Pārlekt uz galveno saturu
Pedagoģiskā izaugsme
Attīstība
Darbiniekiem

Ceturtdien, 30. maijā, tika atklāta Rīgas Stradiņa universitātes Jauno docētāju skola (JDS) – pilnveides platforma mūsu jaunajiem docētājiem. Nākotnē plānots JDS mācības piedāvāt arī citu augstskolu darbiniekiem.

Eiropā ir neliels skaits augstskolu, kuras mērķtiecīgi un sistemātiski palīdz jaunajiem docētājiem sākt karjeru, īstenojot apjomīgas atbalsta programmas. Savukārt Latvijā RSU Jauno docētāju skola ir unikāla. Patlaban tā ir pieejama tikai RSU un Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas akadēmiskajam personālam.

JDS ir izvirzīti seši tematiskie docētāju kompetences pilnveides virzieni, kurus vienojošie motīvi ir līderības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju pilnveide: 1) studentcentrēta pieeja vienotajā augstākās izglītības telpā; 2) RSU attīstības vīzija; 3) studējošā un docētāja identitāte; 4) studiju procesa organizācija; 5) studiju satura izstrāde un īstenošana; 6) studiju kvalitātes iekšējā un ārējā vērtēšana.

Plānots, ka ik gadu tiks veidota viena grupa ar 25 dalībniekiem. Patlaban dalību pieteikuši un ir apstiprināti 20 jaunie docētāji, kuri pārstāv 11 RSU struktūrvienības. Interese ir liela, tāpēc nācās pat ierobežot potenciālo docētāju loku, nodrošinot atbilstību projektā noteiktajiem dalībnieku atlases nosacījumiem, taču ar laiku JDS kļūs vēl atvērtāka.

Jauno docētāju skola tiks īstenota sešu mēnešu garumā ar regularitāti viena nodarbība nedēļā. Klātienes nodarbībās tiks integrētas interaktīvas mācīšanas un mācīšanās metodes, turklāt tiks veikts nodarbību videoieraksts, izveidota e-studiju vide, lai jauno docētāju mācīšanās process nebūtu piesaistīts fiziskai videi, bet būtu iespējams mācīties, gan klātienē, gan sev ērtā vietā un laikā tiešsaistē.

JDS izveidojusies uz RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) uzkrātas pieredzes un zināšanu bāzes. PIC tika dibināts 2014. gada septembrī, un tā kursus katru studiju gadu apmeklē vidēji 400–500 dalībnieku.

Jauno docētāju kompetences pilnveidē izmantots SAM projekta Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana Nr. 8.2.2.0/18/A/013 ietvaros piešķirtais ESF finansējums.

rsu_nap_esf.jpg