Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Atzinība

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir studentcentrēta augstskola, kas aktīvi iesaista studējošos studiju procesa pilnveidē, – tā secināts ziņojumā, ko pēc vizītes RSU šā gada 15. un 16. februārī izstrādājuši PASCL (Peer Assessment of Student Centered Learning) eksperti. PASCL ir ES līmeņa projekts, kuru virza Eiropas Studentu apvienība, savukārt ekspertu vizīti Rīgā iniciējusi RSU Studējošo pašpārvalde. RSU ir viena no retajām augstākās izglītības institūcijām Eiropā, kas tika izvēlēta PASCL ekspertu vizītei.

Studentcentrētas izglītības koncepts ļauj paraudzīties uz studiju procesu paša studējošā acīm – tas aptver tādus faktorus kā studējošo iesaiste studiju programmu izveidē un to pilnveidošanā, dalība universitātes lēmējstruktūrās. Tāpat šis koncepts liek uzsvaru uz atbalsta pasākumiem, kas pieejami studējošajam: stipendijas, dienesta viesnīcas, praktiskas informācijas sniegšanas ātrums, iespēja tikt pie psiholoģiskās palīdzības.

Pirms vizītes ekspertu komisija – Centrāleiropas Universitātes pārstāvis, kā arī eksperti no Dānijas un Maķedonijas – iepazinās ar RSU pašnovērtējuma ziņojumu. Ņemot vērā Studējošo pašpārvaldes vēlmes un ierobežoto vizītes laiku, lielāka uzmanība tika pievērsta Medicīnas un Komunikācijas fakultātei. Minētajā ziņojumā tika iekļauta informācija par universitātes struktūru un vispārējo statistiku, tika minētas visas RSU lēmējinstitūcijas, kuru sastāvā ir studējošo pārstāvji, un cita informācija. Savukārt vizītes laikā Rīgā eksperti tikās ar RSU vadības, administratīvo struktūrvienību un Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem, kā arī ar Medicīnas un Komunikācijas fakultātes studentiem, dekāniem un docētājiem.

"Universitātei vadības līmenī ir skaidrs, ka nākotnē fokuss uz studentcentrētu izglītību tikai pieaugs. Mūsu studenti arvien vairāk vēlas un tiek iesaistīti studiju procesa pilnveidē. Ekspertu atzinību saņēmām gan par studentu klātbūtni universitātei būtisku lēmumu pieņemšanā, gan par pūlēm, ko ieguldām studiju procesa kvalitātes sekmēšanā. Lepojamies arī ar ekspertu atzinīgajiem vārdiem par atvērtību tikšanās laikā, kas liecina gan par universitātes paškritiskumu, gan par vēlmi un spēju pilnveidoties," norāda RSU mācību prorektore prof. Tatjana Koķe.

Lai pilnveidotu studentcentrētu pieeju, RSU turpmāk iecerējusi ņemt vērā PASCL ekspertu izteiktās rekomendācijas un strādāt pie e-studiju vides uzlabošanas, pārbaudījumu veidu un satura aktualizēšanas, komunikācijas veicināšanas un citiem jautājumiem. PASCL ziņojumā uzteikta RSU iniciatīva studiju procesa pilnveidei – jau pašlaik aktīvi tiek strādāts pie e-vides uzlabošanas. Savukārt no nākamā akadēmiskā gada būs pieejamas saturiski atjaunotās studējošo anketas, kā arī tiks izmantoti izstrādātie studiju programmu kvalitātes indikatori.

Dokumenti