Pārlekt uz galveno saturu

Vēlos studēt

Noderīgi

Studiju maksas atlaides

  • Ārvalstīs iegūtiem izglītības dokumentiem jābūt notariāli tulkotiem latviešu valodā un apstiprinātiem sertificētā tulkošanas birojā (izņemot, ja dokumenti ir angļu valodā); tāpat jāiesniedz Akadēmiskā informācijas centra (AIC) atzinums par izglītības atzīšanu Latvijā.
    Automātiskā akadēmiskā atzīšana Baltijas valstīs nosaka, ka Igaunijā un Lietuvā pēc 2019. gada 7. janvāra izdoti izglītības dokumenti tiek atzīti automātiski. Vairāk informācijas
    Diploma sekmju izrakstā jābūt vērtējumiem tajos mācību priekšmetos, kuros uzņemšanas prasībās attiecīgajā studiju programmā noteikti nepieciešamie priekšmetu vērtējumi vai CE vērtējumi.
Ja jums ir vidējā izglītība, kas iegūta pirms 2004. gada, un nav kārtoti centralizētie eksāmeni (CE), pieteikšanās studijām ir bez CE vērtējumiem. Uzņemšanā tiks ņemti vērā nepieciešamo mācību priekšmetu gala vērtējumi vidējās izglītības atestātā (arī tad, ja tie izteikti piecu ballu sistēmā).

Kontaktinformācija