Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Akadēmiskā personāla vakances

Vispārīgā personāla vakances

Bibliotēka

Bibliotēka

Bibliotēka

Projektu speciālists

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Izstrādāt un koordinēt projektu pieteikumus
 • Popularizēt bibliotēkas pakalpojumus
 • Identificēt bibliotēkas lietotāju pakalpojumu un informācijas resursu izmantošanas vajadzības
 • Apmācīt lietotājus bibliotēkas pakalpojumu un resursu izmantošanā
 • Organizēt dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus bibliotēkā
Prasības:
 • Darba pieredze bibliotēkā vismaz divi gadi
 • Augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes, BIS Aleph zināšanas
 • Komunikabilitāte un radoša domāšana
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte
Publicēts: 07.03.2018.

Vecākais bibliotekārs

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Pienākumi:
 • Identificēt bibliotēkas lietotāju informācijas resursu izmantošanas vajadzības, sniegt nepieciešamo informāciju un pakalpojumus
 • Nodrošināt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, izmantojot krājumu un elektroniskos resursus
 • Apmācīt lietotājus bibliotēkas pakalpojumu un resursu izmantošanā
Prasības:
 • Darba pieredze bibliotēkā vismaz divi gadi
 • Augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā
 • Labas latviešu, angļu un vēlamas krievu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes, BIS Aleph zināšanas
 • Vēlama pieredze darbā ar kases aparātu
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte
 • Labas komunikācijas prasmes
Publicēts: 07.03.2018.

Zinātnes departaments

Zinātnes departaments

Zinātnes departaments

Zinātniskais sekretārs

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Mēs piedāvājam:
 • Interesantu darbu prestižā universitātē
 • Konkurētspējīgu atalgojumu
 • Veselības apdrošināšanas polisi
 • Saliedētu komandu
 • Izaicinošus mērķus un bonusu sistēmu par to sasniegšanu
 • Iespēju piedalīties pētniecības un zinātnes virziena attīstības stratēģijas realizācijā
Pienākumi:
 • Koordinēt nozares profesoru padomes un promocijas padomes darbu
 • Organizēt akadēmisko amatu pretendentu novērtēšanu
 • Sadarbībā ar struktūrvienībām veikt zinātnisko sasniegumu un rezultātu izvērtēšanu
 • Sadarboties ar akadēmiskajām struktūrvienībām pēctecības plāna realizācijā
 • Izstrādāt ar darba pienākumu izpildi saistītos dokumentus, protokolēt sēdes
 • Sagatavot pārskatus par nozares profesoru padomes un promocijas padomes darba rezultātiem
Prasības:
 • Doktora zinātniskais grāds
 • Darba pieredze akadēmiskajā vai pētnieciskajā darbā
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu zinātnisko darbību
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas komunikācijas un digitālās prasmes
 • Orientācija uz klientu, atbildība pret veicamo darbu
 • Tolerance un teicama reputācija nozares profesionāļu vidū
Publicēts: 07.03.2018.

Infrastruktūras departaments

Infrastruktūras departaments

Infrastruktūras departaments

Studentu viesnīcas administrators

Pieteikšanās līdz:
Vietu skaits:
1
Mēs piedāvājam:
 • Stabilu darbu, sociālās garantijas un atbilstīgu atalgojumu
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
 • Elastīgu darba grafiku, kas organizēts maiņās, nodrošinot 24 stundu servisu
 • Gūt pieredzi viesnīcas iemītnieku reģistrēšanas un izmitināšanas procesā, kā arī viesnīcas pakalpojumu popularizēšanā
Prasības:
 • Pieredzi viesmīļa darbā vai interese par to
 • Labas latviešu valodas un ļoti labas angļu valodas zināšanas
 • Labas datorlietotāja prasmes
 • Komunikabilitāti un klientorientētu attieksmi
 • Motivāciju darbam starptautiskā vidē
Publicēts: 16.03.2018.