Pārlekt uz galveno saturu
Olimpiādes
Skolēniem

29. aprīlī Latvijā sākās Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiāde (EEZO), uz kuru ieradušies 230 skolēni un viņu mentori no 23 valstīm, tai skaitā no Ukrainas. Septiņu dienu laikā jauniešu komandām jāveic uz eksperimentālu darbošanos vērstus uzdevumi, kuru rezultātā tiks noskaidroti labākie jaunie biologi, ķīmiķi un fiziķi.

Olimpiādes pamatmērķis ir stiprināt STEM jeb zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomu Eiropas valstu skolās. “Kvalitatīva STEM izglītība nodrošina skolēnam ne vien zināšanas augsti pieprasītās un ekonomiskajai attīstībai būtiskās jomās, bet arī uzlabo prasmes kritiski domāt, analizēt datus, risināt problēmas un sadarboties. Šāda veida zināšanas un prasmes būs ļoti būtiskas, risinot klimata pārmaiņu nestos problēmjautājumus vai izaicinājumus veselības aprūpē, enerģētikā, transportā un citās jomās,” norāda izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Olimpiāde ik gadus norit citā Eiropas valstī. Šogad rīkotāju gods ticis Latvijai, un par olimpiādes norisi atbild Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

mihails_halitovs_sq.png

Rīkot šo olimpiādi ir īpašs pagodinājums. Rīgas Stradiņa universitāte vienmēr ir bijusi ieinteresēta bioloģijā, ķīmijā un fizikā spēcīgos skolēnos, tāpēc ar īpašu prieku uzņemam 23 valstu zinošākos jauniešus un viņu mentorus. Tomēr šis ir īpašs notikums arī Latvijai, jo līdz šim STEM jomā tik vērienīgas starptautiskās olimpiādes Latvijā noritējušas vien divas reizes – 2002. gadā Starptautiskā bioloģijas olimpiāde un 2019. gadā Eiropas fizikas olimpiāde.

Mihails Haļitovs, olimpiādes līdzorganizators,
RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docētājs

Olimpiādes atklāšana notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 29. aprīlī. Pēc tam piecas dienas ir veltītas eksperimentālu uzdevumu veikšanai, kā arī izzinošām vizītēm dažādos muzejos un poligonā Getliņi un izglītojošam orientēšanās pasākumam Rīgas Zoodārzā un Vecrīgā. EEZO noslēguma dienā, 5. maijā, paredzētas gan darbnīcas ar uzņēmumiem, kuri atbalsta olimpiādes norisi, gan skolēnu pētniecisko darbu konference un svinīgā noslēguma ceremonija.

EEZO šogad piedalās jaunieši no Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Itālijas, Īrijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Nīderlandes, Portugāles, Slovēnijas, Somijas, Ungārijas, Vācijas, Zviedrijas un šogad viesu statusā – arī no Ukrainas. Latviju olimpiādē šogad pārstāv divas komandas ar skolēniem no Jelgavas Pārlielupes pamatskolas, Mārupes pamatskolas, Rīgas 49. vidusskolas, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un RTU Inženierzinātņu vidusskolas.

EEZO norisi finansiāli atbalsta SAF Tehnika, Light Guide Optics International, Rīgas dome, Printify, PATA, LPB Bank, Hansa Matrix, Schneider Electrics.