Pārlekt uz galveno saturu
PVO

Institucionālās aprūpes kvalitātes novērtējums par pieaugušajiem ar psihosociāliem un intelektuāliem traucējumiem PVO Eiropas reģionā. (e-saite uz pilno tekstu)

Šis projekts ir par PVO Eiropas reģiona iestādēs dzīvojošiem pieaugušajiem ar psihosociāliem un intelektuāliem attīstības traucējumiem. Šī cilvēku grupa saskaras ar zemu dzīves kvalitāti, marģinalizāciju, cilvēktiesību pārkāpumiem un grūtībām iekļauties sabiedrībā, taču institūcijās piekoptā prakse ir novecojusi un necilvēcīga. Projekta mērķis ir veicināt deinstitucionalizāciju.

Projekta specifiskie mērķi:

  • novērst zināšanu trūkumu par ilgtermiņa institūciju skaitu un īpatnībām;
  • konstatēt trūkumus pašreizējos aprūpes standartos, izmantojot ANO Konvenciju par personām ar invaliditāti un viņu tiesībām.

Izmantojot PVO QualityRights instrumentu kopumu, publikācijā tiek analizēta un novērtēta aprūpes un cilvēktiesību aizsardzības kvalitāte atlasītajās iestādēs (vairāk nekā 20 reģiona valstīs), kā arī noteikti pasākumi, kas ir jāveic deinistitucializācijas sekmēšanai un cilvēktiesību ievērošanai.