Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Studentiem
Ziņas

Dmitrijs Rots ir Medicīnas fakultātes studiju programmas Medicīna piektā kursa students, kura vidējā atzīme ir deviņas balles. Viņš aktīvi iesaistās studentu zinātniskajā darbībā – darbojas Ģenētikas pulciņā un divus gadus bijis tā vadītājs. Paralēli studijām Dmitrijs ir divu starptautiski recenzējamu publikāciju līdzautors. Vairākas reizes viņš savus referātus prezentējis arī ārpus Latvijas – Vācijā, Portugālē un Nīderlandē. Uzvarējis RSU docētāju organizētajās olimpiādēs terapijā un kardioloģijā.

Dmitrijs-Rots01.jpg

Par sevi. Esmu ziņkārīgs, līdz ar to patīk mācīties un pētīt jaunas lietas, kā arī patīk dalīties ar iegūtajām zināšanām.

Trīs svarīgākās lietas, kas līdz šim paveiktas. Pirmā svarīgākā lieta ir iestāšanās un studijas RSU. Otrā – iesaistīšanās pētnieciskajā darbā RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskajā laboratorijā. Trešā lieta ir RSU Gada balvas saņemšana.

Dmitrijs-Rots03-lead.jpg

2017. gada RSU Akadēmiskās balles foto stūrī Dmitrijs kopā ar RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskās laboratorijas vadītāju Lindu Piekusi (apakšā) un docenti Madaru Kreili.

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē. Studijas RSU ir sarežģītas, toties pēc tam ne no kā nav bail. Pirmajos gados gandrīz visu brīvo laiku pavadīju mācoties. Pašlaik apvienoju darbu, pētniecisko darbu un studijas.

Dzīves skolotāji. Pirmie dzīves skolotāji ir vecāki un ģimene, kas ieliek pamatus visai nākamajai dzīvei. Ļoti daudz esmu iemācījies no docentes Madaras Kreiles un medicīnas doktores Lindas Piekuses, kuras ar personīgo piemēru rāda, kādam ir jābūt ārstam, zinātniekam un docētājam.

Dzīves vērtības jeb stūrakmeņi: ģimene, izglītība un komanda, kurā strādāju.

Dmitrijs-Rots02-lead.jpg

Konferencē Leidenes Universitātes Medicīnas centrā Nīderlandē Dmitrijs kopā ar "Homunculus".

Kas jādara, lai pasaule kļūtu labāka? Vispirms jāsāk ar sevi, jākļūst labākam pašam.

Kur jūs redzat savu vietu Latvijas attīstībā? Pašlaik ļoti aktuāls pētniecības virziens ir personalizētā medicīna. Ceru, ka nākotnē būs iespēja piedalīties medicīnas personalizēšanā Latvijā.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Gada balva tiek piešķirta tiem, kuri sasnieguši teicamus panākumus studijās, administratīvajā vai zinātniski pētnieciskajā darbā, kā arī devuši ieguldījumu RSU tēla popularizēšanā. 2017. gada 8. aprīlī RSU Akadēmiskajā ballē, kas notika Rīgas Latviešu biedrības namā, tika pasniegta RSU Gada balva astoņās nominācijās. RSU Gada balvas nominācijā Gada students piešķiršanas kritēriji ir ļoti labas sekmes un aktīva studiju un sabiedriskā dzīve.