Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Studentiem
Intervijas

Dana Kigitoviča ir Medicīnas fakultātes studiju programmas Medicīna 6. kursa studente. Viņas vidējā atzīme sešu studiju gadu laikā ir 8,9 balles.

Dana ir Mecenāta Borisa Tetereva stipendijas medicīnā stipendiāte. Viņa ir sabiedriski aktīva, iesaistījusies dažādos pasākumos kā brīvprātīgā un kā organizatore. 2015. gadā bijusi Latvijas Medicīnas studentu asociācijas viceprezidente, kā brīvprātīgā strādā Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedrā par pasniedzēju un jau otro gadu vada Terapijas pulciņu. 2015. gadā izcīnīja 2. vietu medicīnas studentu olimpiādē Zelta stetoskops. 2015. gada vasarā savas profesionālās iemaņas medicīnā papildinājusi Vācijā un Portugālē.

Dana-Kigitovica-rsu-lead.jpg

Dana Kigitoviča ir izcils piemērs, kā studentiem iesaistīties zinātnē. Veikti pētnieciskie darbi, sadarbojoties ar akadēmisko personālu. Viņa ir vairāku vietējo un starptautisko rakstu, kā arī zinātnisko publikāciju autore. Šogad RSU studentu zinātniskajā konferencē Danas kopdarbs ar Evu Dručku un Albertu Belovu Assessment of pulmonary embolism by clinical scoring systems ieguva 1. vietu.

Par sevi. Esmu mērķtiecīga, atbildīga un apņēmīga. Izvirzot mērķus, vienmēr cenšos tos sasniegt, pacietīgi mācoties un strādājot. Vislielākais gandarījums man ir tad, kad sasniegts izcils rezultāts.

Trīs svarīgākās lietas, kas līdz šim paveiktas. 1. Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvēšana ar Latvijas Republikas Ministru prezidenta pateicības raksta par teicamām sekmēm saņemšanu. Rīgas 2. mūzikas skolas absolvēšana klavierspēlē, ērģeļspēlē, kompozīcijā. 2. Iestāšanās un studēšana Rīgas Stradiņa universitātē. RSU Terapijas pulciņa vadīšana. Darbs IFMSA-Latvija (LaMSA) viceprezidentes amatā. 3. Balvas Gada students 2016 saņemšana.

Dana-Kigitovica-rsu-akad-balle-2016.jpg

"Gada students 2016" Dana Kigitoviča 19. martā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē. Fonā: RSU rektors Jānis Gardovskis.

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē. Pirmajos gados mācību procesam veltīju visu savu brīvo laiku. Tas nebija viegli – gatavošanās kolokvijiem un eksāmeniem naktīs, stresa situāciju pārvarēšana un atkal mācīšanās, mācīšanās, mācīšanās... Palīdzēja apziņa, ka esmu uz pareizā ceļa, kas deva vairāk pārliecības tuvoties nospraustajiem mērķiem. Un, protams, kas es būtu bez saviem mīļajiem, gudrajiem, vislabākiem grupasbiedriem!

Spilgti atmiņā no 2. kursa palicis, kad pirms kolokvija ar grupasbiedriem pārrunājām mācību vielu, un izrādījās, ka visi zina grāmatas tekstu no galvas. Tas bija brīdis, kad sapratu, ka esam uz viena viļņa.

Dzīves skolotāji. Galvenie manas dzīves skolotāji ir mani vecāki un vecvecāki, kas mudināja mani būt neatlaidīgai.

Centos mācīties no katra sava skolotāja vidusskolā un universitātē. Pateicos par ieguldīto laiku un dotajām zināšanām visiem!

Pateicos RSU profesoram Aivaram Pētersonam, dakterim Andrim Skridem, docentei Larisai Umnovai, RSU Absolventu asociācijas izpilddirektorei Irinai Kukličai par palīdzību zinātnisko darbu izstrādē, iespēju voluntēt Iekšķīgo slimību katedrā un PSKUS Nefroloģijas centrā.

Dana-Kigitovica-stud-zin-konf-rsu.jpg

Kad jūs pēdējo reizi jutāties laimīga? "Es nežēlojos. Dzīve jāņem smejot/ Tik, cik tā iemirdzas. Kā garāmejot." (Imants Ziedonis) Tāpat ir ar laimi.

Stūrakmeņi: godīgums un atklātībā pret sevi un citiem. Ģimene un draugi. Darbs, kurš nes gandarījumu un prieku. Zinātkāre un neapstāšanās pie sasniegtajiem mērķiem.

Kas jādara, lai pasaule kļūtu labāka? Mīlēt sevi, savus tuvākos un savu dzimteni. Nesavtīgi palīdzēt cilvēkiem, padarot viņus laimīgus.

Savu vietu Latvijas attīstībā Dana redz, strādājot par ārsti un aktīvi piedaloties RSU akadēmiskajā, zinātniskajā un sabiedriskajā dzīvē.

Par RSU Gada balvu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Gada balva tiek piešķirta tiem, kuri sasnieguši teicamus panākumus studijās, administratīvajā vai zinātniski pētnieciskajā darbā, kā arī devuši ieguldījumu RSU tēla popularizēšanā. 2016. gada 19. martā RSU Akadēmiskajā ballē, kas notika Rīgas Latviešu biedrības namā, tika pasniegta RSU Gada balva astoņās nominācijās.

RSU Gada balvas nominācijā Gada students piešķiršanas kritēriji: ļoti labas sekmes un aktīva studiju un sabiedriskā dzīve.