Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Doktorantiem

Marina Makrecka-Kūka ir Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas Farmācija 3. studiju gada doktorante. Zinātniskā darba praktiskās iemaņas viņa sāka apgūt jau pamatstudiju laikā Farmācijas fakultātē un Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā. Marina, būdama ļoti mērķtiecīga, zinātkāra, ar iniciatīvu apveltīta studente, izauga par jaunu, perspektīvu zinātnieci, Latvijas Organiskās sintēzes institūta asistenti, sekmīgi apvienojot doktora studijas, darbu Latvijas Organiskās sintēzes institūtā un pasniedzējas darbu Farmācijas fakultātes Farmācijas ķīmijas katedrā.

Doktorante promocijas darbā pēta enerģijas metabolisma pielāgošanu un izmantošanu kardioprotekcijai, lai atklātu jaunus medikamentu mērķus kardiovaskulāro saslimšanu un cukura diabēta komplikāciju ārstēšanai.

Par atzinīgu novērtējumu zinātniskajai darbībai, augstai zinātniskajai kvalifikācijai, modernai pieejai problēmu risināšanā liecina līdzautorība 13 zinātniskajās publikācijās starptautiskos recenzētos izdevumos, viens starptautiskais patents, kā arī 40 ziņojumi starptautiskajās un Latvijas zinātniskajās konferencēs.

RSU "Gada doktorants" Marina Makrecka-Kūka promocijas darbā pēta enerģijas metabolisma pielāgošanu un izmantošanu kardioprotekcijai.

Par sevi. Mērķtiecīga. Par pārējo labāk jautāt citiem (kāds noteikti teiks – maza, blonda un ātra).

Trīs svarīgākās lietas, kas līdz šim paveiktas. Pirmā lieta – esmu atradusi sevi (profesijā, specialitātē, zinātnē). Otrā – pavisam nesen esmu nodibinājusi savu ģimeni. Trešā – noteikti vēl ir priekšā.

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē. Pamatstudijas Farmācijas fakultātē noteikti bija spilgtas. Kā visi studenti, mēs smējāmies un jokojām, stresojām pirms kolokvijiem un eksāmeniem, mēģinājām palīdzēt cits citam (gan ar materiāla skaidrošanu, gan ar smaidu, reizēm ar kādu špikeri). Rīkojām pasākumus gan sev, gan jaunākajiem kursiem (cik zinu, Farmācijas fakultātes studentu iesvētību tradīcija vēl dzīva). Izlaidumā bijām lepni par sevi un zinājām, ka pēc studijām RSU mēs varam pārvarēt jebkuras grūtības.

Doktorantūrā ir citādi, katrs pats iet uz mērķi – iegūt doktora grādu. Te visu informāciju, ko iegūsti, mēģini lietot savā ikdienā.

Dzīves skolotāji. Visam pamatus dzīvē ieliek ģimene, pārējais ir paša rokās.

Kad jūs pēdējo reizi jutāties laimīga? Es smaidu, man ir fantastiska ģimene, profesija, kas man patīk, darbs, uz kuru gribas iet, – tātad neatkarīgi no dienas vai notikuma esmu laimīga.

Stūrakmeņi: ģimene, sapratne un cieņa.

Latviešu domātāja Zenta Mauriņa ir teikusi: „Katra diena, kurā neesam paplašinājuši savu apvārsni, ir velti nodzīvota”. Marina piebilst, ka „katra nodzīvotā diena jau nes sevī kaut ko jaunu, atliek saprast tikai, ko”.

Kur jūs redzat savu vietu Latvijas attīstībā? Zinātnes jomā vēlētos paveikt ko nozīmīgu pasaules mērogā, lai veicinātu Latvijas atpazīstamību.