Pārlekt uz galveno saturu

Absolventu asociācija ir galvenais Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) absolventu dzīves organizators. Tā vieno kādreizējo Rīgas Medicīnas institūta (RMI) un Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML), kā arī šo iestāžu pēcteces Rīgas Stradiņa universitātes dažādu paaudžu absolventus.

paula_feldmane_sq.png

Pavadītais laiks universitātē ir tas, kas liek mums pilnveidoties zināšanu jomā, kā arī sevis izaugsmē. Šajā laikā mēs ne tikai kļūstam par jaunajiem speciālistiem, bet papildus tam iegūstam savā paziņu un draugu lokā jaunus cilvēkus. Viss, ko realizējam studiju laikā vislielākajā mērā, ir atkarīgs no universitātes, kurā mēs atrodamies – no Rīgas Stradiņa universitātes. Ietverot studiju biedrus, docētājus, dekānus, profesorus un, protams, arī pašu universitātes būtību. Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija ir vieta, kura palīdz šo saikni nekad nepazaudēt. Tā ir vieta, kas sniedz jums atbalstu, un vieta, kurā varat iesaistīties, lai palīdzētu studentiem, jaunajiem absolventiem vai universitātei ar jūsu idejām, veidojot savu Alma mater par vietu, kuru ikviens atceras ar smaidu un ir ar vēlmi atgriezties.

Paula Feldmane-Jumīte, Absolventu asociācijas izpilddirektore

Misija

RSU Absolventu asociācijas misija ir veicināt RSU absolventu mūžizglītību un aktīvi popularizēt un atbalstīt Rīgas Stradiņa universitāti.

Vīzija

Kļūt par lielāko un ietekmīgāko Latvijas absolventu asociāciju, kura apvieno RSU absolventus – augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā.

Valde

Liene Ņikitina-Zaķe
Direktore, Valdes locekle
Dins Šmits
Prorektors akadēmiskajā darbā, Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis
Ruta Siliņa
Docētāja, Studiju programmas direktore, Valdes locekle
Artūrs Kaļva
Docētājs, Valdes loceklis
Romans Lācis
Docētājs, Valdes loceklis
Ieva Lejniece
Valdes locekle
Juris Šleiers
Valdes priekšsēdētāja vietnieks