Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Starptautiskā sadarbība
EIT Health

30. jūnijā notika EIT Health Veselības aprūpes rīta sarunu cikla 2022. gada pirmais vebinārs par tēmu Covid-19 pandēmijas ietekme uz digitālo veselības aprūpi, kurā ar savu pieredzi dalījās Igaunijas un Somijas ekspertes: Terje Pētso (Terje Peetso), Ziemeļigaunijas Medicīnas centra (North Estonia Medical Centre) valdes locekle, un Tarja Heponiemi (Tarja Heponiemi), Somijas Veselības un labklājības institūta (Finnish Institute for Health and Welfare) vadošā pētniece. Sarunu vadīja Rīgas Stradiņa universitātes Starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone.

eir_health_veselibas_aprupes_rita_saruna_baneris.png

Terje Pētso vebinārā sniedza ieskatu digitālo pakalpojumu klāstā, kas ieviesti Ziemeļigaunijas Medicīnas centrā, tostarp e-ambulances un speciālistu e-konsultāciju prakses, kuru attīstību veicinājusi Covid-19 pandēmija un kas vēl aizvien tiek izmantotas, lai sniegtu operatīvāku palīdzību pacientiem, kā arī nodrošinātu medicīnas pakalpojumu pieejamību attālākos reģionos dzīvojošajiem.

Savukārt Tarja Heponiemi iepazīstināja klausītājus ar Somijā notiekošo projektu DigiIN – ceļā uz sociāli iekļaujošu digitālo sabiedrību (DigiIN Towards socially inclusive digital society), kā mērķis ir padarīt ikvienam pieejamus sociālās labklājības un veselības aprūpes digitālos pakalpojumus. Projekta ietvaros veiktais pētījums norāda, ka digitālo servisu pieaugums var vienlaikus veicināt arī nevienlīdzību sabiedrībā. Pētījumā secināts, ka finansiāli vai sociāli neaizsargātie iedzīvotāji, attīstoties digitālo veselības pakalpojumu klāstam, var tikt izslēgti no būtisku pakalpojumu saņemšanas. T. Heponiemi uzsver: “Pētījuma rezultāti izceļ uz patiesām vajadzībām balstītu pakalpojumu nozīmīgumu, kā arī nepieciešamību sniegt atbalstu rīku un aplikāciju izmantošanā. Digitālie pakalpojumi ir jāuzlabo, izmantojot vienkāršu valodu un interaktivitāti, kā arī atvieglojot informācijas atrašanu.”

Par ekspertēm

Terje Pētso ir Ziemeļigaunijas Medicīnas centra valdes locekle un ir atbildīga par pētniecības un inovācijas aktivitāšu koordināciju, vienlaikus sadarbojoties ar slimnīcām Igaunijā un ārvalstīs. T. Pētso guvusi daudzpusīgu pieredzi 15 gadu laikā, strādājot Eiropas Komisijā, digitālās veselības, tabakas kontroles un riska novērtēšanas jomās, kā arī bijusi e-veselības un novecošanas politikas sektora vadītāja Eiropas Komisijas DG Connect. T. Pētso ieguvusi medicīnas diplomu Tartu Universitātē, Igaunijā. 

Tarja Heponiemi ir Somijas Veselības un labklājības institūta pētnieciskā profesore, kura savā darbā fokusējas uz veselības un sociālās aprūpes pakalpojumiem. T. Heponiemi pētījumi aptver plašu  tematiku: veselības informātika, veselības aprūpes darbinieku noslodze, attieksmes un darba lomas, kā arī pakalpojumu digitalizācijas ietekmi uz veselības nozares profesionāļiem un klientiem. T. Heponiemi līdzdarbojusies un ieņēmusi vadošos amatus tādos liela mēroga projektos kā DigiIN, kurā ir konsorcija vadītāja, un COPE.


EIT Health “Veselības aprūpes rīta sarunu” mērķis ir apvienot reģionālos nozares līderus, lai palīdzētu kartēt veselības aprūpes digitālo risinājumu labāko praksi un kopīgos izaicinājumus. Latvijā notiekošo sarunu primārā auditorija ir slimnīcu augstākā līmeņa vadītāji un medicīnas personāls.

Kopš 2020. gada sarunu sēriju organizē Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības aprūpes zināšanu un inovāciju kopienas (EIT Health) pārstāvniecība Latvijā, kuras darbu koordinē Rīgas Stradiņa universitātes Starptautisko sakaru departaments. Nākamā saruna gaidāma 2022. gada nogalē.