Pārlekt uz galveno saturu

Trauksmes cēlējs — fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Pārkāpums — noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums.

RSU trauksmes celšanas kārtība

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem tiek piemērots ierobežotas pieejamības informācijas statuss. Iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes celšanai RSU nepieciešams aizpildīt trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un nosūtīt to pa e-pastu uz adresi trauksmeatrsu[pnkts]lv; aizpildītu veidlapu var iesniegt arī personīgi RSU Trauksmes celšanas komisijai vai nosūtīt pa pastu ar norādi "Trauksmes celšanas komisijai".

Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas rezultāti

2023. gada pirmajā pusgadā RSU Trauksmes celšanas komisijā saskaņā ar noteikto trauksmes celšanas kārtību saņemts iesniegums, kas atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kā rezultātā RSU tiek veiktas darbības attiecīgas disciplinārlietas uzsākšanā.


Kontaktinformācija

Juridiskā un iepirkumu departamenta Juridiskās nodaļas vecākais jurists
Valters Brigmanis
Tālr.: +371 67409149
E-pasts: trauksmeatrsu[pnkts]lv (trauksme[at]rsu[dot]lv)