Pārlekt uz galveno saturu

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_1333_400_s_c1_c.jpg

EATRIS.png

EATRIS ir bezpeļņas Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs (ERIC). Šī īpašā juridiskā forma ir paredzēta, lai veicinātu Eiropas nozīmes pētniecības infrastruktūras kopīgu izveidi un darbību.

EATRIS organizatoriskais modelis ir balstīts uz Eiropas valstu apvienošanu ar mērķi veicināt translācijas medicīnas attīstību un zinātnisko izcilību, jaunu diagnostikas metožu un zāļu izstrādi un nodrošināt to ieviešanu praktiskajā medicīnā saskaņā ar ētikas un normatīvajām prasībām.

Darbības platformas

 • Inovatīvas terapijas zāles un bioloģiskie medikamenti
 • Biomarķieri
 • Attēlveidošana un izsekošana
 • Mazās molekulas
 • Vakcīnas
 • COVID-19 pētniecība

EATRIS vietnē ir publicēta aktualizētā informācija par COVID-19 pētniecību, nodrošinot piekļuvi galvenajiem pakalpojumiem un aprīkojumam, kas nepieciešami pētniecības projektiem, lai apkarotu COVID-19. Vietnē ir apkopota informācija par EATRIS institūciju darbības virzieniem.

Vīzija

Padarīt efektīvāku zinātnisko atklājumu pārtapšanu medicīnas produktos, lai uzlabotu cilvēku veselību un dzīves kvalitāti.

Misija

Atbalstīt pētniekus viņu biomedicīnas atklājumu attīstīšanā par jauniem translācijas rīkiem, lai panāktu labāku sabiedrības veselību.

Mērķis

Palīdzēt zinātniekiem ar resursiem, ko viņi citādi nevarētu iegūt, piemēram, laboratorijas aprīkojumu, vadlīnijām vai citām nepieciešamībām, kas rodas sākot no konsorcija veidošanas līdz pat projekta veiksmīgai realizācijai.

Atbalsts akadēmiskajam personālam, industrijai, pacientiem un politikas veidotājiem

 • Sniedz piekļuvi kvalitatīvam pētniecības infrastruktūras servisam
 • Atbalsta daudznozaru, uz pacientu orientētus pētījumus
 • Nodrošina optimālu metodisko pieeju, labāko infrastruktūru un resursus
 • Sniedz vieglu pieeju industrijai, normatīvo aktu ekspertīzei
 • Izstrādā jaunus instrumentus labākam R&D rezultātam

EATRIS sniedz palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā

 • izveidot konsorciju,
 • pievienoties kā partneriem,
 • būt kā iesniedzējiem.

Aktualitātes

EATRIS stratēģiskais plāns 2023–2026

strategic_plan_2023_2026_eatris.jpg


EATRIS+

eatris_plus.png

Pamatiniciatīva personalizētajā medicīnā

Projekta EATRIS-Plus mērķis ir atbalstīt ilgtermiņa ilgtspējību Eiropas Pētniecības infrastruktūrai translācijas medicīnā (EATRIS), sniedzot pētnieku kopienai inovatīvus zinātnes rīkus, stiprinot EATRIS finanšu modeli un pastiprinot EATRIS vadību Eiropas pētniecības telpā personalizētās medicīnas (PM) jomā.

eatris_zals.png

Uz pacientu vērsta misija

PM pētījumos cenšas identificēt ārstēšanas metodi vai medikamentu, kas var tikt vērsta uz pacientu individuāli, balstoties uz paredzamo pacienta reakciju, kas savukārt var palīdzēt pārvaldīt pieaugošās veselības aprūpes izmaksas. EATRIS-Plus strādā, lai uzlabotu izpratni, datu koplietošanu un klīniskās vajadzības par to, kā gēnu, proteīnu, mRNS un metabolītu analīzes tieši ietekmē PM risinājumus.

Zinātniskais pamatojums

Efektīva PM virzība ir atkarīga no uz pacientu vērstu validētu biomarķieru pieejamības. Tomēr nepieciešama precīza izpratne par indivīdu molekulārajiem profiliem, ko nodrošina multiomikas pieejas. Lai pārvērstu multiomikas solījumus realitātē, jāpārvar sistēmiskas vājās vietas, kas ietekmē biomarķieru sfēru.

Konsorcija mērķis ir nodrošināt multiomikas rīkkopu, lai atbalstītu starpomikas analīzes un datu integrāciju klīniskajos paraugos. Omikas rīki tiks izstrādāti un pārbaudīti praksē – Čehijā, kur tiek vākts bioloģiskais materiāls un klīniskie dati no veselu cilvēku kohortas. Informācija, kas pieejama par šo kohortu, projekta laikā tiks papildināta ar transkriptomikas, proteomikas un metabolomikas datiem. Līdz projekta beigām multiomikas rīkkopa būs pieejama pētnieku kopienai.

Spēju veidošana un ilgtermiņa ilgtspēja

EATRIS-Plus ir visaptverošs ilgtspējas projekts, kas iekļauj stratēģisku ieinteresēto personu iesaistīšanu ar mērķi paaugstināt EATRIS industrijas un starptautisko sadarbību, kā arī nodrošināt apmācību iespējas EATRIS pētnieku aprindām un ārpus tām. EATRIS ilgtermiņa ilgtspēju atbalstīs pastiprināti centieni mezglu kapacitātes palielināšanā un informēšanā, EATRIS kvalitātes sertifikāta ieviešana, vismaz četru jaunu valstu uzņemšana līdz 2023. gadam un turpmāku atvērto inovāciju centru izveidošana ar nozares partneriem. Nozīmīgāko apmācības iniciatīvu vidū ir bezmaksas e-mācību vides attīstīšana TransMed Academy, trīs personalizētās medicīnas vasaras skolas un tiešsaistes apmācību attīstīšana pacientiem.

eatris_oranzs.png

EATRIS ir bezpeļņas Eiropas Pētniecības infrastruktūras konsorcijs (ERIC), kas nodrošina pētniecības pakalpojumus, laboratorijas un klīnisko ekspertīzi, kā arī augstākās klases tehnoloģijas translācijas medicīnā.

eatris-plus-plakats.png

Lejupielādēt plakātu

eatris_plus_eu.png

Semināri un kursi

Bezmaksas kurss Ievads reto slimību translācijas pētījumos, kur iegūsiet pārskatu par problēmām, izaicinājumiem un iespējām reto slimību translācijas medicīnas pētījumos.

Informācija un pieteikšanās

future_learn.png

Aizvadītie pasākumi

Uzlabotas terapijas zāļu izstrādei veltīts seminārs Romā 20.–24.06.2022.

Seminārs Theory and Practice Industry and Academia Collaboration

TMex ziemas skola 2021

 • 14.10.2021. – Euro-BioImaging user forum: Understanding and Fighting Cancer
 • 21. un 28.10., 4.11.2021. – Drug repurposing for rare diseases workshop series
 • 25.10.2021. – The impact of COVID-19 on routine vaccinatio
 • 05.11.2021. – EATRIS Horizon Funding Webinars: Building meaningful patient engagement in your research proposal (kopā ar Eiropas Pacientu forumu un Eiropas Pacientu akadēmiju)
 • 26.11.2021. – EATRIS Horizon Funding Webinars: How to strengthen research quality practices in your grant application?
 • 29.11.2021. – EMA (European Medicines Agency) and EATRIS present: navigating the regulatory requirements for ATMPS (advanced therapies)

Translation Together

Translation Together ir unikāla pasaules vadošo pētniecības organizāciju sadarbība translācijas medicīnas jomā, kas apvieno katras iesaistītās organizācijas un indivīda stiprās puses, profesionālo pieredzi un kompetenci, kopīgu ieskatu par translācijas medicīnas izaicinājumiem un kolektīvo balsi, lai attīstītu zinātni un izpratni par biomedicīnas translāciju.

Partneri

 • AdMare Bioinnovations
 • LifeArc
 • National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS)
 • Therapeutic Innovation Australia
 • Fiocruz – The Oswaldo Cruz Foundation
 • Japan Agency for Research and Development  (AMED)
 • EATRIS-ERIC

 

translation_together_logos.png

Misija

Translation Together vīzija ietver dažādu ieinteresēto pārstāvju globālu pētniecības komūnu, kas spēj efektīvi un lietderīgi translēt atklājumus pacientu un sabiedrības veselības veicināšanai.

Vīzija

Sekmēt zinātnes attīstību un izpratni par biomedicīnas translēšanu ar globālās sadarbības palīdzību.

Mērķi un aktivitātes

https://translationtogether.org/activities/

Izglītība un apmācība

https://translationtogether.org/activities/education-training/

Koordinēt un attīstīt izglītības un apmācību programmas un resursus nākamai translācijas medicīnas zinātnieku paaudzei un citām ieinteresētām personām.

Partneru piedāvātās izglītības un apmācību programmas un resursi

 • adMare
 • EATRIS
 • FioCruz
 • LifeArc
 • NCATS
 • TIA

Pārstāvniecība un izpratnes veidošana

Veicināt izpratni un novērtējumu par translācijas medicīnu un zinātni starp dažādām ieinteresētajām pusēm.

Resursi un rīki

Savienot pētniekus ar resursiem, rīkiem, tehnoloģijām un ekspertīzi, lai veiktu translācijas medicīnu un zinātni.

Sadarbības pētījumi

Vadīt sadarbības pētniecības projektus, lai noņemtu sistēmiskas barjeras un katalizētu translācijas medicīnu.

https://translationtogether.org/activities/collaborative-research/

TRANSMED Academy

Lai atbalstītu pētniekus, kuri strādā biomedicīnas jomā un, lai iegūtu labāku izpratni par translācijas medicīnas pētījumiem un medikamentu izstrādi, EATRIS ir izstrādājis mācību platformu, kas piedāvā bezmaksas piekļuvi vairākām tiešsaistes aktivitātēm.

https://eatris.eu/solutions/transmedacademy/

Transmed2.jpg

Semināra Translational medicine – from molecule to the patient videoieraksts (24.11.2020.)

Pārskati

EATRIS 2022. gada atskaite | Pārskata vietne

EATRIS 2021. gada atskaite | Pārskata vietne

EATRIS 2020. gada atskaite

Kontaktinformācija

Nacionālā mezgla koordinatore