskatīta publikāciju aprakstu manuālu ievadīšanu Pure grāmatām, rakstiem no žurnāliem, konferenču tēzēm. Mācības paredzētas arī individuālo jautājumu apskatīšanai, kas radušies publikāciju ievadīšanas procesā.

Pieteikšanās padziļinātajām mācībām pieejama norādītajos datumos un laikos (skat. zemāk).

Visu nodarbību saturs ir vienāds, un jāapmeklē tikai viena nodarbība. Nodarbības notiks platformā Zoom. Paredzētais mācību ilgums – 1 stunda 15 min. (iekļauts arī laiks jautājumiem).

Grafiks

Profila konfigurēšana

Mācībās tiks sniegts ieskats par piedāvātajām iespējām sava profila konfigurēšanā (gan publiskajā vidē, gan darba vidē). Mācībās būs gan īss atkārtojums par jau zināmajām profila iespējām, gan Pure plašāk piedāvātās iespējas profila izveidē un pielāgošanā, kā arī pievienoto rezultātu izgūšana sev vēlamajā formātā.

Pieteikšanās padziļinātajām mācībām pieejama norādītajos datumos un laikos zemāk.

Visu nodarbību saturs ir vienāds, un jāapmeklē tikai viena nodarbība. Nodarbības notiks platformā Zoom. Paredzētais mācību ilgums – 45 minūtes (iekļauts arī laiks jautājumiem).

Grafiks

Zinātnes rezultātu pievienošana

Mācībās tiks sniegts ieskats par zinātniskās darbības aktivitāšu (dalība pasākumos, dalība koleģiālajās institūcijās, asociācijās, valdēs, padomēs u. c., viesošanās ārvalstu organizācijās, viespētnieku uzņemšana u. c.), apbalvojumu un uzstāšanās publiskajā telpā (presē un medijos) pievienošanu savam profilam. Mācībās apskatīsim rezultātu pievienošanas nianses, dažādos zinātnes aktivitāšu veidus un kā tos atšķirt, šablonu atšķirības, kā arī pievienoto rezultātu izgūšanu sev vēlamajā formātā.

Pieteikšanās padziļinātajām mācībām pieejama norādītajos datumos un laikos (skat. zemāk).

Visu nodarbību saturs ir vienāds, un jāapmeklē tikai viena nodarbība. Nodarbības notiks platformā Zoom. Paredzētais mācību ilgums – 1 stunda 30 min. (iekļauts arī laiks jautājumiem).

Grafiks

Mācības administratīvajam personālam

Uz mācībām aicināti arī citi palīgi (administratīvais personāls – biroja administratori, mācību procesa organizatori, visi kuri palīdzēs pētniekiem ar profila uzturēšanu un struktūrvienību atskaišu sagatavošanu). Mācību pirmajā daļā atkārtosim jau apgūto. Pēc tam pievērsīsimies deleģēto personu (administratīvā personāla) Pure skatam, kur apgūsim, kā no sistēmas izgūt savas struktūrvienības pievienotos rezultātus, kā atlasīt nepieciešamos datus, sagatavot atskaites un daudzus citus mazus knifus, ko pielietot ikdienā, apmeklējot sistēmu ZDIS Pure.

Pieteikšanās padziļinātajām mācībām pieejama norādītajos datumos un laikos, aizpildot pieteikumu (skat. zemāk).

Visu nodarbību saturs ir vienāds, un jāapmeklē tikai viena nodarbība. Nodarbības notiks platformā Zoom. Paredzētais mācību ilgums – 1 stunda (iekļauts arī laiks jautājumiem).

Grafiks

ZDIS Pure ieviešana RSU

ZDIS Pure ieviešana tika uzsākta 2020. gadā. Zinātnes portāls tika atklāts 2021. gada martā, kam sekoja datu augšupielāde un RSU darbinieku apmācības. Mūsu portāla uzlabošanas process nav apstājies ne mirkli, un mēs turpinām ieviest jaunus risinājumus, lai attēlotu visus mūsu zinātniskos rezultātus un sasniegumus.

Pure izstrādātājs Elsevier ir atzinis RSU par vienu no veiksmīgākajiem ZDIS Pure ieviesējiem. Gadījuma izpētes apraksts stāsta par to, kā mēs to sasniedzām un kas bija mūsu panākumu atslēga.