Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedokļu līderi, bet absolventi – profesionāli speciālisti un izcili pētnieki, kas veido Latvijas un pasaules nākotni.

Akadēmiskā personāla vakances
Amata vietai var būt nepilna slodze.

Dokumentus var iesniegt RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā (Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007) vai sūtīt uz e-pastu cvatrsu[pnkts]lv. Pretendents iesniedz:

  • RSU rektoram adresētu motivētu pieteikumu dalībai konkursā uz izsludināto amata vietu,
  • CV Europass formātā, kurā iekļauts zinātnisko publikāciju saraksts (RSU darbinieki CV veido vai aktualizē Docētāju portāla CV datubāzē),
  • atbilstošu akadēmisko vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas,
  • pedagoģisko kvalifikāciju, pilnveidi un zinātniskā darba pieredzi apliecinošus dokumentus,
  • apliecinājumu par atbilstību Izglītības likuma 50. panta prasībām "Apliecinājums pedagoģiskajam darbam",
  • katedras, zinātniskās institūcijas vai citas rekomendācijas (individuālas vai kolektīvas),
  • asociētā profesora vai profesora amata pretendentiem lūgums iesniegt zinātniskās un akadēmiskās kvalifikācijas anketu "Pretendenta anketa iesniegšanai Rīgas Stradiņa universitātes Profesoru padomē”,
  • pretendējot uz attiecīgo amatu pirmo reizi – dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālo darba pieredzi, atbilstoši amatam.
Pretendents, kas ir RSU darbinieks, iesniedz tos dokumentus, kas papildina personas lietā esošos.

Nolikums par akadēmiskajām vēlēšanām Rīgas Stradiņa universitātē (spēkā no 21.05.2019.)

Apliecinājums pedagoģiskajam darbam

Pretendenta anketa iesniegšanai Rīgas Stradiņa universitātes Profesoru padomē


AmatsStruktūrvienībaPieteikšanās līdz:Vietu skaits:
Asistents (psihiatrija)Psihiatrijas un narkoloģijas katedra1
Asociētais profesors (medicīniskā ģenētika)Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra1
Asociētais profesors (stomatoloģija)Ortodontijas katedra1
Docents (citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozares)Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra1
Docents (fenomenoloģija)Humanitāro zinātņu katedra1
Docents (gastroenteroloģija)Iekšķīgo slimību katedra1
Docents (internā medicīna)Iekšķīgo slimību katedra1
Docents (kardioloģija)Iekšķīgo slimību katedra2
Docents (klīniskā farmācija)Farmācijas ķīmijas katedra1
Docents (latviešu sinhroniskā valodniecība)Valodu centrs1
Docents (medicīniskā bioķīmija)Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra1
Docents (nefroloģija)Iekšķīgo slimību katedra1
Docents (pediatrija)Pediatrijas katedra1
Docents (psihiatrija)Psihiatrijas un narkoloģijas katedra1
Docents (stomatoloģija)Zobu terapijas un mutes veselības katedra1
Docents (uzturzinātne)Sporta un uztura katedra1
Docents (veselības psiholoģija)Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra1
Katedras vadītājsOrtodontijas katedra1
Katedras vadītājsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedra1
Katedras vadītājsFarmācijas ķīmijas katedra1
Katedras vadītājsZāļu formu tehnoloģijas katedra1
Lektors (administratīvās tiesības)Tiesību zinātņu katedra1
Lektors (attīstības psiholoģija)Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra1
Lektors (organizāciju psiholoģija)Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra1
Lektors (sabiedrības veselība)Aroda un vides medicīnas katedra1
Lektors (sociālā politika un sociālā darba organizācija)Labklājības un sociālā darba katedra1
Zinātniskais asistents (mikrobioloģija un virusoloģija)Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts1
Zinātniskais asistents (patoloģija)Patoloģijas katedra1

Vispārējā personāla vakances

AmatsStruktūrvienībaPieteikšanās līdz:Vietu skaits:
Izglītības projektu vadītājsRSU Anatomijas muzejs1
ProdekānsKomunikācijas fakultāte1
Studentu servisa speciālistsStudentu serviss1
Vecākais bibliotekārsBibliotēkas filiāle Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā1