Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Vides pieejamība
Skolēniem

Atbilstīgi plaši atzītai modernu pasaules universitāšu praksei Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) šogad sāks veidot vienotu universitātes kompleksu ap tās centrālo ēku Dzirciema ielā 16. Jaunā kompleksa izveidei un cilvēkresursu piesaistei tiks izmantoti augstākās izglītības un zinātnes infrastruktūras attīstībai paredzētie ES fondu līdzekļi, tādējādi radot jaunas darbavietas un starptautiski plaši eksportspējīgus zinātnes produktus un izglītību.

Jau šā gada rudenī tiks sākta studentu dienesta viesnīcas būvniecība Dārza ielā 5. Jaunbūvē iecerēti 135 dienesta viesnīcas numuriņi, no kuriem vairāki būs piemēroti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ēkā arī plānotas telpas studentu atpūtai, mācībām un studentu organizācijām. Teritorijā un ēkas pazemes stāvā atradīsies autostāvvieta, veļas mazgātava, saimniecības telpas, kā arī speciāla novietne velosipēdiem.

darza-iela5-rsu-lead.jpg

Papildus dienesta viesnīcas būvniecībai RSU ir ieguvusi iespēju paplašināt Zobārstniecības fakultātes studiju telpas universitātei līdzās esošajā ēkā Dzirciema ielā 20. Tajā līdz ar RSU Stomatoloģijas institūtu atrodas arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nodaļas, kas turpinās ekspluatēt daļu telpu, taču tuvāko gadu laikā RSU papildus iegūtās telpas tiks modernizētas un renovētas, pielāgojot tās studiju un pētniecības vajadzībām.

stomatologijas-instituts-no-augsas-rsu-lead.jpg

Lai nodrošinātu telpas studijām un zinātniskajai darbībai, šā gada sākumā RSU iegādājās arī zemesgabalu 8913 m² platībā tai piekļautajā teritorijā Konsula ielā 20. Tas bija pēdējais neapbūvētais zemesgabals RSU centrālās ēkas tiešā tuvumā, un tas jau ilgstoši bija izlikts brīvā pārdošanā. Zemes īpašums tika iegādāts par 1080000 eiro, kas saskaņā ar sertificēta vērtētāja sniegto vērtējumu bija zem tābrīža tirgus vērtības. Zemesgabals tika iegādāts par universitātes pašu pelnītiem līdzekļiem, balstoties uz RSU Senāta lēmumu. Saskaņā ar apbūves noteikumiem uz jaunā zemesgabala plānota studiju un zinātnes kompleksa būvniecība.

konsula-iela-20-teritorija-rsu-lead.jpg