Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Starptautiskā sadarbība

Lai stiprinātu digitalizācijas un inovācijas, kā arī iekšējās pārvaldes pilnveidošanas procesu Latvijas augstskolās, 17 Latvijas izglītības līderi un ar izglītības veicināšanu saistītu nozares uzņēmumu pārstāvji ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālo atbalstu sāk dalību starptautiskā Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) mācību programmā. Viņu vidū ir trīs Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) darbinieki:

  • Daiga Behmane, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāne,

  • Ieva Šlēziņa, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra direktore,

  • Liene Ņikitina-Zaķe, Zinātnes departamenta direktore.

mit_atklasana.png

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece: “Esmu pārliecināta, ka šī mācību programma stiprinās augstākās izglītības iestāžu vadītāju zināšanas stratēģisko mērķu sasniegšanā, kā arī tuvinās nozari augstskolu reformā definētajiem mērķiem, palielinot augstskolu lomu valsts tautsaimniecības un pilsoniskas sabiedrības attīstībā. Pilotprogrammas grupu veido 17 dalībnieki, bet es ceru, ka nākotnē programmas dalībnieku skaits augs, stiprinot nepieciešamās zināšanas plašākā nozares pārstāvju lokā.”

Programmu plānots realizēt vairākos posmos, trīs gadu laikā apmācot līdz 66 augstākās izglītības ekspertus, biznesa un valsts pārvaldes vadības pārstāvjus un izveidojot augstākās izglītības kompetences centru ar mērķi sekmēt inovāciju ieviešanu izglītībā un starptautiskās pieredzes pārnesi.

Pirmie 17 dalībnieki veido pilotprogrammas grupu. Dalībnieki tika atlasīti pārrunu procesā, un tie pārstāv gan lielākās Latvijas zinātnes universitātes, gan arī uzņēmumus un ministrijas, kas ikdienā iesaistās izglītības procesu pilnveidošanā.

Programma paredz izglītības līderu dalību īpašās MIT apmācībās, kas vairāku mēnešu garumā nodrošinās dalību vismaz divos starptautiskos vebināros, piekļuvi MIT Horizon satura bibliotēkai, piekļuvi J-Wel materiālu bibliotēkai, mācības vienā no EdX piedāvātajiem tiešsaistes kursiem par inovāciju un izglītības vadību, dalību starptautiskās MIT J-WEL centra darbnīcās par izglītības un digitalizācijas vadību. Programmas noslēgumā dalībnieki prezentēs zināšanu pārnesi un inovāciju ieviešanu. Programmas laikā maija sākumā paredzēts pieredzes apmaiņas braucienā uz MIT Bostonā, tai skaitā dalība Times Higher Education Digital Universities Week.

MIT jau daudzus gadu desmitus ir vadošā izglītības un pētniecības iestāde pasaulē, un tās mērķis ir atbalstīt arī citas augstskolas un stiprināt to kapacitāti. Tāpēc MIT ir izveidota īpaša struktūrvienība – Abdul Latif Jameel World Education Lab (J-WEL), kas veicina globālo sadarbību un saviem biedriem, par kādu ir kļuvusi arī RTU, piedāvā dažādus izglītojošus pasākumus – seminārus, atbalstu pētniecībā, informācijas apmaiņas pasākumus, ko var saņemt mācībspēki, zinātnieki, lēmumpieņēmēji, industrijas pārstāvji.

Mācību programmu Latvijā nodrošina un koordinē Riga Business School, un Latvija ir pirmā valsts mēroga sadarbības partnere MIT Eiropas reģionā. Mācību projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, un apmācību nodrošināšanai paredzētais finansējums ir 700 000 eiro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/008 Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās).

Plašāka informācija par projektu