Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Vadība

Aicinām augstākās vadības komandā stratēģiski domājošu, enerģisku, kompetentu un uz rezultātu orientētu prorektoru akadēmiskajā darbā.

Galvenie pienākumi un atbildības

 • Realizēt un atbildēt par universitātes akadēmiskās attīstības stratēģiju
 • Nodrošināt universitātes akadēmiskās darbības mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu
 • Veidot sadarbību ar vietējiem un starptautiskiem sadarbības partneriem
 • Plānot, organizēt un attīstīt studiju un mūžizglītības programmu realizāciju universitātē
 • Attīstīt starpdisciplinārā pētniecībā balstītas studiju programmas
 • Pārvaldīt un nodrošināt nepārtraukta, kvalitatīva un informāciju komunikāciju tehnoloģijām bagātināta studiju procesa organizēšanu
 • Pārvaldīt un nodrošināt digitālās transformācijas ieviešanu studiju procesa plānošanā un īstenošanā
 • Veikt pārvaldību savā padotībā esošajās struktūrvienībās

Sagaidāmā kvalifikācija

 • Doktora zinātniskais grāds
 • Vismaz 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā
 • Vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu darbību
 • Stratēģiskā domāšana, prasme noteikt un īstenot prioritātes
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas un prasmes mutiski un rakstiski, C1 līmenī
 • Teicamas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes, tai skaitā arī ar starptautiskiem partneriem
 • Labas digitālās prasmes

Mēs piedāvājam

 • Atbilstošus resursus mērķu sasniegšanai
 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu vienā no Latvijas vadošajām universitātēm
 • Saliedētu un atbalstošu komandu
 • Mēneša darba algu 5483 EUR (bruto) pirms nodokļu nomaksas
 • Darba izpildes vadības motivācijas programmas ietvaros iespēju saņemt algas mainīgo daļu par augstiem darba rezultātiem
 • Tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējas
 • Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu, kā arī bezmaksas autostāvvietu darba vietā
 • Darba līgums uz noteiktu laiku līdz 31.12.2027.

 

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 29.03.2023. nosūtīt pa pastu vai iesniegt RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā Rīgā, Dzirciema ielā 16, vai nosūtīt uz e-pasta adresi cvatrsu[pnkts]lvrel=" noopener" target="_blank" (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus) šādus dokumentus:

 • RSU Rektoram adresētu motivācijas vēstuli
 • CV
 • RSU akadēmiskās darbības stratēģisko redzējumu tēžu veidā
 • Izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šā amata konkursa pretendentu atlasi veiks personas datu pārzinis – Rīgas Stradiņa universitāte, reģ. nr. 90000013771, Rīgā, Dzirciema iela 16, LV-1007. Pretendenta dati tiks uzglabāti 4 mēnešus pēc to iesniegšanas.
Papildu informācija par datu apstrādi

Vispārējais personāls

AmatsStruktūrvienībaPieteikšanās līdz:Vietu skaits:
Bioinformātikas tehnologsMikrobioloģijas un virusoloģijas institūts1
Dienesta viesnīcas administrators/-eDienesta viesnīcu nodaļa1
Jurists/-e - iepirkumu projektu vadītājs/-aIepirkumu nodaļa1
Klīnisko simulāciju laborants/-e - speciālists/-eMedicīnas izglītības tehnoloģiju centrs2
Laborants/-eAnatomijas laboratorija1
Metodiķis/-eĶirurģijas katedra1
Personāla speciālists/-e uz noteiktu laikuDarba attiecību nodaļa1
Projektu vadītājs/-aZinātnes departaments1
Studentu servisa speciālists/-eStudentu serviss1
Studiju procesa biznesa analītiķis/-eStudiju departaments1
TehnologsMikrobioloģijas un virusoloģijas institūts1
Tehnologs molekulārajā bioloģijāOnkoloģijas institūts1

Akadēmiskais personāls
Amata vietai var būt nepilna slodze.

Pretendents dokumentus iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: cvatrsu[pnkts]lv

 • RSU rektoram adresētu motivētu pieteikumu dalībai konkursā uz izsludināto amata vietu,
 • CV Europass formātā, kurā iekļauts zinātnisko publikāciju saraksts un pedagoģisko pilnveidi apliecinošu dokumentu uzskaitījums, ar akadēmisko stundu kopskaits (RSU darbinieki CV veido vai aktualizē Docētāju portāla CV datubāzē),
 • atbilstošu akadēmisko vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas,
 • apliecinājumu, ka uz Pretendentu neattiecas Izglītības likuma 50. pantā noteiktie ierobežojumi "Apliecinājums pedagoģiskajam darbam",
 • katedras, zinātniskās institūcijas vai citas rekomendācijas (individuālas vai kolektīvas),
 • Pretendentiem, kas uz dokumentu iesniegšanas dienu nav nodarbināti RSU, jāiesniedz dokumenta kopijas, kas apliecina  profesionālo darba pieredzi atbilstoši amatam, uz kuru pretendē.
Pretendents, kas ir RSU darbinieks, iesniedz tos dokumentus, kas papildina personas lietā esošos.

Apliecinājums pedagoģiskajam darbam

Pieteikums dalībai konkursā