Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība
Aula
Darbiniekiem
Studentiem

Pirmdien, 1. aprīlī, plkst. 17.30 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) aulā (Dzirciema ielā 16) notika divu RSU Goda doktoru inaugurācijas ceremonija. Par īpašiem nopelniem RSU studiju un pētniecības jomas attīstībā RSU Goda doktora diplomu saņēma ASV prof. Metjū Goldsmits (Matthew Goldsmith) un ASV prof. Jūdžins Minevičs (Eugene Minevich).

Pasākumā piedalījās RSU rektors prof. Aigars Pētersons un prorektori, Senāta priekšsēdētājs prof. Jānis Gardovskis, RSU mācībspēki, darbinieki, studenti un viesi. Pasākumu vadīja Valdis Melderis.

Goda doktoriem tika pasniegts Goda doktora tērps, krūšu nozīme, diploms un ziedi.

Metjū Goldsmits ir Sentluisas Vašingtona Universitātes profesors un Sentluisas Bērnu slimnīcas Bērnu intensīvās terapijas klīnikas medicīnas direktors, bērnu intensīvās terapijas speciālists, pediatrs un reanimatologs.

Viņš ir ilggadējs RSU Tālākizglītības fakultātes un Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras viesprofesors, kurš izglītojis gan RSU studentus un rezidentus, gan mācībspēkus un ārstus.

rsu_goda_doktori_2019-10.jpg

Prof. Metjū Goldsmits RSU ir lasījis lekcijas, vadījis vairāku dienu moduļveida praktiskās nodarbības dažādās simulētās klīniskajās situācijās, sagatavojis daudzus e-studiju materiālus. Viņš atjaunojis rezidentūras studiju programmas rotācijas kursu, recenzējis praktisko rokasgrāmatu intensīvajā terapijā, veicis supervīzijas un medicīnas kļūmju analīzi pacientu drošības kontekstā hospitācijas vizītes ietvaros RSU klīniskajā bāzē Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS). Pirmo reizi Latvijā profesors vadījis in situ simulācijas BKUS Neatliekamās palīdzības nodaļā, apmācot studējošos RSU Tālākizglītības fakultātē un iniciējot šāda apmācības veida regulāru turpinājumu. Vismaz reizi mēnesī notiek attālināti semināri videokonferenču formātā ar Tālākizglītības fakultātes studējošajiem, kuros teorētiskā daļa tiek papildināta ar situāciju praktisku simulāciju.

Kopš 2013. gada viesprofesors RSU palīdzējis izstrādāt simulāciju kursa moduļus bērnu intensīvajā terapijā pediatrijas specialitātes un anestezioloģijas un reanimatoloģijas specialitātes rezidentiem un šī moduļa aprobācijas nolūkā vadīja kritisko situāciju simulācijas.

Profesoru allaž ir interesējušas arī akadēmiskās izglītības pilnveides iespējas, tāpēc savu vizīšu laikā viņš ir ticies ar RSU mācībspēkiem, universitātes vadības un Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem un aktīvi iesaistījies diskusijās par RSU studiju procesa uzlabošanas iespējām.

Svinīgo godināšanas runu (Laudatio), minot Metjū Goldsmita nopelnus, teica Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras vadītāja prof. Dace Gardovska, pēc tam Metjū Goldsmits teica atbildes runu.

Jūdžins Minevičs ir Sinsinati (ASV) Universitātes Uroloģijas klīnikas profesors un Sinsinati Bērnu slimnīcas Bērnu uroloģijas nodaļas starptautiskās izglītības vadītājs. Viņš ir izcils un pasaulē atzīts bērnu urologs.

rsu_goda_doktori_2019-25.jpg

Goda doktora nosaukums viņam piešķirts par ieguldījumu ASV un Latvijas bērnu uroloģijas attīstībā, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, kas ir RSU studiju bāze, Ķirurģijas klīnikas attīstībā un bērnu ķirurģijas attīstībā Latvija, RSU Bērnu ķirurģijas katedras darbinieku izglītošanā ilgu gadu garumā, profesionālo un zinātnisko kontaktu veidošanā starp Latvijas un ASV bērnu urologiem.

Prof. Jūdžins Minevičs ir lasījis lekcijas RSU doktorantiem un rezidentiem, kā arī Latvijas bērnu ķirurgiem un urologiem. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā profesors veicis paraugoperācijas.

Prof. Jūdžins Minevičs uzstāsies RSU starptautiskās zinātniskās konferences Zināšanas praksei Bērnu un sievietes veselības sekcijas sēdē otrdien, 2. aprīlī, plkst. 11.30 3. auditorijā (Dzirciema ielā 16).

Svinīgo godināšanas runu (Laudatio), minot Jūdžina Minēviča nopelnus, teica Medicīnas fakultātes Bērnu ķirurģijas katedras vadītājs prof. Arnis Eņģelis, pēc tam Jūdžins Minēvičs teica atbildes runu.

Ar muzikālo priekšnesumu uzstājās RSU jauktais koris Rīga un ērģelniece Inese Paiča.

RSU Goda doktora nosaukumu kopš 1990. gada piešķir universitātes Senāts. Šo gadu laikā RSU Goda doktora nosaukums piešķirts 65 ievērojamām personībām.