Pārlekt uz galveno saturu
Jubilejas

Rehabilitācijas fakultāte devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas rehabilitācijas sistēmas izveidē, radot un attīstot rehabilitācijas profesionāļu izglītībai nepieciešamās studiju programmas. Fakultātes jubileja tiek atzīmēta ar Rudens rehabilitācijas dienām un rakstu krājumu Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi (1994–2014), kas tiks prezentēts Rehabilitācijas fakultātes 20 gadu jubilejas konferencē RSU aulā (Dzirciema ielā 16) 28. novembrī.

rakstu-krajums-rehabilitacija.jpgIzdevuma ievadā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektors prof. Jānis Gardovskis uzsver, ka RSU stratēģiskais mērķis vienmēr ir bijis cieši saistīts ar universitātes akadēmiskā un zinātniskā potenciāla nepārtrauktu izaugsmi. To jau 20 gadus spilgti apliecina viena no RSU lielākajām fakultātēm – Rehabilitācijas fakultāte. Tā rehabilitācijas speciālistu sagatavošanas studiju programmās ir sabalansējusi nacionālos risinājumus ar starptautisko pieredzi, nostiprinājusies kā pārliecinoši vadošais rehabilitācijas izglītības un pētniecības centrs veselības aprūpes sistēmā valsts mērogā.

Rehabilitācijas fakultātes izveides iniciators, dibinātājs un tās dekāns kopš 1994. gada prof. A. Vētra akcentē, ka rehabilitācijas tradicionālā piederības zīme pasaulē ir margrietiņas zieds, simbolizējot multiprofesionālās darbības principu šajā jomā. Turklāt Latvijā šajos pārdesmit gados ir uzplaukušas daudzas margrietiņas, jo, Rehabilitācijas fakultātei sagatavojot speciālistus, ir izveidojušās un strādā daudzas rehabilitācijas komandas. A. Vētra izdevumā plaši iepazīstina ar Rehabilitācijas fakultātes attīstību un nākotnes plāniem.

Vairākas Latvijas amatpersonas atzinīgi novērtē Rehabilitācijas fakultātes paveikto.

Latvijas Saeimas ilggadējā Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A. Barča sniedz ieskatu medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas sistēmas funkcionēšanā valstī, kas iespējama līdz ar nepieciešamo speciālistu sagatavošanu.

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs profesors J. Vētra izceļ to, ka rehabilitācijas nozares izveide Latvijā pēc RSU iniciatīvas ir ļoti uzskatāms piemērs universitāšu nozīmei modernas sabiedrības un tautsaimniecības attīstībā.

Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs neiroķirurgs R. Putniņš iezīmē rehabilitāciju saistībā ar karadarbību Ukrainā, kur rehabilitācijas izglītība un prakse nav attīstīta. Rehabilitācijas fakultātei ir iespēja nodot šai valstij savu pieredzi rehabilitācijas speciālistu sagatavošanā.

Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības vadītāja Latvijā A. Rūrāne min, ka ne visās valstīs ir izveidots akadēmiskais pamats rehabilitācijas attīstībai, bet tieši akadēmiskā izglītība ir augstvērtīgas prakses virzītāja.

Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs A. Lācarus izvirza mērķi attīstīt rehabilitācijas struktūru tīklojumu visā valstī, kā realizēšanai jāturpina sagatavot augstvērtīgus rehabilitācijas speciālistus.

RSU Rehabilitācijas fakultāti vērtē sadarbības partneri, vienlaikus iepazīstinot ar savu pieredzi rehabilitācijas jomā. Kūrorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri valdes priekšsēdētājs, šīs ārstniecības iestādes izveidotājs un ilggadējs ārsts M. Malkiels rehabilitācijas nozīmi pielīdzina akūtās ārstniecības nozīmei un redz to nepieciešamo proporciju – puse uz pusi.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs profesors V. Boka kā attīstības soli min Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas klīnikas izveidi RAKUS un tās integrāciju ar Rehabilitācijas fakultāti, attīstot akūto medicīnisko rehabilitāciju Latvijā.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesors V. Lāriņš un E. Česka iezīmē esošo un perspektīvo sadarbību ar Rehabilitācijas fakultāti kopējā studiju virzienā.

Rehabilitācija ir liels atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti – par to raksta Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča un Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons valdes priekšsēdētājs I. Balodis.

Rehabilitācijas fakultātes un ārstniecības iestāžu, sociālo dienestu, profesionālo organizāciju dažādus sadarbības aspektus un saskares punktus atklāj A. Greitāne, G. Ozoliņa, I. Leitarts, I. Rutkovska-Lazda, I. Brakovska.

Plašu ieskatu studiju programmu un studiju procesa attīstībā sniedz katedru vadītāji, docētāji, studenti: asoc. prof. K. Mārtinsone, asoc. prof. V. Arnis, asoc. prof. A. Vētra, asoc. prof. L. Vilka, M. Kuļša, S. Tomsone, I. Kalniņa, L. Cibule, E. Švēde, I. Tambora, L. Neimane, I. Blūmentāle, I. Razgale, G. Bērziņa, A. Rakovska. Par profesionāļiem un sabiedrībai noderīgo tradīciju – jau piekto reizi organizēto RSU starptautisko starpdisciplināro zinātnisko konferenci Sabiedrība. Veselība. Labklājība – informē L. Vilka.

Izdevumā publicēts Rehabilitācijas fakultātes 20 gadu štata pasniedzēju un stundu pasniedzēju saraksts, kā arī absolventu saraksts.

Rakstu krājumā minēts arī 20 gadu nozīmīgāko notikumu kopsavilkums – RSU Rehabilitācijas fakultāte faktos un skaitļos.

Tiek plānots, ka rakstu krājums Rehabilitācija tiks izdots katru gadu, aptverot gada nozīmīgākos notikumus, kas sniegtu ieskatu un raksturotu rehabilitācijas sistēmu kopumā.