Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Studentiem
Atzinība

Edijs Vāvers ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Doktorantūras nodaļas studiju programmas Farmācija 2. studiju gada doktorants, kurš pierādījis sevi kā izcils students un daudzsološs zinātnieks. Viņš ir līdzautors sešām starptautiskām publikācijām un aktīvi iesaistās RSU Farmācijas fakultātes Farmācijas ķīmijas katedras pedagoģiskajā darbā.

Edijs_Vavers-rsu-lead.jpg

Par sevi. Radošs, centīgs, kārtīgs, pacietīgs. Esmu darba roku cilvēks, ļoti patīk kaut ko praktiski darīt. Es noteikti nevaru mierīgi nosēdēt vienā vietā ilglaicīgi, man vajag kustību, virzību. Nevaru nepiekrist, ka reizēm ir situācijas, kad manas darbības vairāk var pielīdzināt Brauna kustībai, taču tas tā mēdz būt īslaicīgi, jo spēju sevi savaldīt – uguni savaldīt ne vienmēr ir tas vienkāršākais uzdevums, taču esmu Strēlnieks ar visām no tā izrietošajām sekām. Dodu priekšroku vairāk kvalitātei nekā kvantitātei. Kustības izpausme patīk arī dejas un citu sportisko aktivitāšu formā, kā, piemēram, pludmales volejbols, velotūrisms un slidošana. Patīk mūzika, pats brīvajā laikā mācos spēlēt ģitāru. Tās spēlēšana vairāk ir manas dvēseles aizraušanās – varu pats radīt ritmus, kas sakārto manu iekšējo pasauli un domas. Nepatīk pārāk liela uzmanība, taču tajā pašā laikā vēlos tikt novērtēts.

Trīs svarīgākās lietas, kas līdz šim paveiktas. Pabeigtas studijas RSU studiju programmā Farmācija. Svarīgākais ir tas, ka studijas RSU mani ir ievirzījušas zinātnē, un šobrīd turpinu studijas doktorantūrā.

Organiskās sintēzes institūtā esmu ieguvis doktorantu grantu, kas ir saistīts ar promocijas darba izstrādi, un man ir tā iespēja gūt pieredzi šāda finansējuma izlietojuma plānošanā un organizēšanā. Tas dos pieredzi turpmāku iespējamu grantu un projektu vadīšanā nākotnē.

Dalība vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos – vairāk nekā apliecinājums tam, ka mana sirds ir tur, kur ir manas mājas. Identitāte, tradīcijas un patriotisms.

Ir priekšā vēl nopietns darbs, līdz ar to svarīgākie veikumi man vēl dzīvē ir jārealizē.

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē. RSU studiju laiks man ir devis iespēju iepazīt cilvēkus, kuri ir kļuvuši par maniem labākajiem draugiem – nenovērtējams ieguvums. Mums vienmēr ir kopīgu lietu, par ko parunāt un padiskutēt. Tikšanās reizēs vēl joprojām studiju laika darbi un nedarbi nāk atmiņā, un tad atkal ir pamats smaidot sacīt, vai atceries…? Kā gan to var aizmirst! RSU ir mana Alma Mater. Virzība uz izvēlēto mērķi – tā ir attīstība, nemitīgs darbs un nepārtraukta izglītošanās.

Edijs_Vavers-sviniga-senata-sede-rsu-lead.jpg

No labās: RSU mācību prorektore Tatjana Koķe pasniedz RSU Gada balvu nominācijā "Gada doktorants" Edijam Vāveram 2015. gada 18. septembrī RSU aulā Senāta svinīgajā sēdē.

Dzīves skolotāji. Tie ir mani vecvecāki, vecāki, māsa, radi, draugi un kolēģi – cilvēki man apkārt, kā arī cilvēki, kuri man ir snieguši visas nepieciešamās zināšanas, lai es varētu strādāt savā specialitātē. Neapšaubāmi disciplīnu un kārtību esmu mācījies no savas vecmāmiņas Viktorijas. Viņa vēl dzīvo manās atmiņās ar saviem darbiem, silto sirdi un pilnīgu sevis pašatdevi citu labā. Iespējams arī tāpēc, varbūt pat reizēm to neapzinoties, esmu nonācis vietās, kur disciplīna pret sevi un kvalitāte darbos ir viena no pamatprasībām. Daudz esmu mācījies arī no sava krusttēva, kā, piemēram, to, ka savas zināšanas un izglītību vienmēr likt par pamatu savai attīstībai. Par to, kas līdz šim ir paveikts zinātnē, man ir jāsaka liels paldies manai promocijas darba un arī laboratorijas vadītājai asoc. prof. Maijai Dambrovai, kā arī maniem kolēģiem.

Kad jūs pēdējo reizi jutāties laimīgs? Ja godīgi, tad neuzskaitu. Ik dienas ir brīži, kad vari par kaut ko priecāties un būt, justies laimīgs. Mēs jau visi zinām, kā Sprīdītim gāja ar laimes meklēšanu – tā patiesībā nemaz nav tik tālu un ir katram sasniedzama – tā ir mums līdzās. Lielākoties tā ir mūsu apkārtējā vide un cilvēki mums blakus. Man vairāk patīk brīži, kad cits ir laimīgs un es varu būt daļa no tā, kas ir spējis šo laimi otram radīt, līdz ar to tad ir pavisam vienkārši – arī es varu būt laimīgs.

Dzīves vērtības jeb stūrakmeņi. Ģimene, draugi, darbs un veselība.

Latviešu domātāja Zenta Mauriņa ir teikusi "Katra diena, kurā neesam paplašinājuši savu apvārsni, ir velti nodzīvota". Edijs Vāvers piekrīt šai "acīmredzamajai patiesībai".

Savu vietu Latvijas attīstībā viņš redz zinātnē, kurā sāku darboties jau farmācijas studiju laikā pirms nepilniem sešiem gadiem. Strādāju Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā, kur ir augsta profesionālā vide un pieejamas modernākās tehnoloģijas, kas ļauj sasniegt izcilus rezultātus.

Par RSU Gada balvu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Gada balva tiek piešķirta tiem, kuri sasnieguši teicamus panākumus studijās, administratīvajā vai zinātniski pētnieciskajā darbā, kā arī devuši ieguldījumu RSU tēla popularizēšanā. 2015. gada 18. septembrī RSU 65 gadu jubilejas Senāta svinīgajā sēdē, kas notika RSU aulā, tika pasniegta RSU Gada balva vairākās nominācijās.

RSU Gada balvas nominācijā Gada doktorants piešķiršanas kritēriji: ļoti labas sekmes un aktīva studiju un sabiedriskā dzīve.