Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Akadēmiskā personāla vakances

Dokumentus ar amata norādi lūdzam sūtīt vai iesniegt Rīgas Stradiņa universitātes Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā (Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007) līdz norādītajam pieteikšanās datumam. Iesniedzamie dokumenti: pieteikuma vēstule, (CV) Europass formātā, rekomendācijas un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Papildu informāciju par vakanci var saņemt atbilstošā struktūrvienībā, bet par konkursa norisi – Personāla departamentā pa tālr.: 67409181.

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Profesors (reģionālā ekonomika un bizness)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu savā studiju kursā
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties studiju programmu, un augstskolas struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi
 • Citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz 3 gadu darba pieredze asociētā profesora amatā
 • Atbilstoša zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs - LZP eksperts
 • Atbilstoša pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tai skaitā obligāta prasība - doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 08.05.2018.

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Profesors (reģionālā ekonomika un bizness)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu savā studiju kursā
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties studiju programmu, un augstskolas struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi
 • Citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz 3 gadu darba pieredze asociētā profesora amatā
 • Atbilstoša zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs - LZP eksperts
 • Atbilstoša pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tai skaitā obligāta prasība - doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 08.05.2018.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts

Asistents (pētniecībā)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes) vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Vēlama pieredze līdzīgā darbā vai atbilstošā nozarē
 • Prasme līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts

Asistents (pētniecībā)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes) vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Vēlama pieredze līdzīgā darbā vai atbilstošā nozarē
 • Prasme līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts

Asistents (pētniecībā)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes) vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Vēlama pieredze līdzīgā darbā vai atbilstošā nozarē
 • Prasme līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts

Asistents (pētniecībā)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes) vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Vēlama pieredze līdzīgā darbā vai atbilstošā nozarē
 • Prasme līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Ģimenes medicīnas katedra

Ģimenes medicīnas katedra

Ģimenes medicīnas katedra

Lektors

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Kvalificētu lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi
 • Pieredze pedagoģiskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Ģimenes medicīnas katedra

Ģimenes medicīnas katedra

Lektors

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Kvalificētu lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi
 • Pieredze pedagoģiskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Iekšķīgo slimību katedra

Iekšķīgo slimību katedra

Iekšķīgo slimību katedra

Profesors (onkoloģija, ķīmijterapija)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu savā studiju kursā
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties studiju programmu, un augstskolas struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi
 • Citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz 3 gadu darba pieredze asociētā profesora amatā
 • Atbilstoša zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs - LZP eksperts
 • Atbilstoša pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tai skaitā obligāta prasība - doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 08.05.2018.

Iekšķīgo slimību katedra

Iekšķīgo slimību katedra

Profesors (onkoloģija, ķīmijterapija)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
 • Pārraudzīt studijas, nodarbības un pārbaudījumu savā studiju kursā
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Vadīt doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties studiju programmu, un augstskolas struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā
 • Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi
 • Citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, grāmatas vai mācību līdzekļi
 • Vismaz 3 gadu darba pieredze asociētā profesora amatā
 • Atbilstoša zinātniskā kvalifikācija, tai skaitā obligāts kritērijs - LZP eksperts
 • Atbilstoša pedagoģiskā kvalifikācija un kompetences, tai skaitā obligāta prasība - doktorantu vadīšana
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Lūdzu aizpildīt Profesoru un asociēto profesoru kvalifikācijas anketu
Publicēts: 08.05.2018.

Oftalmoloģijas katedra

Oftalmoloģijas katedra

Oftalmoloģijas katedra

Katedras vadītājs

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Organizēt struktūrvienības darbu atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt uzdevumus darbiniekiem
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Vismaz 3 gadu pieredze organizatoriskā darbā, kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un zinātniskā darbā
 • Vēlama pieredze vadītāja darbā
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Oftalmoloģijas katedra

Oftalmoloģijas katedra

Katedras vadītājs

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Organizēt struktūrvienības darbu atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu struktūrvienībā, noteikt struktūrvienības mērķus un deleģēt uzdevumus darbiniekiem
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Vismaz 3 gadu pieredze organizatoriskā darbā, kā arī vēlama pieredze pedagoģiskā un zinātniskā darbā
 • Vēlama pieredze vadītāja darbā
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Labklājības un sociālā darba katedra

Labklājības un sociālā darba katedra

Labklājības un sociālā darba katedra

Asistents

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora grāds (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes)  vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Prasmes vadīt praktiskās nodarbības un līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Labklājības un sociālā darba katedra

Labklājības un sociālā darba katedra

Asistents

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora grāds (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes)  vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Prasmes vadīt praktiskās nodarbības un līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Asistents

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora grāds (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes)  vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Prasmes vadīt praktiskās nodarbības un līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Asistents

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora grāds (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes)  vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Prasmes vadīt praktiskās nodarbības un līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Darba drošības un vides veselības institūts

Darba drošības un vides veselības institūts

Darba drošības un vides veselības institūts

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
2
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz  5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Darba drošības un vides veselības institūts

Darba drošības un vides veselības institūts

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
2
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz  5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Onkoloģijas institūts

Onkoloģijas institūts

Onkoloģijas institūts

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Onkoloģijas institūts

Onkoloģijas institūts

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Statistikas laboratorija

Statistikas laboratorija

Statistikas laboratorija

Docents

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Pētniecības darbu vadība zinātnes nozarē, kas atbilst docenta amata vietas nosaukumam
 • Lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos
 • Piedalīšanās studiju programmu sagatavošanā
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas
 • Vismaz 3 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, kā arī vēlama pieredze zinātniskajā un organizatoriskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Statistikas laboratorija

Statistikas laboratorija

Docents

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Pētniecības darbu vadība zinātnes nozarē, kas atbilst docenta amata vietas nosaukumam
 • Lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos
 • Piedalīšanās studiju programmu sagatavošanā
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas
 • Vismaz 3 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, kā arī vēlama pieredze zinātniskajā un organizatoriskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Bioķīmijas zinātniskā laboratorija

Bioķīmijas zinātniskā laboratorija

Bioķīmijas zinātniskā laboratorija

Asistents (pētniecībā)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes) vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Vēlama pieredze līdzīgā darbā vai atbilstošā nozarē
 • Prasme līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Bioķīmijas zinātniskā laboratorija

Bioķīmijas zinātniskā laboratorija

Asistents (pētniecībā)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes) vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Vēlama pieredze līdzīgā darbā vai atbilstošā nozarē
 • Prasme līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Transplantoloģijas zinātniskā laboratorija

Transplantoloģijas zinātniskā laboratorija

Transplantoloģijas zinātniskā laboratorija

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Transplantoloģijas zinātniskā laboratorija

Transplantoloģijas zinātniskā laboratorija

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Radioloģijas zinātniskā laboratorija

Radioloģijas zinātniskā laboratorija

Radioloģijas zinātniskā laboratorija

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 09.05.2018.

Radioloģijas zinātniskā laboratorija

Radioloģijas zinātniskā laboratorija

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 09.05.2018.

Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde

Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde

Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde

Asistents (pētniecībā)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes) vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Vēlama pieredze līdzīgā darbā vai atbilstošā nozarē
 • Prasme līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde

Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde

Asistents (pētniecībā)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes) vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Vēlama pieredze līdzīgā darbā vai atbilstošā nozarē
 • Prasme līdzdarboties pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Farmakoloģijas katedra

Farmakoloģijas katedra

Farmakoloģijas katedra

Lektors

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Kvalificētu lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi
 • Pieredze pedagoģiskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Farmakoloģijas katedra

Farmakoloģijas katedra

Lektors

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Kvalificētu lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
 • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
 • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi
 • Pieredze pedagoģiskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs

Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs

Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
2
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs

Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
2
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Sabiedrības veselības institūts

Sabiedrības veselības institūts

Sabiedrības veselības institūts

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
2
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Direktors

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu institūtā
 • Nodrošināt administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcijas institūtā
 • Plānot un kontrolēt institūta budžetu un resursu izlietojumu
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds attiecīgajā nozarē
 • Vismaz 5 gadu pieredze zinātniskā, pētnieciskajā darbā sabiedrības veselības un veselības sistēmas jomā un no tiem vismaz 3 gadi vadošā amatā
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Sabiedrības veselības institūts

Sabiedrības veselības institūts

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
2
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Direktors

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu institūtā
 • Nodrošināt administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcijas institūtā
 • Plānot un kontrolēt institūta budžetu un resursu izlietojumu
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds attiecīgajā nozarē
 • Vismaz 5 gadu pieredze zinātniskā, pētnieciskajā darbā sabiedrības veselības un veselības sistēmas jomā un no tiem vismaz 3 gadi vadošā amatā
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Sabiedrības veselības institūts

Sabiedrības veselības institūts

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
2
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Direktors

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu institūtā
 • Nodrošināt administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcijas institūtā
 • Plānot un kontrolēt institūta budžetu un resursu izlietojumu
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds attiecīgajā nozarē
 • Vismaz 5 gadu pieredze zinātniskā, pētnieciskajā darbā sabiedrības veselības un veselības sistēmas jomā un no tiem vismaz 3 gadi vadošā amatā
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Sabiedrības veselības institūts

Sabiedrības veselības institūts

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
2
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Direktors

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu institūtā
 • Nodrošināt administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcijas institūtā
 • Plānot un kontrolēt institūta budžetu un resursu izlietojumu
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds attiecīgajā nozarē
 • Vismaz 5 gadu pieredze zinātniskā, pētnieciskajā darbā sabiedrības veselības un veselības sistēmas jomā un no tiem vismaz 3 gadi vadošā amatā
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Sabiedrības veselības institūts

Sabiedrības veselības institūts

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
2
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Direktors

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu institūtā
 • Nodrošināt administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcijas institūtā
 • Plānot un kontrolēt institūta budžetu un resursu izlietojumu
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds attiecīgajā nozarē
 • Vismaz 5 gadu pieredze zinātniskā, pētnieciskajā darbā sabiedrības veselības un veselības sistēmas jomā un no tiem vismaz 3 gadi vadošā amatā
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Sabiedrības veselības institūts

Sabiedrības veselības institūts

Pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
2
Pienākumi:
 • Veikt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Piedalīties metodisko un darba programmu izstrādāšanā
Prasības:
 • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē (sabiedrības veselībā)
 • Zināšanas veselības ekonomikā
 • Darba pieredze starptautiskajos projektos veselības aprūpes sistēmas jomā
 • Dalība starptautiskajos projektos
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Vadošais pētnieks

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Vadīt pētniecības darbu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē
 • Nodrošināt veikto pētījumu objektivitāti
 • Izstrādāt un attīstīt teorijas, paņēmienus, pētniecības metodiku attiecīgajā zinātnes apakšnozarē
 • Veikt izmēģinājumus un analīzi, novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus
 • Vadīt asistentu un pētnieku zinātnisko darbību
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze zinātniskajā darbā attiecīgajā apakšnozarē
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Direktors

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu institūtā
 • Nodrošināt administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcijas institūtā
 • Plānot un kontrolēt institūta budžetu un resursu izlietojumu
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
 • Analizēt un novērtēt darbinieku darbu
Prasības:
 • Doktora grāds attiecīgajā nozarē
 • Vismaz 5 gadu pieredze zinātniskā, pētnieciskajā darbā sabiedrības veselības un veselības sistēmas jomā un no tiem vismaz 3 gadi vadošā amatā
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 08.05.2018.

Vispārīgā personāla vakances