Pārlekt uz galveno saturu

Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu – kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās: sirds un asinsvadu veselība, onkoloģija, bērnu un garīgā veselība.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png

Projekts līdzfinansēts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 ietvaros.

Neformālās izglītības programmas ir saskaņotas ar ārstniecības personu profesionālajām asociācijām un apstiprinātas ārstniecības personu sertifikāciju komisijās atbilstīgi 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība un 2010. gada 23. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaikus apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šāda fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu ārstniecības personas resertifikācijā neņemt vērā attiecīgā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus.

Programmas

Dzemdniecība
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Augļa augšana un attīstība grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšana: pamata antenatālā aprūpe, izmeklējumi, interpretācija, riska izvērtēšana22.08. plkst. 13–15.15; 23., 24.08. plkst. 13–16.10; 25.08. plkst. 13–17 / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiemtiešsaistē Zoom
Ultrasonogrāfiskā augļa anomāliju diagnostika antenatālās aprūpes laikā, tajā skaitā I trimestra ultrasonogrāfijas skrīninga kvalitatīva veikšana. Iedzimto anomāliju profilakse un diagnostika 9.09. plkst. 8–14.30 (teorija); 10., 17.09. (praktiskās mācības apakšgrupās) / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiem9.09. – tiešsaistē Zoom; 10., 17.09. – klātienē, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedrā (Miera ielā 45, Rīgā)
Kardioloģija
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Anestēzijas un intensīvās terapijas nodrošināšana kardioloģijā22.–24.08.22., 24.08. – tiešsaistē Zoom; 23.08. – klātienē, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Primārās veselības aprūpes māsu un ārsta palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā29.09., 4., 14.–15., 27.–28.10.; 11., 16.11., 1.–2.12. (darbdienās plkst. 12–19, sestdienās plkst. 9–16)tiešsaistē Zoom
Anestēzijas un intensīvās terapijas nodrošināšana kardioloģijā29.–31.08.29., 30.08. – tiešsaistē Zoom; 31.08. – klātienē, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Kardioloģisko pacientu aprūpe (ārstiem, māsām, ārsta palīgiem, farmaceitiem)8.–11.09. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Primārās veselības aprūpes māsu un ārsta palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā23.–24.09., 6., 7., 21.–22.10., 3.–4., 25.–26.11. (darbdienās plkst. 12–19, sestdienās plkst. 9–16)tiešsaistē Zoom
Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšana uz veselību15.–16., 22.–23.08. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšana uz veselību29.–30.08., 5.–6.09. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Aritmijas diagnostika un ārstēšana9.09. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Anestēzijas un intensīvās terapijas nodrošināšana kardioloģijā5.–7.09.5., 7.09. – tiešsaistē Zoom; 6.09. – klātienē, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Anestēzijas un intensīvās terapijas nodrošināšana kardioloģijā3.–5.10. / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiem3., 5.10. – tiešsaistē Zoom; 4.10. – klātienē, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Kardioloģisko pacientu aprūpe (ārstiem, māsām, ārsta palīgiem, farmaceitiem)13.–16.10. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Aritmijas diagnostika un ārstēšana25.11. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Primārās veselības aprūpes māsu un ārsta palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā1., 8., 29.10., 5.11., 3., 10.12., 7., 13.–14., 27.01.2023. (darbdienās plkst. 12–19, sestdienās plkst. 9–16) / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiemtiešsaistē Zoom
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Neatliekamie stāvokļi un to simulācijas pediatrijā: neatliekamā medicīniskā palīdzība kritiski slimiem bērniem slimnīcas etapā9., 16., 23.09. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Neatliekamie stāvokļi un to simulācija pediatrijā: ambulatorā prakse19., 26.08., 2.09. / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiemtiešsaistē Zoom
Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā (jaundzimušā aprūpē, pirmsslimnīcas etapā u. c.)15.–17.09.tiešsaistē Zoom
Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: pirmsslimnīcas etaps (PALS)25.–27.08. plkst. 9–16Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: slimnīcas etaps (PALS)22.–24.09. plkst. 9–16Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: slimnīcas etaps (PALS)11.–13.08.Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšana primārajā veselības aprūpē15., 28.10. plkst. 9–16 / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiemRīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšana primārajā veselības aprūpē17., 23.09. plkst. 9–16Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā (jaundzimušā aprūpē, pirmsslimnīcas etapā u. c.)6.–8.10. / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiemtiešsaistē Zoom
Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: pirmsslimnīcas etaps (PALS)8.–10.09. plkst. 9–16Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Neatliekamie stāvokļi un to simulācijas pediatrijā: neatliekamā medicīniskā palīdzība kritiski slimiem bērniem slimnīcas etapā30.09., 7., 14.10. plkst. 9–16 / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiemtiešsaistē Zoom
Onkoloģija
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Ļaundabīgo audzēju ārstēšanas metodes12.–14., 19.–21.10. plkst. 13.00–16.15tiešsaistē Zoom
Onkoloģiskiem pacientiem raksturīgu kritisko stāvokļu simulācija un to analīze8.–9., 15.–16.09. plkst. 13.00–16.15tiešsaistē Zoom
Paliatīvā aprūpe7., 13.–14., 20.–21.10. plkst. 12–19 / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiemtiešsaistē Zoom
Medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā23., 29.–30.10. plkst. 9–16 / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiemtiešsaistē Zoom
Medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā11., 17.–18.09. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu vizuālā diagnostika16.09. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu vizuālā diagnostika14.10. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu vizuālā diagnostika11.11. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu vizuālā diagnostika9.12. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu vizuālā diagnostika13.01.2023. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Pediatrija
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana bērnam un garīgās attīstības novērtēšanas lapas aizpildīšanas metodika. Bērnu veselības aprūpe un izvērtēšana ambulatorajā praksē1. grupa: 9.08. plkst. 9–16, 15.08. plkst. 10–17; 2. grupa: 16., 20.08. plkst. 9–16; 3. grupa: 23., 27.08. plkst. 9–16 / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiemtiešsaistē Zoom
Transfuzioloģija
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Transfuzioloģijas pamati6.–7.09. plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos12.–13.10. / Pēdējā iespēja apgūt šo programmu par ESF finanšu līdzekļiemtiešsaistē Zoom

Noderīgi

Informācija par ESF projektu Nr. 9.2.6.0/17/I/001 un tā ietvaros rīkotajām mācībām Veselības ministrijas izveidotajā mājaslapā

Projekta realizācijā iesaistīto institūciju kopējais mācību kalendārs attiecīgajam mēnesim