Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Vispārējā personāla vakances

Akadēmiskā personāla vakances
Amata vietai var būt nepilna slodze.

Dokumentus var iesniegt RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā (Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007) vai sūtīt uz e-pastu cvatrsu[pnkts]lv. Pretendents iesniedz:

  • RSU rektoram adresētu motivētu pieteikumu dalībai konkursā uz izsludināto amata vietu,
  • CV Europass formātā, kurā iekļauts zinātnisko publikāciju saraksts (RSU darbinieki CV veido vai aktualizē Docētāju portāla CV datubāzē),
  • atbilstošu akadēmisko vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas,
  • pedagoģisko kvalifikāciju, pilnveidi un zinātniskā darba pieredzi apliecinošus dokumentus,
  • apliecinājumu par atbilstību Izglītības likuma 50. panta prasībām "Apliecinājums pedagoģiskajam darbam",
  • katedras, zinātniskās institūcijas vai citas rekomendācijas (individuālas vai kolektīvas),
  • asociētā profesora vai profesora amata pretendentiem lūgums iesniegt zinātniskās un akadēmiskās kvalifikācijas anketu "Pretendenta anketa iesniegšanai Rīgas Stradiņa universitātes Profesoru padomē”,
  • pretendējot uz attiecīgo amatu pirmo reizi – dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālo darba pieredzi, atbilstoši amatam.
Pretendents, kas ir RSU darbinieks, iesniedz tos dokumentus, kas papildina personas lietā esošos.

Nolikums par akadēmiskajām vēlēšanām Rīgas Stradiņa universitātē (spēkā no 21.05.2019.)

Apliecinājums pedagoģiskajam darbam

Pretendenta anketa iesniegšanai Rīgas Stradiņa universitātes Profesoru padomē


AmatsStruktūrvienībaPieteikšanās līdz:Vietu skaits:
Asistents (bērnu ķirurģija)Bērnu ķirurģijas katedra1
Asistents (ergoterapija)Rehabilitācijas katedra1
Asociētais profesors (anestezioloģija un reanimatoloģija)Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra1
Asociētais profesors (augstskolas pedagoģija)Pedagoģiskās izaugsmes centrs1
Asociētais profesors (citas klīniskās medicīnas apakšnozares - laboratorā medicīna)Infektoloģijas katedra1
Asociētais profesors (medicīnas mikrobioloģija)Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra1
Asociētais profesors (sociālā antropoloģija)Komunikācijas studiju katedra1
DekānsRezidentūras studiju fakultāte1
Docents (kardioloģija)Iekšķīgo slimību katedra1
Docents (klīniskā ģenētika)Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra1
Docents (medicīniskā ķīmija)Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra2
Katedras vadītājsZobu terapijas un mutes veselības katedra1
Katedras vadītājsBioloģijas un mikrobioloģijas katedra1
Katedras vadītājsNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedra1
Lektors (klasiskā filoloģija)Valodu centrs1
PētnieksKomunikācijas fakultāte1
PētnieksPsiholoģijas laboratorija1
PētnieksJaunas neinvazīvas agrīna bērnu zobu kariesa ārstēšanas metodes1
Profesors (nefroloģija)Iekšķīgo slimību katedra1
Vadošais pētnieksZobu terapijas un mutes veselības katedra1
Vadošais pētnieksStatistikas mācību laboratorija1
Vadošais pētnieksMikrobioloģijas un virusoloģijas institūts1