Pārlekt uz galveno saturu

top50elements.png

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām.

RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Akadēmiskais personāls

AmatsStruktūrvienībaPieteikšanās līdz:Vietu skaits:
Pētniecības rezultātu kurators/-eBioinformātikas grupa1
Tenūrprofesors datu zinātnē un mākslīgā intelekta izmantošanā dzīvās dabas zinātnēs, veselības un sociālajās zinātnēsSociālo zinātņu fakultāte3
Viespētnieks (uz noteiktu laiku) Bioinformātikas grupa1

Apliecinājums pedagoģiskajam darbam

Pieteikums dalībai konkursā

Amata vietai var būt nepilna slodze.

Pretendents dokumentus iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: cvatrsu[pnkts]lv

  • RSU rektoram adresētu motivētu pieteikumu dalībai konkursā uz izsludināto amata vietu,
  • CV Europass formātā, kurā iekļauts zinātnisko publikāciju saraksts un pedagoģisko pilnveidi apliecinošu dokumentu uzskaitījums, ar akadēmisko stundu kopskaits (RSU darbinieki CV veido vai aktualizē Docētāju portāla CV datubāzē),
  • atbilstošu akadēmisko vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas,
  • apliecinājumu, ka uz Pretendentu neattiecas Izglītības likuma 50. pantā noteiktie ierobežojumi "Apliecinājums pedagoģiskajam darbam",
  • katedras, zinātniskās institūcijas vai citas rekomendācijas (individuālas vai kolektīvas),
  • Pretendentiem, kas uz dokumentu iesniegšanas dienu nav nodarbināti RSU, jāiesniedz dokumenta kopijas, kas apliecina  profesionālo darba pieredzi atbilstoši amatam, uz kuru pretendē.
Pretendents, kas ir RSU darbinieks, iesniedz dokumentus, kuri papildina personas lietā esošos.
Vispārējais personāls

AmatsStruktūrvienībaPieteikšanās līdz:Vietu skaits:
Biroja vadītājs/-aRSU Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija1
Darba aizsardzības speciālists/-e Personāla departaments1
Eksperts/-e pētniecības projektu sagatavošanāOnkoloģijas un molekulārās ģenētikas institūts1
Grāmatvedības dokumentu pārvaldības speciālists/-eGrāmatvedības nodaļa1
Iekšējais auditors/-e Kvalitātes vadības un iekšējā audita daļa1
Iepirkumu projektu vadītājs/-a Iepirkumu nodaļa1
Komunikācijas projektu vadītājs/-a (Inovāciju centrā)1
Mācīšanas un mācīšanās projektu vadītājs/-aStudiju inovāciju un attīstības nodaļa2
Studējošo informācijas speciālists/-eStudentu serviss4
Vecākais finanšu analītiķis/-eFinanšu departaments1
Vecākais programmēšanas inženieris/-eInformācijas sistēmu nodaļa1

Vadība

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šā amata konkursa pretendentu atlasi veiks personas datu pārzinis – Rīgas Stradiņa universitāte, reģ. nr. 90000013771, Rīgā, Dzirciema iela 16, LV-1007. Pretendenta dati tiks uzglabāti 4 mēnešus pēc to iesniegšanas.
Papildu informācija par datu apstrādi