Pārlekt uz galveno saturu

Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu – kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās: sirds un asinsvadu veselība, onkoloģija, bērnu un garīgā veselība.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png

Projekts līdzfinansēts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 ietvaros.

Neformālās izglītības programmas ir saskaņotas ar ārstniecības personu profesionālajām asociācijām un apstiprinātas ārstniecības personu sertifikāciju komisijās atbilstīgi 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība un 2010. gada 23. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaikus apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šāda fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu ārstniecības personas resertifikācijā neņemt vērā attiecīgā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus.

Programmas

Farmācija
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Aktuālie procesi drošai zāļu apritei stacionārajās iestādēs (māsām)7., 11., 15., 18.09.tiešsaistē Zoom
Labas ražošanas prakses piemērošana zāļu izgatavošanā aptiekās9., 16.09.tiešsaistē Zoom
Kardioloģija
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšana uz veselību13.–14., 16.–17.09.tiešsaistē Zoom
Māsas kompetence elektrokardiogrāfijas interpretēšanā4., 11., 18., 25.09.tiešsaistē Zoom
Kardioloģisko pacientu aprūpe9.–12.09.tiešsaistē Zoom
Klīniskie algoritmi onkoloģijā
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Vēža slimnieku dinamiskā novērošana31.08. (9.00–12.15), 2.09. (14.00–17.15)tiešsaistē Zoom
Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu terapija2.09. plkst. 9.00–12.15; 3.09. plkst. 12.45–16.00tiešsaistē Zoom
Vēža slimnieku rehabilitācija20.09.tiešsaistē Zoom
Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu vizuālā diagnostika20.09.tiešsaistē Zoom
Klīniskie algoritmi perinatālajā aprūpē
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
Onkoloģija
Pediatrija
Rehabilitācija
Vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos1., 2.09.tiešsaistē Zoom

Noderīgi

Informācija par ESF projektu Nr. 9.2.6.0/17/I/001 un tā ietvaros rīkotajām mācībām Veselības ministrijas izveidotajā mājaslapā

Projekta realizācijā iesaistīto institūciju kopējais mācību kalendārs attiecīgajam mēnesim