Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Darbiniekiem

Piektdien, 31. martā, plkst. 14 notiks Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas studiju un pētniecības centra svinīgā atvēršana Rīgā, Konsula ielā 21. Jaunā būve papildina Pārdaugavā izveidoto RSU studentu pilsētiņu un ir apjomīgākā un tehniski sarežģītākā ēka, kas tapusi augstskolas 70 gadu ilgajā vēsturē.

“Šī nav tikai jauna ēka.

Šis ir moderns pasaules līmeņa zinātnes centrs, kurā koncentrēties zināšanām un jaunām farmaceitiskām tehnoloģijām, lai palīdzētu izstrādāt inovatīvus risinājumus un radīt jaunas zāļu formas.

Mēs esam daudz ieguldījuši un turpinām strādāt, lai dotu savu pienesumu pasaules zinātnei un celtu sabiedrības labklājību,” norāda RSU rektors prof. Aigars Pētersons.

rsu_farmacijas_studiju_un_petniecibas_centrs00.jpg

Farmācijas studiju un pētniecības centra piecos virszemes un vienā pazemes stāvā mājvietu radusi Farmācijas ķīmijas katedra, Farmakoloģijas katedra un Lietišķās farmācijas katedra, kā arī zinātnes attīstībai tik būtiskā Gatavo zāļu formu pētnieciskā laboratorija. Ēkā izveidotas kopumā četras auditorijas, 11 mācību telpas, 10 studiju laboratorijas un septiņas pētniecības laboratorijas. Gatavo zāļu formu laboratorija veidota, ievērojot rūpnieciskās farmācijas nozares principus, tostarp veidojot tīrtelpas, kas atbilst ISO 8 standartam.

Līdz ar jaunā studiju un zinātnes centra būvniecību ieguvums būs virknei RSU studiju programmu: otrā līmeņa profesionālajām augstākās izglītības studiju programmām Farmācija un Medicīna, profesionālajām maģistra studiju programmām Rūpnieciskā farmācija un Klīniskā farmācija, kā arī doktora studiju programmai Veselības aprūpe.

rsu_farmacijas_studiju_un_petniecibas_centrs11.jpg

Ieceres izstrādē piesaistīti starptautiski konsultanti un nozares eksperti no Čehijas un Igaunijas, kā arī vietējie farmācijas industrijas eksperti. Ēkas būvdarbi tika sākti 2020. gada 20. novembrī. Projekta kopējās izmaksas ir 22 miljoni eiro, no kuriem teju 13 miljoni ir RSU finansējuma daļa, bet nedaudz vairāk par 9,1 miljoniem eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums. No ERAF līdzfinansējuma nedaudz vairāk kā 3,73 miljoni nāk no SAM 1.1.1.4. projekta Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība, bet 5,44 miljoni eiro no SAM 8.1.1. projekta Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē.

Projekta tapšanā paldies jāsaka sākotnējiem idejas kaldinātājiem prof. Jānim Gardovskim, kādreizējam Zinātnes departamenta direktoram Uldim Berķim un arhitektam Arvīdam Līkopam, projekta vadības grupai administrācijas un attīstības prorektora Toma Baumaņa vadībā, Farmācijas fakultātes dekānei prof. Dacei Banderei un fakultātes prodekānei asoc. prof. Baibai Mauriņai ar komandu, Dainim Zemešam, Nilsam Rancānam un Infrastruktūras departamenta kolēģiem, Ingrīdai Kalviņai, Mārtiņam Mennikam un Attīstības un projektu departamenta kolēģiem, Sabīnai Bušmanei un Juridiskā un iepirkumu departamenta komandai, kā arī Informācijas tehnoloģiju departamenta kolēģiem.

rsu_farmacijas_studiju_un_petniecibas_centrs13.jpg

Par īstenoto projektu jāpateicas arī virknei sadarbības partneru: Farmācijas studiju un pētniecības centra ģenerālprojektētājam SIA Nams un arhitektei Līgai Stadei, būvdarbu ģenerāluzņēmējam A/S UPB, darbuzņēmējam SIA Kvadrum, būvuzraudzības un būvprojekta audita veicējiem SIA Būvuzraugi LV, priekšizpētes veicējiem FIDEA, laboratoriju dizaina autoriem GPM Project un tehnoloģisko konsultāciju sniedzējiem SIA Labochemlv

Objekts tapis ar specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 1.1.1.4 pasākuma P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana līdzfinansēta projekta Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība (līguma nr.1.1.1.4/17/I/011) un SAM 8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu līdzfinansēta projekta Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē (līguma nr.8.1.1.0/17/I/006) atbalstu.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_1333_400_s_c1_c.jpg