Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība

26. un 27. aprīlī RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā norisinājās projekta Eiropas partnerība ķīmisko vielu radītā riska novērtēšanai (Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, PARC) pirmā starptautiskā nacionālo kontaktpunktu tikšanās, pulcējot pārstāvjus no 23 Eiropas valstīm.

Pasākumu atklāja RSU Zinātnes departamenta direktore Liene Ņikitina-Zaķe, kam sekoja RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktora Ivara Vanadziņa uzruna.

Projektā viens no darbības virzieniem ir dalībvalstu ekspertu grupas jeb tā sauktie nacionālie kontaktpunkti (National Hubs), kuru mērķis ir apzināt un apkopot informāciju valstu līmenī, kas kalpo par pamatu tālākām diskusijām. Nacionālie kontaktpunkti ir ilgtermiņa sadarbības tīkls ieinteresētajām valstīm, lai apmainītos ar svarīgāko informāciju, zināšanām un jaunākajām metodēm projekta darbības nodrošināšanai.

Kontaktpunktus pārstāv lēmumu pieņēmēji, riska vērtētāji, ieinteresētās personas un pētniecības aprindu locekļi, kuri vai nu paši piedalās PARC vai ir ievēlēti tajā kā ārējie eksperti. Eiropas Savienības līmenī nacionālie kontaktpunkti palīdzēs nodrošināt nozīmīgu sadarbību riska novērtēšanas un pārvaldības jomā ar dalībvalstīm un starp tām.

Rīgā organizētā sanāksme bija pirmā nacionālo kontaktpunktu sanāksme projekta PARC darbības laikā, kas ļāva satikties projekta valstu pārstāvjiem un diskutēt par tādiem jautājumiem kā nacionālo kontaktpunktu struktūra dalībvalstīs, nepieciešamās apmācības un nākotnes izaicinājumi. Tāpat tikšanās laikā tika organizēti vairāki grupu darbi, kuru laikā apspriedām komunikācijas, ilgtspējības un kontaktpunktu darbības novērtēšanas jautājumu nozīmību.

Sanāksmes dienās dalībniekiem bija iespēja iepazīt RSU kā spēcīgu organizāciju ar augsti kvalificētiem speciālistiem un lielisku infrastruktūru, kā arī Rīgu, tās arhitektūru un kultūru.