Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

Turpinot ilggadējo veiksmīgo Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ortopēdijas katedras sadarbību ar Barilana Universitātes (Bar-Ilan University) Azrieli Medicīnas fakultāti, Ortopēdijas katedras vadītājs prof. Andris Jumtiņš un doc. Ruta Jakušonoka no 8. līdz 14. decembrim Erasmus+ K107 programmas ietvaros Izraēlā viesdocēšanas vizītē lasīja lekcijas Barilana Universitātes Azrieli Medicīnas fakultātes studentiem.

Vizītes laikā Andris Jumtiņš un Ruta Jakušonoka tikās ar Azrieli Medicīnas fakultātes dekānu prof. Karlu Skorecki (Karl Skorecki), Zifas Medicīnas centra (Ziv Medical Center) direktoru Salmanu Zarku (Salman Zarka), Azrieli Medicīnas fakultātes / Zivas Medicīnas centra Ortopēdijas departamenta vadītāju, daudzu starptautisko publikāciju autoru prof. Aleksandru Lerneru (Alexander Lerner) un pārrunāja RSU Ortopēdijas katedras un Azrieli Medicīnas fakultātes / Zifas Medicīnas centra turpmāko sadarbību.

ortopedijas-katedra-izraela-lead.jpg

No labās: Azrieli Medicīnas fakultātes Muskuļu un skeleta ģenētikas laboratorijas vadītājs asoc. prof. Davids Karasiks (David Karasik), prof. Aleksandrs Lerners, prof. Karls Skoreckis, doc. Ruta Jakušonoka, prof. Andris Jumtiņš un Azrieli Medicīnas fakultātes Pedagoģijas nodaļas vadītāja Nomija Dikmane (Nomy Dickman).

Vizītes dalībnieki apmeklēja Zifas Medicīnas centru un dalījās pieredzē par militāros konfliktos un katastrofās cietušo ārstēšanu.

Doc. Ruta Jakušonoka prezentēja RSU un Azrieli Medicīnas fakultātes / Zifas Medicīnas centra kopējās pētniecības rezultātus starptautiskajā Izraēlas Ortopēdijas asociācijas konferencē (The 38th Annual Meeting of the Israel Orthopaedic Association).