Pārlekt uz galveno saturu

Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu – kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās: sirds un asinsvadu veselība, onkoloģija, bērnu un garīgā veselība.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png

Projekts līdzfinansēts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 ietvaros.

Neformālās izglītības programmas ir saskaņotas ar ārstniecības personu profesionālajām asociācijām un apstiprinātas ārstniecības personu sertifikāciju komisijās atbilstīgi 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība un 2010. gada 23. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaikus apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šāda fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu ārstniecības personas resertifikācijā neņemt vērā attiecīgā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus.

Programmas

Dzemdniecība
Infektoloģija

NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs3. un 8.06. plkst. 9.00–16.00klātienē (Jelgavas poliklīnikā, Sudrabu Edžus ielā 10)

Kardioloģija
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi un dislipidēmija16., 19., 23., 26., 28.05., 2.06.tiešsaistē Zoom
Pacientu aprūpe pēc dažādu sirds stimulatoru implantācijas1.–3.07.Rīgā, Dzirciema ielā 16
Pacientu aprūpe pēc dažādu sirds stimulatoru implantācijas20.–22.05.Rīgā, Dzirciema ielā 16
Anestēzijas un intensīvās terapijas nodrošināšana kardioloģijā27.–29.06.27., 29.06. – tiešsaistē Zoom; 28.06. – klātienē, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā2., 4., 11., 15., 17.–18., 28.06., 1., 5., 7.07. (darbdienās plkst. 12.00–19.00, sestdienās plkst. 9.00–16.00)tiešsaistē Zoom
Primārās veselības aprūpes māsu un ārsta palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā22.–23., 28.–29.04.; 12., 27.05.; 9.–10., 29.–30.06. Darbdienās plkst. 12.00–19.00, sestdienās plkst. 9.00–16.00tiešsaistē Zoom
Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšana uz veselību16.–17., 23.–24.05.tiešsaistē Zoom
Māsas kompetence elektrokardiogrāfijas interpretēšanā7., 14., 21., 28.05. plkst. 9.00–16.00tiešsaistē Zoom
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Neatliekamie stāvokļi un to simulācijas pediatrijā: neatliekamā medicīniskā palīdzība kritiski slimiem bērniem slimnīcas etapā3., 10., 17.06., plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: pirmsslimnīcas etaps (PALS)9.–11.06.Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: pirmsslimnīcas etaps (PALS)19.–21.05., plkst. 9.00–16.00Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Neatliekamā medicīniskā palīdzība psihiatrijā: pirmsslimnīcas etaps7.06. plkst. 9.00–16.00tiešsaistē Zoom
Neatliekamā medicīniskā palīdzība psihiatrijā: pirmsslimnīcas etaps24.05. plkst 9.00–16.00tiešsaistē Zoom
Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšana primārajā veselības aprūpē28.05., 3.06.Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšana primārajā veselības aprūpē21., 25.05., plkst 9.00–16.00Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Onkoloģija
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Onkoloģisko slimību savlaicīga diagnostika bērniem un pieaugušajiem11.–13., 18.–20.05., plkst. 13.00–16.15tiešsaistē Zoom
Ļaundabīgo audzēju ārstēšanas metodes8.–10., 15.–17.06., plkst. 13.00–16.15tiešsaistē Zoom
Jaunākās tendences onkoloģisku saslimšanu profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā, rehabilitācijā un ķīmijterapijā21., 28.06.tiešsaistē Zoom
Jaunākās tendences onkoloģisku saslimšanu profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā, rehabilitācijā un ķīmijterapijā24.–31.05., plkst. 13.00–16.15tiešsaistē Zoom
Paliatīvā aprūpe13., 17., 19., 26.–27.05.tiešsaistē Zoom
Medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā12., 18.–19.06., plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā2., 4., 11., 15., 17.–18., 28.06.; 1., 5., 7.07., darbdienās plkst. 12–19, sestdienās plkst. 9–16tiešsaistē Zoom
Primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā22.–23., 28.–29.04.; 12., 27.05.; 9., 10., 29., 30.06. (darbdienās plkst. 12–19; sestdienās plkst. 9–16)tiešsaistē Zoom
Pediatrija
Vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide
NosaukumsNorises laiksNorises vieta
Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos25.–26.05.tiešsaistē Zoom
Ārkārtas medicīnisko / ārkārtas sabiedrības veselības situāciju pārvaldīšana9.–11.06.Rīga, Dzirciema iela 16 (RSU centrālā ēka)

Noderīgi

Informācija par ESF projektu Nr. 9.2.6.0/17/I/001 un tā ietvaros rīkotajām mācībām Veselības ministrijas izveidotajā mājaslapā

Projekta realizācijā iesaistīto institūciju kopējais mācību kalendārs attiecīgajam mēnesim