Pārlekt uz galveno saturu

Atvērtā universitāte (AU) nodrošina iespēju apmeklēt Rīgas Stradiņa universitātes piedāvāto studiju programmu studiju kursus klausītāja statusā. Tā ir laba iespēja:

 • iegūt jaunas kompetences un prasmes;
 • paaugstināt konkurētspēju darba tirgū;
 • iepazīt studijām izvēlēto programmu;
 • studēt arī tad, ja kāda iemesla dēļ nevarat apgūt pilnu studiju programmu augstskolā.

Atvērtās universitātes pakalpojums tiek piedāvāts arī RSU Liepājas filiālē studiju programmās Māszinības, Ārstnieciskā masāža, Ārsta palīgs un Veselības sporta speciālists.

Kā kļūt par AU klausītāju

 1. Interesents izvērtē iespēju pieteikties izvēlētajam studiju kursam, iepazīstoties ar studiju kursa aprakstu un izvirzītajām prasībām šādā secībā: izvēlas atbilstīgo izglītības līmeni, studiju programmu un apgūstamo studiju kursu.
  Pamatstudiju programmas
  Maģistra studiju programmas
  Doktora studiju programmas
 2. Saskaņā ar RSU Medicīnas fakultātes domes 29.09.2023. sanāksmes protokolu nr. 5-MF-7/20/2023, Atvērtā universitātē nākamajā semestrī vai nākamajā studiju gadā Medicīnas fakultātes pirmā, otrā un trešā gada studējošie var turpināt studijas programmā Medicīna tikai tad, ja iepriekšējā studiju gadā (semestrī) ir sekmīgi nokārtoti visi studiju kursi un iegūtas nepieciešamās priekšzināšanas. Ceturtā, piektā un sestā studiju gada studiju kursos tiek uzņemti studējošie tikai B un C kategorijas kursos.
 3. Ja interesents ir pārliecinājies, ka atbilst izvēlētā studiju kursa prasībām, tad aizpilda pieteikuma formu.
 4. Pieteikums tiek izskatīts, ja studiju kurss sākas vismaz 10 darba dienas pēc pieteikuma saņemšanas.
 5. Atvērtā universitāte trīs darba dienu laikā informē interesentu par studiju kursa izmaksām, kredītpunktiem, norises laiku un nepieciešamo apliecinājumu (iepriekš iegūtās izglītības dokumenti) par studiju kursā izvirzītajām priekšzināšanām:
  • Ja interesentam nav atbilstīgo priekšzināšanu izvēlētajā studiju kursā, un tās nevar apliecināt ar iepriekš iegūtiem izglītības dokumentiem, pieteikums tālāk netiek izskatīts.
  • Ja interesentam ir izvirzītās priekšzināšanas un to var apliecināt ar atbilstīgiem izglītības dokumentiem, pieteikums tālāk tiek saskaņots ar attiecīgo studiju kursa struktūrvienību.*

  * Vēršam uzmanību, ka tas negarantē iespēju apgūt izvēlēto studiju kursu, jo, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu, struktūrvienība izvērtē iespēju interesentu uzņemt studiju kursā, ņemot vērā priekšzināšanas un brīvo vietu skaitu grupās.

 6. Ja pieteikums no struktūrvienības tiek apstiprināts, klausītājam tiek sagatavots līgums un rēķins par studiju kursa apguvi.
 7. Klausītājs paraksta līgumu un samaksā rēķinu norādītajā termiņā pirms studiju kursa sākuma.
 8. Pēc rēķina samaksas klausītājs saņem piekļuvi E-studiju videi un Atvērtās universitātes klausītāja apliecību.
 9. Klausītājs uzrāda studiju kursa docētājam Atvērtās universitātes klausītāja apliecību.

Studiju kursa noslēgumā

Atvērtās universitātes klausītājs var saņemt vienu no zemāk norādītajiem izglītības dokumentiem par apgūto studiju kursu:

 • studiju kurss apgūts, ievērojot visas studentiem izvirzītās prasības: apliecība ar vērtējumu un kredītpunktu norādi;
 • studiju kurss apgūts bez pārbaudījumiem: apliecība ar norādi par apgūto akadēmisko stundu skaitu;
 • studiju kurss daļēji apgūts: izziņa ar tematikas norādi un akadēmisko stundu skaitu.

Atvērtās universitātes cenrāži

Pamatstudiju programmas

Maģistra studiju programmas

Doktora studiju programmas