Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Akadēmiskā personāla vakances

Eiropas studiju fakultāte

Eiropas studiju fakultāte

Eiropas studiju fakultāte

Dekāns

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Organizēt fakultātes darbu atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu fakultātē, novērtēt darba rezultātus un ieviest uzlabojumus
 • Pārraudzīt studiju programmu īstenošanu visos fakultātē īstenojamajos studiju virzienos
 • Veicināt starpdisciplinaritāti studijās un pētniecībā
 • Attīstīt starptautisko sadarbību
 • Plānot un kontrolēt fakultātes budžetu un resursu izlietojumu
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
Prasības:
 • Doktora zinātniskais grāds
 • Vismaz 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā
 • Vismaz 3 gadu pieredze vadītāja amatā
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Pretendentam jāiesniedz darbības programma fakultātes vadības un studiju programmu attīstībai 5 gadu periodam, kā arī CV un motivācijas vēstule
Publicēts: 03.01.2018.

Eiropas studiju fakultāte

Eiropas studiju fakultāte

Dekāns

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Organizēt fakultātes darbu atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu prasībām
 • Plānot, vadīt un organizēt darbu fakultātē, novērtēt darba rezultātus un ieviest uzlabojumus
 • Pārraudzīt studiju programmu īstenošanu visos fakultātē īstenojamajos studiju virzienos
 • Veicināt starpdisciplinaritāti studijās un pētniecībā
 • Attīstīt starptautisko sadarbību
 • Plānot un kontrolēt fakultātes budžetu un resursu izlietojumu
 • Veicināt un organizēt sadarbību ar citām struktūrvienībām
 • Veikt personāla plānošanu un attīstību tā, lai nodrošinātu kvalificēta personāla sastāva ilgtspējīgu darbību un pēctecību
Prasības:
 • Doktora zinātniskais grāds
 • Vismaz 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā
 • Vismaz 3 gadu pieredze vadītāja amatā
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu un zinātnisko darbību
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Pretendentam jāiesniedz darbības programma fakultātes vadības un studiju programmu attīstībai 5 gadu periodam, kā arī CV un motivācijas vēstule
Publicēts: 03.01.2018.

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Docents

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Pētniecības darbu vadība zinātnes nozarē, kas atbilst docenta amata vietas nosaukumam
 • Lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos
 • Piedalīšanās studiju programmu sagatavošanā
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas
 • Vismaz 3 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, kā arī vēlama pieredze zinātniskajā un organizatoriskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 05.01.2018.

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Docents

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Pētniecības darbu vadība zinātnes nozarē, kas atbilst docenta amata vietas nosaukumam
 • Lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos
 • Piedalīšanās studiju programmu sagatavošanā
Prasības:
 • Doktora grāds atbilstošā nozarē
 • Zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas
 • Vismaz 3 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, kā arī vēlama pieredze zinātniskajā un organizatoriskajā darbā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Publicēts: 05.01.2018.

Vispārīgā personāla vakances

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs

Klīnisko simulāciju speciālists (maiņu darbs)

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Mācību telpu uzraudzība un kārtības nodrošināšana
 • Tehniskā aprīkojuma nodrošināšana studiju un zinātniskajam darbam
 • Asistēšana docētājiem studiju procesā
 • Palīgmateriālu nodrošināšana studiju procesam
 • Inovatīvas un modernas simulētas klīniskas vides veidošana un uzturēšana
 • Metodisko līdzekļu izstrādāšana
Prasības:
 • Darba pieredze ar medicīnas iekārtām
 • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība medicīnas jomā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
 • Prasme patstāvīgi plānot un organizēt darbu
 • Augstu atbildības sajūta
 • Ļoti labas komunikācijas prasmes
Publicēts: 10.01.2018.