Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Akadēmiskā personāla vakances

Šobrīd nav izsludinātu vakanču.

Dokumentus ar amata norādi lūdzam sūtīt vai iesniegt Rīgas Stradiņa universitātes Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā Rīgā, Dzirciema ielā 16, LV-1007 līdz norādītajam pieteikšanās datumam. Iesniedzamie dokumenti: pieteikuma vēstule, (CV) Europass formātā, rekomendācijas un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Papildus informāciju par vakanci var saņemt atbilstošā struktūrvienībā, bet par konkursa norisi Personāla departamentā.

2016./17. akadēmiskajā gada stājas spēkā Rīgas Stradiņa universitātes nolikums par akadēmiskajiem amatiem, kas nosaka vēlēšanu kārtību akadēmiskajos amatos.

Vispārīgā personāla vakances

Šobrīd nav izsludinātu vakanču.