Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Šajā nedēļā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Starptautisko sakaru departaments (SSD) uzsāka jaunu lekciju ciklu, kura mērķis ir sekmēt ārvalstu studentu adaptāciju Latvijā un universitātes multikulturālās studentu kopienas integrāciju. Pirmo lekciju ar nosaukumu Pašapziņas celšana profesionālā vidē sniedza Latvijas vadošā eksperte biznesa komunikācijā, protokolā un etiķetē Irma Kalniņa.

Lekcija, kas pulcēja gan ārvalstu, gan vietējos studentus, apskatīja vairākas profesionālajā vidē aktuālas tēmas: lietišķās etiķetes standarti, iespaida vadība, profesionālais tēls un identitāte, četru paaudžu sadarbība darba vidē utt. Lekcijā tika iekļauta arī komunikācijas laboratorija, kuras ietvaros auditorija tika iepazīstināta ar Hārvarda pārrunu metodi, formulu rezultatīvai sarunai un sarežģītu sarunu vešanas procesu.

“Pirms kāda laika RSU SSD organizēja prāta vētras sesiju ar ārvalstu studentu asociācijām, lai labāk izprastu viņu intereses un vajadzības. Šīs sesijas laikā mēs uzzinājām par dažādiem jautājumiem, kuri ir nozīmīgi ārvalstu studentiem. Rezultātā, nolēmām izveidot lekciju ciklu, kura ietvaros mēs šos jautājumus apskatīsim padziļināti studiju gada laikā,” tā RSU SSD direktore Baiba Pētersone. “Viens no šādiem nozīmīgiem jautājumiem bija sociālo prasmju pilnveidošana. Mūsu medicīnas un veselības aprūpes studenti ikdienā apgūst daudzpusīgas zināšanas savās specializācijas jomās. Šīs zināšanas viņi vēlējās papildināt ar tā sauktajām soft skills, kuras būtiski ietekmē karjeras attīstību un profesionālo kontaktu veidošanu.”

I. Kalniņai ir bagātīga profesionālā pieredze biznesa komunikācijas un etiķetes jautājumos. Viņa ir konsultējusi dažāda sektora organizācijas un augsta līmeņa vadītājus, kā arī nodibinājusi konsultāciju firmu Irma Kalniņa Consulting, kurā viņa ir prezidente. Papildus biznesa konsultācijām I. Kalniņa vada lekcijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un ir sniegusi vieslekcijas vairākās biznesa skolās ārpus Latvijas.

Jāņa Rozes apgādā ir izdota I. Kalniņas grāmata par biznesa etiķeti Pie galda. I. Kalniņa ir aktīvi iesaistījusies dažādos filantropijas un labdarības projektos, kā arī iepazīstinājusi Latvijas biznesa kopienu ar korporatīvās sociālās atbildības konceptu.

SSD departamenta lekciju cikls turpināsies arī nākotnē, apskatot citus RSU multikuturālajai studentu kopienai aktuālus jautājumus. Lekcijas notiek angļu valodā. Ieteikumus lekciju tēmām lūdzam sūtīt pa e-pastu internationalatrsu[pnkts]lv.