Vakances | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Akadēmiskā personāla vakances

Dokumentus ar amata norādi lūdzam sūtīt vai iesniegt Rīgas Stradiņa universitātes Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā (Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007) līdz norādītajam pieteikšanās datumam. Iesniedzamie dokumenti: pieteikuma vēstule, (CV) Europass formātā, rekomendācijas un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Papildu informāciju par vakanci var saņemt atbilstošā struktūrvienībā, bet par konkursa norisi – Personāla departamentā pa tālruni 67409181.

Komunikācijas studiju katedra

Komunikācijas studiju katedra

Komunikācijas studiju katedra

Asociētais profesors (komunikācijas zinātne)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt pētniecības darbu doktora un maģistra grāda iegūšanai
 • Nodrošināt un vadīt studiju darbu
 • Piedalīties studiju programmu sagatavošanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Nozarei atbilstīgas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz trīs gadu pieredze docenta amatā vai tam pielīdzināta darba pieredze
 • Atbilstīga zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs – LZP eksperts
 • Atbilstīga pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tostarp obligāta prasība – doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 01.08.2018.

Profesors (komunikācijas zinātne)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu savā studiju kursā
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties studiju programmu, un augstskolas struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Nozarei atbilstīgas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze asociētā profesora amatā
 • Atbilstīga zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs – LZP eksperts
 • Atbilstīga pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tostarp obligāta prasība – doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 01.08.2018.

Komunikācijas studiju katedra

Komunikācijas studiju katedra

Asociētais profesors (komunikācijas zinātne)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt pētniecības darbu doktora un maģistra grāda iegūšanai
 • Nodrošināt un vadīt studiju darbu
 • Piedalīties studiju programmu sagatavošanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Nozarei atbilstīgas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz trīs gadu pieredze docenta amatā vai tam pielīdzināta darba pieredze
 • Atbilstīga zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs – LZP eksperts
 • Atbilstīga pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tostarp obligāta prasība – doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 01.08.2018.

Profesors (komunikācijas zinātne)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu savā studiju kursā
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties studiju programmu, un augstskolas struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Nozarei atbilstīgas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze asociētā profesora amatā
 • Atbilstīga zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs – LZP eksperts
 • Atbilstīga pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tostarp obligāta prasība – doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 01.08.2018.

Komunikācijas studiju katedra

Komunikācijas studiju katedra

Asociētais profesors (komunikācijas zinātne)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt pētniecības darbu doktora un maģistra grāda iegūšanai
 • Nodrošināt un vadīt studiju darbu
 • Piedalīties studiju programmu sagatavošanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Nozarei atbilstīgas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz trīs gadu pieredze docenta amatā vai tam pielīdzināta darba pieredze
 • Atbilstīga zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs – LZP eksperts
 • Atbilstīga pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tostarp obligāta prasība – doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 01.08.2018.

Profesors (komunikācijas zinātne)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu savā studiju kursā
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties studiju programmu, un augstskolas struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Nozarei atbilstīgas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze asociētā profesora amatā
 • Atbilstīga zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs – LZP eksperts
 • Atbilstīga pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tostarp obligāta prasība – doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 01.08.2018.

Komunikācijas studiju katedra

Komunikācijas studiju katedra

Asociētais profesors (komunikācijas zinātne)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt pētniecības darbu doktora un maģistra grāda iegūšanai
 • Nodrošināt un vadīt studiju darbu
 • Piedalīties studiju programmu sagatavošanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Nozarei atbilstīgas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz trīs gadu pieredze docenta amatā vai tam pielīdzināta darba pieredze
 • Atbilstīga zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs – LZP eksperts
 • Atbilstīga pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tostarp obligāta prasība – doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 01.08.2018.

Profesors (komunikācijas zinātne)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu savā studiju kursā
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu atbilstīgā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties studiju programmu, un augstskolas struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Nozarei atbilstīgas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze asociētā profesora amatā
 • Atbilstīga zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs – LZP eksperts
 • Atbilstīga pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tostarp obligāta prasība – doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 01.08.2018.

Fizikas katedra

Fizikas katedra

Fizikas katedra

Katedras vadītājs

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Organizēt struktūrvienības darbu atbilstīgi iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt uzdevumus darbiniekiem
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Vismaz trīs gadu pieredze organizatoriskā darbā, kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un zinātniskā darbā
 • Vēlama pieredze vadītāja darbā
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 01.08.2018.

Fizikas katedra

Fizikas katedra

Katedras vadītājs

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Organizēt struktūrvienības darbu atbilstīgi iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt uzdevumus darbiniekiem
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Vismaz trīs gadu pieredze organizatoriskā darbā, kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un zinātniskā darbā
 • Vēlama pieredze vadītāja darbā
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 01.08.2018.

Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

Katedras vadītājs

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Organizēt struktūrvienības darbu atbilstīgi iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt uzdevumus darbiniekiem
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Vismaz trīs gadu pieredze organizatoriskā darbā, kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un zinātniskā darbā
 • Vēlama pieredze vadītāja darbā
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 01.08.2018.

Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

Katedras vadītājs

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Organizēt struktūrvienības darbu atbilstīgi iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt uzdevumus darbiniekiem
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Vismaz trīs gadu pieredze organizatoriskā darbā, kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un zinātniskā darbā
 • Vēlama pieredze vadītāja darbā
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 01.08.2018.

Otorinolaringoloģijas katedra

Otorinolaringoloģijas katedra

Otorinolaringoloģijas katedra

Katedras vadītājs

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Organizēt struktūrvienības darbu atbilstīgi iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt uzdevumus darbiniekiem
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Vismaz trīs gadu pieredze organizatoriskā darbā, kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un zinātniskā darbā
 • Vēlama pieredze vadītāja darbā
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 01.08.2018.

Otorinolaringoloģijas katedra

Otorinolaringoloģijas katedra

Katedras vadītājs

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Organizēt struktūrvienības darbu atbilstīgi iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt uzdevumus darbiniekiem
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Vismaz trīs gadu pieredze organizatoriskā darbā, kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un zinātniskā darbā
 • Vēlama pieredze vadītāja darbā
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 01.08.2018.

Vispārīgā personāla vakances