Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

17. un 18. septembrī Rīgā notika Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta Baltijas jūras reģiona veselības veicināšanas laboratorijas – starpnozaru sadarbības sekmēšanai veselības un labklājības politiku īstenošanai pašvaldībās (Healthy Boost) darba sanāksme. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības institūta pētniekiem uzticēta starpsektoru sadarbības modeļa izstrāde un tā izmantošanas pašvaldību projektos izvērtēšanas koordinācija.

Healthy_Boost_projekts_RSU_SVI-02-lead.gif

Projektu īsteno 15 partneri. Foto no Sabiedrības veselības institūta arhīva

Sanāksmi atklāja RSU Sabiedrības veselības institūta direktore prof. Gunta Lazdāne, uzsverot, ka bez sadarbības mūsdienās nav iespējama veiksmīga attīstība nevienā jomā. Galvenais darba sanāksmes uzdevums bija iepazīties ar Sabiedrības veselības institūta pētnieku veidoto starpsektoru sadarbības veicināšanas modeļa pamatu. Atraktīvas diskusijas rezultātā no partneriem – gan pašvaldību, gan akadēmiskās vides pārstāvjiem – saņemti priekšlikumi un ieteikumi modeļa tālākai pilnveidošanai, lai jau gada beigās organizētu apmācību pašvaldību projektu īstenotājiem.

Healthy_Boost_projekts_RSU_SVI-01-lead.gif

RSU Sabiedrības veselības institūta sanāksmē piedalījās projekta koordinatore asoc. prof. Anita Villeruša, vadošās pētnieces asoc. prof. Inese Gobiņa un doc. Lauma Spriņģe, pētnieces Indra Liniņa, Elīna Vrobļevska un Aija Bukova-Žideļūna. Foto no Sabiedrības veselības institūta arhīva

healthy_boost_logo.jpg