Pārlekt uz galveno saturu

certifiedtdd_cvonline.png

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām.

RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Akadēmiskais personāls

AmatsStruktūrvienībaPieteikšanās līdz:Vietu skaits:
Viespētnieks (uz noteiktu laiku)Bioinformātikas laboratorija2

Apliecinājums pedagoģiskajam darbam

Pieteikums dalībai konkursā

Amata vietai var būt nepilna slodze.

Pretendents dokumentus iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: cvatrsu[pnkts]lv

  • RSU rektoram adresētu motivētu pieteikumu dalībai konkursā uz izsludināto amata vietu,
  • CV Europass formātā, kurā iekļauts zinātnisko publikāciju saraksts un pedagoģisko pilnveidi apliecinošu dokumentu uzskaitījums, ar akadēmisko stundu kopskaits (RSU darbinieki CV veido vai aktualizē Docētāju portāla CV datubāzē),
  • atbilstošu akadēmisko vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas,
  • apliecinājumu, ka uz Pretendentu neattiecas Izglītības likuma 50. pantā noteiktie ierobežojumi "Apliecinājums pedagoģiskajam darbam",
  • katedras, zinātniskās institūcijas vai citas rekomendācijas (individuālas vai kolektīvas),
  • Pretendentiem, kas uz dokumentu iesniegšanas dienu nav nodarbināti RSU, jāiesniedz dokumenta kopijas, kas apliecina  profesionālo darba pieredzi atbilstoši amatam, uz kuru pretendē.
Pretendents, kas ir RSU darbinieks, iesniedz dokumentus, kuri papildina personas lietā esošos.
Vispārējais personāls

AmatsStruktūrvienībaPieteikšanās līdz:Vietu skaits:
Doktorantūras students/-e (uz noteiktu laiku)Onkoloģijas institūts1
Galvenais speciālists/-e digitalizācijas un starptautiskās sadarbības jautājumosBibliotēka1
Grāmatvedis/-eGrāmatvedības nodaļa1
Informācijas sistēmu administrators/-e Informācijas tehnoloģiju departaments1
Klīnisko simulāciju speciālists/-eMedicīnas izglītības tehnoloģiju centrs1
Mācību procesa organizators/-eKomunikācijas fakultāte1
Sētnieks/-ceLiepājas filiāle1
Studentu servisa speciālists/-eStudentu serviss1
Studiju procesa biznesa analītiķis/-eStudiju departaments1

Vadība

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šā amata konkursa pretendentu atlasi veiks personas datu pārzinis – Rīgas Stradiņa universitāte, reģ. nr. 90000013771, Rīgā, Dzirciema iela 16, LV-1007. Pretendenta dati tiks uzglabāti 4 mēnešus pēc to iesniegšanas.
Papildu informācija par datu apstrādi