Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Darbiniekiem
Studentiem
Vide

Līdz ar gājēju tiltiņa izbūvi noslēgušies labiekārtošanas darbi zaļajā teritorijā starp Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) centrālo ēku un dienesta viesnīcu Dārza ielā 5. Divu gadu laikā 1,3 hektāru platībā te izveidoti apgaismoti gājēju celiņi, izbūvēta āra auditorija un uzstādīti soliņi, padarot agrāko pļavu ap dižozolu par sakārtotu un tīkamu atpūtas vietu gan augstskolas studentiem un darbiniekiem, gan apkaimes iedzīvotājiem. 15. oktobrī tika svinēts Iedvesmas parka labiekārtošanas darbu noslēgums.

Zaļās teritorijas īpašniece Rīgas dome nodevusi to RSU lietošanā ar noteikumu, ka tā tiks labiekārtota un paliks atvērta publiskai lietošanai. Labiekārtošanas darbos investēts jau aptuveni 218 tūkst. eiro no pašas universitātes pelnītajiem līdzekļiem. Ap Iedvesmas parka centrālo elementu dižozolu iekārtoti gājēju celiņi 567 kvadrātmetru platībā, kā arī āra auditorija, kas vajadzības gadījumā nākotnē var tikt transformēta par skatuvi. Paredzēta arī vieta ugunskuram. Parka ērtākai šķērsošanai uzbūvēts izgaismots gājēju tiltiņš 9,3 metru garumā.

19. gadsimtā tagadējā Iedvesmas parka teritorijā atradās Zengbušu muižas parks. 1850. gadā celtā muižas ēka Dārza ielā ir saglabājusies, un laika gaitā tajā bijusi tūristu mītne, bērnunams, bibliotēka, kā arī biroji vairākiem uzņēmumiem. Tikmēr parka teritoriju – pļavu ap ozolu – iedzīvotāji gadiem izmantojuši atpūtai, taču tik sakoptu izskatu tā ieguvusi vien pēc nesenajiem RSU ieguldījumiem.