Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Vispārējā personāla vakances

AmatsStruktūrvienībaPieteikšanās līdz:Vietu skaits:
Biroja administrators/-eIekšķīgo slimību katedra2
Finanšu analītiķis/-eFinanšu analīzes nodaļa1
Galvenais/-ā bibliogrāfs/-eInformācijas, bibliogrāfijas un informācijpratības nodaļa1
Informācijas sistēmu administrators/-eInformācijas sistēmu nodaļa1
RSU Anatomijas muzeja informācijas centra speciālists/-e1
Studiju procesu analītiķis/-eStudiju departaments2
Studiju un zinātnes tehnoloģiju pārvaldnieks/-ceInfrastruktūras departaments1

Akadēmiskā personāla vakances
Amata vietai var būt nepilna slodze.

Pretendents dokumentus iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: cvatrsu[pnkts]lv

  • RSU rektoram adresētu motivētu pieteikumu dalībai konkursā uz izsludināto amata vietu,
  • CV Europass formātā, kurā iekļauts zinātnisko publikāciju saraksts un pedagoģisko pilnveidi apliecinošu dokumentu uzskaitījums, ar akadēmisko stundu kopskaits (RSU darbinieki CV veido vai aktualizē Docētāju portāla CV datubāzē),
  • atbilstošu akadēmisko vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas,
  • apliecinājumu, ka uz Pretendentu neattiecas Izglītības likuma 50. pantā noteiktie ierobežojumi "Apliecinājums pedagoģiskajam darbam",
  • katedras, zinātniskās institūcijas vai citas rekomendācijas (individuālas vai kolektīvas),
  • Pretendentiem, kas uz dokumentu iesniegšanas dienu nav nodarbināti RSU, jāiesniedz dokumenta kopijas, kas apliecina  profesionālo darba pieredzi atbilstoši amatam, uz kuru pretendē.
Pretendents, kas ir RSU darbinieks, iesniedz tos dokumentus, kas papildina personas lietā esošos.

Apliecinājums pedagoģiskajam darbam

Pieteikums dalībai konkursā