Pārlekt uz galveno saturu
Studentu pētījumi sociālajā antropoloģijā

Īsumā par pētījumu

Mans maģistra darbs Nogalini vai tiec nogalināts: spēlētāja brīvība videospēlē "Rust" analizē to, kādos veidos šīs daudzspēlētāju tiešsaistes izdzīvošanas (multiplayer online survival) videospēles vide un struktūra reizē iespējina (empowers) un ierobežo spēlētāju. Tikpat lielā mērā pētījums atklāj, kā Rust šī brīvības (ne)esamība veido un ietekmē sociāli unikālas pieredzes un fenomenus starp spēlētājiem virtuālā vidē, kas radīta, lai veicinātu gan nežēlīgu konkurenci, gan ciešu sadarbību. Tas savukārt ļauj aplūkot to, kā videospēles ietekmē spēlētāju dzīves, un izzināt to, ko tajās esošie un ap tām notiekošie sociālie procesi liecina par mūsdienu sabiedrību kopumā.

ilze_ella_negribe.jpg

Pētījuma autore Ilze Ella Negribe

Kāpēc tas ir aktuāli

Šīs tēmas aizmetņus veidoja interese par videospēļu sociālajiem aspektiem un nozīmi, kas ir ne tikai maz akadēmiski aplūkota joma Latvijā, bet arī turpina augt popularitātē kā viena no būtiskākajām un ekonomiski apjomīgākajām izklaides industrijām. Uzskatu, ka videospēles daudziem cilvēkiem vēl joprojām liekas kā kas nesaprotams vai nenopietns, lai gan būtībā jau vismaz 30 gadus tās figurē kā nozīmīgs kultūras un digitāls artefakts, pildot ne tikai izklaides-atpūtas funkcijas, bet arī figurējot kā sociāla telpa starppersonu komunikācijai un identitātes pašizpausmei. Videospēles un to parateksti (paratexts) ap sevi piesaista un vieno ārkārtīgi daudz cilvēku, kuri komunicē, veido attiecības, kopienas un (sub)kultūras gan šajās spēļu pasaulēs, gan citās tehnoloģiski mediētās sociālās platformās un kanālos, kurus šie spēlētāji izmanto. Tāpat arī vispārīgi, it īpaši COVID-19 pandēmijas ierobežojumu ietekmē, iespējas pilnībā komunicēt un “dzīvot” digitāli mediētās vidēs kļūst arvien biežākas visos ikdienas aspektos, kas acīmredzami liecina par pamatīgām pārmaiņām tajā, kā socializējamies un “kur” pavadām savu laiku.

Galvenie secinājumi

Darbs atklāj to, kā spēles dizains cilvēkam nodrošina virtuālo un sociālo telpu, kur veikt morāli brīvas izvēles un kontrolēt savstarpējās saziņas apstākļus. Tajā pašā laikā citu spēlētāju avatāru anonimitāte, spēles grūtības pakāpe un nemitīgi mainīgie apstākļi Rust vidi padara nedrošu (precarious), bet tieši tāpēc sociālās saiknes ar spēlē uzticamiem cilvēkiem kļūst daudz ciešākas.

Rust spēlētājus piesaista kontrole, kas viņiem ļauj sajust brīvību un iespējinājumu gan mehāniskos, gan sociālos aspektos. Videospēles un virtuālas pasaules nav iespējams atraut no sociopolitiskiem, ekonomiskiem u. c. apstākļiem, jo tas tieši ietekmē cilvēkus, kas pavada laiku šajās digitālās vidēs. Tādēļ vēlme pēc kontroles ir arī mūsdienu tehnoloģiju attīstības izraisīta iespēja, kas kļūst arvien izplatītāka visā sabiedrībā – noteikt un izvēlēties, kam pievērst uzmanību, ar ko pavadīt laiku, kādu informāciju uzklausīt, kuru sarunu ignorēt, kā sevi prezentēt u. tml. Līdz ar to Rust vidē novērotie sociālie fenomeni norāda, ka spēlētāji vēlas lielāku kontroli un drošību pār savām darbībām – esot it kā vieni, bet atrodoties kopīgā vidē digitāli un saistīti ar tehnoloģiju palīdzību.