Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Atzinība
Studentiem

Anija Meiere ir Medicīnas fakultātes studiju programmas Medicīna 5. kursa studente. Viņas vidējā atzīme ir 9 balles. Anija ir Studējošo pašpārvaldes akadēmiskā virziena vadītāja un Medicīnas fakultātes starptautiskās grupas studente, turklāt viņa piedalās RSU mentoru programmā. 2014. gadā Anija Meiere saņēma Mecenāta Borisa Tetereva stipendiju medicīnā.

Anija_Meiere04-lead_0.jpg

Foto no privātā arhīva

Par sevi. Ja jānosauc trīs īpašības, kuras, manuprāt, mani vislabāk raksturo, tad tās būtu: mērķtiecība, apņēmība un godīgums. Tāpat arī smaids un pozitīvs skats uz dzīvi. Šobrīd gribas būt visur un darīt pēc iespējas vairāk – studēt, strādāt slimnīcā, vadīt akadēmismo virzienu Studējošo pašpārvaldē un vēl, un vēl. Kā vienu no savām negatīvajām īpašībām varētu minēt spītību – ja esmu apņēmusies kaut ko izdarīt, tad noteikti, lai tur vai kas, arī izdarīšu.

Trīs svarīgākās lietas, kas līdz šim paveiktas. Pirmkārt, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvēšana. Un nevis tāpēc, ka 1. ģimnāzija, bet tāpēc, ka tā bija un ir vieta, kur zināšanas vienmēr bijušas augstā cieņā. Vide un cilvēki, kuri motivē darīt vairāk un labāk, bet tajā pašā laikā nepazaudēt cilvēcīgās vērtības.

Otrkārt, Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde. Tā gan nav lieta, kura paveikta, bet gan nemitīgs pilnveides process. Tikai Studējošo pašpārvaldē studējošais var kļūt par projektu vadītāju, reglamentu veidotāju, lektoru, darba grupu vadītāju. Lieliska vieta pašizaugsmei, darbojoties visu studējošo labā.

Treškārt, Gada students 2015. Ne tikai liels gods, bet arī milzīga atbildība turpināt darīt un neapstāties pie sasniegtā.

Anija_Meiere02_lead_0.jpg

RSU rektors Jānis Gardovskis pasniedz RSU Gada balvu nominācijā "Gada students" Anijai Meierei 2015. gada 18. septembrī RSU aulā Senāta svinīgajā sēdē

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē ir daudzveidīgas. No negulētām naktīm un bāzes priekšmetu apguves pirmajos kursos līdz izpratnei par dažādām slimībām un to ārtsēšanu vēlākajos kursos. Medicīnas studijas nav tikai zināšanu, bet arī prasmju un tieši komunikācijas prasmju ar pacientu apguve. Noteikti novertēju iespēju studēt mūsdienīgā universitātē un iegūtās zināšanas izmēģināt dažādās simulācijās Medicīnas izglītības un tehnoloģiju centrā.

Medicīnas studijas ir pietiekami ilgstošs un laikietilpīgs process, tāpēc jau tagad ir daudz pozitīvu un spilgtu atmiņu, un ceru, ka to pa atlikušajiem studiju gadiem kļūs tikai vairāk.
Dzīves skolotāji. Ticu, ka katrs cilvēks, kuru satiekam, mums dzīvē kaut ko iemāca. Kāds ar savu piemēru iedvesmo un pamāca, bet cits liek saprast, kā es nekad negribētu rīkoties. Visvairāk cilvēkos mani iedvesmo, ja ne tikai pasaka, kā, viņuprāt, pareizi jādara, bet arī sacīto parāda ar savu piemēru.

Kad jūs pēdējo reizi jutāties laimīga? Šodien. Svarīgi katrā dienā atrast kaut ko, par ko pasmaidīt, par ko būt laimīgam. Noteikti arī pašās drūmākajās dienās ir kaut kas, kas šo dienu izglābj un liek saprast, ka "viss taču ir kārtībā". Galvenais šos laimes mirkļus pamanīt un nepalaist garām.

Stūrakmeņi: godīgums un atklātībā pret sevi un citiem. Ģimene un draugi. Darbs, kurš nes gandarījumu un prieku. Zinātkāre un neapstāšanās pie sasniegtajiem mērķiem.

Latviešu domātāja Zenta Mauriņa ir teikusi "Katra diena, kurā neesam paplašinājuši savu apvārsni, ir velti nodzīvota". Anija Meiere piekrīt Zentai Mauriņai un piebilst, ka "galvenais izkāpt no savas "komforta zonas", kurā jūtamies labi, ērti un visu zinoši, un tieši tad notiek visbrīnišķīgākās lietas, jo ir iespēja apgūt ko jaunu".

Kur jūs redzat savu vietu Latvijas attīstībā? Katru dienu paveras lieliskas iespējas, tāpēc nekad nevari būt drošs, kur tās tevi aizvedīs. Bet es noteikti vēlētos piedalīties Latvijas medicīnas attīstībā. Gan kā praktizējošs ārsts, gan zinātnē, gan akadēmiskajā vidē savā universitātē.

Par RSU Gada balvu

RSU Gada balva tiek piešķirta tiem, kuri sasnieguši teicamus panākumus studijās, administratīvajā vai zinātniski pētnieciskajā darbā, kā arī devuši ieguldījumu RSU tēla popularizēšanā. 2015. gada 18. septembrī RSU 65 gadu jubilejas Senāta svinīgajā sēdē, kas notika RSU aulā, tika pasniegta RSU Gada balva vairākās nominācijās. RSU Gada balvas nominācijā Gada students piešķiršanas kritēriji: ļoti labas sekmes un aktīva studiju un sabiedriskā dzīve.